فروش بذر کاکتوس

بسم الله الرحمن الرحیم

بذرهایی که در کنار قیمت علامت * دارند ده عددی هستند. در غیر اینصورت بیست عددی میباشند.
تمامی بذرهای زیر در گلخانه آذران کاکتوس گرفته شده و به جهت تازگی, قدرت رویش بالایی دارند.
مبالغ به تومان بوده و هزینه ارسال بذر به عهده مشتریان عزیز میباشد. مدت زمان متوسط ارسال و تحویل بذر ده روز میباشد.
جهت سفارش بذر , کد بذر را به همراه آدرس دقیق محل دریافت بذر با پلاک و کد پستی و تلفن همراه از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۴۷۳۰۹۰۷۰ ارسال فرمایید.

کد نام جنسنام گونه - واریته نام و شماره فیلد20 Seeds100s1000s
8ACANTHOCALYCIUMcatamarcense BKN 43 ABKN 43 A*2000
8.35ACANTHOCALYCIUMcatamarcense BKN 49 BBKN 49 B*3500
10ACANTHOCALYCIUMglaucum - modrošedé, žl.květ**********7000
12ACANTHOCALYCIUMglaucum LF 38LF 3812000
14ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum LB 1228LB 1228600028000
16ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum P 208 P 2085000
18ACANTHOCALYCIUMSPECIES NOVA / pink flower , long central brown spines / BKN 86CBKN 86C5000
20ACANTHOCALYCIUMsp. (aff. violaceum) JN 600JN 6006000
22ACANTHOCALYCIUMsp. LB 1037LB 1037*3000
22.6ACANTHOCALYCIUMsp.P 91 Sierra Tulumbo Cord (klimpelianum v.?)P 91500023000215000
24ACANTHOCALYCIUMvariiflorum LF 42 Amaicha del Valle Tucuman Arg LF 425000
26ACANTHOCALYCIUMviolaceum FIA LOVE KVETY***********3000
28ACANTHOCALYCIUMviolaceum form / pink flower , very long curved spines /JPR 92 - 98 / 231*3500
32ACANTHOCALYCIUMviolaceum RS 1811 TaningaRS 1811600028000
32.6ACANTHOCALYCIUMviolaceum SE 11SE 11*3000
34ACANTHOCALYCIUMviolaceum form / pink flower , very long curved dark spines / SL 9SL 94000
36ACANTHOCALYCIUMMIX**********500023000
39.7ANCISTROCACTUSmegarhizus gonzales***********9000
40ANCISTROCACTUSmegarhizus MM 87 MM 87 *8000
40.45ANCISTROCACTUSmegarhizus PP 1367PP 1367*10000
42ANCISTROCACTUStobuschii***********7000
44ANCISTROCACTUStobuschii SB 987SB 987*800077000
46ANCISTROCACTUSCODE 242***********7000
46.65ARIOCARPUSagavoides PP 208PP 208*20000
46.8ARIOCARPUSagavoides Z 102 A Z 102 A *22000
47.252ARIOCARPUSkotschoubeyanus***********25000
47.421ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi KSM 616KSM 616*30000
47.422ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi KSM 617KSM 617*30000
47.425ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi KSM 620KSM 620*30000
47.432ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi PP 423PP 423*30000
48.31ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides ***********27000
84.323ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KMR 14 KMR 14 *30000
48.325ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KMR 14 BKMR 14 B*30000
48.326ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 615KSM 615*30000
48.328ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 618KSM 618*30000
48.33ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 621KSM 621*30000
48.332ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides PP 232PP 232*30000
48.34ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides PP 625PP 625*30000
48.45ARIOCARPUStrigonus 'elongatus' GM 137 GM 137 *24000
48.462ARIOCARPUStrigonus KSM 636KSM 636*24000
48.463ARIOCARPUStrigonus KSM 637KSM 637*24000
48.48ARIOCARPUStrigonus KSM 641KSM 641*24000
48.492ARIOCARPUStrigonus PP 1405PP 1405*24000
48.51ARIOCARPUStrigonus RS 143RS 143*24000
48.523ARIOCARPUStrigonus RS 51RS 51*24000
48.54ARIOCARPUStrigonus v. HORACEKII RSTR 47RSTR 47*24000
48.57ARIOCARPUStrigonus v. minor PP 427PP 427*26000
54.4ASTROPHYTUMasterias cv Hanazona syowaJapan cultivar*18000
54.5ASTROPHYTUMasterias cv."MULTIPUNCTATUM"***********12000
54.8ASTROPHYTUMasteris cv rio grand*12000
56ASTROPHYTUMasteris cv silk supar***********14000
58ASTROPHYTUMasteris cv supar BIG PANCTUMJapan cultivar*12000
58.4ASTROPHYTUMasteris cv snow supar*14000
60ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" ***********12000
62ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" Japan burza*16000
64ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" KP CODE 215*18000
70ASTROPHYTUMasterias cv.SYOWA SUPAR***********14000
74ASTROPHYTUMasterias cv U FOJapan cultivar*14000
76ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" JPN 001JPN 001*25000
76.4ASTROPHYTUMasterias f.laui ***********12000
76.8ASTROPHYTUMasterias f.Llera Tamaulipas***********12000
76.88ASTROPHYTUMasterias f.microseminudum ***********12000
77ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo TYPE**********8000
77.2ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo NUDA FORM*12000
77.4ASTROPHYTUMasterias STAR SHAPE*8000
78ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL MUTICULTIVARE JCHCPCZ 4-2011*12000
82ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE RETRO JAPANESE RED VIOLET FLOWERING SUPERKABUTO RETROCOASKABUTOREDASTERASTROSTARJCHCPCZ 7-2011*20000
84ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE BROWNISH MASSIVE FLOCKS GREEN BODY LARGE FLOWERING CAPRICOASKABUTOASTROSTARJCHCPCZ 8-2011*20000
92ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE MYRIOSTIGMA WHITE FLOCKS OTAKAR SADOVSKYJCHCPCZ 26-2011*12000
92.4ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE capricorne JCHCPCZ 28-2011JCHCPCZ 28-2011*14000
94ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE ASTERIAS JCHCPCZ 29-2011JCHCPCZ 29-2011*20000
100.2ASTROPHYTUMCOKABU HAI RIBS NICE NEW GENERATION CULTIVARE SNOWWHITE JASENNA EXTRA WHITE TYPERPV 5-2011*15000
102ASTROPHYTUMASTERIAS KUROI SAKU TALLER FLOWERRPV 17-2011*20000
106ASTROPHYTUMASTERIAS KOI AKAI SAKU RICH RED FLOWERING ORIGIN JAPANESE PLANTS SPECIAL SELECTION TYPERPV 20-2011*20000
108ASTROPHYTUMASTERIAS NUDALS PLANTS OOIBO KELLY SPECIAL FORM WITH LARGE WOOLED AREOLSRPV 27-2011*18000
110.4ASTROPHYTUMasterias MH 114MH 11418000
112ASTROPHYTUMasterias PKGC 2.2000 STAR SHAPEPKGC 2.2000*12000
116ASTROPHYTUMasterias TDGC 1.2000TDGC 1.2000*14000
116.4ASTROPHYTUMasterias TDGC 4.1990TDGC 4.1990*12000
116.71ASTROPHYTUMasterias special MIX1800085000800000
138ASTROPHYTUMcapricorne BILY TRNY **********500023000
140ASTROPHYTUMcapricorne Coahuila **********500023000
142ASTROPHYTUMcapricorne Crazcoa **********500023000
144ASTROPHYTUMcapricorne Cuath ciene **********500023000210000
146ASTROPHYTUMcapricorne cv KrausiiJapan cultivar1200057000
146.4ASTROPHYTUMcapricorne LEIURAZCO**********8000
148ASTROPHYTUMcapricorne saltillo zcela bile**********600028000
150ASTROPHYTUMcapricorne special form***********9000
154ASTROPHYTUMcapricorne MK 26.69MK 26.69600028000
156ASTROPHYTUMcapricorne PP 456PP 456500023000210000
158ASTROPHYTUMcapricorne PP 458PP 458500023000
160ASTROPHYTUMcapricorne PP 459PP 4591000048000
162ASTROPHYTUMcapricorne PP 463PP 4631200058000
162.4ASTROPHYTUMcapricorne PP 464PP 464500023000210000
164ASTROPHYTUMcapricorne PP 475PP 475500023000
166ASTROPHYTUMcapricorne PP 515PP 515500023000
168ASTROPHYTUMcapricorne RS 081 RS 081 600028000260000
170ASTROPHYTUMcapricorne RS 1280 RS 1280 500023000
172ASTROPHYTUMcapricorne SB 331SB 331400018000
172.4ASTROPHYTUMcapricorne TDCG 5.1990TDCG 5.1990*5000
174ASTROPHYTUMcapricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518 PP 518600028000
178ASTROPHYTUMcapricorne v.minor**********500023000
180ASTROPHYTUMcapricorne v.minor Parras**********700032000300000
182ASTROPHYTUMcapricorne v.minor saltillo**********500023000210000
184ASTROPHYTUMcapricorne v.minor CSD 198CSD 198*3500
186ASTROPHYTUMcapricorne v.minor MH 1019MH 1019800037000
188ASTROPHYTUMcapricorne v. minor LX 257 LX 257600028000
190ASTROPHYTUMcapricorne v. minor RS 86 / 96RS 86 / 96600028000
192ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 1171SB 1171500023000
194ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 323 SB 323 500023000
196ASTROPHYTUMcapricorne v. major PP 476PP 476500023000
199.4ASTROPHYTUMcapricorne MIX**********5000
202ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - OTAKAR SADOVSKY " TDGC 8 / 1987TDGC 8 / 1987*7000
204.2ASTROPHYTUMcoahuilense LX Llerdo Dur **********8000
206ASTROPHYTUMcoahuilense GK 73GK 735000
210ASTROPHYTUMcoahuilense PP 474PP 474500023000
212ASTROPHYTUMcoahuilense PP 477PP 4778000
214ASTROPHYTUMcoahuilense PP 478PP 478800037000
214.4ASTROPHYTUMcoahuilense RS 404 ARS 404 A*5000
216ASTROPHYTUMcoahuilense SB 1474 SB 1474800037000
220ASTROPHYTUMcrassispinum MZ 671 MZ 671 4000
222ASTROPHYTUMcrassispinum GK 1904GK 19047000
226ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE " CRASISSPINOIDES "TDGC 7 / 2000*800075000
228ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - QUADRICOSTATUM "/ white 4 ribs plants /TDGC 9 / 1990*5000
230ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE" OTAKAR SADOVSKY ORIGIN / DARK GREEN COMPACT BODY /PKGC 1 / 1988*7000
248ASTROPHYTUMfull hybrida MIX********************27000220000
250.4ASTROPHYTUMmyriostigma paras**********350015000
252ASTROPHYTUMmyriostigma TMAVA***********3500
268ASTROPHYTUMmyriostigma GL 521 GL 5215000
270ASTROPHYTUMmyriostigma KSS 110KSS 110*2500
274ASTROPHYTUMmyriostigma MZ 589 special formMZ 589600028000
275.4ASTROPHYTUMmyriostigma PP 343PP 343*5000
276ASTROPHYTUMmyriostigma PP 465PP 465500023000
278ASTROPHYTUMmyriostigma PP 466 PP 466400018000
282ASTROPHYTUMmyriostigma RS 1304RS 1304*3000
284ASTROPHYTUMmyriostigma SB 264SB 2644000
286ASTROPHYTUMmyriostigmaTDCG 6.2002 MILOS DUBEN TRICOSTATUMTDCG 6.2002*12000
288ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare bile sloupk**********5000
290ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare RS 872RS 872700032000
290.12ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum v.quadricostatum***********2500
290.15ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum cv JAPAN***********8000
290.2ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum cv red body***********8000
290.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum TDGC 8.1987TDGC 8.1987*7000
292.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum LX 677LX 677*4000
292.44ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 434PP 434500023000
294ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 469, Villar, SLPPP 469600028000260000
294.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 470PP 470500023000
298.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum Japan cultivar10000
300ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum C.KUNTEC.KUNTE3500
302ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum Charco Blanco **********5000
304ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum las tablas***********4000
304.4ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum f.quadricostatum Ch.Blanco**********500023000
306ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum GL 652GL 6526000
308ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 83.251MK 83.2516000
308.3ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 95.349MK 95.349*4500
310ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MZ 343MZ 3436000
314ASTROPHYTUMmyriostigma v strongylogonum SB 1167 Villar SB 1167500023000
324ASTROPHYTUMmyriostigma v.tricostatum 30%**********5000
324.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense bilie vlochovana**********8000
326ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense BH 75BH 759000
328ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis PP 455PP 455600028000
330ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis RS 144RS 144*3000
331.4ASTROPHYTUMmyriostigma MIX**********5000
332ASTROPHYTUMniveum Cuatro Cienegas **********1000048000
332.4ASTROPHYTUMniveum Sierra Madre **********1600077000
334ASTROPHYTUMniveum f. nudum arasispinum***********7000
336ASTROPHYTUMniveum f. nudum lx gabino vasquez**********12000
338ASTROPHYTUMniveum f. nudum sierra anteeojo**********1600077000
340ASTROPHYTUMniveum f. nudum silne cer trn***********22000
342ASTROPHYTUMniveum f. nudum PP 397PP 397*14000135000
344ASTROPHYTUMniveum LX 279 LX 279 12000110000
346.4ASTROPHYTUMniveum RS 1148RS 1148*8000
350ASTROPHYTUMornatum fukurio hanaya***********25000
354ASTROPHYTUMsenile**********500023000
354.4ASTROPHYTUMsenile BIL TRNY FORM**********600028000
358ASTROPHYTUMsenile El Amparo **********700033000
360ASTROPHYTUMsenile hnede trny**********700033000
360.4ASTROPHYTUMsenile Sierra Paila **********900043000
362ASTROPHYTUMsenile GK 82 GK 82 700032000
364ASTROPHYTUMsenile MK 28.77MK 28.77700033000310000
364.4ASTROPHYTUMsenile MZ 120MZ 120600028000
364.6ASTROPHYTUMsenile MZ 256MZ 256*8000
366ASTROPHYTUMsenile PP 457 PP 457700032000300000
368ASTROPHYTUMsenile RS 747 RS 747600028000265000
374ASTROPHYTUMsenile v. aureum**********500023000
376ASTROPHYTUMsenile v. aureum EL HONDIDO**********800038000
378ASTROPHYTUMsenile v.aureum Sierra de Paila**********7000
380ASTROPHYTUMsenile v. aureum MK 28.87MK 28.87700032000
382ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 460PP 460800038000
382.4ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 472PP 4721200057000
384ASTROPHYTUMsenile v. aureum RS 580RS 580*6000
384.25ASTROPHYTUMsenile v. aureum VZD 583VZD 583*8000
384.2ASTROPHYTUMSP. G 161***********12000
386ASTROPHYTUMX MYR-OR SB126 x SB127 F2, often variegated, sharp ribs **********500023000
