فروش بذر کاکتوس

بسم الله الرحمن الرحیم

بذرهایی که در کنار قیمت علامت * دارند ده عددی هستند. در غیر اینصورت بیست عددی میباشند.
تمامی بذرهای زیر در گلخانه آذران کاکتوس گرفته شده و به جهت تازگی, قدرت رویش بالایی دارند.
مبالغ به تومان بوده و هزینه ارسال بذر به عهده مشتریان عزیز میباشد. مدت زمان متوسط ارسال و تحویل بذر ده روز میباشد.
جهت سفارش بذر , کد بذر را به همراه آدرس دقیق محل دریافت بذر با پلاک و کد پستی و تلفن همراه از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۴۷۳۰۹۰۷۰ ارسال فرمایید.

کدنام جنسنام گونه - واریتهنام و شماره فیلد20 بذر100 بذر1000 بذر
2/4ACANTHOCALYCIUMcatamarcense form / blue body ? hard black spines /BKN 43 A*2000
3/5ACANTHOCALYCIUMglaucum - modrošedé? žl.kv?t7000
4ACANTHOCALYCIUMglaucum LF 38LF 388000
19ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum LB 1228LB 12286000
26ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum P 208P 208350015000
28ACANTHOCALYCIUMSPECIES NOVA / pink flower ? long central brown spines / BKN 86CBKN 86C350015000
28/44ACANTHOCALYCIUMsp. (aff. violaceum) JN 600JN 600*3000
28/5ACANTHOCALYCIUMsp. LB 1037LB 10375000
29/5ACANTHOCALYCIUMvariiflorum LF 42 Amaicha del Valle Tucuman ArgLF 42*2500
30/5ACANTHOCALYCIUMviolaceum FIA LOVE KVETY3500
31/25ACANTHOCALYCIUMviolaceum form / pink flower ? very long curved spines /JPR 92 - 98 / 2314000
31/94ACANTHOCALYCIUMviolaceum RS 1808RS 1808*2500
32ACANTHOCALYCIUMviolaceum RS 1811 TaningaRS 1811300013000
33ACANTHOCALYCIUMviolaceum form / pink flower ? very long curved dark spines / SL 9SL 94000
36/5ACANTHOCALYCIUMMIX**********300013000
39/151ANCISTROCACTUSbrevihamatus SB 317SB 317*8000
39/23ANCISTROCACTUSmegarhizus MM 87MM 87*8000
39/3ANCISTROCACTUStobuschii***********7000
39/305ANCISTROCACTUStobuschii SB 987SB 987*8000
40/2ANCISTROCACTUSCODE 242*5000
52/4ARIOCARPUSagavoides form / long tubercles with mini spines ? origin collect Pavel Pavlicek /PP 208*12000
132/45ASTROPHYTUMasterias PKGC 2.2000 STAR SHAPEPKGC 2.2000*8000
132/48ASTROPHYTUMasterias cv. ?ervený kv?t imp.Thailand (125.88)*8000
133ASTROPHYTUMasteris cv silk supar***********10000
134ASTROPHYTUMasteris cv snow suparJapan cultivar*10000
142/8ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" ***********7000
142/803ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" Japan burza*12000
142/807ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" JPN 001JPN 001*17000
142/809ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" V TYPE*18000
142/82ASTROPHYTUMCOAS SUPERKABUTO MIRACLE BIG FLOCKS TYPE RPV-12-2011RPV-12-2011*16000
143ASTROPHYTUMasterias cv.SYOWA SUPAR***********10000
149/16ASTROPHYTUMasterias cv TAPAN***********6000
150/58ASTROPHYTUMasterias cv U FOJapan cultivar*7000
151/85ASTROPHYTUMasterias cv."Oobio" Japan cultivar*4000
151/89ASTROPHYTUMasterias cv Hanazona syowaJapan cultivar*9000
152/283ASTROPHYTUMasterias cv."MULTIPUNCTATUM"**********8000
152/54ASTROPHYTUMasterias cv.?erv.kv?t**********8000
152.54 AASTROPHYTUMasterias cv. ?ervený kv?t imp.Thailand*6000
152/54001ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE GREEN BODY WHITE FLOCCULATION MYRNUDONZUASTROSTARJCHCPCZ 15-2011*8000
152/5401ASTROPHYTUMCOAS SUPERKABUTO JAPANESE ORIGIN CULTIVAREJCHCPCZ 20-2011*20000
152/54022ASTROPHYTUMASTERIAS JAPANESE CULTIVARE COLOUR OF FLOWERS REDJCHCPCZ 23-2011*20000
152/54032ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE MYRIOSTIGMA WHITE FLOCKS OTAKAR SADOVSKYJCHCPCZ 26-2011*8000
152/5404ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE ASTERIAS OLD TYPE ALBERTO VOJTECH FRIC TAMAULIPAS SENSU FLEISCHER BRNOJCHCPCZ 29-2011*20000
152/5406ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL MULTICULTIVARE SNOWWHITE FLOCKS BALL FLAT RIBS COASCOASKABUTOASTROSTARJCHCPCZ 5-2011*20000
152/54064ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE RETRO JAPANESE RED VIOLET FLOWERING SUPERKABUTO RETROCOASKABUTOREDASTERASTROSTARJCHCPCZ 7-2011*20000
152/54065ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE BROWNISH MASSIVE FLOCKS GREEN BODY LARGE FLOWERING CAPRICOASKABUTOASTROSTARJCHCPCZ 8-2011*20000
152/541ASTROPHYTUMASTERIAS KUROI SAKU TALLER FLOWERRPV 17-2011*20000
152/543ASTROPHYTUMASTERIAS KOI AKAI SAKU RICH RED FLOWERING ORIGIN JAPANESE PLANTS SPECIAL SELECTION TYPERPV 19-2011*20000
152/5431ASTROPHYTUMASTERIAS KOI AKAI SAKU RICH RED FLOWERING ORIGIN JAPANESE PLANTS SPECIAL SELECTION TYPERPV 20-2011*20000
152/549ASTROPHYTUMASTERIAS NUDALS PLANTS OOIBO KELLY SPECIAL FORM WITH LARGE WOOLED AREOLSRPV 27-2011*18000
152/54902ASTROPHYTUMASTERIAS KINOTO INCISIVE RIBS OOIBORPV 32-2011*20000
152/54904ASTROPHYTUMCOKABU HAI RIBS NICE NEW GENERATION CULTIVARE SNOWWHITE JASENNA EXTRA WHITE TYPERPV 5-2011*15000
152/5495ASTROPHYTUMCOKABU KATOU RIBS NICE NEW GENERATION CULTIVARE SNOWWHITE JASENNA EXTRA WHITE TYPERPV 6-2011*20000
152/57ASTROPHYTUMasterias TDGC 1.2000TDGC 1.2000*12000
152/652ASTROPHYTUMasterias f.laui**********8000
152/75ASTROPHYTUMasterias f.Llera Tamaulipas**********8000
153/301ASTROPHYTUMasterias L 1016L 10168000
154/45ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo Star Shape**********8000
154/48ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo TYPE**********8000
154/905ASTROPHYTUMasterias Rio Grande**********8000
155/152ASTROPHYTUMasterias MH 114MH 1148000
155/16ASTROPHYTUMasterias CV sp code 46.133 VG**********8000
155/2ASTROPHYTUMasterias f.microseminudum**********8000
155/4ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo’**********8000
155/502ASTROPHYTUMcapricorne BILY TRNY**********4000
155/51ASTROPHYTUMcapricorne Coahuila**********4000
155/52ASTROPHYTUMcapricorne Crazcoa**********4000
155/55ASTROPHYTUMcapricorne Cuath ciene5000
155/6ASTROPHYTUMcapricorne cv KrausiiJapan cultivar*7000
155/82ASTROPHYTUMcapricorne saltillo zcela bile*3000
155/87ASTROPHYTUMcapricorne special form*5000
156/4ASTROPHYTUMcapricorne JCHCPCZ 28-2011JCHCPCZ 28-2011*7000
156/425ASTROPHYTUMcapricorne MK 26.69MK 26.69*3500
156/68ASTROPHYTUMcapricorne PP 456PP 4564000
156/95ASTROPHYTUMcapricorne PP 458PP 4584000
157ASTROPHYTUMcapricorne PP 459PP 4594000
157/01ASTROPHYTUMcapricorne PP 463PP 4634000
157/02ASTROPHYTUMcapricorne PP 475?( MEX 57 )PP 4754000
157/028ASTROPHYTUMcapricorne PP 515PP 5154000
157/04ASTROPHYTUMcapricorne RS 081RS 0815000
158/4ASTROPHYTUMcapricorne RS 1280RS 12804000
159ASTROPHYTUMcapricorne SB 331SB 3314000
166/01ASTROPHYTUMcapricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518PP 5184000
167ASTROPHYTUMcapricorne ssp. senile form / extremely curved dark spines /MZ 1204000
172/5ASTROPHYTUMcapricorne v.minor**********4000
173ASTROPHYTUMcapricorne v.minor Parras**********5000
173/15ASTROPHYTUMcapricorne v.minor saltillo5000
173/22ASTROPHYTUMcapricorne v.minor CSD 198CSD 198*3500
173/4ASTROPHYTUMcapricorne v.minor MH 1019MH 10194000
173/8ASTROPHYTUMcapricorne v. minor LX 257 form / dark black spines ? yellow - red flower /LX 2574000
173/85ASTROPHYTUMcapricorne v. minor RS 86 / 96 form / dark black spines ? yellow - red flower /RS 86 / 964000
173/92ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 1171SB 11714000
174/3ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 323 Saltillo? Coah? fragrant yellow-red flSB 3234000
175ASTROPHYTUMcapricorne v. major PP 476? typ? La Rinconada? NL?PP 4764000
176/318ASTROPHYTUMcapricorne PP 464? Parras? Coah.? úpln? bílé rostliny?PP 4644000
176/42ASTROPHYTUMcaput-medusae**12000
176/49ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - OTAKAR SADOVSKY " TDGC 8 / 1987TDGC 8 / 1987*7000
178ASTROPHYTUMCO.KABUTO RPV 5-2011RPV 5-2011*16000
193/01ASTROPHYTUMcoahuilense GK 73GK 734000
200ASTROPHYTUMcoahuilense LX Llerdo Dur**********4000
201/82ASTROPHYTUMcoahuilense PP 474PP 474*3500
201/88ASTROPHYTUMcoahuilense PP 477PP 4775000
202/36ASTROPHYTUMcoahuilense PP 478 (SB 1474)? Lerdo? Dur.PP 4784000
208/651ASTROPHYTUMcoahuilense SB 1474 / Lerdo? Dur? textured white flecksSB 14744000
208/69ASTROPHYTUMcoahuilense Viesca Coa**********4000
210/331ASTROPHYTUMcrassispinum MZ 671MZ 6714000
