گلخانه آذران کاکتوس مجموعه ای است که پس از سالها تحقیق و بررسی در مورد علل چالشها و کاستیهای موجود در عرصه پرورش و نگهداری گونه های نایاب کاکتوس در ایران طرح تکثیر گونه هایی که دور از دسترس بوده و امکان خرید این گونه های بسیار نادر فراهم نیست را از سالها پیش آغاز نموده و توانست در چند سال اخیر این دستمایه ارزشمند را تقدیم عزیزان نماید.

مجموعه آذران کاکتوس

این مجموعه با بهره گیری از تجارب چندین ساله در زمینه تکثیر و پرورش و کتب معتبر جهان و همچنین ارتباط با قویترین و بزرگترین کالکتورهای جهان توانسته با پشتوانه ارزشمند اعتماد شما مشتریان و ارائه گونه های بسیار جدید و نایاب همگام با جدیدترین روشهای شیوه پرورشی و تکثیر سهم قابل توجهی از خرید شهروندان و کلکسیونرهای بزرگ و معتبر کشورمان را به خود اختصاص داده و حتی نظر بسیاری از کالکتورهای بزرگ جهان را به خود جلب کند . در پایان خاطر نشان میشود این مجموعه مفتخر است که با تجربه طولانی و کسب مهارتهای فنی و تخصصی توانسته مورد تشویق و حمایت سلایق مختلف مشتریان گرامی قرار گرفته و توسعه کمی و کیفی خود را مرهون این همکاری متقابل ارزیابی مینمائیم و قطعاً این دین را با خدمات مطلوب تر از گذشته و ارزان تر از حال پاسخی در شأن شما عزیزان خواهیم داد.