388ASTROPHYTUMMIX **********300014000
394AYLOSTERAdonaldiana WCO 1360WCO 1360*4000
394.8AYLOSTERAescrupula KK 1921KK 19217000
398AYLOSTERAfiebrigii L 323 Asientos L 323 *5000
400AYLOSTERAfiebrigii RH 283a RH 283a*5000
402AYLOSTERAfiebrigii R 98R 98*5000
404AYLOSTERAfiebrigii SE 85 Condor Pass Tar Bol 2800 mSE 85*5000
406AYLOSTERAfiebrigii v.densiseta R 98R 98*6000
408AYLOSTERAheliosa v.condorensis ROS 033 ROS 033 *8000
410AYLOSTERAheliosa var.nova RH 280RH 280*8000
412AYLOSTERAmammillosa v.australis FR 341AFR 341A*3500
414AYLOSTERAmuscula FR 753FR 753700032000
416AYLOSTERAmuscula KK 842KK 8425000
416.7AYLOSTERAresidua KK 1517KK 1517*4000
418AYLOSTERApseudodeminuta VG 102VG 102*3500
420AYLOSTERApseudodeminuta v.albiareolata FR 761fr 761*5000
422AYLOSTERAsp.SE 78 (globulosa?)SE 78*4000
426AYLOSTERAsp. spegazziniana ? VG 789VG 789*4000
428AYLOSTERAtamboensis FR 1142FR 1142*4000
430AYLOSTERAwalteri WR 784WR 7847000
430.72BARTSCHELLAschumannii SB 1845SB 1845*12000
432BRASILICACTUSgraessneri HU 48HU 48600028000
436COPIAPOAhumilis KH 1058KH 1058*8000
436.4COPIAPOAmontana panarotto***********7000
442COPIAPOAMIX***********5000
444CORYPHANTHA andreae Veracruz **********6000
445.8CORYPHANTHA calipensis - RETUSA CH 63CH 63*6000
446CORYPHANTHA calipensis GM 520GM 520*5000
448CORYPHANTHA compacta Hidalgo**********6000
448.8CORYPHANTHA cornifera till palmerii MZ 569MZ 569*5000
448.84CORYPHANTHA cornifera till RADIANS coll. Jaroslav Snicerc.Jaroslav Snicer*5000
448.88CORYPHANTHA cornifera till RADIANS CSD 22CSD 22*5000
448.92CORYPHANTHA cornifera till RADIANS KSM 613KSM 613*5000
452CORYPHANTHAdelaetiana KMR 388KMR 388*4500
454CORYPHANTHAdelaetiana RUS 023RUS 023*6000
454CORYPHANTHAdelaetiana VZD 73VZD 73*5000
456CORYPHANTHAdifficilis? RS 1115 RS 1115 *6000
456.8CORYPHANTHAdurangensis VZD 51VZD 51*9000
456.88CORYPHANTHAdurangensis VZD 681VZD 681*9000
458CORYPHANTHAechinus SB 377 SB 377900043000
462CORYPHANTHA gladiispina SB 711 SB 711 *4000
462.4CORYPHANTHA glandulifera PP 1464PP 1464*6000
464CORYPHANTHA greenwoodii grutas**********800038000
464.6CORYPHANTHA guerkeana Sombrerete Dur**********1500072000
465.84CORYPHANTHA maiztablasensis C.JAROSLAV.SNICER***********12000
465.86CORYPHANTHA maiztablasensis KMR 280KMR 280*12000
465.9CORYPHANTHA maiztablasensis KSM 619KSM 619*7000
466CORYPHANTHA maiztablasensis MZ 349MZ 349*6000
466.35CORYPHANTHA onduli***********8000
466.7CORYPHANTHA pallida CZ 140 CZ 140*5000
468CORYPHANTHA pectinata Lau 629 Lau 629*4500
468.6CORYPHANTHApseudoechinus GM 755GM 755*5000
470CORYPHANTHA pulleiana KSS 144KSS 144*6000
472CORYPHANTHA pussiflora Sierra de la Paila ***********4500
474CORYPHANTHA radians v.impexicoma**********450020000
475.6CORYPHANTHA SPEC. CH 686CH 686*4000
475.7CORYPHANTHA SPEC. G 305G 305*4500
476CORYPHANTHA SPEC. MK 62.193MK 62.193*4000
476.3CORYPHANTHA SP.CODE 318**********600028000
476.6CORYPHANTHA SP.CODE 58**********6000
476.6CORYPHANTHA salinensis **********8000
476.65CORYPHANTHA salinensis PV**********10000
478CORYPHANTHA sulcolanata **********700033000
478.4CORYPHANTHA sulcolanata SYN BLPHAN**********700033000
478.6CORYPHANTHA sulcolanata v.centrispina**********800038000
480CORYPHANTHA sulcolanata BL 19BL 19*4000
484CORYPHANTHA wohlschlageri WB 49 WB 49 800038000
486CORYPHANTHA MIX**********400018000
488CUMARINIAodorata**********4000
492CUMARINIAodorata HK 296HK 296*3000
494CUMARINIAodorata RS 1222RS 1222*4000
496CUMARINIAodorata - trsovita**********6000
496.8CUMARINIAodorata MIX***********3000
497.19DISCOCACTUSaraneispinus HU 440HU 440*40000
497.25DISCOCACTUScrystallophilus HU 582HU 582*40000
497.28DISCOCACTUScrystallophilus HU 630HU 630*40000
497.63DISCOCACTUSsubviridigriseus MH 723+peter halfari MH 725MIX*40000
498.67DOLICHOTHELEmarnier-lapostollei Köhres ***********5000
498.72DOLICHOTHELESP. ( saffordii )***********4500
498.78DOLICHOTHELEsphaerica Nuevo Leon ***********5000
500ECHINOCEREUSadustus L 646L 646*6000
502ECHINOCEREUSbristolii MAU 0055MAU 0055*7000
504ECHINOCEREUSbristolii v.pseudopectinatus SB 463SB 463*5500
506ECHINOCEREUSchoisensis v. Fobeanus**********900042000
508ECHINOCEREUSchloranthus v.rusanthus ***********8000
510ECHINOCEREUSdavisii***********7000
512ECHINOCEREUSengelmannii ruzovy kvet**********800038000
518ECHINOCEREUSfasciculatus v. bonkerae SB 521SB 521*6000
520ECHINOCEREUSfitchii**********7000
528ECHINOCEREUSoklahomensis**********7000
530ECHINOCEREUSpamanesiorum LAU 1247LAU 1247*5000
532ECHINOCEREUSpectinatus ***********2000
536ECHINOCEREUSpectinatus RS 758 RS 758 1000047000
538ECHINOCEREUSpectinatus SB 1035 SB 1035*4500
540ECHINOCEREUSpectinatus v.castaneus **********700033000
542ECHINOCEREUSpectinatus v.rigidissimus DC 941DC 9411000047000
544ECHINOCEREUSpectinatus v.sonorensis **********700032000
548ECHINOCEREUSperbellus HK 1810HK 18107000
550ECHINOCEREUSpulchellus ***********2500
552ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii **********700032000
554ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii San Roberto - bílý kv. **********700032000
556ECHINOCEREUSpulchellus v.weinbergii MADRE***********6000
558ECHINOCEREUSpurpureus **********400018000
560ECHINOCEREUSpurpureus Farus***********4500
562ECHINOCEREUSpurpureus f.Oklahoma **********600028000
564ECHINOCEREUSpurpureus f.Malaga NM **********600028000
568ECHINOCEREUSreichenbachii **********400018000
570ECHINOCEREUSreichenbachii bílá forma (265.1355)**********600028000
574ECHINOCEREUSreichenbachii f.montemoroelus**********700033000
578ECHINOCEREUSreichenbachii JM 166JM 166600028000
580ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 202 JRT 202600028000
582ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 205 JRT 205600028000
584ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 301 JRT 301 600028000
586ECHINOCEREUSreichenbachii L 1394 L 1394600028000
586.25ECHINOCEREUSreichenbachii RS94000
588ECHINOCEREUSreichenbachii SB 387 SB 387*4500
590ECHINOCEREUSreichenbachii SB 941 SB 941*4500
592ECHINOCEREUSreichenbachii SB 1166SB 1166*4500
592.62ECHINOCEREUSreichenbachii v albispinus TISHOMINGO*4500
594ECHINOCEREUSreichenbachii v albispinus TROY,OK ***********6000
596ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi **********600028000
598ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF DJF 1308600028000
600ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF 1327 DJF 1327 600028000
602ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 218 JRT 218 600028000
604ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 219 JRT 219600028000
606ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 223JRT 223600028000
608ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi Lawton**********700032000
610ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi SB 211 SB 211 *4500
612ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi shaggy spines, frilled fl **********600028000
614ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus **********600028000
616ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus MASON CO**********700032000
618ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus Blue River white sp **********700032000
620ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus DJF 801.29DJF 801.29*4500
622ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus FH 1151 FH 11518000
624ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus SB 390 SB 390 8000
626ECHINOCEREUSreichenbachii v castaneus***********4500
630ECHINOCEREUSreichenbachii v major ruz***********10000
632ECHINOCEREUSreichenbachii v major 'teddy bear' **********500023000
634ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus **********600028000
636ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus LAWTON **********700032000
636.35ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Major Co black tipped spines **********700032000
636.41ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Mason**********700032000
636.42ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Wenoka ***********4500
638ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 111 JRT 111 600028000
640ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 207 JRT 207 600028000
642ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 408 JRT 408*4500
646ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus RP 121RP 121 700032000
652ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 2013 SB 2013 *4500
654ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 206 SB 206 *4500
656ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 259 SB 259 700032000
658ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 381 SB 381 700032000
660ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 85 SB 85 6500
662ECHINOCEREUSreichenbachii v. perbellus SB 2008SB 2008*4500
672ECHINOCEREUSrussanthus SB 47 SB 47*8000
676.82ECHINOCEREUSschwarzii *3500
676ECHINOCEREUSschwarzii LAU 1305LAU 1305700032000
680ECHINOCEREUSschwarzii VCA 115VCA115*7000
682ECHINOCEREUSschwarzii MZ 790 MZ 790 *9000
684ECHINOCEREUSsp.(engelmannii )***********5000
686ECHINOCEREUSsp.peterfield fores**********400018000
688ECHINOCEREUSsp.13***********4000
690ECHINOCEREUSsp.27***********4000
690.4ECHINOCEREUSsp.G 136*4000
691.5ECHINOCEREUSsp.G 364*4000
692ECHINOCEREUSsp.G 367***********4000
694ECHINOCEREUSsp.G 369***********4000
694.4ECHINOCEREUSsp.G 388*4000
696ECHINOCEREUSsp.G 390***********4000
698ECHINOCEREUSsp.G 392***********4000
700ECHINOCEREUSsp.G 398***********4000
700.14ECHINOCEREUSsp.G 399*4000
702ECHINOCEREUSsp.G 409**********6000
702.25ECHINOCEREUSsp.G 4106000
703.4ECHINOCEREUSsp.G 4116000
704ECHINOCEREUSsp.G 413**********3500
706ECHINOCEREUSsp.G 418**********6000
708ECHINOCEREUSsp.G 431***********4000
708.28ECHINOCEREUSsp.G 4706000
708.46ECHINOCEREUSsp.G 5136000
708.5ECHINOCEREUSsp.G 5176000
709.72ECHINOCEREUSsp.KP CODE 344*3500
714ECHINOCEREUStriglochidiatus var. melanacanthus**********600028000
716ECHINOCEREUSstoloniferus**********600028000
720ECHINOCEREUSviridiflorus Capulin***********6000
720.31ECHINOCEREUSviridiflorus DC plocheros***********6000
720.36ECHINOCEREUSviridiflorus santa fe***********6000
720.42ECHINOCEREUSviridiflorus short squat stem***********6000
720.51ECHINOCEREUSviridiflorus v.montanus ***********6000
746ECHINOCEREUSviridiflorus v.oklahomensis SB Ok***********6000
726ECHINOCEREUSviridiflorus SB 170 SB 170 *7000
728ECHINOCEREUSviridiflorus SB 137 SB 137 *7000
730ECHINOCEREUSviridiflorus SB 167 SB 167 *3500
732ECHINOCEREUSviridiflorus SB 2005 SB 2005 *5000
750ECHINOFOSSULOCACTUSalbatus IDD 560IDD 560*4000
752ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus Hidg.***********3500
752.4ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus CH 427CH 427*4500
756ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus CSD 66CSD 66*3500
760ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus PM 387PM 387*4000
766ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 1150 SB 1150 *3500
768ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 116SB 116*4000
772ECHINOFOSSULOCACTUSgladiatus El Pedernal **********7000
774ECHINOFOSSULOCACTUShastatus***********3500
776ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus Saltillo **********10000
778ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus P 288P 288*6000
780ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus till 10 cm central spines / VZD 755VZD 755*7000
782ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus f. roseanus***********3500
784ECHINOFOSSULOCACTUSpapyracanthus Cinco de Mayo***********4000
786ECHINOFOSSULOCACTUSpenthacanthus ssp. tulensis CH 238CH 238*450043000
788ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus CH 247CH 2476000
790ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALC.J.ODEHNAL6000
792ECHINOFOSSULOCACTUSsp.Zaragoza ***********3500
794.35ECHINOFOSSULOCACTUSDS.013618**********6000
798ECHINOFOSSULOCACTUSsp. AZ 2***********3000
800ECHINOFOSSULOCACTUSsp. G 491***********3000
804ECHINOFOSSULOCACTUStricuspidatus coll. Ladislav Spisarcoll. Ladislav Spisar*3500
808.4ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis SB 1303SB 1303*4000
808.52ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis SB 286SB 286*5000
812ECHINOMASTUSdasyacanthus SB 81 SB 81*14000
812.6ECHINOMASTUSdurangensis LOS ANIMUS***********30000
814ECHINOPSIS ancistrophora v. kratochviliana MLV 0001MLV 0001500023000
816ECHINOPSIScardenasiana SE 74SE 74*3000
818ECHINOPSIScinnabarina R 62R 625000
820ECHINOPSIScochabambensis JO 183JO 183*4000
820.45ECHINOPSISleucantha**********3500
820.46ECHINOPSISleucantha BKN 24B / 1.2BKN 24B / 1.2400017000
820.475ECHINOPSISleucantha KFF 1116KFF 1116800037000
820.492ECHINOPSISleucantha PEM 518PEM 518800037000
820.495ECHINOPSISleucantha VG 210VG 210800037000
820.498ECHINOPSISleucantha VG 064VG 0648000
820.499ECHINOPSISleucantha VG 658VG 6588000
820.503ECHINOPSISleucantha VG 696VG 6968000
820.504ECHINOPSISleucantha VG 697VG 697*4000
820.51ECHINOPSISleucantha VG 816VG 816*4000
820.64ECHINOPSISSP. گل صورتی*3500
820.81ECHINOPSISmultiplex R 337R 337*4000
821.6EPITHELANTHAbokei CH 561CH 561*20000
822EPITHELANTHAdensispina **********8000
824EPITHELANTHAgreggii **********7000