210/35ASTROPHYTUMcrassispinum GK 1904GK 19044000
210/4ASTROPHYTUMcrassispinum TN.G.E 7/2000**********4000
211/121ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE " CRASISSPINOIDES "TDGC 7 / 2000*8000
215/015ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - QUADRICOSTATUM "/ white 4 ribs plants /TDGC 9 / 1990*5000
215/213ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE" OTAKAR SADOVSKY ORIGIN / DARK GREEN COMPACT BODY /PKGC 1 / 1988*7000
215/214ASTROPHYTUMhybrida CAP.AS F2**********3500
215/9ASTROPHYTUMhybrida CO-AS**********3500
216ASTROPHYTUMhybrida CO-AS F2**********3500
216/3ASTROPHYTUMhybrida CO.SU.KABU F2***********13000
217ASTROPHYTUMhybrida Cap.SU.KABU***********18000
217/1ASTROPHYTUMhybrida MYRIO-AS**********5000
217/3ASTROPHYTUMhybrida sen.as*3000
222ASTROPHYTUMhybrida MIX**********3500
222/04ASTROPHYTUMfull hybrida MIX**********27000220000
222/68ASTROPHYTUMmyriostigma***********1500
222/71ASTROPHYTUMmyriostigma TMAVA**********3500
223/2ASTROPHYTUMmyriostigma paras3500
228/605ASTROPHYTUMmyriostigma cv kituko nudaJapan cultivar*14000
228/715ASTROPHYTUMmyriostigma cv myriostigma HakugakuJapan cultivar*14000
229/4ASTROPHYTUMmyriostigma cv nudum red body*8000
231/253ASTROPHYTUMmyriostigma cv Onzuka HakujoJapan cultivar*18000
231/43ASTROPHYTUMmyriostigma cv Onzuka tricostatum 35%Japan cultivar*15000
235/251ASTROPHYTUMmyriostigma cv strongylogonum smyleJapan cultivar3500
239ASTROPHYTUMmyriostigma GL 521GL 5213500
239/4ASTROPHYTUMmyriostigma KSS 110KSS 110*2500
241ASTROPHYTUMmyriostigma LX 667LX 6673500
242/4ASTROPHYTUMmyriostigma MZ 589 special formMZ 5896000
245/55ASTROPHYTUMmyriostigma PP 465PP 4653500
245/57ASTROPHYTUMmyriostigma PP 466PP 4663500
245/7ASTROPHYTUMmyriostigma PP 478PP 4783500
245/9ASTROPHYTUMmyriostigma RS 1304RS 13043500
245/908ASTROPHYTUMmyriostigma SB 264SB 264*2500
245/95ASTROPHYTUMmyriostigmaTDCG 6.2002 MILOS DUBEN TRICOSTATUMTDCG 6.2002*7000
246/3ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare bile sloupk5000
246/321ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare RS 872RS 8725000
246/35ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum cv JAPAN***********8000
249/117ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 469? Villar? SLPPP 4693500
249/118ASTROPHYTUMmyriostigma v.quadricostatum**********5000
249/126ASTROPHYTUMmyriostigma v.quadricostatum Charco Blanco**********5000
249/135ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum C.KUNTEC.KUNTE3500
249/145ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum Charco Blanco**********5000
249/162ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum las tablas*3000
239/4ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum GL 652GL 652???? ??
239/65ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 83.251MK 83.2515000
249/215ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MZ 343MZ 3434000
249/224ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MZ 589 quadricostatumMZ 5894000
249/27ASTROPHYTUMmyriostigma v strongylogonum SB 1167 VillarSB 11673500
249/275ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum f.quadricostatum Ch.Blanco**********4000
249/295ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 434? Las Tablas? SLP? mnohožebernaté?PP 4343500
249/495ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 470PP 470*2500
249/68ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 95.349MK 95.3495000
252ASTROPHYTUMmyriostigma v.tricostatum 30%**********5000
252/4ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense BH 75BH 755000
252/7ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis PP 455PP 4553500
252/85ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis RS 144RS 144*2500
255/155ASTROPHYTUMniveum Cuatro Cienegas**********5000
255/157ASTROPHYTUMniveum f. nudum arasispinum**********7000
255/1573ASTROPHYTUMniveum f. nudum lx gabino vasquez*4000
255/1575ASTROPHYTUMniveum f. nudum sierra anteeojo5000
255/158ASTROPHYTUMniveum f. nudum silne cer trn*3000
255/16ASTROPHYTUMniveum f. nudum PP 397PP 3975000
259/3ASTROPHYTUMniveum LX 279LX 2795000
259/4ASTROPHYTUMniveum PP 398 (PP 524)PP 3985000
259/451ASTROPHYTUMniveum Sierra Madre**********5000
259/65ASTROPHYTUMornatum fukurio hanaya*15000
274/35ASTROPHYTUMSP. PP 589**********5000
275ASTROPHYTUMsenile**********3000
276ASTROPHYTUMsenile Cerro Bola**********5000
278/05ASTROPHYTUMsenile El Amparo**********5000
278/08ASTROPHYTUMsenile hnede trny5000
278/1ASTROPHYTUMsenile GK 82GK 825000
278/19ASTROPHYTUMsenile MK 28.77MK 28.775000
278/28ASTROPHYTUMsenile PP 457PP 4575000
278/7ASTROPHYTUMsenile RS 747RS 7475000
278/72ASTROPHYTUMsenile VZD 583VZD 583*3500
278/75ASTROPHYTUMsenile Sierra Paila**********5000
279ASTROPHYTUMsenile v. aureum**********5000
279/75ASTROPHYTUMsenile v. aureum EL HONDIDO8000
279/776ASTROPHYTUMsenile v.aureum Sierra de Paila**********5000
279/7765ASTROPHYTUMsenile v. aureum MK 28.87MK 28.875000
279/777ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 460PP 4605000
279/77702ASTROPHYTUMsenile v. aureum RS 580RS 5805000
279/7781ASTROPHYTUMX MYR-OR SB126 x SB127 F2? often variegated? sharp ribs**********5000
280ASTROPHYTUMMIX**********250011000100000
284AYLOSTERAalbipilosa FR 754 Tarija NarvaezFR 754*4000
284/18AYLOSTERAarchibuiningiana L 404L 404*4000
284/28AYLOSTERAdonaldiana WCO 1360WCO 1360*4000
284/42AYLOSTERAfiebrigii KK 848KK 848500023000
285AYLOSTERAfiebrigii L 323 AsientosL 323*3500
285/28AYLOSTERAfiebrigii RH 283aRH 283a500023000
285/3AYLOSTERAfiebrigii R**********5000
285/5AYLOSTERAfiebrigii SE 85 Condor Pass Tar Bol 2800 mSE 85*3500
286/4AYLOSTERAfiebrigii v.densiseta R 98R 98*4000
286/804AYLOSTERAheliosa v.condorensis ROS 033ROS 033*4000
286/81AYLOSTERAheliosa var.nova RH 280RH 280*6000
288/82AYLOSTERAmammillosa v.australis FR 341AFR 341A*3500
288/91AYLOSTERAmuscula FR 753FR 7535000
289AYLOSTERAmuscula KK 842KK 8425000
302AYLOSTERApseudodeminuta VG 102VG 102*2500
305AYLOSTERApseudodeminuta v.albiareolata FR 761fr 761*3500
306/81AYLOSTERAsp.SE 78 (globulosa?)SE 78*4000
307AYLOSTERAsp. spegazziniana ? VG 783VG 783*2500
307/2AYLOSTERAsp. spegazziniana ? VG 789VG 789*2500
307/44AYLOSTERAtamboensis FR 1142FR 1142*2500
307/96AYLOSTERAwalteri WR 784WR 784500022000
307/975BRASILICACTUSgraessneri HU 48HU 48*2500
308CACTUSMIX**********300013000100000
320/3COPIAPOAHUMILIS FK 1058FK 1058*4000
324/35COPIAPOASP***********3000
324/75COPIAPOAtenuissima***********3000
324/82COPIAPOAMIX*3000
325/502CORYPHANTHAandreae Veracruz6000
325/517CORYPHANTHAcalipensis form / very flat stem ? large yellow flower ? origin collect Grzegorz Matuszewski ? Polland /GM 520*4000
325/531CORYPHANTHAcompacta Hidalgo**********6000
327/23CORYPHANTHAdurangensis NICE SNOWWHITE SPINED FORM / more snowwhite spined ? caespitosae stem ? growing in plains ? small yellow till pink flower /VZD 516000
330CORYPHANTHAdelaetiana till obscura INTERMEDIATE FORM / strong black central till curved spines ? yellow till red nice compact flower /KMR 388*3500
330/17CORYPHANTHAdelaetiana RUS 023RUS 023*4500
330/22CORYPHANTHAdifficilis? RS 1115RS 1115*3500
331CORYPHANTHAechinus SB 377 Val Verde Tx - hust? otrn.SB 377*3500
331/14CORYPHANTHAelephantidens Michoacan*3500
331/22CORYPHANTHAgladiispina SB 711SB 711*4000
331/29CORYPHANTHAgreenwoodii grutas
331/5CORYPHANTHAmaiztablasensis form / small clustering taxon with distinct beety root ? green body ? large white cream till yellow flower /MZ 349*3500
331/82CORYPHANTHApectinata Lau 629Lau 629*3500
331/94CORYPHANTHApulleiana KSS 144KSS 1446000
333CORYPHANTHApussiflora Sierra de la Paila***********3500
333/24CORYPHANTHAradians v.impexicoma450020000
333/32CORYPHANTHASPEC. MK 62.193MK 62.1935000
333/499CORYPHANTHAsulcolanata*3000
333/5CORYPHANTHAsulcolanata BL 19BL 19*4000
333/507CORYPHANTHAsulcolanata v.centrispina*4000
333/505CORYPHANTHAwohlschlageri WB 49WB 49*4000
335/51CORYPHANTHAMIX**********300013000110000
336CUMARINIAodorata**********3500
336/05CUMARINIAconoidea La Ascension - vel.r?ž.kv?t**********3500
336/1CUMARINIAodorata form / Horst Kuenzler ? black hooked spines /HK 2963500
336/14CUMARINIAodorata RS 1222RS 12223500
336/2CUMARINIAodorata - trsovitá ************3500
340/5Dolichothelelongimamma ? large tubercles ? yellow flower / FH 90FH 90*4000
348/285ECHINOCEREUSadustus L 646L 646800036000
348/303ECHINOCEREUSbristolii MAU 0055MAU 00555000
348/32ECHINOCEREUSbristolii v.pseudopectinatus SB 463SB 463500023000
355ECHINOCEREUSChoisensis V Fobeanus***********3000
359/513ECHINOCEREUSchloranthus v.rusanthus***********3000
364/42ECHINOCEREUSdavisii***********3000
366ECHINOCEREUSengelmannii ruzovy kvet**********500023000
399/25ECHINOCEREUSengelmannii fasciculatus MAU 0004MAU 0004*7000
367ECHINOCEREUSgrandis MAU 0144MAU 0144*5000
367/304ECHINOCEREUSfasciculatus v. bonkerae SB 521SB 521500023000
367/312ECHINOCEREUSfitchii400018000
367/35ECHINOCEREUSfobeanus3500
369/6ECHINOCEREUSknippelianus v.kaplanii***********3500
371/15ECHINOCEREUSnicholii ssp. llanuarensis MAO-0024MAO-0024*3500
371/154ECHINOCEREUSoklahomensis*3000
371/16ECHINOCEREUSpamanesiorum TYPE FORM / very nice large flower /LAU 1247LAU 1247400018000
371/17ECHINOCEREUSpectinatus***********2000
371/18ECHINOCEREUSpectinatus KMR 582KMR 582*2500
376/92ECHINOCEREUSpectinatus RS 758RS 758400018000
376/95ECHINOCEREUSpectinatus SB 1035 tiny red-pink spSB 10355000
376/96ECHINOCEREUSpectinatus v.castaneus**********500023000
376/97ECHINOCEREUSpectinatus v.rigidissimus DC 941DC 941600027000
377/604ECHINOCEREUSpectinatus v.sonorensis**********400018000
377/609ECHINOCEREUSpentalophus RUS 057RUS 057*2500
377/615ECHINOCEREUSperbellus HK 1810HK 18107000
378/82ECHINOCEREUSpulchellus*2500
378/91ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii*3000
379ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii San Roberto - bílý kv.***********3000
379/105ECHINOCEREUSpulchellus v.weinbergii MADRE*3000
379/2ECHINOCEREUSpurpureus**********400018000
379/24ECHINOCEREUSpurpureus Farus***********2500
379/48ECHINOCEREUSpurpureus f.Oklahoma**********400018000
380ECHINOCEREUSpurpureus f.Malaga NM**********500023000
380/4ECHINOCEREUSpurpureus c castaneus***********3000
383/23ECHINOCEREUSreichenbachii**********350015000
383/5ECHINOCEREUSreichenbachii bílá forma (265.1355)**********400018000
383/56ECHINOCEREUSreichenbachii lawton***********3000
383/6ECHINOCEREUSreichenbachii f.montemoroelus***********2500
383/712ECHINOCEREUSreichenbachii DC 941DC 941400018000
383/84ECHINOCEREUSreichenbachii JM 166JM 1666000
384/5ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 202 black-red sp?magenta flJRT 202*2500
385/51ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 205 long black lace?purple flJRT 205500022000
385/52ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 301 black orange-red spinesJRT 301500022000
385/76ECHINOCEREUSreichenbachii L 1394 tight very short brown spL 1394500022000
385/77ECHINOCEREUSreichenbachii SB 387 nearly flat? white spSB 387*3000
385/92ECHINOCEREUSreichenbachii SB 941 - husté b.trny? v.r?ž. kv.SB 941*3000
385/96ECHINOCEREUSreichenbachii SB 1166SB 1166*3000
386/35ECHINOCEREUSreichenbachii v albispinus TROY?OK***********3000
386/501ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi**********5000
386/601ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF 1308 shaggy spinesDJF 1308500022000
387/2ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF 1327DJF 1327500022000
388/7ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 218 red-pink-yellow spJRT 2185000
388/704ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 219 lavender-purple spJRT 219400017000155000
388/705ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 223JRT 223500022000
388/706ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi Lawton**********500023000
388/709ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi SB 211 rust-pink spSB 2115000
388/71ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi shaggy spines? frilled fl***********2500
388/901ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus**********400018000
388/905ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus MASON CO**********500023000
389/75ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus Blue River white sp***********2500
389/77ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus DJF 801.29DJF 801.29*3000
389/78ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus FH 1151FH 1151*3000
389/8ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus SB390 white spinesSB 390500023000
390/25ECHINOCEREUSreichenbachii v castaneus*3000
391/1ECHINOCEREUSreichenbachii v comanchensis JRT 221 white-pink spJRT 221*3500
391/105ECHINOCEREUSreichenbachii v major RUZ4500
391/15ECHINOCEREUSreichenbachii v major 'teddy bear' fat stem? tight white sp**********500022000
391/154ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus400018000
391/3ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus LAWTON***********3000
392/5ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 111JRT 111500023000
392/503ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 207JRT 2075000
392/51ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 408 giant tall stemJRT 408*2500
392/5101ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus***********2000
393ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus RP 121RP 121*2500
394/011ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Major Co black tipped spines**********500022000
394/013ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Mason***********2500
394/106ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 2013SB 2013*2500
394/107ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 206SB 206*2500
394/202ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 259SB 259400018000
394/35ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 381SB 381400018000160000
394/55ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 85SB 854000
394/7ECHINOCEREUSreichenbachii v. perbellus SB 2008SB 2008*3000
395/05ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Wenoka***********2500
399/101ECHINOCEREUSrigidissimus v rubispinus bright red-pink spines**********7000
399/109ECHINOCEREUSrussanthus***********4000
399/505ECHINOCEREUSrussanthus PP 104PP 104*5000
399/511ECHINOCEREUSrussanthus SB 47 long thin red spinesSB 47*5000
399/7ECHINOCEREUS (Wilcoxia)schmollii (Wilcoxia) MZ 880MZ 880*7000
401/8ECHINOCEREUSschwarzii LAU 1305LAU 13055000
402ECHINOCEREUSschwarzii / extremely best nice flower ? black centrals /LAU 1305*3000
402/3ECHINOCEREUSschwarzii form / new botanical material ? great flower /VCA115*4000
403/5ECHINOCEREUSschwarzii MZ 790MZ 790*3000
404/16ECHINOCEREUSsp.(engelmannii )**********4000
404/2ECHINOCEREUSsp.peterfield fores**********400018000
404/201ECHINOCEREUSsp.133500
404/205ECHINOCEREUSsp.273500
404/25ECHINOCEREUSsp.G 367*2500
404/2504ECHINOCEREUSsp.G 3694000
404/253ECHINOCEREUSsp.G 390400018000
404/255ECHINOCEREUSsp.G 392400018000
404/2558ECHINOCEREUSsp.G 398400018000
404/26ECHINOCEREUSsp.G 409*2500
404/264ECHINOCEREUSsp.G 4133500
404/265ECHINOCEREUSsp.G 4183500
404/2653ECHINOCEREUSsp.G 431
404/267ECHINOCEREUSsp.KP CODE*2500
404/3ECHINOCEREUStamaulipasensis form / Wilcoxia ? nice dark red flower /MH 124*5000
404/52ECHINOCEREUStriglochidiatus var. melanacanthus400018000
404/74ECHINOCEREUSstoloniferus**********400018000
405/24ECHINOCEREUSviperianus form / Peniocereus ? very rare taxon ? large best flower ? origin collect Milan Zachar /MZ 050*5000
406/208ECHINOCEREUSviridiflorus Capulin***********4000
407/11ECHINOCEREUSviridiflorus RP 65RP 65*4000
407/19ECHINOCEREUSviridiflorus RP 88RP 88*4000
407/702ECHINOCEREUSviridiflorus SB 170SB 170*4000
407/707ECHINOCEREUSviridiflorus SB 137SB 137*3500
407/708ECHINOCEREUSviridiflorus SB 167SB 167*3500
408/01ECHINOCEREUSviridiflorus SB 2005SB 2005*3500
408/405ECHINOCEREUSviridiflorus SB 213SB 213*3500
408/42ECHINOCEREUSviridiflorus CODE 463***********3500
408/425ECHINOCEREUSviridiflorus DC plocheros6000