824.4EPITHELANTHAgreggii BP 826BP 826*8000
828EPITHELANTHAgreggii SB 1112SB 11121000048000
830EPITHELANTHAgreggii Los Colorados **********14000
832EPITHELANTHAgreggii Santa teresa**********14000
834EPITHELANTHAgreggii (Z.KRISTATNICH)**********14000
836.3EPITHELANTHAmicromeris bílá miniatura **********700033000
836.4EPITHELANTHAmicromeris charco blanco**********7000
836.45EPITHELANTHAmicromeris C.P.PAVLICEK***********6000
836.5EPITHELANTHAmicromeris LA prieta**********9000
836.7EPITHELANTHAmicromeris Sittin Bull Canyon**********800038000
836.8EPITHELANTHAmicromeris v.rufispina **********8000
838EPITHELANTHAmicromeris HK 75 HK 75 800038000
840EPITHELANTHAmicromeris HK 168 HK 1688000
842EPITHELANTHAmicromeris JM 101 JM 101 700033000
846EPITHELANTHAmicromeris L 737 L 737 8000
850EPITHELANTHAmicromeris MK 141.430MK 141.430*15000
854EPITHELANTHAmicromeris PM 166PM 166*6000
854.4EPITHELANTHAmicromeris PP 411PP 411*12000
858EPITHELANTHAmicromeris SB 125SB 125*5000
860EPITHELANTHAmicromeris SB 1327 SB 1327 *5000
862EPITHELANTHAmicromeris SB 206SB 206*5000
864EPITHELANTHAmicromeris SB 237SB 2378000
866EPITHELANTHAmicromeris SB 256SB 256*5000
870EPITHELANTHAmicromeris SB 63SB 638000
872EPITHELANTHAmicromeris SB 82SB 82*5000
888EPITHELANTHAneomexicana **********14000
890EPITHELANTHAneomexicana BP 1252BP 1252*12000
894EPITHELANTHApachyrhizus***********7000
896EPITHELANTHApachyrhizus plon***********14000
898EPITHELANTHApolycephala***********10000
898.2EPITHELANTHApolycephala LAU 746LAU 746*18000
900EPITHELANTHAsp CANYON***********5000
900.45EPITHELANTHASP DS.014759***********6000
904EPITHELANTHAsp G 583***********5000
906EPITHELANTHAsp VCA**********14000
908EPITHELANTHAMIX**********900042000400000
908.6ESCOBARIAdasyacantha SB 968SB 968*5000
912ESCOBARIAduncanii SB 467SB 4675500
912.7ESCOBARIAgrata Cerro Nias del Buro ***********6000
914.8ESCOBARIArobertii LX 184 LX 184 *5000
914.91ESCOBARIArunyonii LX 058 LX 058 *5000
917ESCOBARIASP. LM 184LM 184*4000
917.6ESCOBARIASP. CODE 16***********4000
918ESCOBARIAstrobiliformis C.J.SNICERC.J.SNICER500023000
920ESCOBARIAstrobiliformis C.L.KUNTEC.L.KUNTE500023000
922ESCOBARIAstrobiliformis LX 276 LX 276*3000
924ESCOBARIAstrobiliformis MK 26.74MK 26.74*3500
926ESCOBARIAstrobiliformis MK 29 . 107MK 29 . 107400018000
928ESCOBARIAstrobiliformis MK 29 . 107 AMK 29 . 107 A400018000
932ESCOBARIAstrobiliformis PM 25.81PM 25.81*3500
934ESCOBARIAvariicolor MH 9MH 9*6000
935.32ESCOBARIAvivipara sulphur OKL**********9000
935.8ESCOBARIAvivipara v arizonica ***********4000
936ESCOBARIAvivipara v arizonica SB 1401SB 1401800038000
938ESCOBARIAvivipara v bisbeeana DJF 284DJF 284800038000
940ESCOBARIAvivipara v neomexicana BUGUE***********3500
942ESCOBARIAvivipara v neomexicana PP 118PP 118700033000
942.5ESCOBARIAvivipara v neomexicana SB 721SB 721900043000
944ESCOBARIAvivipara v neomexicana SNL 100 SNL 100 700033000
944.4ESCOBARIAzilziana KS 212KS 212*5000
944.6ESCOBARIAzilziana SB 603SB 60310000
944.7ESCOBARIAzilziana ssp fricii MK 33.129MK 33.129*6000
946ESCOBARIAMIX**********350015000
948FRAILEA afilanensis**********5000
948.6FRAILEA alacriportana Gf 88Gf 88500023000
950FRAILEA altasensis PR 717PR 717600028000
952FRAILEA altasensis PR 951PR 951*3000
954FRAILEA angelensis p.***********6000
958FRAILEA asteroides QUARAY*1200077000
960FRAILEA asteroides GF 465GF 465*18000
962FRAILEA asteroides KH 0586KH 0586*16000
964FRAILEA buenekeri سبز**********9000
964.18FRAILEA buenekeri قهوه ای***********10000
964.25FRAILEA buenekeri FS 384FS 384*8000
968FRAILEA castanea f. albicarpa***********20000
970FRAILEA castanoidea 1192***********8000
972FRAILEA cataphracta v.pirateta ***********12000
974FRAILEA cataphracta MU 611MU 611*12000
982FRAILEA densispina AH 54AH 54600028000260000
982.2FRAILEA densispina GF 335 GF 335 1500072000
984FRAILEAitangori**********300013000
986FRAILEAitaquiensis n.n.FS 144 (carminfilamentosa)FS 144 6000
987.9FRAILEA klingleriana ***********3000
989.6FRAILEA mammifera F TMAVA**********12000
989.7FRAILEA mammifera GF 223GF 22314000
990FRAILEA mammifera GF 315 GF 315 1000048000
992FRAILEA mammifera HU 345 HU 345 1600075000
996FRAILEA piltzii P 432P 432*4000
994FRAILEA perumbilicata FS 520FS 520600028000
998FRAILEA perumbilicata HU 1022HU 1022*3500
1000FRAILEA perumbilicata v.GF 476GF 476500023000
1001.8FRAILEA phaeodisca imp.B.Spee**********6000
1002FRAILEA phaeodisca AH 25AH 257000
1002.4FRAILEA phaeodisca AH 27AH 27*4000
1004FRAILEA phaeodisca AH 41AH 41*3000
1006FRAILEAphaeodisca GF 349GF 3496000
1008FRAILEAphaeodisca GF 747GF 7476000
1008.25FRAILEA phaeodisca KH 0789KH 0789*3000
1008.4FRAILEA phaeodisca HU 75 HU 75*3000
1010FRAILEAphaeodisca imp.B.Spee**********500022000
1010.4FRAILEA phaeodisca MGH 31MGH 31*3500
1012FRAILEA phaeodisca SCHL 085SCHL 085600028000
1012.2FRAILEA phaeodisca SCHL 7-195SCHL 7-1958000
1013.9FRAILEApseudograhliana **********4500
1014FRAILEApseudograhliana MAW 01 MAW 01600028000
1016FRAILEA pumila H 348H 348*3000
1018FRAILEA pumila UN 652 UN 652*3000
1020FRAILEA pumila v.itaqui Rio Grande***********3000
1022FRAILEA pygmaea FS 4FS 4*3000
1024FRAILEA pygmaea KH 938KH 9386000
1026FRAILEA pygmaea VG 422VG 422*3000
1028FRAILEA pygmaea VG 423VG 423*3000
1030FRAILEA pygmaea VG 423 VG 423 500023000
1039.4FRAILEA pygmaea VG 436VG 436*3000
1050.2FRAILEA spec. VG 435VG 435500023000
1050.4FRAILEA spec. VG 438VG 438500023000
1052FRAILEA spec. VG 442VG 4426000
1054FRAILEA spec. VG 443VG 443*3000
1056FRAILEA spec. VG 448VG 448*3000
1060FRAILEA MIX**********600030000285000
1062GLANDULICACTUSuncinatus **********7000
1064GLANDULICACTUSuncinatus SB 718SB 718*4500
1066GLANDULICACTUSwrightii **********5000
1068GLANDULICACTUSwrightii Otero Co ***********4500
1070GLANDULICACTUSwrightii GL 704GL 704*4500
1072GLANDULICACTUSwrightii JM 100JM 100*4500
1074GLANDULICACTUSwrightii JM 136JM 136*4500
1076GLANDULICACTUSwrightii SB 338SB 338*4500
1080GLANDULICACTUSwrightii SB 343SB 343*4500
1082GLANDULICACTUSwrightii SB 404SB 404*4500
1084GLANDULICACTUSwrightii SB 490SB 490*4500
1086GLANDULICACTUSMIX**********5000
1089.2GYMNOCACTUSbeguinii ***********4000
1089.4GYMNOCACTUSbeguinii la viga**********700033000
1093.4GYMNOCACTUSbeguinii CSD 152CSD 152*5000
1093.6GYMNOCACTUSbeguinii FPAN 324FPAN 324*4000
1094GYMNOCACTUSbeguinii LX 176 LX 176 400018000
1096GYMNOCACTUSbeguinii RS 308RS 308*4500
1098GYMNOCACTUSbeguinii TCG 41005TCG 41005*3000
1098.2GYMNOCACTUSbeguinii TCG 41006TCG 41006*4000
1100GYMNOCACTUSbeguinii v.pailanus MZ 1250 MZ 1250 *3000
1101GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis EL CHIFLON***********400038000
1101.3GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis vel ruz kvet***********4000
1101.4GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis MK 87.259MK 87.259*4000
1101.8GYMNOCACTUSbeguinii v. smithii MM 187MM 187*500047000
1104GYMNOCACTUSgielsdorfianus ***********6000
1104.4GYMNOCACTUSgielsdorfianus Las Tablas SLP ***********8000
1104.8GYMNOCACTUSgielsdorfianus GM 582GM 582*11000
1106GYMNOCACTUSgielsdorfianus MK 114 . 374MK 114 . 374*9000
1110GYMNOCACTUSgielsdorfianus RS 1177A RS 1177A *7000
1113.8GYMNOCACTUSknuthianus RS 678RS 678*7000
1114GYMNOCACTUSknuthianus RS 679RS 679*7000
1114.3GYMNOCACTUSknuthianus MZ 726MZ 726*7000
1117.5GYMNOCACTUSsp.hk bily***********6000
1118GYMNOCACTUSsp.salinas***********3000
1118.8GYMNOCACTUSsubterraneus ***********10000
1119.2GYMNOCACTUSsubterraneus v zaragozae sber lr aramberi***********12000
1120GYMNOCACTUSviereckii Lau 1159, Sierra Sal Lau 1159800037000
1124GYMNOCACTUSviereckii HK 377HK 377*7000
1128GYMNOCACTUSviereckii spec. HK 730HK 730*6000
1130GYMNOCACTUSviereckii v neglectus other form***********600057000
1132GYMNOCACTUSviereckii v.major L 730L 730600028000260000
1134GYMNOCACTUSMIX**********600055000
1136GYMNOCALYCIUMaccorugatum form / extra exclusive curved spines JPR 95 - 138 / 407JPR 95 -138 / 407*3000
1138GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 555STO 555500023000
1140GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 901 STO 901500023000
1142GYMNOCALYCIUMaccorugatum LB 438LB 438500023000
1144GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 32VS 32500023000
1146GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 34VS 34*3000
1148GYMNOCALYCIUMachirasense forma GN 91-77/1181GN 91-77/11814000*
1154GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.363 GN 77 / 363*2500
1156GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.365GN 77-3654500
1156.5GYMNOCALYCIUMachirasense GN 90-273.878GN 90-273.878*3000
1158GYMNOCALYCIUMachirasense VG 416VG 416450020000
1160GYMNOCALYCIUMachirasense ECHINATUM FORM LF 6LF 6600028000
1160.2GYMNOCALYCIUMachirasense ECHINATUM VG 004VG 004600028000
1162GYMNOCALYCIUMachirasense v. chacrasense GN 88-117/286 GN 88-117/286 *3000
1164GYMNOCALYCIUMachirasense v. kainradliae GN 88-102/255 GN 88-102/255 *3500
1165GYMNOCALYCIUMALBIAREOLATUM V RAMOSUM LF 32 LF 32500023000
1166GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 207, Va. Sanagasta, La Rioja …. VG 207400018000
1168GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 208 VG 208400018000
1170GYMNOCALYCIUMalboareolatum VS 58VS 58500023000
1174GYMNOCALYCIUMaltagraciense P 119P 119*2500
1177.8GYMNOCALYCIUMambatoense - nidulans JN 63JN 63600028000
1178GYMNOCALYCIUMambatoense - nidulans JN 65JN 65500023000
1180GYMNOCALYCIUMambatoense till ritterianum KP 206KP 206500023000
1180.5GYMNOCALYCIUMamerhauserii HA 89.229HA 89.2294000
1182GYMNOCALYCIUMamerhauserii STO 88-229/2STO 88-229/2400018000165000
1184GYMNOCALYCIUMandreae **********400018000160000
1188GYMNOCALYCIUMandreae VG 485VG 485*2500
1192GYMNOCALYCIUMandreae ssp. Fechcerii P 378 P 378350015500145000
1194GYMNOCALYCIUMandreae v. longispinum GN 365/1226GN 365/1226300013000
1196GYMNOCALYCIUMandreae v. RUBRIFLORUM**********400018000160000
1202GYMNOCALYCIUMasterium Cord - bizarní, ploche**********450020000
1204GYMNOCALYCIUMbaldianum **********250010000
1208GYMNOCALYCIUMbaldianum cerv kvet**********300013000
1210GYMNOCALYCIUMbaldianum coll. V. E. Turecekcoll. V. E. Turecek300013500120000
1210.4GYMNOCALYCIUMbaldianum EL RODIO CATAN**********350015000135000
1214GYMNOCALYCIUMbaldianum SIERRA**********300013000110000
1214.3GYMNOCALYCIUMbaldianum SPECIAL FORM**********4000
1216GYMNOCALYCIUMbaldianum Venter**********300013000110000
1216.5GYMNOCALYCIUMbaldianum v centeri**********400018000160000
1218GYMNOCALYCIUMbaldianum v venturianum**********300013000
1220GYMNOCALYCIUMbaldianum aff. VG 572VG 572*1800
1120.45GYMNOCALYCIUMbaldianum JO 295 JO 295300013000
1224GYMNOCALYCIUMbaldianum JPR 92-179/550JPR 92-179/550350015000
1224.4GYMNOCALYCIUMbaldianum JPR 95-180/522JPR 95-180/5223500
1224.82GYMNOCALYCIUMbaldianum LB 1243LB 1243300013000
1226GYMNOCALYCIUMbaldianum P 127P 127300013000120000
1234GYMNOCALYCIUMbaldianum STO 35/3STO 35/3500023000
1236GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 04-183VG 04-183400017000150000
1238GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 068VG 068350015000
1240GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 183 ( 331.311)VG 183*2000
1242GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 351VG 351300013000115000
1246GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 558 VG 558300013000
1248GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 559 VG 55925001100095000
1250GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 564VG 564300013000115000
1252GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 565VG 56525001100095000
1252.38GYMNOCALYCIUMbaldianum v. albiflorum JPR 178/544 JPR 178/544 300013000110000
1252.42GYMNOCALYCIUMbaldianum v. albiflorum JPR 95 - 177 / 542JPR 95 -177 / 5423000
1258GYMNOCALYCIUMbicolor simplex**********350015000
1260GYMNOCALYCIUMbodenbenderianum ssp. intertextum v. moserianum P 113 P 1135000
1264GYMNOCALYCIUMborthii till striglianum GN 89-141/351GN 89-141/3512500
1266GYMNOCALYCIUMborthii GN 89-85/476GN 89-85/476350015000
1268GYMNOCALYCIUMborthii LB 296LB 296*2000
1268.4GYMNOCALYCIUMborthii RER 172RER 1724000
1270GYMNOCALYCIUMborthii RER 183RER 183400018000
1274GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense **********350015000
1276GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 012 VG 012350015000135000
1278GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 410/1VG 410/1350015000135000
1282GYMNOCALYCIUMbozsingianum**********400018000
1282.21GYMNOCALYCIUMbozsingianum F. LONG BOZSING***********2500
1284GYMNOCALYCIUMbozsingianum form / dark body , pink flower with a red throat / P 205*500047000
1286GYMNOCALYCIUMbozsingianum VS 19VS 19*5000
1288GYMNOCALYCIUMbrachypetalum ***********2000
1290GYMNOCALYCIUMbrachypetalum EX ELSNE**********350015000
1292GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 25/64JPR 25/643000
1294GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 29/72 JPR 29/72 500023000
1296GYMNOCALYCIUMbruchii **********20008000
1300GYMNOCALYCIUMbruchii LB 335LB 3353000
1302GYMNOCALYCIUMbruchii VG 469VG 4693000
1304GYMNOCALYCIUMbruchii VG 481VG 481300013000
1306GYMNOCALYCIUMbruchii VG 528 VG 528*2000
1308GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense**********300013000110000