408/43ECHINOCEREUSviridiflorus santa fe***********3500
408/5ECHINOCEREUSviridiflorus v.montanus**********6000
408/801ECHINOCEREUSviridiflorus short squat stem***********3500
408/804ECHINOCEREUSviridiflorus v.oklahomensis SB Ok***********3500
409ECHINOCEREUSfull mix******************3300300000
409/11ECHINOFOSSULOCACTUSalbatus idd 560IDD 560*4000
409/122ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus Hidg.***********3500
409/1225ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus form / strongly central flat spines ? miniature flower /RS 21 / 97*3500
409/1226ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus NEW DIFFERENT COLOURED FORM / coloured strongly central flat spines ? miniature flower ? origin collect Jaromir Chvastek ? Roman Stanik ? Igor Drab /CSD 66*3500
409/2115ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus BKM 933BKM 933*3500
409/2118ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus PM 387PM 387*4000
409/212ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus VIOLET FLOWER FORM / bright green body ? different valley near METZTITLAN AREA /coll. I. DRAB*3500
409/215ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus form / long yellow brown central spines ? origin collect Grzegorz Matuszewski ? Polland /GM 544*3500
409/506ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 1150SB 1150*3500
409/58ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 116SB 116*4000
411/402ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 286SB 286*4000
411/702ECHINOFOSSULOCACTUSgladiatus El Pedernal**********7000
411/704ECHINOFOSSULOCACTUShastatus***********2500
411/713ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus Saltillo***********3500
411/7138ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus P 288P 288*4000
411/7145ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus LONG GLASSY SPINED FORM / till 10 cm central spines /VZD 755*5000
411/719ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus f. roseanus***********3500
411/72ECHINOFOSSULOCACTUSpapyracanthus Cinco de Mayo***********4000
411/7225ECHINOFOSSULOCACTUSpenthacanthus ssp. tulensis CH 238CH 238*4500
411/73ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus CH 247CH 2476000
411/736ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALCOLL.JOSEF.ODEHNAL6000
411/744ECHINOFOSSULOCACTUSsp.Zaragoza***********3500
411/7441ECHINOFOSSULOCACTUSsp. CSD 066CSD 066*3000
411/7445ECHINOFOSSULOCACTUSsp. 112***********3000
411/7453ECHINOFOSSULOCACTUSsp. AZ 2***********3000
411/7456ECHINOFOSSULOCACTUSsp. G 491***********3000
411/7458ECHINOFOSSULOCACTUSsp. PP 888PP 888*3000
411/7461ECHINOFOSSULOCACTUStricuspidatus coll. Ladislav Spisarcoll. Ladislav Spisar*3500
411/7462ECHINOFOSSULOCACTUSvaupelianus***********3000
411/747ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis SYNONYM ERECTOCENTRUS EXTRA CURVED LONG SPINED FORM / till 20 cm flat twisted papery spines ? best plants /CH 484*4000
411/75ECHINOFOSSULOCACTUSMix**********300012000
411/757ECHINOMASTUSdasyacanthus SB 81SB 81*10000
413/655ECHINOPSISancistrophora v. kratochviliana MLV 0001MLV 0001*2000
414ECHINOPSIScardenasiana form / large nice variability colour of flowers ? origin collect Vaclav Seda ? Vysoke Myto /SE 74*2000
415ECHINOPSIScinnabarina form / very flat stem with sanguine strange flower ? origin collect Walter Rausch ? Austria /R 62400017000
415/5ECHINOPSIScochabambensis JO 183JO 1834000
421/501EPITHELANTHAdensispina**********8000
421/503EPITHELANTHAgreggii**********7000
421/8EPITHELANTHAgreggii SB 358SB 3588000
422/605EPITHELANTHAgreggii SB 1112SB 1112800037000
423/35EPITHELANTHAgreggii Los Colorados**********8000
423/6EPITHELANTHAgreggii Santa teresa**********8000
423/8EPITHELANTHAgreggii (Z.KRISTATNICH)**********8000
423/9EPITHELANTHAgreggii CODE 846**********8000
425/347EPITHELANTHAmicromeris HK 75HK 75600027000
425/349EPITHELANTHAmicromeris HK 168HK 1686000
425/35EPITHELANTHAmicromeris JM 101JM 1016000
425/38EPITHELANTHAmicromeris L 662L 6626000
425/41EPITHELANTHAmicromeris L 737L 7376000
425/44EPITHELANTHAmicromeris L 746L 746*5000
425/48EPITHELANTHAmicromeris MK 141.430MK 141.430*5000
425/482EPITHELANTHAmicromeris MZ 1172MZ 1172*6000
425/485EPITHELANTHAmicromeris PM 166PM 1666000
425/49EPITHELANTHAmicromeris RSTR 162RSTR 1626000
425/501EPITHELANTHAmicromeris SB 125SB 1256000
425/507EPITHELANTHAmicromeris SB 1327SB 13276000
425/508EPITHELANTHAmicromeris SB 206SB 206*4000
425/509EPITHELANTHAmicromeris SB 237SB 2376000
427EPITHELANTHAmicromeris SB 256SB 2566000
427/25EPITHELANTHAmicromeris SB 454SB 454*4000
427/3EPITHELANTHAmicromeris SB 63SB 636000
427/5EPITHELANTHAmicromeris SB 82SB 826000
427/7EPITHELANTHAmicromeris typ - bílá miniatura**********6000
427/9EPITHELANTHAmicromeris Z 112Z 1127000
427/905EPITHELANTHAmicromeris charco blanco7000
427/91EPITHELANTHAmicromeris NICE NORTH AREA SPECIAL FORM / small white egg covered in tiny spines ? pale pinkishcoll. P. Pavlicek*6000
427/94EPITHELANTHAmicromeris LA prieta**********9000
428/51EPITHELANTHAmicromeris Sittin Bull Canyon**********6000
429EPITHELANTHAmicromeris v.rufispina**********6000
430/6EPITHELANTHAneomexicana**********7000
430/65EPITHELANTHAneomexicana BP 1252BP 125212000
430/7EPITHELANTHAneomexicana caballo mts**********10000
430/85EPITHELANTHApachyrhizus*5000
431/2015EPITHELANTHApachyrhizus plon**********10000
437EPITHELANTHApolycephala*6000
462/3EPITHELANTHAsp CANYON**********7000
462/6EPITHELANTHAsp G 529**********6000
433EPITHELANTHAsp G 583**********6000
433/4EPITHELANTHAsp VCA**********6000
434EPITHELANTHAMIX**********500023000210000
467/538ESCOBARIAdelaetiana - obscura aff. form / strong black central spines ? yellow - red flower /KMR 388*3500
467/75ESCOBARIAduncanii SB 467SB 4675500
469ESCOBARIApulleiana KSS 144KSS 144*3500
472/1ESCOBARIAsisperai CH 507CH 507*4000
474/1057ESCOBARIAstrobiliformis C.J.SNICERC.J.SNICER3500
474/106ESCOBARIAstrobiliformis C.L.KUNTEC.L.KUNTE350015000
474/109ESCOBARIAstrobiliformis LX 276LX 276*2500
474/16ESCOBARIAstrobiliformis NEW FORM / long snowwhite central spines MK 26.74MK 26.74350015000
474/175ESCOBARIAstrobiliformis MK 29 . 107MK 29 . 107350015000
474/18ESCOBARIAstrobiliformis MK 29 . 107 AMK 29 . 107 A350015000
474/22ESCOBARIAstrobiliformis PM 24.75PM 24.75*2500
474/225ESCOBARIAstrobiliformis PM 25.81PM 25.81*2500
481/12ESCOBARIAvariicolor MH 9MH 9*3500
481/805ESCOBARIAvivipara v arizonica SB 1401SB 1401*3500
481/82ESCOBARIAvivipara v bisbeeana DJF 284DJF 2846000
482/51ESCOBARIAvivipara v neomexicana BUGUE*3500
482/6ESCOBARIAvivipara v neomexicana PP 118PP 118*3500
482/851ESCOBARIAvivipara v neomexicana SNL 100SNL 1006000
483/485ESCOBARIAMIX**********350015000
696FRAILEAafilanensis***********2500
696/3FRAILEAaltasensis PR 717PR 717*2500
698FRAILEAaltasensis PR 951PR 951*3000
700FRAILEAangelensis***********3500
702FRAILEAasteroides Baltazar***********6000
702/3FRAILEAasteroides QUARAY*8000
703FRAILEAasteroides GF 465GF 465*8000
704/91FRAILEAasteroides KH 0586KH 0586*8000
706FRAILEAbuenekeri5000
716/257FRAILEAcastanea K 1632K 1632*6000
718FRAILEAcastanea f. albiseta***********6000
720/7FRAILEAcastanoidea 1192***********4500
724/6FRAILEAcataphracta v.pirateta***********5000
724/64FRAILEAcataphracta MU 611MU 611*5000
724/65FRAILEAcataphracta MU 612MU 612*5000
724/8FRAILEAcataphracta MU 625MU 625*5000
725FRAILEAcurvispina GF 452GF 452*3500
725/5FRAILEAdensispina AH 54AH 54*3500
725/6FRAILEAitangori**********300013000
725/72FRAILEAitaquiensis n.n.FS 144 (carminfilamentosa)FS 144*3000
725/95FRAILEAklingleriana f.MU 136MU 136*3000
727/6FRAILEAmammifera GF 315GF 315*4000
729FRAILEAmammifera HU 345HU 345*4500
729/844FRAILEAperumbilicata FS 520FS 520*3000
729/8458FRAILEAperumbilicata FS 620FS 620*3000
729/8462FRAILEAperumbilicata HU 1022HU 10224000
729/847FRAILEAperumbilicata v.GF 476GF 4764000
729/848FRAILEAphaeodisca AH 25AH 25500022000
729/85FRAILEAphaeodisca AH 41AH 41*3000
729/872FRAILEAphaeodisca GF 349GF 349*3000
729/879FRAILEAphaeodisca GF 747GF 747*3000
729/9FRAILEAphaeodisca imp.B.Spee**********500022000
730/01FRAILEAphaeodisca Schl 085Schl 085*3000
730/101FRAILEApseudograhliana MaW 01MaW 01*3000
730/104FRAILEApumila H 348H 348*3000
730/105FRAILEApumila UN 652UN 652*3000
730/106FRAILEApumila v.itaqui Rio Grande*3000
730/109FRAILEApygmaea FS 4FS 4*2500
730/111FRAILEApygmaea KH 938KH 938*2500
730/12FRAILEApygmaea VG 422VG 422*3000
730/121FRAILEApygmaea VG 423VG 423*2500
730/1211FRAILEApygmaea VG 423 AVG 423 A*2500
730/135FRAILEAphaeodisca HU 75HU 75*3000
730/145FRAILEAphaeodisca MGF 31MGF 31*2500
730/161FRAILEAphaeodisca v.SCHL 7-173SCHL 7-173*2500
730/165FRAILEAphaeodisca v.SCHL 7-195SCHL 7-195*2500
730/17FRAILEAphaeodisca SCHL 85SCHL 85*2500
730/357FRAILEApseudograhliana***********3500
730/695FRAILEApseudograhliana MAW 01MAW 01*3500
730/702FRAILEApygmaea KH 938KH 9383500
730/7024FRAILEApygmaea VG 432VG 432*2000
730/704FRAILEAspec. EST MAER*2000
730/71FRAILEAspec. VG 442VG 442*2000
730/711FRAILEAspec. VG 443VG 443*2000
730/718FRAILEAspec. VG 448VG 448*2000
730/8FRAILEAspec. VG 453 (pumila?)VG 453*2000
731FRAILEAMIX**********3000
734/32GLANDULICACTUSuncinatus*3000
734/71GLANDULICACTUSuncinatus SB 718SB 718*4000
734/95GLANDULICACTUSuncinatus v.wrightii***********3000
735/781GLANDULICACTUSuncinatus v.wrightii Otero Co***********3000
735/8GLANDULICACTUSwrightii GL 704GL 704*3000
735/804GLANDULICACTUSwrightii JM 100JM 1004500
735/805GLANDULICACTUSwrightii JM 136JM 1364500
735/809GLANDULICACTUSwrightii SB 338SB 338*3000
735/811GLANDULICACTUSwrightii SB 341SB 341*3000
735/812GLANDULICACTUSwrightii SB 343SB 343*4000
735/814GLANDULICACTUSwrightii SB 404SB 404*3000
735/815GLANDULICACTUSwrightii SB 490SB 490*3000
735/819GLANDULICACTUSMIX***********2000
735/82GYMNOCACTUSaguirreanus MZ 396MZ 396*5000
735/832GYMNOCACTUSbeguinii Ramos Arispe Zac***********2500
735/835GYMNOCACTUSbeguinii v.pailanus MZ 1250MZ 1250*3000
735/84GYMNOCACTUSbeguinii LX 176LX 176*2500
735/845GYMNOCACTUSbeguinii RS 308RS 308*3000
735/8474GYMNOCACTUSbeguinii TCG 41005TCG 41005*3000
735/95GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis EL CHIFLON***********3000
739/2GYMNOCACTUSbeguinii v.smithii***********2500
753GYMNOCACTUSgielsdorfianus***********4000
753/2GYMNOCACTUSgielsdorfianus GIGANTEUS FORM / very robust flat stem ? only yellow flower /MK 114 . 374*5000
753/22GYMNOCACTUSgielsdorfianus Las Tablaz SLP***********4000
753/25GYMNOCACTUSgielsdorfianus RS 1177ARS 1177A*5000
754/22GYMNOCACTUShorripilus MZ 083MZ 083*5000
757/45GYMNOCACTUSknuthianus RS 679RS 679*3000
770/3GYMNOCACTUSsaueri MZ 1204MZ 1204*3000
776/35GYMNOCACTUSsp.salinas***********3000
778GYMNOCACTUSsp.Lau 1159? Sierra SalLau 11594000
785/05GYMNOCACTUSsubterraneus Rapic.***********7000
797/8GYMNOCACTUSviereckii HK 377HK 377*4000
797/703GYMNOCACTUSviereckii L 1159L 11594000
798/215GYMNOCACTUSviereckii spec. HK 730HK 730*3000
798/5GYMNOCACTUSviereckii v neglectus other form***********3000
809/01GYMNOCACTUSviereckii v.major L 730L 730*3000
817GYMNOCACTUSMIX**********3000
820/19GYMNOCALYCIUMaccorugatum form / extra exclusive curved spines JPR 95 - 138 / 407JPR 95 - 138 / 407*3000
820/205GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 555STO 5555000
821/65GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 901STO 901500023000
821/66GYMNOCALYCIUMaccorugatum LB 438LB 4385000
821/74GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 32VS 32*3000
821/742GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 34VS 34*3000
824/8GYMNOCALYCIUMachirasense forma GN 91-77/1181GN 91-77/11814000
825/1011GYMNOCALYCIUMachirasense forma VG 477VG 4774500
825/1013GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.1181GN 77.11814500
825/1016GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.363GN 77 / 3634500
825/1018GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.365GN 77-3654500
825/10182GYMNOCALYCIUMachirasense VG 416VG 4164500
825/10184GYMNOCALYCIUMachirasense ECHINATUM FORM LF 6LF 66000
825/10185GYMNOCALYCIUMaltagraciense - andreae INTERMEDIATE FORM / NEWS ? nice flower /STO 88 - 223 / 24000
825/1019GYMNOCALYCIUMaltagraciense P 119P 119*2500
825/102GYMNOCALYCIUMachirasense v. chacrasense GN 88-117/286GN 88-117/286*2500
825/107GYMNOCALYCIUMachirasense v. kainradliae GN 88-102/255GN 88-102/255*******
826/2GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 207? Va. Sanagasta? La Rioja ….VG 207*2000
826/21GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 208VG 208*2000
826/31GYMNOCALYCIUMalboareolatum VS 58VS 58*3000
838GYMNOCALYCIUMaltagraciense - andreae INTERMEDIATE FORM / NEWS ? nice flower /STO 88 - 223 / 2*2200
839GYMNOCALYCIUMambatoense - nidulans JN 65JN 65*3000
839/5GYMNOCALYCIUMambatoense till ritterianum KP 206KP 206*2000
841/151GYMNOCALYCIUMamerhauserii STO 88-229/2STO 88-229/23500
842/5GYMNOCALYCIUMandreae**********3000
843GYMNOCALYCIUMandreae form / grey green stem ? bright yellow flower / P 213P 2133000
843/22GYMNOCALYCIUMandreae VG 485VG 485
844/3GYMNOCALYCIUMandreae form? VG 486VG 486*2000
845/106GYMNOCALYCIUMandreae ssp. Fechcerii P 378P 378*2200
845/15GYMNOCALYCIUMandreae v. longispinum GN 365/1226GN 365/12263000
845/3GYMNOCALYCIUMandreae v. RUBRIFLORUM***********2500
845/81GYMNOCALYCIUMandreae VG 485VG 485*2000
845/83GYMNOCALYCIUMarmillatum RER 424RER 424*3000
845/86GYMNOCALYCIUMasterium Cord - bizarní? ploche**********4500
845/9GYMNOCALYCIUMbaldianum**********250010000
845/901GYMNOCALYCIUMbaldianum Alto nel***********1500
845/905GYMNOCALYCIUMbaldianum cerv kvet3000
845/91GYMNOCALYCIUMbaldianum coll. V. E. Turecekcoll. V. E. Turecek3000
845/93GYMNOCALYCIUMbaldianum JO 295JO 2953000
846/4GYMNOCALYCIUMbaldianum SIERRA**********3000
846/45GYMNOCALYCIUMbaldianum Venter***********1700
846/6GYMNOCALYCIUMbaldianum v venturianum**********300013000
847GYMNOCALYCIUMbaldianum aff. VG 572VG 572*1800
848/05GYMNOCALYCIUMbaldianum ALBIFLORUM JPR 95 - 177 / 542 / only cream white large flower /JPR 95 - 177 / 5423000
848/0503GYMNOCALYCIUMbaldianum SPECIAL MULTICOLOURED FORM JPR 92-179/550JPR 92-179/550*1700
848/051GYMNOCALYCIUMbaldianum P 127P 1273000
848/052GYMNOCALYCIUMbaldianum v. albiflorum JPR 178/544JPR 178/5442500
848/0521GYMNOCALYCIUMbaldianum LB 1243LB 1243*2000
848/0522GYMNOCALYCIUMbaldianum SPECIAL MULTICOLOURED FORM JPR 95 - 179 / 550JPR 95 - 179 / 550*2000
848.053AGYMNOCALYCIUMbaldianum STO 35/3STO 35/33000
848/053GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 04-183VG 04-1832500
848/054GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 068VG 0682500
848/545GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 183 ( 331.311)VG 1833000
848/055GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 351VG 3512500
848/5215GYMNOCALYCIUMbaldianum JO 295 Ancasti CatamarcaJO 295*1500
856/503GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 558VG 5582500
856/53GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 559VG 5592500
857/15GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 564VG 5643000
857/1501GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 565VG 5652500
857/1503GYMNOCALYCIUMbayrianum GN 88-69/169GN 88-69/169400017000
857/1505GYMNOCALYCIUMberchtii RER 172 S od Sta Rosa de ConlaraRER 1723500
857/1508GYMNOCALYCIUMbicolor simplex3500
857/151GYMNOCALYCIUMbodenbenderianum ssp. intertextum v. moserianum INTERMEDIUM FORM P 113P 1133500
857/1512GYMNOCALYCIUMborthii SAN LUIS MENDO**********3000
857/1515GYMNOCALYCIUMborthii till striglianum GN 89-141/351GN 89-141/3512500
856/1517GYMNOCALYCIUMborthii GN 89-85/476GN 89-85/4763500
857/152GYMNOCALYCIUMborthii LB 296LB 296*2000
857/1524GYMNOCALYCIUMborthii RER 183RER 183*2000
857/1525GYMNOCALYCIUMborthii RER 237RER 237*2000
857/153GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense350015000
857/154GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 012VG 0123500
857/158GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 410/1VG 410/1350015000135000
857/165GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 421VG 421350015000