1308.4GYMNOCALYCIUMbruchii redish sp.**********400018000
1309.9GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 150JN 150300013000
1310GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 153JN 1533000
1314GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense KP 316KP 3163000
1318GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense VG 335VG 335300013500
1322GYMNOCALYCIUMbruchii till parvulum INTERMEDIATE FORM JPR 92 - 103 / 248JPR 92 -103 / 248300013000115000
1324GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum **********400018000
1326GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum La Falda **********300013000
1328GYMNOCALYCIUMbruchii v. brigittae P 214P 2143000
1330GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum LF 90LF 90300013000
1332GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 341VG 341*2000
1334GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 536 VG 5363000
1336GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. Nogolen VG 412VG 412500023000210000
1338GYMNOCALYCIUMcalochlorum **********400017000
1338.8GYMNOCALYCIUMcalochlorum CARLOS josef odehnal**********4000
1340GYMNOCALYCIUMcalochlorum CARLOS PAZODEHNAL400018000160000
1342GYMNOCALYCIUMcalochlorum sierra deoro cordoba**********400018000
1344GYMNOCALYCIUMcalochlorum JO 210JO 210400018000
1346.75GYMNOCALYCIUMcardenacianum ***********15000
1346.79GYMNOCALYCIUMcardenacianum DE TARIJA***********15000
1346.8GYMNOCALYCIUMcardenacianum JO 193JO 193*15000
1350GYMNOCALYCIUMcarminanthum P 135P 1354000
1352GYMNOCALYCIUMcarminanthum SE SLOPES 1550**********400018000
1354GYMNOCALYCIUMcapillaense **********400018000
1356GYMNOCALYCIUMcapillaense coll.josef.odehnal**********400018000
1358GYMNOCALYCIUMcapillaense form / large root , blue fruits, pink flowe JO 213JO 2134000
1360GYMNOCALYCIUMcapillaense LF 87LF 87450020000
1361.7GYMNOCALYCIUMcatamarcense **********4000
1362GYMNOCALYCIUMcatamarcense ARCENSE**********400018000
1364GYMNOCALYCIUMcatamarcense ssp. Acinacispinum STO 87-45/2STO 87-45/24000
1366GYMNOCALYCIUMchubutense ***********2000
1368GYMNOCALYCIUMchubutense JPR 33/82JPR 92- 33 / 82*2000
1368.4GYMNOCALYCIUMchubutense JPR 92-38.91JPR 92-38.914000
1370GYMNOCALYCIUMchubutense WP 40/50aWP 40/50a4000
1372GYMNOCALYCIUMcalochlorum JN 159JN 1594500
1374GYMNOCALYCIUMdamsii ssp.evae v.centrispinum**********600028000
1376GYMNOCALYCIUMdenudatum v. delaetianum**********400018000
1378GYMNOCALYCIUMdelaetianum v longispinum***********2500
1380GYMNOCALYCIUMdenudatum cv.J.Suba**********1000047000450000
1384GYMNOCALYCIUMdeezianum**********350015000
1386GYMNOCALYCIUMerinaceum 1375**********400018000
1386.4GYMNOCALYCIUMerinaceum AZ 1AZ 13500
1388GYMNOCALYCIUMerinaceum B 184B 184400018000
1390GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 87A BKN 87A400018000
1392GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 88ABKN 88A4000
1394GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 94BBKN 94B350015000135000
1396GYMNOCALYCIUMerinaceum JN 167( CODE 39/00)JN 167350015000135000
1398GYMNOCALYCIUMerinaceum JL 40 JL 40 400018000
1398.5GYMNOCALYCIUMerinaceum JPR 193.583JPR 193.5834000
1400GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89 - 105 / 139WP 89 - 105 / 1394000
1402GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum LF 85LF 85400018000165000
1404GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum JPR 95 - 192 / 582JPR 95 -192 / 582350015500
1406GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum = amerhauserii form JPR 95-193/587JPR 95-193/587350015000
1408GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum VS 149 VS 149 4000
1410GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89-108/143WP 89-108/1435000
1412GYMNOCALYCIUMeurypleurum **********350015000
1413GYMNOCALYCIUMferocior**********4500
1414GYMNOCALYCIUMferrarii **********600028000
1416GYMNOCALYCIUMferrarii till hossei INTERMEDIATE FORM JO 121JO 121*3000
1418GYMNOCALYCIUMferrarii P 136P 136450019000
1420GYMNOCALYCIUMferrarii form / nice flat brown stem , huge tuber of flower / VS 60500023000
1421.9GYMNOCALYCIUMferrarii VG 008VG 008500023000215000
1422GYMNOCALYCIUMferrarii VG 665 VG 665500023000
1426GYMNOCALYCIUMferox v.ferocior AQUADERA***********10000
1426.6GYMNOCALYCIUMferox P 79 aP 79 a*15000
1426.7GYMNOCALYCIUMferox VG 725VG 725*15000
1426.8GYMNOCALYCIUMfischerii LF 5LF 53500
1429.65GYMNOCALYCIUMfischerii VS 1VS 1*4000
1430GYMNOCALYCIUMfischerii ssp. suyuquense VS 8VS 8500028000
1434GYMNOCALYCIUMfriedrichi v.melocactiformis***********4500
1436GYMNOCALYCIUMgaponii COLL.G. NEUHUMBERCOLL.G. NEUHUMBER450020000
1438GYMNOCALYCIUMgibbosum F. SIRSRA PLOSS. ZEBR***********2000
1440GYMNOCALYCIUMgibbosum PLURICUS**********350015000135000
1444GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp. RADEKII JPR 92 - 70 / 157JPR 92 - 70 / 157350015500140000
1446GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp.FERDINANDII JPR 92-21/55JPR 92-21/55*2000
1448GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 27 / 66JPR 92 - 27 / 66*2500
1450GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 29 / 72JPR 92 - 29 / 72300013000
1452GYMNOCALYCIUMgibbosum BRACHYPETHALUM TILL CHUBUTENSE JPR 92 - 31 / 79 JPR 92 - 31 / 79 2500
1454GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 36 / 89JPR 92 - 36 / 89*2000
1454.4GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 40.93JPR 92 - 40.934000
1454.44GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 72.161JPR 92 - 72.1614000
1456GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 95 - 118 / 297JPR 95 -118 /297400018000
1456.75GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum P 101P 1014000
1458GYMNOCALYCIUMgibbosum v. kozelskyanum**********6000
1458.5GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nigrum**********6000
1460GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nigiareolatum EX SM.**********4000
1462GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nobile**********500023000
1464GYMNOCALYCIUMgibbosum v. chubutense WP 92-128/182WP 92-128/182400018000
1466GYMNOCALYCIUMglaucum **********400018000165000
1468GYMNOCALYCIUMglaucum JN 492JN 492400018000
1470GYMNOCALYCIUMglaucum VG 658VG 6584000
1470.6GYMNOCALYCIUMgrandiflorum**********600028000
1472GYMNOCALYCIUMguanchinense **********350015000135000
1474GYMNOCALYCIUMguanchinense LF 17ALF 17A4000
1474.5GYMNOCALYCIUMguanchinense VS 35VS 35*5000
1476GYMNOCALYCIUMguanchinense .ERRUNUM**********5000
1478GYMNOCALYCIUMguanchinense F.sometime**********600028000
1480GYMNOCALYCIUMhossei TYP EX.SCHUTZ**********4500
1482GYMNOCALYCIUMhossei till nidulans NEW INTERMEDIATE FORM KP 614KP 614450020000
1484GYMNOCALYCIUMhenisii v . albispinum**********450020000
1486GYMNOCALYCIUMhenisii v vanvlietii**********450020000180000
1488GYMNOCALYCIUMhossei VG 196**********4500
1490GYMNOCALYCIUMhossei VG 198 VG 198400018000
1492GYMNOCALYCIUMhossei LF 18LF 184500
1494GYMNOCALYCIUMhyptiacanthum v.citriflorum**********450020000180000
1496GYMNOCALYCIUMhybopleurum f central spinnes **********400018000160000
1498GYMNOCALYCIUMintertextum “var. green?” VG 327VG 327400018000
1500GYMNOCALYCIUMintertextum VG 040VG 040400018000165000
1502GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum P 382P 382400018000
1504GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 201VG 201400018000165000
1506GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 670 VG 670400018000
1508GYMNOCALYCIUMkieslingii P 383 P 383 600027000250000
1510GYMNOCALYCIUMkieslingii V.alboreolatum**********500023000210000
1512GYMNOCALYCIUMkieslingii v. alboareolatum STO 180 STO 180 4000
1514GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum LF 25LF 25450020000180000
1516GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum P 220 P 220 *2500
1517.8GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum VS 50VS 50450021000
1518GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum VS 57VS 57450020000
1520GYMNOCALYCIUMkozelskyanum - bizarní**********600028000
1520.2GYMNOCALYCIUMkozelskyanum LB 396LB 396*5000
1522GYMNOCALYCIUMkroenleinii VG 508VG 508400018000165000
1524GYMNOCALYCIUMleptanthum STO 278 STO 278 700032000300000
1524.6GYMNOCALYCIUMlukasiki JPR 100/237JPR 100/2375000
1526GYMNOCALYCIUMmazanense***********2500
1528GYMNOCALYCIUMmazanense JO 129JO 129400018000
1530GYMNOCALYCIUMmazanense VG 660VG 660400018000
1532GYMNOCALYCIUMmazasense v.ferox **********800038000
1534GYMNOCALYCIUMmazanense v. polycephalum VS 46 (350.3058 ) VS 46500023000
1536GYMNOCALYCIUMmiltii JPR 92 - 94 / 218JPR 92 - 94 / 218350015000
1538GYMNOCALYCIUMmonvillei coll.josef.odehnalcoll.j.odehnal400018000
1540GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 271VG 271400018000
1542GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 274VG 274500023000
1548GYMNOCALYCIUMmonvillei v. safronovii VG 506VG 5066000
1552GYMNOCALYCIUMmoserianum**********500023000
1554GYMNOCALYCIUMmostii VG 338VG 338400018000
1556GYMNOCALYCIUMmucidum**********350015000130000
1560GYMNOCALYCIUMnataliae VG 709VG 709*6000
1562GYMNOCALYCIUMnetrelianum**********400018000
1564GYMNOCALYCIUMneuhuberii **********400018000160000
1566GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89-77/363 GN 89-77/363 4500
1568GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 91-77/1181GN 91-77/1181400018000
1570GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89/77GN 89/774000
1570.5GYMNOCALYCIUMneuhuberii VS 7VS 7500023000
1572GYMNOCALYCIUMneuhuberii Suyuque Nuevo **********500023000215000
1572.7GYMNOCALYCIUMnigriareolatum JPR 186/224JPR 186/224500023000
1574GYMNOCALYCIUMnigriareolatum KP 441 KP 441350016000
1576GYMNOCALYCIUMobductum P 121P 121*300027000
1578GYMNOCALYCIUMochoterenai FB 173FB 173500023000210000
1578.4GYMNOCALYCIUMochoterenai JPR 92-107.257JPR 92-107.257*3500
1580GYMNOCALYCIUMochoterenai GN 59.2839GN 59.2839*350032000
1582GYMNOCALYCIUMochoterenai VG 250VG 250500028000260000
1584GYMNOCALYCIUMochoterenai STO 210 STO 210 600028000
1586GYMNOCALYCIUMochoterenai VG 255VG 255450020000185000
1588GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum **********4000
1588.4GYMNOCALYCIUMochoterenai v. variispinum**********4000
1590GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum GN 86-5/4GN 86-5/44000
1592GYMNOCALYCIUMochoterenai v.cinereum VS 13VS 13400018000
1594GYMNOCALYCIUMochoterenai v. herbsthoferianum LB 386LB 386400018000
1596GYMNOCALYCIUMochoterenae v scoparium LB 383LB 383700032000
1598GYMNOCALYCIUMpapschii Loma Bola **********400018000160000
1600GYMNOCALYCIUMpapschii LOMA BOLA + LA POBLACION = PARVULUM TYPUS JS 157JS 157400018000160000
1602GYMNOCALYCIUMpapschii STO 521 STO 521 4000
1604GYMNOCALYCIUMpapschii VG 295 VG 295400018000
1604.18GYMNOCALYCIUMpapschii VG 968VG 9684000
1606GYMNOCALYCIUMpapschii VS 160VS 160350016000
1608GYMNOCALYCIUMparvulum F.GV**********400018000160000
1608.5GYMNOCALYCIUMparvulum JPR 92-103/248JPR 92-103/248*3000
1610GYMNOCALYCIUMparvulum VG 503 VG 503400018000165000
1610.4GYMNOCALYCIUM parvulum ssp. Huettneri VG 541VG 541*5000
1612GYMNOCALYCIUMPLATYGONUM STO 474STO 474500023000
1614GYMNOCALYCIUMPLATYGONUM VG 065/1VG 065/1500023000
1616GYMNOCALYCIUMprochazkianum JPR 95-184/562AJPR 95-184/562A*6000
1618GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberii nuevo**********4500
1620GYMNOCALYCIUMpugionacanthum STO 238 STO 238800037000
1622GYMNOCALYCIUMpugionacanthum VS 52VS 52450020000
1624GYMNOCALYCIUMquehlianum Calamuchita , Cordoba**********400018000
1624.3GYMNOCALYCIUMquehlianum JN 141JN 1415000
1626GYMNOCALYCIUMragonesii P 18P 185000
1628GYMNOCALYCIUMreductum OLD.CEZECK.COLL**********450020000
1628.4GYMNOCALYCIUMrubriflorum**********4000
1630GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberi Suyugue Nuevo ***********2000
1632GYMNOCALYCIUMpugionacanthum P 72P 72*800070000
1636GYMNOCALYCIUMreductum JPR 92 - 17 / 45JPR 92 - 17 / 45*2000
1640GYMNOCALYCIUMreductum JPR 95 - 113 / 273JPR 95 -113 / 273*2000
1642GYMNOCALYCIUMrhodantherum RER 037RER 0374500
1644GYMNOCALYCIUMrhodantherum VS 40 VS 40450020000
1646GYMNOCALYCIUMriojense 015***********2500
1646.4GYMNOCALYCIUMriojense JN 60JN 605000
1648GYMNOCALYCIUMriojense STO 87- 41/2STO 87- 41/2400018000
1648.52GYMNOCALYCIUMriojense (triacantum) VG 554VG 554*4000
1650GYMNOCALYCIUMriojense TRIACANTHUM till stellatum PAUCISPINUM BKN 73CBKN 73C400018000165000
1652GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SANJUANENSE GN 89-188/542GN 89-188/5424000
1652.6GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum GN 88-121/1GN 88-121/1*3500
1656GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum KP 194KP 194500023000
1658GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum three long dark spines KP 204KP 204400018000
1662GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum VG 398/1VG 398/1400018000
1664GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum WS 225-1WS 225-1500023000
1666GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE GN 92-442/415 GN 92-442/4154000
1668GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum KP 272KP 272600027000
1670GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum TRIACANTHUM FORM P 126P 126400017000