858/8GYMNOCALYCIUMbozsingianum3500
859GYMNOCALYCIUMbozsingianum form / dark body ? pink flower with a red throat /P 205*5000
859/2GYMNOCALYCIUMbozsingianum VS 19VS 19*5000
861/8GYMNOCALYCIUMbrachypetalum***********2000
861/85GYMNOCALYCIUMbrachypetalum EX ELSNE3500
862GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 25/64JPR 25/643000
865GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 29/72JPR 29/723000
866GYMNOCALYCIUMbruchii**********2000
866/12GYMNOCALYCIUMbruchii G 753000
866/18GYMNOCALYCIUMbruchii LB 335LB 3353000
866/24GYMNOCALYCIUMbruchii VG 469VG 4693000
866/35GYMNOCALYCIUMbruchii VG 481VG 481*1800
866/42GYMNOCALYCIUMbruchii VG 528VG 5283000
870/2GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense***********1500
870/4GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 153JN 1533000
870/41GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 150JN 1503000
873/4GYMNOCALYCIUMbruchii LAFALDENSE FORM / miniature stem ? brownish pectinate spines /KP 3163000
874/4GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense conder**********3000
881GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. lafaldense VG 335VG 3353000
881/251GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. melojeri VG 272VG 2723000
881/252GYMNOCALYCIUMbruchii till parvulum INTERMEDIATE FORM / extra nice large flower /JPR 92 - 103 / 2483000
881/253GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum**********3000
881/28GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum La Falda**********3000
881/705GYMNOCALYCIUMbruchii v. brigittae P 214P 2143000
881/71GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum LF 90LF 903000
881/75GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 341VG 3413000
881/76GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 536VG 5363000
881/82GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. Nogolen VG 412VG 4123000
894GYMNOCALYCIUMcalochlorum400017000
895/48GYMNOCALYCIUMcalochlorum CARLOS PAZODEHNAL4000
895/488GYMNOCALYCIUMcalochlorum sierra deoro cordoba4000
895/489GYMNOCALYCIUMcalochlorum JO 210JO 2104000
895/5GYMNOCALYCIUMcalochlorum till parvulum INTERMEDIATE FORM / extra large robust flower /JPR 92 - 108 / 2584000
903GYMNOCALYCIUMcarminanthum form / dark green body ?P 133P 1334000
903/14GYMNOCALYCIUMcarminanthum P 135P 1354000
903/2GYMNOCALYCIUMcarminanthum SE SLOPES 1550**********4000
903/45GYMNOCALYCIUMcapillaense**********4000
903/6GYMNOCALYCIUMcapillaense coll.josef.odehnal4000
903/68GYMNOCALYCIUMcapillaense form / large root ? blue fruits? pink flowe JO 213JO 2134000
903/7GYMNOCALYCIUMcapillaense LF 87LF 874500
905/1GYMNOCALYCIUMcatamarcense ARCENSE***********2000
905/16GYMNOCALYCIUMcatamarcense ssp. Acinacispinum STO 87-45/2STO 87-45/2*1800
908/41GYMNOCALYCIUMchubutense***********2000
909/101GYMNOCALYCIUMchubutense JPR 33/82JPR 92- 33 / 82*2000
909/106GYMNOCALYCIUMchubutense WP 40/50aWP 40/50a*2000
911/03GYMNOCALYCIUMcalochlorum JN 159JN 1593500
911/35GYMNOCALYCIUMdamsii ssp.evae v.centrispinum***********3000
911/6GYMNOCALYCIUMdenudatum v. delaetianum4000
912/4GYMNOCALYCIUMdelaetianum v longispinum***********2500
913/5GYMNOCALYCIUMdenudatum cv.J.Suba**********600027000
913/55GYMNOCALYCIUMdenudatum v. delaetianum*2500
913/57GYMNOCALYCIUMdeezianum3500
913/58GYMNOCALYCIUMerinaceum 13753500
913/6GYMNOCALYCIUMerinaceum B 184B 1844000
914/15GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 87ABKN 87A4000
914/2GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 88ABKN 88A4000
914/25GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 94BBKN 94B3500
914/45GYMNOCALYCIUMerinaceum JN 167( CODE 39/00)JN 1673500
917/01GYMNOCALYCIUMerinaceum JL 40JL 40*2500
917/06GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89 - 105 / 139WP 89 - 105 / 139
919/2GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum LF 85LF 854000
922GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum JPR 95 - 192 / 582JPR 95 - 192 / 5823500
924GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum = amerhauserii form JPR 95-193/587JPR 95-193/5873500
933/11GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum VS 149VS 1494000
933/111GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89-108/143WP 89-108/143*2200
935GYMNOCALYCIUMeurypleurum FR 11783500
945/5GYMNOCALYCIUMferrarii***********3000
945/55GYMNOCALYCIUMferrarii till hossei INTERMEDIATE FORM JO 121JO 121*3000
945/58GYMNOCALYCIUMferrarii P 136P 136450019000
945/7GYMNOCALYCIUMferrarii form / nice flat brown stem ? huge tuber of flower /VS 60*3000
947/7GYMNOCALYCIUMferrarii VG 665VG 665*3000
945/44GYMNOCALYCIUMferox v.ferocior*3000
945/45GYMNOCALYCIUMferox v.ferocior AQUADERA***********4000
953/001GYMNOCALYCIUMfischerii VG 04-001VG 04-0013500
953/004GYMNOCALYCIUMfischerii ssp. suyuquense VS 8VS 83500
953/007GYMNOCALYCIUMFRANKIANUM ROBUSTUM KP 684KP 6843000
953/25GYMNOCALYCIUMfriedrichi v.melocactiformis***********3000
953/64GYMNOCALYCIUMgaponii COLL.G. NEUHUMBERCOLL.G. NEUHUMBER*2500
953/7GYMNOCALYCIUMgibbosum F. SIRSRA PLOSS. ZEBR*2000
954GYMNOCALYCIUMgibbosum PLURICUS3500
958/4GYMNOCALYCIUMgibbosum F. VG 101.86VG 101.86350015000
959/101GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp. RADEKII TYPE FORM / new description ? beautiful large flower /JPR 92 - 70 / 1573500
959/102GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp.FERDINANDII TYPE FORM JPR 92-21/55JPR 92-21/55*2000
963/5GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum form / dark grey stem ? exclusive hard black curved spines /JPR 92 - 27 / 66*2500
963/511GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum form / dark grey stem ? exclusive hard black curved spines /JPR 92 - 29 / 723000
963/513GYMNOCALYCIUMgibbosum BRACHYPETHALUM TILL CHUBUTENSE INTERMEDIATE FORM / nice long curved spines ? origin collect Jaroslav Prochazka ? Brno /JPR 92 - 31 / 792500
963/515GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum form / dark grey stem ? exclusive hard black curved spines /JPR 92 - 36 / 89*2000
963/9GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 95 - 118 / 297
JPR 95 - 118 / 297*2000
937GYMNOCALYCIUMgibbosum v. kozelskyanum*3000
963/905GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nigiareolatum EX SM.***********2000
963/907GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nobile*3000
963/909GYMNOCALYCIUMgibbosum v. chubutense WP 92-128/182WP 92-128/1824000
963/91GYMNOCALYCIUMglaucum***********2000
963/912GYMNOCALYCIUMglaucum JN 492JN 4924000
963/916GYMNOCALYCIUMglaucum VG 658VG 6584000
963/9123GYMNOCALYCIUMguanchinense3500
963/9124GYMNOCALYCIUMguanchinense LF 17ALF 17A4000
963/913GYMNOCALYCIUMguanchinense .ERRUNUM**********5000
963/92GYMNOCALYCIUMguanchinense F.sometime**********6000
973GYMNOCALYCIUMhossei TYP EX.SCHUTZ4500
974/42GYMNOCALYCIUMhossei till nidulans NEW INTERMEDIATE FORM KP 614KP 6144500
974/45GYMNOCALYCIUMhenisii v. albispinum**********4500
974/5GYMNOCALYCIUMhenisii v vanvlietii**********450020000180000
974/9GYMNOCALYCIUMhossei VG 1964500
975/065GYMNOCALYCIUMhossei VG 198VG 1984000
975/6GYMNOCALYCIUMhossei LF 18LF 184500
975/7GYMNOCALYCIUMhyptiacanthum v.citriflorum**********4500
976/92GYMNOCALYCIUMhybopleurum f central spinnes**********4000
979/3GYMNOCALYCIUMintertextum “var. green?” VG 327VG 327*2000
979/5GYMNOCALYCIUMintertextum VG 040VG 0403000
981/5GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum P 382P 3824000
982/2GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 201VG 201400018000
987/601GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 670VG 6704000
987/61GYMNOCALYCIUMkieslingii P 383P 383*3000
990/5GYMNOCALYCIUMkieslingii V.alboreolatum***********3000
990/501GYMNOCALYCIUMkieslingii v. alboareolatum STO 180STO 1804000
990/506GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum LF 25LF 254500
991/005GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum P 220P 220*2500
991/006GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum VS 57VS 57*2500