1672GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum VG 347 AVG 347 A500023000
1674GYMNOCALYCIUMriojense ssp. piltziorum form / chocolate body , nice black spines P 38P 38350015000140000
1676GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum PLATYGONUM FORM P 216P 216350016000
1678GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense P 140P 140500023000210000
1680GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense VG 378VG 378500023000
1682GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 258KP 258500023000215000
1684GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 297KP 297500023000
1686GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE PLUM BODY KP 670KP 6707000
1686.4GYMNOCALYCIUMriojense ssp. Piltziorum VG 212VG 212500023000
1688GYMNOCALYCIUMriojense var. sanjuanense VG 233VG 233*2500
1690GYMNOCALYCIUMriojense VG 664 VG 664400018000
1692GYMNOCALYCIUMritterianum WR 126 WR 1264000
1696GYMNOCALYCIUMrobustum KP 306AKP 306A400018000170000
1698GYMNOCALYCIUMrobustum KP 684KP 684500023000215000
1699.8GYMNOCALYCIUMrobustum LF 80LF 80*3000
1700GYMNOCALYCIUMrobustum LF 86 LF 86500023000
1702GYMNOCALYCIUMrubriflorum**********400018000
1706GYMNOCALYCIUMsaglionis v. nigrispinum***********2000
1706.4GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 04-073VG 04-0735000
1708GYMNOCALYCIUMsaglionis f. VG 168VG 168*2500
1709.2GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 553VG 553350015000
1710GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 671VG 671300012000
1712GYMNOCALYCIUMschatzlianum JPR 92 - 15 / 37JPR 92 - 15 / 37400018000
1714GYMNOCALYCIUMschatzlianum JPR 92-7/13JPR 92-7/134000
1716.38GYMNOCALYCIUMschickendantzii JPR 88.199 JPR 88.199*6000
1716.4GYMNOCALYCIUMschickendantzii JPR 89.206JPR 89.206*6000
1716.48GYMNOCALYCIUMschickendantzii v. delaetii WS 207AWS 207A*6000
1718GYMNOCALYCIUMschroederianum**********300012000
1720GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum C.H.AC.HELMUT.AMER350015000
1722GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum LB 960LB 960400018000
1724GYMNOCALYCIUMschroederianum SCHL 131SCHL 131350016000
1726GYMNOCALYCIUMsibalii JN 3JN 3*4000
1728GYMNOCALYCIUMsibalii SPECIES NOVA FORM JPR 92 - 76 / 166JPR 92 - 76 / 166*4000
1730GYMNOCALYCIUMsibalii JPR 92-77/173 JPR 92-77/173*4000
1731.72GYMNOCALYCIUMSP. AZ 2**********4000
1731.78GYMNOCALYCIUMSP. AZ 7**********4000
1731.8GYMNOCALYCIUMSP. AZ 9**********3500
1731.81GYMNOCALYCIUMSP. AZ 10***********3500
1732GYMNOCALYCIUMSP. B**********300013000
1732.4GYMNOCALYCIUMSP . Albooreo**********4000
1734GYMNOCALYCIUMSP . CAROLIN**********300013000
1738GYMNOCALYCIUMSP . LOMA BOLA**********400018000
1740GYMNOCALYCIUMSP. Salinas**********400018000160000
1742GYMNOCALYCIUMSP. Salinas GRANDES**********500023000210000
1746GYMNOCALYCIUMSP.CODE 133**********400018000
1748GYMNOCALYCIUMSP. BS 610/3BS 610/33000
1750GYMNOCALYCIUMSP. NOVA OVATISEMINEUM GROUPE GN 99 - 1037.3660GN 99 - 1037.3660*2500
1750.5GYMNOCALYCIUMSP. Nova 1**********4000
1752GYMNOCALYCIUMSP. B 55**********3000
1753GYMNOCALYCIUMSP. B 83***********4000
1754GYMNOCALYCIUMSP. B 86**********400018000
1756GYMNOCALYCIUMSP. BKN **********300013000
1758GYMNOCALYCIUMSP. J 91**********3000
1760GYMNOCALYCIUMSP. J 92**********300013000
1762GYMNOCALYCIUMSP. JPR 186.224**********300013000110000
1764GYMNOCALYCIUMSP. JV 9**********3000
1766GYMNOCALYCIUMSP. G 60**********4000
1768GYMNOCALYCIUMSP. G 70**********300013000
1768.5GYMNOCALYCIUMSP. G 75**********3000
1769.8GYMNOCALYCIUMSP. GN 167***********3000
1770GYMNOCALYCIUMSP. GN 856.4**********300013500
1772GYMNOCALYCIUMSP. F 2**********3000
1774GYMNOCALYCIUMSP. F 71**********3000
1776GYMNOCALYCIUMSP. LB **********3000
1776.4GYMNOCALYCIUMSP. LF 8 A**********3000
1778GYMNOCALYCIUMSP. P 32.CODE**********3000
1778.6GYMNOCALYCIUMSP. P 40.CODE**********600027000250000
1779.98GYMNOCALYCIUMSP. P 50.CODE**********600027000250000
1780GYMNOCALYCIUMSP. P 51.CODE**********300013000
1782GYMNOCALYCIUMSP. P 53.CODE**********300013000
1784GYMNOCALYCIUMSP. P 54.CODE**********450020000
1786GYMNOCALYCIUMSP. P 56.CODE**********450020000
1788GYMNOCALYCIUMSP. P 137.CODE***********500045000
1790GYMNOCALYCIUMSP. P 50.CODE**********400018000160000
1792GYMNOCALYCIUMSP. VG**********350015000
1796GYMNOCALYCIUMspec. (amerhauseri v. altagraciense?) VG 053 VG 053400018000165000
1798GYMNOCALYCIUMspec. VG 406/1VG 406/1400018000
1800GYMNOCALYCIUMspec. (borthii ssp. nogolense?) VG 406/2VG 406/2350015000130000
1802GYMNOCALYCIUMspec. (carolinense?) VG 023/112VG 023/112350015000135000
1804GYMNOCALYCIUMspec. (erinaceum?) VG 56a VG 56a400018000
1806GYMNOCALYCIUMspec. (mucidum?) VG 309VG 309*2000
1808GYMNOCALYCIUMspec. STO 223 STO 223 300013000
1812GYMNOCALYCIUMspec. TEL DE TELARITOS**********400018000
1817.8GYMNOCALYCIUMspec. VJ 101.86**********400018000
1817.9GYMNOCALYCIUMspec. VJ 102VJ 102*2500
1818GYMNOCALYCIUMspec. VJ 102/86 VJ 102/86350015000135000
1818.4GYMNOCALYCIUMspec. STELLATUM VG**********3500
1820GYMNOCALYCIUMspec. VG 035 (Trichomo)VG 035300013000115000
1822GYMNOCALYCIUMspec. VG 054VG 054300013500
1824GYMNOCALYCIUMspec. VG 251 (LUKASIKII)VG 251500023000
1826GYMNOCALYCIUMspec. VG 287VG 287400018000
1826.2GYMNOCALYCIUMspec. VG 288VG 2884000
1828GYMNOCALYCIUMspec. VG 211VG 211*2000
1828.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 258VG 258*2500
1832GYMNOCALYCIUMspec. VG-309-2/7 Ovati VG-309-2/7350015000
1834GYMNOCALYCIUMspec. VG 311/324 CODE**********350015000
1836GYMNOCALYCIUMspec. VG 414.709 CODE**********350015000
1838GYMNOCALYCIUMspec. VG 313 VG 313350015000135000
1840GYMNOCALYCIUMspec. VG 314VG 314400018000
1842GYMNOCALYCIUMspec. VG 333VG 333*2500
1844GYMNOCALYCIUMspec. VG 410/1VG 410/1350015000
1848GYMNOCALYCIUMspec. VG 337 (erinaceum aff.)VG 337400018000160000
1850GYMNOCALYCIUMspec. VG 411.1VG 411.1350015000
1852GYMNOCALYCIUMspec. VG 417VG 417*2500
1854GYMNOCALYCIUMspec. VG 418VG 418300013000115000
1856GYMNOCALYCIUMspec. VG 454VG 454300013500
1856.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 46VG 46500023000
1858GYMNOCALYCIUMspec. VG 470VG 470400018000
1860GYMNOCALYCIUMspec. VG 488.1VG 488.1350016000
1862GYMNOCALYCIUMspec. VG 542VG 542400018000165000
1864GYMNOCALYCIUMspec. VG 545 (erinaceum aff.) VG 545300013000115000
1866GYMNOCALYCIUMspec. VG 690 (miltii?)VG 690 3000
1868GYMNOCALYCIUMspec. VG 703AVG 703A300013000
1868.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 710VG 710*2000
1868.6GYMNOCALYCIUMspec. VG 714***********3000
1869.7GYMNOCALYCIUMspec. VS 1VS 1*3000
1870GYMNOCALYCIUMspec. VS 39VS 393000
1873.41GYMNOCALYCIUMspec. 3**********5000
1873.49GYMNOCALYCIUMspec. 9**********5000
1873.8GYMNOCALYCIUMspec. 10**********6000
1874GYMNOCALYCIUMspec. 12**********400018000160000
1874.15GYMNOCALYCIUMspec. 14***********3000
1874.22GYMNOCALYCIUMspec. 22**********4000
1875GYMNOCALYCIUMspec. 130**********4000
1876GYMNOCALYCIUMspegazzinii G 80***********7000
1878.4GYMNOCALYCIUMspegazzinii VG (365)VG (365)*8000
1880GYMNOCALYCIUMspegazzinii ssp. BAYRIANUM brown curved spines GN 88 - 69 / 169GN 88 - 69 / 169*8000
1884GYMNOCALYCIUMstellatum**********350015000
1884.32GYMNOCALYCIUMstellatum LB**********4000
1884.4GYMNOCALYCIUMstellatum JPR 95-184/561JPR 95-184/5614000
1886GYMNOCALYCIUMstellatum JN 140**********400018000
1888GYMNOCALYCIUMstellatum KP 325KP 325400018000
1890GYMNOCALYCIUMstellatum P 196P 1964000
1892GYMNOCALYCIUMstellatum VG 04-052VG 04-052400018000160000
1894GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 312VG 312350016000
1896GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 513VG 513400018000
1898GYMNOCALYCIUMstellatum VG 534VG 534350015000
1900GYMNOCALYCIUMstellatum VG 531VG 531350015000135000
1904GYMNOCALYCIUMstellatum v.acultum VG 70VG 70*2500
1906GYMNOCALYCIUMstellatum v. echinoideum**********600028000260000
1906.6GYMNOCALYCIUMstellatum v. rotundulum**********500023000215000
1908GYMNOCALYCIUMstellatum MINIMUM KP 321KP 321400018000
1910GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 304 KP 304 4000
1912GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 304 AKP 304 A400018000165000
1914GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 306 BKP 306 B400018000165000
1916GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308 KP 308 400018000
1918GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308 BKP 308 B3500
1920GYMNOCALYCIUMstellatum v. kleinianum VG 283 VG 283*2000
1922Gymnocalycium stellatum v. flavispinum VG 471 **********400018000
1924GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum **********350015000130000
1926GYMNOCALYCIUMstellatum MINIMUM FORM JO 166JO 166350016000
1926.4GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum JN 145 JN 145 400018000
1928GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum STO 285 STO 285 400018000165000
1930GYMNOCALYCIUMstellatum v. Rotundulum**********350015000130000
1932GYMNOCALYCIUMstellatum v. zantnerianum STO 88-117STO 88-117400037000
1936GYMNOCALYCIUMstellatum VG 482VG 482450020000185000
1938GYMNOCALYCIUMstriglianum bustanding spines**********400018000
1940GYMNOCALYCIUMstriglianum coll.ing.kolhanekcoll.ing.kolhanek400018000
1942GYMNOCALYCIUMstriglianum KFF 1114KFF 1114300013000
1944GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM JPR 92 - 81 / 182JPR 92 - 81 / 182400018000
1946GYMNOCALYCIUMstriglianum v. herminae HV 729HV 7293500
1946.5GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 85 / 143JPR 92 - 85 / 1435000
1948GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 87 / 197JPR 92 - 87 / 197500023000
1950GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 89 / 204JPR 92 - 89 / 2046000
1952GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM JPR 95 - 127 / 351JPR 95 -127 / 351400018000
1954GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407VG 407700032000300000
1956GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407/2VG 407/2500023000210000
1958GYMNOCALYCIUMstuckertii f. P103P 103*350032000
1959.8GYMNOCALYCIUMsutterianum POESCHLII**********500023000
1962GYMNOCALYCIUMtaningaense**********500023000215000
1964GYMNOCALYCIUMtaningaense SPECIAL FORM P 212P 212500023000
1966GYMNOCALYCIUMtaningaense var. lukasikii VG 253 VG 253600028000260000
1968GYMNOCALYCIUMtelaritense**********4500
1970GYMNOCALYCIUMtelaritense azureum**********450020000
1972GYMNOCALYCIUMtilcarense form / grows into very thick stem /KP 566*3000
1974GYMNOCALYCIUMuebelmannianum VG 669 VG 669400018000
1976GYMNOCALYCIUMuruguayense JPR 252/700JPR 252/700400018000165000
1976.4GYMNOCALYCIUMuruguayense JPR 259/710JPR 259/710500023000
1978GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum JPR 238/674 JPR 238/674 400018000
1980GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 651 LB 651 500023000
1980.19GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 658LB 6585000
1984GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 691LB 691*5000
1986GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 693LB 693500023000
1988GYMNOCALYCIUMvalnicekianum VG 532 VG 532 400018000165000
1990GYMNOCALYCIUMvatteri COLL.FECHSER 1402COLL.FECHSER 1402*8000
1992GYMNOCALYCIUMvatteri THICH DARK GRAY SP.***********8000
1992.5GYMNOCALYCIUMvatteri JPR 92-105/252JPR 92-105/252*14000
1994GYMNOCALYCIUMvatteri JPR 92-107/257JPR 92-107/257*10000
1996GYMNOCALYCIUMvatteri LB 1351LB 1351*8000
1998GYMNOCALYCIUMvatteri P 118 زرد P 118 *14000137000
2000GYMNOCALYCIUMvatteri P 96P 96*8000
2002GYMNOCALYCIUMvatteri VG 415VG 415*8000
2004GYMNOCALYCIUMvatteri v. altautinense VG 302VG 302*12000115000
2006GYMNOCALYCIUMvieditzianum**********5000
2008GYMNOCALYCIUMmix**********300013000110000
2014HAMATOCACTUShamatacanthus**********1500600045000
2016HAMATOCACTUShamatacanthus Hipolito Coa**********300013000
2016.4HAMATOCACTUSsetispinus **********20008000
2016.52HAMATOCACTUSsetispinus De Marco - vel.zvl.forma**********3500
2018HAMATOCACTUSsetispinus lau 1094lau 1094350015000120000
2020HAMATOCACTUSsetispinus Lx 250Lx 250350015000
2022HAMATOCACTUSsetispinus Lx 716Lx 716350015000
2024HAMATOCACTUSsetispinus SB 551SB 5513500
2026HAMATOCACTUSsetispinus SB 831SB 8313500
2028HAMATOCACTUSsetispinus SB 858 SB 858 350015000
2030HAMATOCACTUSsetispinus v hamatus **********350015000
2032HAMATOCACTUSsetispinus v. orcutii**********350015000
2034HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 851 SB 851350015000
2036HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 867SB 867350015000135000
2038HAMATOCACTUSsinuatus v. papyracanthus SB 282SB 282350015000
2040HAMATOCACTUSMIX**********300013000
2040.6HORRIDOCACTUScurvispinus var. mutabilis VERY FLAT DISCOID STEM HARD SPINES KBC 957*10000
2040.67KRAINZIA guelzowiana ***********6000
2040.69KRAINZIA guelzowiana Velke fialove kvety***********800077000
2040.71KRAINZIA guelzowiana MZ 1357MZ 1357*1000097000
2040.76KRAINZIA guelzowiana v. robustior RS 761RS 761*7000
2040.89KRAINZIA guelzowiana SB 1160SB 1160*700067000
2040.92KRAINZIA guelzowiana VZD 801VZD 801*14000
2041.19ISLAYAbrevicylindrica KK 2090 KK 2090 *7000
2041.2ISLAYAcomana***********6000
2042ISLAYAcopiapoides***********5000
2042.16ISLAYAcopiapoides KK 349KK 349*8000