991/008GYMNOCALYCIUMkozelskyanum - bizarní***********3500
991/092GYMNOCALYCIUMkroenleinii VG 508VG 5084000
995/3GYMNOCALYCIUMleptanthum STO 278STO 2783500
995/84GYMNOCALYCIUMmazanense***********2500
995/9GYMNOCALYCIUMmazanense JO 129JO 1294000
997/021GYMNOCALYCIUMmazanense VG 660VG 660*2000
997/8GYMNOCALYCIUMmazasense v.ferox***********4000
997/86GYMNOCALYCIUMmazanense v. polycephalum VS 46 (350.3058 )VS 46*4000
1000/15GYMNOCALYCIUMmiltii ORIGIN TYPE FORM / NEWS ? namely of IVAN MILT? Nosoburky ? nice large pink violet flower /JPR 92 - 94 / 2183500
1000/151GYMNOCALYCIUMmonvillei coll.josef.odehnalcoll.josef.odehnal*2000
1006/17GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 271VG 2714000
1007GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 274VG 274*2500
1007/8GYMNOCALYCIUMmonvillei v. grandiflorum7000
1007/804GYMNOCALYCIUMmonvillei v. grandiflorum VG7000
1007/805GYMNOCALYCIUMmonvillei v. safronovii VG 506VG 5066000
1007/83GYMNOCALYCIUMmonvillei v. steinerii JPR 92 - 109 / 260JPR 92 - 109 / 2606000
1007/9GYMNOCALYCIUMmoserianum4500
1008GYMNOCALYCIUMmostii VG 338VG 3383500
1008/024GYMNOCALYCIUMmucidum350015000
1008/027GYMNOCALYCIUMmucidum VS 309VS 3097000
1008/03GYMNOCALYCIUMnataliae VG 709VG 709*6000
1008/06GYMNOCALYCIUMnetrelianum4000
1008/1GYMNOCALYCIUMneuhuberii***********2000
1010GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89-77/363GN 89-77/363*2500
1010/1GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 91-77/1181GN 91-77/11814000
1010/12GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89/77GN 89/774000
1010/22GYMNOCALYCIUMneuhuberii Suyuque Nuevo***********3000
1014GYMNOCALYCIUMnigriareolatum KP 441KP 4413500
1027/322GYMNOCALYCIUMobductum P 121P 121*3000
1027/3224GYMNOCALYCIUMochoterenai FB 173FB 173400017000
1027/3226GYMNOCALYCIUMochoterenai GN 59.2839GN 59.2839*3500
1027/323GYMNOCALYCIUMochoterenai VG 250VG 250*2500
1027/87GYMNOCALYCIUMochoterenai STO 210STO 2105000
1027/9GYMNOCALYCIUMochoterenai VG 255VG 255350015000
1028/4GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum4000
1028/62GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum GN 86-5/4GN 86-5/44000
1030/286GYMNOCALYCIUMochoterenai v.cinereum VS 13VS 13*2000
1030/2865GYMNOCALYCIUMochoterenai v. herbsthoferianum LB 386LB 3864000
1030/2867GYMNOCALYCIUMochoterenae v scoparium LB 383LB 383*4000
1030/287GYMNOCALYCIUMpapschii Loma Bola***********2000
1032/3GYMNOCALYCIUMpapschii LOMA BOLA + LA POBLACION = PARVULUM TYPUS / TYPICAL PARVULUM FORM /JS 1573000
1032/802GYMNOCALYCIUMpapschii STO 521STO 521*2000
1033/502GYMNOCALYCIUMpapschii VG 295VG 295*2000
1033/52GYMNOCALYCIUMpapschii VS 160VS 1603500
1037/1GYMNOCALYCIUMparvulum F.GV***********2000
1038/3GYMNOCALYCIUMparvulum VG 503VG 503*2000
1038/32GYMNOCALYCIUMPLATYGONUM STO 474STO 4745000
1038/33GYMNOCALYCIUMPLATYGONUM VG 065/1VG 065/15000
1038/335GYMNOCALYCIUMprochazkianum JPR 95-184/562AJPR 95-184/562A*4000
1038/338GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberii nuevo4500
1038/34GYMNOCALYCIUMpugionacanthum STO 238STO 2384000
1038/345GYMNOCALYCIUMpugionacanthum VS 52VS 524500
1038/36GYMNOCALYCIUMquehlianum Calamuchita? Cordoba4000
1038/39GYMNOCALYCIUMragonesii P 18P 185000
1038/44GYMNOCALYCIUMreductum OLD.CEZECK.COLL**********4500
1040/231GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberi Suyugue Nuevo***********2000
1040/2328GYMNOCALYCIUMpugionacanthum P 72P 725000
1040/25GYMNOCALYCIUMquehelianum calamosit CORDOBA**********3000
1040/291GYMNOCALYCIUMreductum form / long stem ? nice cream white till yellow flower /JPR 92 - 17 / 45*2000
1040/292GYMNOCALYCIUMreductum JPR 18/46JPR 18/46*2000
1040/297GYMNOCALYCIUMreductum form / long stem ? nice cream white till yellow flower /JPR 95 - 113 / 273*2000
1040/299GYMNOCALYCIUMrhodantherum RER 037RER 0374500
1040/303GYMNOCALYCIUMrhodantherum VS 40VS 40*2500
1040/3033GYMNOCALYCIUMriojense 0154000
1040/3034GYMNOCALYCIUMriojense STO 87- 41/2STO 87- 41/24000
1040/3035GYMNOCALYCIUMriojense TRIACANTHUM till stellatum PAUCISPINUM NATURE INTERMEDIATE FORM / NEWS ? growing only in rockies ? chocolate till silver body ? very flat stem /BKN 73C4000
1040/304GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SANJUANENSE GN 89-188/542GN 89-188/5424000
1040/3075GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SENSU LUDVIK KOZELSKY ORIGIN TYPE FORM / three long dark spines ? NICE pink till white cream flower ? very flat stem with chocolate body /VS 334000
1040/3077GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum KP 194KP 1944000
1040/308GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SENSU LUDVIK KOZELSKY ORIGIN TYPE FORM / three long dark spines ? NICE pink till white cream flower ? very flat stem with chocolate body /KP 2044000
1040/3083GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum VG 396/1VG 396/14000
1040/3084GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum VG 398/1VG 398/1*2000
1040/3085GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum WS 225-1225-15000
1040/3087GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE GN 92-442/415GN 92-442/4154000
1040/309GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum TRIACANTHUM TYPICAL FORM / typical 3 central long white cream spines ? very nice flat chocolate body ? growing between rocks /KP 2724000
1040/3094GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum TRIACANTHUM FORM P 126P 1264000
1040/311GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum VG 347 AVG 347 A4000
1040/3184GYMNOCALYCIUMriojense ssp. piltziorum form / chocolate body ? nice black spines /P 383500
1040/324GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum PLATYGONUM FORM / black spines ? chocolate body ? flat stem /P 216*2000
1040/3245GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense P 140P 1405000
1040/3248GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense VG 378VG 3785000
1040/32483GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 258KP 2584500
1040/3249GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 297KP 2974500
1040/32493GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE PLUM BODY KP 670KP 670*2500
1040/325GYMNOCALYCIUMriojense var. sanjuanense VG 233VG 2333500
1040/326GYMNOCALYCIUMriojense VG 664VG 664*2000
1040/3275GYMNOCALYCIUMritterianum WR 126WR 126*2000
1040/3279GYMNOCALYCIUMrobustum JN 599JN 5994500
1040/3281GYMNOCALYCIUMrobustum KP 306AKP 306A*2000
1040/3286GYMNOCALYCIUMrobustum KP 684KP 684*2000
1040/3287GYMNOCALYCIUMrobustum LF 86LF 864500
1040/329GYMNOCALYCIUMrubriflorum***********1500
1040/33GYMNOCALYCIUMsaglionis**********2000
1040/333GYMNOCALYCIUMsaglionis v. nigrispinum*2000
1040/334GYMNOCALYCIUMsaglionis f. VG 168VG 168300012000
1052/05GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 671VG 671300012000
1052/101GYMNOCALYCIUMschatzlianum form / white nice large flower ? yellow brown spines /JPR 92 - 15 / 374000
1052/102GYMNOCALYCIUMschatzlianum JPR 92-7/13JPR 92-7/134000
1052/1025GYMNOCALYCIUMschickendantzii (411.1 VG)*2000
1052/103GYMNOCALYCIUMschroederianum300012000
1052/107GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum C.H.AC.HELMUT.AMER350015000
1052/304GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum LB 960LB 9604000
1052/305GYMNOCALYCIUMschroederianum SCHL 131SCHL 1313500
1052/52GYMNOCALYCIUMsibalii JN 3JN 3*4000
1052/53GYMNOCALYCIUMsibalii SPECIES NOVA FORM / NEW DESCRIPTION JPR 92 - 76 / 166JPR 92 - 76 / 166*4000
1052/56GYMNOCALYCIUMsibalii JPR 92-077/173 Srra. Chica La PampaJPR 92-077/173*4000
1052/61GYMNOCALYCIUMSP. B**********3000
1052/618GYMNOCALYCIUMSP . CAROLIN3000
1052/64GYMNOCALYCIUMSP. CHUBAVG 040*2000
1052/644GYMNOCALYCIUMSP . LOMA BOLA3000
1052/65GYMNOCALYCIUMSP. Salinas***********2000
1052/651GYMNOCALYCIUMSP. Salinas GRANDES***********2000
1052/658GYMNOCALYCIUMSP.CODE 9***********2000
1052/66GYMNOCALYCIUMSP.CODE 133***********2000
1052/69GYMNOCALYCIUMSP. BS 610/3BS 610/33000