2042.6ISLAYAkrainziana***********7000
2044ISLAYAislayensis**********800037000
2044.5ISLAYAislayensis v.longicarpa KK 1080 KK 1080 *7000
2044.62ISLAYAislayensis v.solitaria KK 677 KK 677 *7000
2044.75ISLAYAmaritima v.aticensis KK 594 KK 594 *7000
2046ISLAYAmolendensis**********1000047000
2048ISLAYAFULL MIX**********800038000
2052.4LOBIVIA amblayensis v.albispina WR 239 WR 239 5000
2052.45LOBIVIA amblayensis v.zapallarensis WR 585WR 5856000
2054LOBIVIA aurea CAESPITOSA FORM BKN 64 BBKN 64 B3500
2056LOBIVIA aurea CH 1043CH 1043400018000
2056.45LOBIVIA aurea DJF 389 DJF 389 4000
2058LOBIVIA aurea JB 47JB 47*2500
2060LOBIVIA aurea JN 504 JN 5044000
2062LOBIVIA aurea JO 116 (280.93)JO 116400017000
2064LOBIVIA aurea KFF 1199KFF 11993500
2066LOBIVIA aurea KFF 1208KFF 1208350015000
2066.45LOBIVIA aurea KFF 1312KFF 1312350015000
2068LOBIVIA aurea KP 628KP 628400017000
2070LOBIVIA aurea LB 1077 (280.160)LB 1077400017000
2072LOBIVIA aurea LB 1083 (280.165)LB 1083400017000
2074LOBIVIA aurea LB 1266 (280.175)LB 1266400017000
2076LOBIVIA aurea LB 1318 (280.180)LB 1318400017000
2076.45LOBIVIA aurea LB 1331 (280.185)LB 13314500
2078LOBIVIA aurea LB 1378 (280.190)LB 13784000
2080LOBIVIA aurea LF 29 (280.210)LF 29*2500
2080.45LOBIVIA aurea LF 30 (280.215)LF 304500
2082LOBIVIA aurea RS 1759 (280.261)RS 17594000
2084LOBIVIA aurea RS 2256 (280.264)RS 22564000
2086LOBIVIA aurea RS 2273 (280.266)RS 2273 400017000
2087.98LOBIVIA aurea ( sierragrandensis?) VG 489VG 489450020000
2088LOBIVIA aurea ( sierragrandensis?) VG 490 VG 490450020000
2090LOBIVIA aurea VG 200VG 200450020000
2092LOBIVIA aurea VG 349VG 349450020000
2094LOBIVIA aurea VG 463 (467.535 )VG 463400017000
2096LOBIVIA aurea VG 663VG 663400017000
2098LOBIVIA aurea VG 670 VG 670400017000
2100LOBIVIA aurea VG 708VG 708400017000
2102LOBIVIA aurea VG 817VG 817400017000
2104LOBIVIA aurea VG 823VG 823400017000
2104.35LOBIVIA aurea v.fallax ZJ Mazán400018000
2106LOBIVIA aurea v. falax VG 249VG 249400018000
2108LOBIVIA aurea v. albiflora VG 512VG 512400018000
2110.4LOBIVIA aurea v.dobeana JO 136 JO 136 4000
2114LOBIVIA aurea v.dobeana WR 527WR 527500023000
2116LOBIVIA aurea f. caespitosa kp 211KP 211400018000
2118LOBIVIA aurea v. catamarcensis KFF 1316KFF 1316400018000165000
2120LOBIVIA aurea v. longispina KP 313KP 313400017000155000
2122LOBIVIA aurea v. longispina VG 671VG 671500023000
2122.45LOBIVIA aurea v.robustior WR 117WR 117500023000
2124LOBIVIA aurea v.quinesensis WR 112WR 112900043000
2126LOBIVIA aurea v.quinesensis VG 256VG 2565000
2128LOBIVIA aurea v.shaferii **********5000
2130LOBIVIA aurea v. sierragrandensis (280.446)**********4000
2132LOBIVIA aurea v. sierragrandensis JS 282 (280.452)JS 282400017000
2134LOBIVIA aurea v. sierragrandensis R 711bR 711b5000
2134.35LOBIVIA aurea v.sierragrandensis SE 7SE 76000
2136LOBIVIA aurea v. sierragrandensis VG 050VG 0503500
2142LOBIVIAcalorubra v.aguilari JK 0135JK 01358000
2144LOBIVIAcardenasiana JO 378 JO 378 400018000
2146LOBIVIAcardenasiana WR 498 WR 498 5000
2150LOBIVIAdensispina VEHA ORANZ***********4500
2150.4LOBIVIAdensispina v.rebutioides zlute form
2154LOBIVIA dobeana . cool josef odehnalcool josef odehnal3500
2156LOBIVIA dobeana VG 556VG 556450020000
2158LOBIVIA dobeana VG 573VG 5733500
2160LOBIVIA jajoiana v. vatteri WR 33WR 337000
2160.4LOBIVIA famatimensis ROS 114 ROS 114 *14000
2161.95LOBIVIAhaemathantha ***********2500
2162.45LOBIVIAhaemathantha v.densispina BL 261BL 261*4500
2162.5LOBIVIAhorrida f.oranz.kvet***********7000
2164LOBIVIA kuehnrichii R 238aR 238a*3000
2165LOBIVIA lateritia v.citriflora WR 748WR 748800038000
2176LOBIVIA maximilliana v.cruaureispinosa zimp.mr***********3500
2178LOBIVIA maximilliana v.hermanniana LF 637LF 637*5000
2178.22LOBIVIA maximilliana v.cruaureispinosa KK 439 KK 439 *7000
2180LOBIVIA maximilliana v.westii KK 437KK 4377000
2180.52LOBIVIA rebutioides v. densispina VG 628VG 628*3500
2182LOBIVIAsaltensis ZJ 213 Paso Sta.Barbara Tucuman Arg ZJ 2137000
2182.18LOBIVIAsaltensis v.pseudocachensis WR 168 WR 168 *5000
2182.35LOBIVIASP. CAMPO QUIJANO***********3500
2184LOBIVIA SP . JO 28JO 28350016000
2184.4LOBIVIA SP . JO 345JO 3454000
2186LOBIVIA (Pseudolobivia )SP . VG 763VG 763350015000
2188LOBIVIA sublimiflora v. kraussii**********3500
2190LOBIVIA tiegeliana JK 217JK 217600028000
2192LOBIVIA tiegeliana JK 224JK 224600028000
2194LOBIVIA tiegeliana JO 586 JO 586 700033000
2194.45LOBIVIA tiegeliana ROS 031 ROS 031 9000
2196LOBIVIA tiegeliana SL 50ASL 50A*3500
2198LOBIVIA tiegeliana v.castanea WR 499WR 499*7000
2200LOBIVIA tiegeliana v.flaviflora WR 323 WR 323 *600057000
2202LOBIVIA tiegeliana v. disteffanoidea KK 529 KK 5291000048000
2203.91LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima JK 218JK 218*6000
2203.95LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima LF 240 LF 240 *5000
2204LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima R 84 AR 84 A*450043000
2206LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima RM 030 RM 030*600057000
2206.45LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima ROS 030ROS 030*5000
2208LOBIVIAtiegeliana v.pusila WR 90WR 90700033000
2210LOBIVIAtiegeliana v.uriondoensis **********6000
2212LOBIVIA Mix**********350015000135000
2213.22LOPHOPHORAdiffusa MK 85.255MK 85.255*14000
2213.31LOPHOPHORAdiffusa ssp. KUBESAI JJH 0010892JJH 0010892*14000
2213.325LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii Rio verda***********14000
2213.35LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii San francisco***********14000
2213.37LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii RS 1182 RS 1182*20000
2213.4LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii RS 1184ARS 1184A*16000
2213.414LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana ***********14000
2213.42LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana C.RADULF.GRYMC.RADULF.GRYM*14000
2213.44LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana JJH 0010296JJH 0010296*14000
2213.91LOPHOPHORAfricii EL AMPARO***********14000
2214LOPHOPHORAfricii San Pedro***********14000
2215.4LOPHOPHORASP. CODE 119***********14000
2215.425LOPHOPHORAwilliamsii Mazapil Zac ***********14000
2215.45LOPHOPHORAwilliamsii RS 080RS 080*14000
2215.5LOPHOPHORAwilliamsii till fricii VZD 020VZD 020*14000
2215.62LOPHOPHORAwilliamsii RS 428ARS 428A*14000
2216LOPHOPHORAMIX***********12000
2218MAMMILLARIAalamensis **********4500
2220MAMMILLARIAalamensis VK***********3500
2220.57MAMMILLARIAalbilanata B***********3000
2220.61MAMMILLARIAalbilanata white spines ***********3000
2220.66MAMMILLARIAalbilanata Zopilote Canyon***********3500
2222MAMMILLARIAangalansis***********2500
2222.45MAMMILLARIAarroyensis MZ 652MZ 652*5000
2224MAMMILLARIAaureispina L 1055 Quitepec OaxL 1055800038000
2224.45MAMMILLARIAblossfeldiana SB 1487 SB 1487 *5000
2224.52MAMMILLARIAblossfeldiana Z 143Z 143*6000
2228MAMMILLARIAboolii MH 46MH 46*8000
2230MAMMILLARIAboolii MZ 1392MZ 1392*8000
2232MAMMILLARIAbullardiana***********3500
2234MAMMILLARIAbullardiana form / large flower /Paolo Panarotto*3000
2235.4MAMMILLARIAcarmenae L 1223 (430.635)L 1223*5000
2238MAMMILLARIAcarnea - mystax / very long curved spines KS 012KS 0126000
2240MAMMILLARIAcentricirrha form / long central white till black spines KS 017KS 017*4000
2242MAMMILLARIAcentricirrha MK 9.347MK 9.347*5000
2244MAMMILLARIAcentricirrha form / long central white till black spines MK 95 . 348MK 95 . 348*5000
2246MAMMILLARIAchionocephala LX 177 Arteaga Coa LX 1774500
2248.6MAMMILLARIAclaviformis Rep 1462 (430.840)Rep 1462 *4000
2250MAMMILLARIAcompressa SPECIAL FORM***********3500
2252MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS CH 444CH 444*5000
2256MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS FORM Repp 1123Repp 1123*3000
2258.38MAMMILLARIAdioica KMR 354KMR 354*7000.
2258.45MAMMILLARIAdioica KMR 366KMR 366*7000
2260.18MAMMILLARIAdixanthrocentron L 1087L 1087*12000
2261.86MAMMILLARIAdonatii GK 3796GK 3796*6000
2262.41MAMMILLARIAduwei GUANAJA***********10000
2262.45MAMMILLARIAduwei MZ 707MZ 707*8000
2264.4MAMMILLARIAelegans Tehuixtla***********5000
2264MAMMILLARIAelegans CH 174CH 174*5000
2266.25MAMMILLARIAelegans SCHMOLII FORM C.L.KUNTE ,ZELENY***********4500
2266.45MAMMILLARIAelegans SCHMOLII FORM KS 005KS 005*5000
2268MAMMILLARIAelegans CONSPICUA FORM Lau 1018Lau 1018*3500
2268.45MAMMILLARIAestebanensis***********3500
2269.45MAMMILLARIAformosa KSS 101KSS 101*3500
2270.25MAMMILLARIAformosa MK 50.160MK 50.160*5000
2270.42MAMMILLARIAformosa REEP 1242REEP 1242*4500
2272MAMMILLARIAfraileana Repp 580Repp 5804500
2274MAMMILLARIAfraileana SB 1247 SB 12475000
2278MAMMILLARIAgrahamii form / squat stem , pink large flower / SB 507 SB 507*4500
2280MAMMILLARIAgrusonii aff. form / short mostly long central spines KMR 401KMR 401*8000
2282MAMMILLARIAgrusonii EXTRA LONG CURVED SPINES CSD 238CSD 238*7000
2284MAMMILLARIAguillauminniana L 1144 Sierra Obscura Chih L 1144*4000
2284.18MAMMILLARIAguillauminniana REP 1588REP 1588*5000
2285.71MAMMILLARIAhaggeana v.schomolii FO 239FO 239*10000
2286.19MAMMILLARIAhahniana v. giselana***********3000
2286.45MAMMILLARIAhalbingerii L 1108L 1108*4500
2287.85MAMMILLARIAheyderii KMR 293KMR 293*4500
2288.65MAMMILLARIAhidalgensis SUBA BEZ TR***********3500
2290MAMMILLARIAhirsuta Rep 1236Rep 1236*4500
2291.4MAMMILLARIAhutchisoniana tresi virginis***********4500
2294MAMMILLARIAhutchisoniana RS 990 (430.2343)RS 990*3500
2296MAMMILLARIAhutchisoniana SB 1243SB 1243*5000
2298MAMMILLARIAkarwinskiana - nejapensis / white bristly long spines / coll. J.Odehnal*4500
2298.25MAMMILLARIAkarwinskiana - nejapensis SB 1174SB 1174*6000
2302MAMMILLARIAkevensis ML 61ML 61*4000
2302.62MAMMILLARIAklissingiana MK 76 . 345MK 76 . 345*5000
2302.75MAMMILLARIAknebeliana (430.2500)***********3500
2304.45MAMMILLARIAlanata LAU 681LAU 681800038000
2306MAMMILLARIAlouisae ***********3000
2308MAMMILLARIAlouisae Rep 250 El Rosario BC Rep 250*3500
2310MAMMILLARIAmagallanii v.hamatispina***********4500
2312.6MAMMILLARIAmarnierana lopostollei KOHRES***********6000
2313.95MAMMILLARIAmarksiana ***********3000
2314MAMMILLARIAmarksiana Rog 515Rog 515*7000
2316MAMMILLARIAmatudae**********5000
2318MAMMILLARIAmazatlanensis SB 703 Piaxtla Sin SB 703*4500
2320MAMMILLARIAmelanocentra***********4000
2322MAMMILLARIAmelanocentra / heavy long black spines , LAU 1120LAU 11207000
2322.45MAMMILLARIAmicrocarpa MN 113 MN 113*5000
2322.53MAMMILLARIAmicrocarpa REP 1558REP 1558*5000
2324MAMMILLARIAmicrothele Rep 1267 Cuidad Mais SLP B Rep 1267*3500
2326.18MAMMILLARIAmicrothele RS 532RS 532*3500
2328.4MAMMILLARIAmystax Ch 150 Ch 150 *6000
2330MAMMILLARIAmystax form / NICE EXTRA long twisted spines / c. Josef Odehnal*5000
2332.4MAMMILLARIAmystax MULTISETA FORM / very long brown black twisted spines / MZ 208*8000
2334MAMMILLARIAmystax REEP 851 REEP 851 *5000
2336MAMMILLARIAnejapensis CH 180 CH 180 *7000
2338MAMMILLARIAnejapensis form / wooly apex , long white curly spines / CZ 143 CZ 143*5000
2342MAMMILLARIAoliviae**********4500
2342.14MAMMILLARIAoliviae VK***********3500
2342.34MAMMILLARIAobconella - hidalgensis MZ 541MZ 541*8000
2342.45MAMMILLARIAoccidentalis v.sinalensis HK 500 HK 500 *8000
2346MAMMILLARIAparkinsonii form / stout white strong spines PAN 234PAN 234*6000
2348MAMMILLARIApennispinosa***********2500
2348.32MAMMILLARIApennispinosa Bernijillo Coah ***********5000
2348.4MAMMILLARIApennispinosa jemne pericovite trny***********5000
2348.8MAMMILLARIApennispinosa rosamont uhlig***********6000
2350.36MAMMILLARIApennispinosa L 1445L 1445*7000
2350.45MAMMILLARIApennispinosa PM 481PM 481*5000
2350.21MAMMILLARIApennispinosa v nazasensis***********12000
2352MAMMILLARIAperbella v.lanata Querretaro (430.3715)***********4000
2352.18MAMMILLARIAperbella v.lanata REP 1160REP 1160*7000
2352.35MAMMILLARIApotsii CH 531 ACH 531 A*14000
2354MAMMILLARIAprolifera TEXANA FORM / top north area , rarely taxon /DC 883*3000
2358MAMMILLARIApygmaea form / miniature , soft hooked hairlike spines / LAU 1300LAU 1300*4000
2360MAMMILLARIArhodantha (430.4170)***********4500
2360.56MAMMILLARIArubrograndis L 1199L 1199*5000
2364MAMMILLARIAsaxicola Rep 1139 (430.4365)Rep 1139*7000
2366MAMMILLARIAsheldonii Rep 223 Bahia Kino Son Rep 2234000
2368MAMMILLARIAsheldonii schuit ***********4000
2369.98MAMMILLARIAspec. KMR 368KMR 368*6000
2370MAMMILLARIAspec. KMR 369KMR 369*6000
2370.45MAMMILLARIAspec. KP 116 CODE***********3500
2372MAMMILLARIAspec. REEP 1558REEP 1558*2000
2374MAMMILLARIAsp.Zaragose de Solis***********3500
2374.52MAMMILLARIAsp. M 493**********6000
2374.74MAMMILLARIAsp. 4 ( spinosisma )**********6000
2374.75MAMMILLARIAsp. 5 ( matudae )**********6000
2374.81MAMMILLARIAsp. 8**********6000
2374.83MAMMILLARIAsp. 10***********4500
2375.7MAMMILLARIAspinosissima ***********3000
2376MAMMILLARIAspinosissima Repp 773Repp 773*3500
2376.45MAMMILLARIAsupertexta RUS 108RUS 108*5000
2378MAMMILLARIAtayloriorum GK 2721 GK 2721*7000
2378.25MAMMILLARIAtepexicensis FO 177FO 177*14000
2378.45MAMMILLARIAtlalocii Baranca Ixcatlán ***********6000
2378.52MAMMILLARIAtlalocii L 1109L 1109*18000
2380MAMMILLARIAuncinata ***********3000
2384MAMMILLARIAuncinata CH 611 Salinas SLP CH 611*4000
2386MAMMILLARIAvirginis (430.5005)***********3500
2388MAMMILLARIAwoodsii Guanajuato**********4000
2390MAMMILLARIAwrightii SB 374 SB 374 *6000
2390.14MAMMILLARIAwrightii SB 86SB 86*7000
2390.18MAMMILLARIAwrightii SB 94SB 94*7000
2392MAMMILLARIAMIX**********300013000
2393.4MATUCANASP 19***********4000
2394MATUCANAMIX**********450020000150000
2396MEDIOLOBIVIAgracilispina FR 1118FR 11184000
2398MEDIOLOBIVIASP. NOVA KHM 9840KHM 9840*3000
2402MELOCACTUSoxacensis panaratto N 981/9panaratto N 981/9*4000
2404MELOCACTUSmatanzanus**********4000
2410NEOBESSEYASP***********5000
2414NEOCHILENIApaucicostata SL 79 SL 79 *7000
2416NEOCHILENIApaucicostata form / nice curved spines / SL 79 CSL 79 C*7000
2418NEOCHILENIAtuberisulcata KK 1613KK 1613*4500
2418.15NEOLLOYDIAconoidea JAMAE***********5000
2418.21NEOLLOYDIAconoidea TEXENSIS***********5000
2418.23NEOLLOYDIAconoidea WIHTE***********5000
2418.25NEOLLOYDIAconoidea RS 451RS 451*4000
2418.4NEOLLOYDIAconoidea RS 54.2 RS 54.2*4000
2418.7NEOPORTERIAcoimasensis***********6000
2419.45NEOPORTERIAglabrescens***********9000
2421.45NEOPORTERIAmebesii v.centrispina***********5000
2421.62NEOPORTERIArapicola***********5000
2421.71NEOPORTERIAsenilis JN 195JN 195*8000
2421.84NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 729KP 729*6000
2421.88NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 733KP 733*6000
2421.9NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 735KP 735*6000
2422NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 756KP 756*6000
2424NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis KP 928KP 928*6000
2424.14NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis KP 929KP 929*600057000
2424.55NEOPORTERIASP 13***********5000
2424.56NEOPORTERIASP 14***********4000
2424.57NEOPORTERIASP 15***********4000
2424.6NEOPORTERIASP. N 10***********4000
2424.62NEOPORTERIASP. N 11***********4000
2424.63NEOPORTERIASP. N 12***********4000
2424.65NEOPORTERIASP. N 13***********4000
2424.66NEOPORTERIASP. N 14***********6000
2424.67NEOPORTERIASP. N 15***********4000
2424.68NEOPORTERIASP. N 16***********4000
2424.69NEOPORTERIASP. N 17***********4000
2424.7NEOPORTERIASP. N 18***********4000
2424.71NEOPORTERIASP. N 19***********4000
2424.72NEOPORTERIASP. N 20***********4000
2424.73NEOPORTERIASP. N 21***********4000
2425NEOPORTERIASP. P 80***********4000
2425.2NEOPORTERIASP. P 81***********4000
2425.21NEOPORTERIASP. P 82***********4000
2425.22NEOPORTERIASP. P 83***********4000
2425.23NEOPORTERIASP. P 84***********4000
2425.24NEOPORTERIASP. P 85***********4000
2425.25NEOPORTERIASP. P 86***********4000
2425.26NEOPORTERIASP. P 87***********6000
2425.27NEOPORTERIASP. P 88***********6000
2425.28NEOPORTERIASP. P 89***********4000
2425.29NEOPORTERIASP. P 90***********4000
2425.31NEOPORTERIASP. P 92***********4000
2425.32NEOPORTERIASP. P 94***********6000
2425.33NEOPORTERIASP. P 95***********4000
2425.34NEOPORTERIASP. P 96***********6000
2425.35NEOPORTERIASP. P***********4000
2425.36NEOPORTERIASP. P***********4000
2425.37NEOPORTERIASP. P***********4000
2425.38NEOPORTERIASP. P***********4000
2425.39NEOPORTERIASP. P***********4000
2426NEOPORTERIASP.377.6303***********8000
2427.8NEOPORTERIAsubgibbosa ***********5000
2430NEOPORTERIAMIX**********500023000210000
2431.75NOTOCACTUSacutus HU 57HU 57*5000
2431.8NOTOCACTUSagnetea v. aureispinus **********6000
2431.82NOTOCACTUSagnetea v. zapicatensis **********600027000
2431.88NOTOCACTUSapricus**********4500
2432NOTOCACTUSaureispinus PR 577 (510.257)PR 5774000
2432.65NOTOCACTUSbommeljei**********600027000
2434NOTOCACTUSbrederoianus PR 81(510.280)PR 81500023000
2434.21NOTOCACTUSbuiningii KH 581KH 581*8000
2434.25NOTOCACTUSbuiningii VG 454VG 454*700067000
2434.35NOTOCACTUSconcinnus DRIPO**********6000
2434.37NOTOCACTUSconcinnus HR 62 (510.357)***********3500
2434.41NOTOCACTUSconcinnus VG 443VG 443*3500
2434.45NOTOCACTUSconcinnus v.eremiticus**********8000
2434.48NOTOCACTUSconcinnus v.gibberulus AH 200AH 2006000
2434.5NOTOCACTUSconcinnus v.gibberulus FS 315FS 315*3500
2434.54NOTOCACTUSconcinnus v.piriapolisensis***********3500
2436NOTOCACTUScurvispinus WRA 435 (510.480)WRA 435*2500
2436.42NOTOCACTUSerubescens DV*3500
2436.65NOTOCACTUSeugeniae v.microfloridus**********6000
2438NOTOCACTUSfloricomus snadno kvete**********3500
2440NOTOCACTUSgutierrezii **********500023000
2441.62NOTOCACTUSmagnifica***********3000
2441.75NOTOCACTUSmammulosus very long spines***********8000
2442NOTOCACTUSmammulosus KK 121KK 121600027000
2444NOTOCACTUSmammulosus aff. VG 441VG 441350015000
2444.45NOTOCACTUSmegalanthus ***********3000
2446NOTOCACTUSmegalanthus S 163S 163600027000
2446.52NOTOCACTUSorthacanthus STU 193 (510.1153)STU 1936000
2447.75NOTOCACTUSottonis HU 35 HU 35*5000
2447.78NOTOCACTUSottonis v.nigrispinus***********5000
2448NOTOCACTUSottonis v. nova PR 725PR 725*5000
2450NOTOCACTUSpseudoacutus (510.1625)***********2000
2450.42NOTOCACTUSritterianus HU 805HU 805*3500
2450.62NOTOCACTUSrudibuenekeri**********6000
2450.68NOTOCACTUSrudibuenekeri f.dlouhé 6000
2451.14NOTOCACTUSschlosseri5000
2451.28NOTOCACTUSSP 5***********2500
2451.33NOTOCACTUSSP 10***********2500
2451.34NOTOCACTUSSP 11***********2500
2451.62NOTOCACTUSSP G 235***********2500
2452NOTOCACTUSSP code KP 99***********2500
2454NOTOCACTUSSP WODNY PRO ZACATECH**********350015000
2456NOTOCACTUSSP. S 213S 2133500
2458NOTOCACTUSsubmammulosus F. KFF 1091KFF 1091350015000
2458.16NOTOCACTUSsubmammulosus KFF 1193KFF 1193400018000
2460NOTOCACTUSsubmammulosus LONG CENTRAL SPINES NICE FORMKVV 997*2500
2462NOTOCACTUSsubmammulosus VG 001VG 001350015000
2464NOTOCACTUSsubmammulosus VG 035 VG 035350015000
2466NOTOCACTUSsubmammulosus VG 251VG 251350015000
2468NOTOCACTUSsubmammulosus VG 253VG 2533500
2470NOTOCACTUSsubmammulosus VG 500VG 500350015000
2471.98NOTOCACTUSsubmammulosus VG 704VG 704350015000
2472NOTOCACTUSsubmammulosus VG 705VG 705350015000
2472.65NOTOCACTUSsucineus - husté žl. Trny (510.1990)***********3500
2473.72NOTOCACTUStabularis - plochy**********500023000
2473.81NOTOCACTUStabularis v.setispinus (510.2037)**********700032000
2473.92NOTOCACTUStabularis DV 10DV 105000
2473.93NOTOCACTUStabularis DV 10hDV 10h500023000
2474NOTOCACTUStabularis aff. VG 432VG 432350015000
2478NOTOCACTUStabularis WRA 12WRA 12500023000
2480NOTOCACTUSturecekianus (510.2055)**********500023000
2482NOTOCACTUSturecekianus corrientes**********5000
2482.45NOTOCACTUSvilanovensis STU 211STU 211800037000
2482.65NOTOCACTUSuebelmannianus HU 78HU 78*5000
2484NOTOCACTUSFULL MIX**********350015000140000
2485.84OBREGONIAdenegri ***********7000
2485.91OBREGONIAdenegri MZ 135MZ 135*12000
2486OBREGONIAdenegri PP 253 PP 253*12000
2486.16OBREGONIAdenegri WM 225WM 225*12000
2488PARODIAayopayana CH 936CH 936*300027000
2490PARODIAchrysacanthion ***********4000
2492PARODIAhausteiniana***********5000
2494PARODIAMIX**********400018000165000
2494.4SCLEROCACTUSSP. SB 1743SB 1743**20000
2505.4PYRRHOCACTUSandicola KP 705KP 705*6000
2506.24PYRRHOCACTUSbisii JS 227JS 227*9000
2507.75PYRRHOCACTUSbulbocalyx LS 555LS 555*12000
2508PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 011VG 011*12000
2508.21PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 193 VG 193 *10000
2508.24PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 193 BVG 193 B*14000
2510PYRRHOCACTUSdimorphus KK 63 KK 63 *5000
2512PYRRHOCACTUSkattermannii LF 16LF 16*8000
2513.8PYRRHOCACTUShankeanus LH 1317LH 1317*5000
2514PYRRHOCACTUShankeanus ZU 121ZU 12110000
2518PYRRHOCACTUSmegliollii VS 39VS 39*14000
2518.5PYRRHOCACTUSpaucicostatus BROWN BLACK CURVED SPINES KBC 936KBC 936*12000
2518.55PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 79SL 79*10000
2518.57PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 79 CSL 79 C*10000
2518.6PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 84 BSL 84 B*10000
2520PYRRHOCACTUSsanjuanensis BKN 25 ABKN 25 A*8000
2528PYRRHOCACTUSSP***********9000
2528.24PYRRHOCACTUSsp.nova Ungarteche JPR 95-129/365 JPR 95-129/365 *12000
2528.31PYRRHOCACTUSSP. BKN 24 ABKN 24 A*8000
2528.4PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 28A / 1.1BKN 28A / 1.1*15000
2528.41PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 28A / 1.2BKN 28A / 1.2*15000
2528.44PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 29A / 1.2BKN 29A / 1.2*15000
2530PYRRHOCACTUSSP. JB 11JB 11*5000
2530.4PYRRHOCACTUSSP. JB 34JB 34*7000
2530.48PYRRHOCACTUSSP. JN 461JN 461*7000
2532PYRRHOCACTUSSP. KP 64KP 64*12000
2535.6PYRRHOCACTUSSP. VG 238VG 238*18000
2536PYRRHOCACTUSSP. VG 240AVG 240A*12000
2536.4PYRRHOCACTUSstraussianus form / black spines , large yellow flower / R 542R 542*7000
2536.47PYRRHOCACTUSstrausianus ZJ 96ZJ 96*6000
2536.49PYRRHOCACTUSstrausianus KP 179KP 179*14000
2536.52PYRRHOCACTUSstraussianus - multicolorispinus JN 27JN 27*7000
2538PYRRHOCACTUStaltalensis EXCLUSIVE LONG CURVED BROWN TILL GOLD SPINED KBC 939*7000
2538.25PYRRHOCACTUStaltalensis v.flaviflorus Paposo***********8000
2538.6PYRRHOCACTUSwagenknechtii KK 110KK 110*9000
2540PYRRHOCACTUSvertongenii **********5000
2542PYRRHOCACTUSvertongenii BKN 23 ABKN 23 A8000
2544PYRRHOCACTUSvertongenii JO 1141 ( 4976.11 PP )JO 11418000
2546PYRRHOCACTUSvertongenii KP 186KP 1868000
2548PYRRHOCACTUSvertongenii KP 198KP 198*3500
2550PYRRHOCACTUSvertongenii PEM 65PEM 658000
2552PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 44 ( 69.00 ) JN CODEJN 448000
2552.2PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 47 ( 70.00 ) JN CODEJN 478000
2556PYRRHOCACTUSvillicumensis Sierra Villicum Ch **********8000
2558PYRRHOCACTUSvillicumensis CH 447CH 447*5000
2560PYRRHOCACTUSvillicumensis RS 1908RS 19088000
2562PYRRHOCACTUSvillicumensis SL 7A-95SL 7A-95*5000
2564PYRRHOCACTUSvillicumensis ZJ 99 Sierra Villicum ZJ 9912000
2568PYRRHOCACTUSMIX**********700033000315000
2568.82REBUTIAfiebrigii KK 848KK 848*6000
2568.88REBUTIAfiebrigii v.densiseta R 98R 98*6000
2569.75REBUTIASP. 3479 NO***********3500
2570REBUTIAMIX**********300012000
2582SETIECHINOPSISMix**********300012000100000
2582.615SOLISIA pectinata MMR (O7609D)***********18000
2582.62SOLISIA pectinata PP 663PP 663*18000
2583.6SULCOREBUTIAalbissima KK 1567KK 1567**7000
2583.73SULCOREBUTIAarenacea CH 935CH 935**8000
2583.8SULCOREBUTIAarenacea HS 30 HS 30 **7000
2583.91SULCOREBUTIAarenacea WR 460WR 460**7000
2586SULCOREBUTIAcandiae HS 29HS 29*7000
2586.21SULCOREBUTIAcandiae WR 245WR 245**6000
2586.42SULCOREBUTIAcaracarensis WR 598WR 598**7000
2586.7SULCOREBUTIAcrispata RH 1577 RH 1577 **7000
2588.8SULCOREBUTIAcylindrica HS 44 HS 44 **7000
2589SULCOREBUTIAkrahnii VZ 131VZ 131**7000
2589.5SULCOREBUTIAlapida************5000
2590SULCOREBUTIApampagrandensis WR 466WR 466*6000
2590.41SULCOREBUTIApulchra v.albiareolata VS 463 VS 463 **6000
2590.7SULCOREBUTIApurpurea v.nadanae LH 1347LH 1347**6000
2592SULCOREBUTIAroberto-vasquezii LH 1424LH 1424*8000
2594.6SULCOREBUTIAvasqueziana VZ 030 VZ 030 **6000
2594.72SULCOREBUTIAvasqueziana ssp.alba G 045G 045**5000
2594.6SULCOREBUTIAverticillacantha var.cuprea fma. IF 20 IF 20 **7000
2595.55THELOCACTUSbicolor Alpine Barrel ***********4000
2595.6THELOCACTUSbicolor ARTEGA PLAIN***********4000
2596THELOCACTUSbicolor coll. Horst Kuenzlerc. Horst Kuenzler6000
2598.4THELOCACTUSbicolor EL HONDIDO***********4000
2604THELOCACTUSbicolor Glory of Texas**********8000
2606THELOCACTUSbicolor COLL.JAROSLAV.SNICER***********4000
2606.4THELOCACTUSbicolor HIPOLITO***********4000
2608THELOCACTUSbicolor CZ 052 CZ 052800037000
2610THELOCACTUSbicolor JABO 88JABO 881000047000
2612THELOCACTUSbicolor JJH 0011457JJH 0011457700033000
2613.8THELOCACTUSbicolor KKR 493KKR 493*5000
2614THELOCACTUSbicolor KKR 500KKR 500800037000
2614.4THELOCACTUSbicolor KMR 214KMR 2148000
2614.41THELOCACTUSbicolor KMR 215KMR 2158000
2614.45THELOCACTUSbicolor KMR 428KMR 4287000
2616THELOCACTUSbicolor LH 327LH 3277000
2620THELOCACTUSbicolor MH 245MH 245*5000
2622THELOCACTUSbicolor MK 69/210MK 69/210700033000
2626THELOCACTUSbicolor PAN 194PAN 1948000
2628THELOCACTUSbicolor PAN 194B194B600037000
2630THELOCACTUSbicolor PP 243PP 2436000
2632THELOCACTUSbicolor PP 895PP 8956000
2636THELOCACTUSbicolor SB 287SB 287*4000
2638THELOCACTUSbicolor VB 8VB 88000
2640THELOCACTUSbicolor VB 199VB 199800037000
2640.4THELOCACTUSbicolor VZ 34VZ 34*5000
2642THELOCACTUSbicolor VZD 025VZD 0259000
2642.4THELOCACTUSbicolor VZD 049VZD 04912000
2643.72THELOCACTUSbicolor VZD 13VZD 13*5000
2644THELOCACTUSbicolor VZD 14VZD 149000
2646THELOCACTUSbicolor VZD 220VZD 2201000047000
2648THELOCACTUSbicolor KUCHARIKII VZD 492VZD 4921800087000
2650THELOCACTUSbicolor VZD 807VZD 8078000
2652THELOCACTUSbicolor MK 51.319MK 51.3199000
2653.4THELOCACTUSbicolor v bolaensis ***********5000
2654THELOCACTUSbicolor v bolaensis KS 065KS 06510000
2656THELOCACTUSbicolor v bolaensis MMR 120MMR 120*5000
2658THELOCACTUSbicolor v bolaensis PM 22.60APM 22.60A12000
2660THELOCACTUSbicolor v bolansis RUS ( VG CODE :1052.571 )***********7000
2660.2THELOCACTUSbicolor v bolansis RUS 028RUS 028*8000
2666THELOCACTUSbicolor v bolansis VZ 026VZ 02610000
2668THELOCACTUSbicolor v. commodus **********18000
2670THELOCACTUSbicolor v. commodus MK 133 . 419MK 133 . 419*12000
2672THELOCACTUSbicolor v. commodus MZ 869MZ 869*12000
2674THELOCACTUSbicolor f. giganteus PAR 226PAR 22612000
2676THELOCACTUSbicolor v.pailanus **********8000
2676.18THELOCACTUSbicolor v.schotii chin.***********5000
2676.22THELOCACTUSbicolor v. schotii / long yellow brown papery central spines JJH 990468900043000
2676.3THELOCACTUSbicolor v.schotii PP 703 PP 703 10000
2676.35THELOCACTUSbicolor v.schotii SB 567SB 56710000
2676.4THELOCACTUSbicolor v.schotii VCA 002VCA 0021000047000
2678THELOCACTUSbicolor v. schwarzii F. NOVA CZ 17CZ 171200057000
2680THELOCACTUSbicolor v. schwarzii MK 78/313MK 78/313*7000
2682THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VS 167VS 1671000047000
2684THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VZD 131VZD 131800037000
2696THELOCACTUSbicolor v.tricolor**********7000
2696.4THELOCACTUSbicolor v.tricolor of TEXAS***********5000
2697.8THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus ***********3000
2698THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 290KMR 290*6000
2700THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 303KMR 3031200057000
2702THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus PM 21.57PM 21.5715000
2704THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus RUS 083RUS 083*8000
2704.4THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus VCA 127VCA 127*12000
2706THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus VZD 299VZD 299*10000
2708THELOCACTUSbicolor v. zwakii CH 510CH 510.1500072000
2710THELOCACTUSbicolor v. zwakii CZ 043CZ 04315000
2710.81THELOCACTUSconothelos CODE 45***********5000
2710.92THELOCACTUSconothelos ssp. macdowelii ***********7000
2712THELOCACTUSflavus HK 362 HK 362 *14000
2714THELOCACTUShexaedrophorus ***********5000
2714.4THELOCACTUShexaedrophorus San Bartolo***********10000
2716THELOCACTUShexaedrophorus MM 85 MM 85 18000
2718THELOCACTUShexaedrophorus MM 86MM 86*8000
2722THELOCACTUShexaedrophorus VILLA JUAREZ ( LLOYDII F. ? )**********1400087000
2724THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae V.Juarez ***********10000
2726THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae CH 445CH 4451800087000
2728THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae PAN 137PAN 137*14000
2729.6THELOCACTUSrinconensis ssp . Freudenbergeri ***********12000
2734THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE CH 641CH 641*14000
2736THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE MK 12 . 26MK 12 . 26*14000
2738THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE MK 95 . 322MK 95 . 322*14000
2740THELOCACTUShexaedrophorus CODE KP 208***********9000
2742THELOCACTUShexaedrophorus MIX***********5000
2744THELOCACTUSlausseri **********8000
2746THELOCACTUSlausseri Sierra Ovejas Coa**********1000047000450000
2748THELOCACTUSleucacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALCOLL.JOSEF.ODEHNAL10000
2750THELOCACTUSleucacanthus COLL.ROMAN.STANIKCOLL.ROMAN.STANIK10000
2752THELOCACTUSleucacanthus PP 1230 (RS 509)PP 1230*7000
27523.6THELOCACTUSrinconensis ***********7000
2754THELOCACTUSrinconensis v. FREUDENBERGII RS 350RS 350*15000
2754.4THELOCACTUSrinconensis v. lophothel***********14000
2754.44THELOCACTUSrinconensis v. lophothel f longispinus***********18000
2754.48THELOCACTUSrinconensis MIX**********1600075000
2756THELOCACTUSsp.Villa Juarez (lloydii f.?)***********12000
2758THELOCACTUSsp. 1 (rinconensis) very long spines***********14000
2760THELOCACTUSsp.code 53 ( bicolor )***********2500
2762THELOCACTUSsp.code 55( bicolor )***********5000
2762.4THELOCACTUSbicolor Code 58**********10000
2764THELOCACTUSsp.code 67***********6000
2766THELOCACTUSsp.code KP 69***********3500
2768THELOCACTUSsp.(HEXAEDROPHORUS).special form***********12000
2770THELOCACTUStulensis ssp. Kupcakii KSM 622KSM 62216000
2770.18THELOCACTUStulensis ssp. Kupcakii VZD 123VZD 123*12000
2770.2THELOCACTUStulensis ssp. Vaskoanus VZD 90VZD 90*9000
2772THELOCACTUSMIX**********500023000210000
2773.25THELOCEPHALAodieri KK 114 AKK 114 A*14000
2774THELOCEPHALAodieri ZJ 250ZJ 250*12000
2776THELOCEPHALAodieri v.monteamargensis RS 2324 RS 2324 *12000
2776.4THELOCEPHALAodieri v.pajonalensis RS 2320RS 2320*18000
2777.8TURBINICARPUSalonsoi cerv kvet***********10000
2786TURBINICARPUSdickinsoniae COOL.A.LUXCOOL.A.LUX*6000
2788TURBINICARPUSdickinsoniae RS 321A RS 321A *9000
2790TURBINICARPUSdickinsoniae TCG 14001TCG 1400*8000
2792TURBINICARPUSdickinsoniae Z 23Z 23*6000
2792.6TURBINICARPUSelissae ORIGIN TYPE , black curved spines / MK 48 . 298MK 48 . 298*12000
2794TURBINICARPUSflaviflorus***********7000
2796TURBINICARPUSflaviflorus VM 506VM 506*6000
2798TURBINICARPUSgracilic RS 321 BRS 321 B*9000
2800TURBINICARPUSgracilic TCG 12001TCG 12001*13000110000
2801.9TURBINICARPUSjauernigii MZ 474MZ 474*20000
2802TURBINICARPUSjauernigii PP 190PP 190*12000
2804TURBINICARPUShoferi HO 434HO 434900043000
2806TURBINICARPUShoferi MZ 237MZ 2379000
2808TURBINICARPUSklinkerianus***********5000
2810TURBINICARPUSklinkerianus f.červ.květ**********9000
2812TURBINICARPUSklinkerianus F.LO.BO 494BO 494*600057000
2814TURBINICARPUSklinkerianus LAU 1065LAU 10659000
2814.4TURBINICARPUSklinkerianus MK 50.30450.304*600058000
2816TURBINICARPUSklinkerianus MZ 406 MZ 4061100052000
2818TURBINICARPUSklinkerianus PP 800PP 800900043000
2818.4TURBINICARPUSklinkerianus ROG 242ROG 2421200057000
2818.6TURBINICARPUSklinkerianus RS 678RS 678*6000
2820TURBINICARPUSklinkerianus SB 295 SB 295*6000
2820.32TURBINICARPUSkrainzianus hidalgo - žl.květ ***********7000
2820.4TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus ***********5000
2820.46TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus MZ 422MZ 4229000
2820.52TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus PP 220PP 220900043000
2820.6TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus TCG 9101TCG 910112000
2822TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii / black spines TCG 8002TCG 8002*7000
2838TURBINICARPUSlaui bohate kvetel***********6000
2838.4TURBINICARPUSlaui Buena Vista ***********5000
2840TURBINICARPUSlaui růž.květ**********9000
2846TURBINICARPUSlaui IDD 01993IDD 0199310000
2848TURBINICARPUSlaui MZ 622MZ 62213000
2848.3TURBINICARPUSlaui MZ 649MZ 649*8000
2843.4TURBINICARPUSlaui MZ 720MZ 720*8000
2850TURBINICARPUSlaui RS 619 RS 619*8000
2850.4TURBINICARPUSlaui TCG 11001TCG 1100112000
2852TURBINICARPUSlaui Code: 2***********5000
2852.2TURBINICARPUSlaui SP 1***********5000
2858TURBINICARPUSlausserii coll.Lausser Sierra***********6000
2858.4TURBINICARPUSlausseri MZ 571MZ 57112000
2862TURBINICARPUSlophophoroides**********700032000
2864TURBINICARPUSlophophoroides San Bartolo**********7000
2866TURBINICARPUSlophophoroides CH 642CH 642700032000
2868TURBINICARPUSlophophoroides CH 647CH 6477000
2870TURBINICARPUSlophophoroides MINIMUS coll.p.Malikcoll.p.Malik700032000
2874TURBINICARPUSlophophoroides HO 670HO 670700032000
2876TURBINICARPUSlophophoroides LAU 723LAU 723700032000300000
2878TURBINICARPUSlophophoroides MK 95.302MK 95.302900043000
2880TURBINICARPUSlophophoroides MZ 273MZ 273700032000
2882TURBINICARPUSlophophoroides MZ 344MZ 344700032000
2884TURBINICARPUSlophophoroides MZ 456MZ 456700032000
2886TURBINICARPUSlophophoroides MZ 462 MZ 462700032000
2888TURBINICARPUSlophophoroides MZ 463MZ 463700032000
2890TURBINICARPUSlophophoroides MZ 501MZ 5011100052000
2892TURBINICARPUSlophophoroides MZ 724MZ 724700032000
2892.4TURBINICARPUSlophophoroides MZ 1105MZ 11051200057000
2894TURBINICARPUSlophophoroides PM 266PM 266700032000
2896TURBINICARPUSlophophoroides RS 622RS 622700032000
2898TURBINICARPUSlophophoroides RS 626RS 626700032000
2900TURBINICARPUSlophophoroides RS 627A RS 627A1000048000
2902TURBINICARPUSlophophoroides SB 1276SB 1276700032000
2904TURBINICARPUSlophophoroides STN 43.93STN 43.93700032000
2906TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4002TCG 4002900043000
2908TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4003TCG 4003700032000
2908.2TURBINICARPUSlophophoroides TCG 8003TCG 80039000
2910TURBINICARPUSlophophoroides VB 56VB 56700032000300000
2912TURBINICARPUSlophophoroides VM 88k ( O8196y) MMR CODE VM 88700032000
2912.4TURBINICARPUSlophophoroides roseiflorus ruz.fial .kv***********5000
2914TURBINICARPUSlophophoroides MIX**********600025000230000
2915.8TURBINICARPUSmacrochele CHA 112***********12000
2920TURBINICARPUSmacrochele MMR 141MMR 14110000
2922TURBINICARPUSmacrochele MZ 071MZ 071*600057000
2924.4TURBINICARPUSmacrochele MZ 576MZ 576*8000
2926TURBINICARPUSmacrochele MZ 577MZ 577*7000
2928TURBINICARPUSmacrochele MZ 578MZ 578*7000
2928.4TURBINICARPUSmacrochele RS 285 ( O8198F) MMR CODERS 285 900043000
2929.4TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis ***********5000
2932TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis form / black curved spines , large cream pink flower /MK 90 . 2951200057000
2932.6TURBINICARPUSmacrochele v.screvispinum***********10000
2936TURBINICARPUSmacrochele SP.1***********5000
2936.2TURBINICARPUSmacrochele QUERRERO***********5000
2940TURBINICARPUSpanarottoi**********9000
2944.3TURBINICARPUSpolaskii, kvete***********6000
2946TURBINICARPUSpolaskii B 746B 746*7000
2948TURBINICARPUSpolaskii Lau 1462Lau 14621000048000
2950TURBINICARPUSpolaskii MZ 706 MZ 706 *700067000
2952TURBINICARPUSpolaskii SB 269SB 269*700068000
2956TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 276 MZ 276 1000047000
2958TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 428MZ 428*6000
2962TURBINICARPUSpseudomacrochele TCG 05004 TCG 5004*9000
2962.2TURBINICARPUSpseudomacrochele v. ALENAE MZ 1334MZ 1334*15000
2962.4TURBINICARPUSpseudomacrochele SP 3***********6000
2964TURBINICARPUSrioverdensis ***********9000
2968TURBINICARPUSroseiflorus - růžovofial.kv***********5000
2970TURBINICARPUSsauerii TCG 42001TCG 42001*7000
2976TURBINICARPUSschwarzii***********5000
2978TURBINICARPUSschwarzii TYP FORM.***********5000
2980TURBINICARPUSschwarzii, Chargo Blanco***********5000
2980.3TURBINICARPUSschwarzii, sp. La Royen***********5000
2982TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus***********7000
2984TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus F.albiflorus***********9000
2988TURBINICARPUSschwarzii-klinkerianus PM 147PM 147*700067000
2988.2TURBINICARPUSschwarzii RS ***********5000
2988.7TURBINICARPUSCODE 1299***********8000
2990TURBINICARPUSsp (flaviflorus)?***********3500
2992TURBINICARPUSsp (LAUII)?***********4000
2994TURBINICARPUSSP PINK FLOWER***********4000
2996TURBINICARPUSSP 1***********4000
2996.3TURBINICARPUSSP 4***********4000
2998TURBINICARPUSSP G 885***********4000
3000TURBINICARPUSSP G 899***********4000
3002TURBINICARPUSSP G 906***********4000
3004TURBINICARPUSSP M 2***********4000
3006TURBINICARPUSSP KP Code: 6**********6000
3008TURBINICARPUSSP KP Code: N2**********6000
3010.2TURBINICARPUSSP KP Code: 962***********4000
3012TURBINICARPUSsp. NEGRITA HOEHRES***********4000
3014TURBINICARPUSsp. La Royen ***********4000
3016TURBINICARPUSsp.Rio III**********8000
3018TURBINICARPUSSP. T 15T 15900043000
3022TURBINICARPUSswobodae **********800038000
3024TURBINICARPUSswobodae 0878 KO0878 KO*5000
3026TURBINICARPUSswobodae L 1499 L 1499*6000
3028TURBINICARPUSswobodae PP 860PP 860*600057000
3030TURBINICARPUSMIX**********700033000300000
3031.25WEINGARTIAaugustinii HS 160 HS 160 *5000
3031.34WEINGARTIAcintensis ROS 045.2ROS 045.2*10000
3031.36WEINGARTIAerinacea FR 812 AFR 812 A*6000
3031.4WEINGARTIAerinacea KK 1914KK 1914*4000
3032WEINGARTIAhediniana KK 1308 (1945)KK 1308*7000
3034WEINGARTIAknizei KK 1200KK 1200*7000
3036WEINGARTIAlanata FR 814 FR 814*6000
3036.4WEINGARTIAlanata KK 1523KK 1523*4000
3036.5WEINGARTIAlanata LF 482 ALF 482 A*5000
3038WEINGARTIAlecoriensis KK 741KK 741*7000
3040WEINGARTIAlongigiba HS 42a HS 42a *5000
3042WEINGARTIAmultispina (1941 C)**********8000
3044WEINGARTIAmultispina FR 373 FR 373*4000
3046WEINGARTIAneocumingii***********3500
3046.2WEINGARTIAneocumingii 5790.10 PP***********4500
3046.4WEINGARTIAriograndensis ZJ MILARES***********4000
3048WEINGARTIAriograndensis ZJ 298ZJ 298*6000
3052WEINGARTIASP 1**********6000
3056WEINGARTIASP 3 RED FLOWER**********10000
3056.4WEINGARTIASP 12***********4000
3058WEINGARTIASP 1305**********4500
3058.4WEINGARTIASP CODE KP 970***********3500
3058.48WEINGARTIASP CODE 645.128***********3500
3058.52WEINGARTIAsp.HS 140***********3500
3060WEINGARTIAsp.HS 160HS 1608000
3062WEINGARTIAsp.HS 93AHS 93A8000
3062.4WEINGARTIASP KK 1596KK 1596*4000
3064WEINGARTIAtrollii cerveny kvet***********4500
3064.4WEINGARTIAtrollii 5807.40 PP***********3500
3066WEINGARTIAtrollii KK 1594KK 1594*5000
3068WEINGARTIAwestii SL 25-99 SL 25-99 *4000
3070WEINGARTIAMIX**********350015000130000
3071.24WIGGINSIAARECHAVALETAE KVV 1070KVV 1070*7000
3072WIGGINSIAERINACEA KVV 1074KVV 1074*7000
3074WIGGINSIAERINACEA KVV 1077KVV 1077*7000
3076WIGGINSIAERINACEA KVV 1086KVV 1086*7000
3078WIGGINSIASELLOWII KVV 1059KVV 1059*7000
3079.45ALOEMIX*3000
3082Haworthiaemelyae Steven Brack*17000
LITHOPS
3087.85Mestoklemamacrorrhizum short thick trunk, white flowers *3000
3088Rhombophyllumdolabriforme Hoekplaas***********3000
3090.29TITANOPSISMIX6000
با آرزوی موفقیت / آذران کاکتوس