1052/72GYMNOCALYCIUMSP. NOVA OVATISEMINEUM GROUPE GN 99 - 1037.3660GN 99 - 1037.3660*2500
1052/7203GYMNOCALYCIUMSP. B 55**********3000
1052/7205GYMNOCALYCIUMSP. B 86**********3000
1052/7206GYMNOCALYCIUMSP. BKN**********3000
1052/7207GYMNOCALYCIUMSP. J 91**********3000
1052/723GYMNOCALYCIUMSP. J 92**********3000
1052/7231GYMNOCALYCIUMSP. JPR 186.224**********300013000110000
1052/7232GYMNOCALYCIUMSP. JV 9**********3000
1052/72323GYMNOCALYCIUMSP. G 60**********3000
1052/7233GYMNOCALYCIUMSP. G 70**********3000
1052/7235GYMNOCALYCIUMSP. GN 856.4**********3000
1052/7237GYMNOCALYCIUMSP. F 2**********3000
1052/725GYMNOCALYCIUMSP. F 71**********3000
1052/729GYMNOCALYCIUMSP. LB**********3000
1052/74GYMNOCALYCIUMSP. P 32.CODE**********3000
1052/75GYMNOCALYCIUMSP. P 51.CODE**********3000
1052/8GYMNOCALYCIUMSP. P 53.CODE**********3000
1052/83GYMNOCALYCIUMSP. P 54.CODE**********3000
1052/85GYMNOCALYCIUMSP. P 56.CODE**********3000
1053GYMNOCALYCIUMSP. P 137.CODE**********3000
1053/2GYMNOCALYCIUMSP. P 50.CODE**********3000
1053/42GYMNOCALYCIUMSP. VG**********3500
1053/428GYMNOCALYCIUMSP. VG 311.324**********3500
1054/651GYMNOCALYCIUMspec. (amerhauseri v. altagraciense?) VG 053VG 053*2000
1054/7GYMNOCALYCIUMspec. VG 406/1VG 406/1*2000
1055/602GYMNOCALYCIUMspec. (borthii ssp. nogolense?) VG 406/2VG 406/2*2000
1055/7GYMNOCALYCIUMspec. (carolinense?) VG 023/112VG 023/112*2000
1055/702GYMNOCALYCIUMspec. (erinaceum?) VG 56aVG 56a*2000
1055/912GYMNOCALYCIUMspec. (mucidum?) VG 309VG 309*2000
1056/272GYMNOCALYCIUMspec. STO 223STO 2233000
1056/274GYMNOCALYCIUMspec. STO 278STO 2783000
1056/4GYMNOCALYCIUMspec. TEL DE TELARITOS**********3000
1056/272GYMNOCALYCIUMspec. STO 223STO 2233000
1056/274GYMNOCALYCIUMspec. STO 278STO 2783000
1056/3GYMNOCALYCIUMspec. VJ 102/86VJ 102/863500
1056/95GYMNOCALYCIUMspec. VG 035 (Trichomo)VG 0353000
1056/96GYMNOCALYCIUMspec. VG 054VG 0543000
1056/97GYMNOCALYCIUMspec. VG 251VG 2513000
1057GYMNOCALYCIUMspec. VG 287VG 2873000
1057/302GYMNOCALYCIUMspec. VG 211VG 211*2000
1057/33GYMNOCALYCIUMspec. VG-309-1/2? El Potrero? Cordoba? 1095mVG-309-1/23000-
1057/4GYMNOCALYCIUMspec. VG-309-2/7 OvatiVG-309-2/7*1800
1057/45GYMNOCALYCIUMspec. VG 311/324 CODE3000
1057/47GYMNOCALYCIUMspec. VG 414.709 CODE3500
1057/85GYMNOCALYCIUMspec. VG 313VG 3133500
1057/851GYMNOCALYCIUMspec. VG 314VG 314*2000
1057/87GYMNOCALYCIUMspec. VG 333VG 333*1800
1057/871GYMNOCALYCIUMspec. VG 410/1VG 410/13500
1057/87GYMNOCALYCIUMspec. VG 333VG 333*1500
1058GYMNOCALYCIUMspec. VG 337 (erinaceum aff.)VG 3373000
1060/305GYMNOCALYCIUMspec. VG 411.1VG 411.1350015000
1060/4GYMNOCALYCIUMspec. VG 417VG 417*1500
1060/47GYMNOCALYCIUMspec. VG 418VG 4183000
1060/473GYMNOCALYCIUMspec. VG 454VG 4543000
1060/475GYMNOCALYCIUMspec. VG 470VG 4703000
1060/49GYMNOCALYCIUMspec. VG 488.1VG 488.1*2000
1064GYMNOCALYCIUMspec. VG 542VG 542*3000
1064/51GYMNOCALYCIUMspec. VG 545 (erinaceum aff.)VG 5453000
1065/1GYMNOCALYCIUMspec. VG 690 (miltii?)VG 6903000
1065/6GYMNOCALYCIUMspec. VG 703AVG 703A3000
1067/25GYMNOCALYCIUMspec. VS 39VS 393000
1067/27GYMNOCALYCIUMspec. very strong spines4000
1067/29GYMNOCALYCIUMspec. 123000
1067/4GYMNOCALYCIUMspegazzinii G 80***********4000
1081/17GYMNOCALYCIUMspegazzinii LF 58LF 58*4000
1083/35GYMNOCALYCIUMspegazzinii ssp. BAYRIANUM FORM / compact stem ? brown curved spines /GN 88 - 69 / 169*4000
1084/651GYMNOCALYCIUMspegazzinii v magor***********4000
1084/68GYMNOCALYCIUMstellatum3000
1084/8GYMNOCALYCIUMstellatum JN 1404000
1088/3GYMNOCALYCIUMstellatum KP 325KP 3254000
1088/305GYMNOCALYCIUMstellatum P 196P 1964000
1088/31GYMNOCALYCIUMstellatum VG 04-052VG 04-0524000
1088/32GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 312VG 3123500
1088/3204GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 513VG 5134000
1088/321GYMNOCALYCIUMstellatum VG 534VG 5343500
1088/3211GYMNOCALYCIUMstellatum VG 531VG 5313500
1088/3215GYMNOCALYCIUMstellatum VG 545VG 5453000
1088/3217GYMNOCALYCIUMstellatum v.acultum VG 70VG 704500
1088/3218GYMNOCALYCIUMstellatum v. echinoideum**********350015000135000
1088/3219GYMNOCALYCIUMstellatum MINIMUM KP 321KP 3214000
1088/3221GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum NICE NATURE INTERMEDIATE FORM / many areols in body ? dark green till chocolate body ? white cream flower ? growing in plains and also in rocks /KP 3044000
1088/3222GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum NICE NATURE INTERMEDIATE FORM / many areols in body ? dark green till chocolate body ? white cream flower ? growing in plains and also in rocks /KP 304 A4000
1088/323GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 306 BKP 306 B*2000
1088/325GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308KP 308*2000
1088/326GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308 BKP 308 B3500
1088/605GYMNOCALYCIUMstellatum v. kleinianum VG 283VG 283*2000
1088/608Gymnocalyciumstellatum v. flavispinum VG 4713500
1089/311GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum**********350015000130000
1089/313GYMNOCALYCIUMstellatum MINIMUM FORM / very similar like old type G. stellatum v. kleinianum ? origin collect Josef Odehnal ? Brno /JO 1663500
1089/316GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum STO 285STO 2854000
1089/317GYMNOCALYCIUMstellatum v. Rotundulum**********350015000130000
1089/327GYMNOCALYCIUMstellatum v. zantnerianum STO 88-117STO 88-117*2000
1089/33GYMNOCALYCIUMstellatum v. zantnerianum VG 542VG 542*2500
1090/01GYMNOCALYCIUMstellatum VG 482VG 482*2500
1090/02GYMNOCALYCIUMstriglianum bustanding spines3000
1090/029GYMNOCALYCIUMstriglianum coll.ing.kolhanekcoll.ing.kolhanek3500
1090/05GYMNOCALYCIUMstriglianum KFF 1114KFF 1114300013000
1090/098GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM / very long tube of flower ? mostly brown yellow till white spines /JPR 92 - 81 / 182*2000
1090/12GYMNOCALYCIUMstriglianum v. herminae HV 729HV 7293500
1090/31GYMNOCALYCIUMstriglianum TYPICAL FORM / dark body ? long strong mostly dark central spines /JPR 92 - 87 / 197*2500
1090/34GYMNOCALYCIUMstriglianum NEW GREEN FORM / NEWS ? very interesting form with green body /JPR 92 - 89 / 204*3500
1090/091GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM / very long tube of flower ? mostly brown yellow till white spines /JPR 95 - 127 / 3514000
1093/42GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407VG 407*3500
1093/44GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407/2VG 407/24000
1093/445GYMNOCALYCIUMstuckertii f. P103P 103*3500
1093/45GYMNOCALYCIUMsutterianum P 103 Villa del Carmen350015000
1093/46GYMNOCALYCIUMtaningaense***********2500
1093/461GYMNOCALYCIUMtaningaense SPECIAL FORM / short tube of flower ? blue light silver body /P 212*3000
1093/502GYMNOCALYCIUMtaningaense var. lukasikii VG 253VG 253*3500
1093/506GYMNOCALYCIUMtelaritense4500
1093/508GYMNOCALYCIUMtelaritense azureum4500
1093/51GYMNOCALYCIUMtilcarense form / grows into very thick stem /KP 566*3000
1093/52GYMNOCALYCIUMuebelmannianum VG 669VG 669*2000
1093/751GYMNOCALYCIUMuruguayense JPR 252/700JPR 252/7004000
1094/51GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum JPR 238/674JPR 238/674*2500
1094/514GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 651LB 651*3000
1094/53GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 651LB 651*3000
1094/55GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 691LB 691*3000
1094/58GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 693LB 693*3000
1094/6GYMNOCALYCIUMvalnicekianum VG 532VG 532300012000
1094/65GYMNOCALYCIUMvatteri COLL.FECHSER 1402COLL.FECHSER 1402*5000
1094/79GYMNOCALYCIUMvatteri THICH DARK GRAY SP.***********6000
1094/795GYMNOCALYCIUMvatteri JPR 92-107/257JPR 92-107/257*7500
1094/816GYMNOCALYCIUMvatteri LB 1351LB 1351*6000
1095GYMNOCALYCIUMvatteri P 118P 11810000
1095/4GYMNOCALYCIUMvatteri P 96P 96*6000
1095/6GYMNOCALYCIUMvatteri VG 415VG 415********
1097GYMNOCALYCIUMvatteri v. altautinense VG 302VG 302*7500
1097/5GYMNOCALYCIUMvieditzianum5000
1196GYMNOCALYCIUMmix**********2000800070000
1212HAMATOCACTUSsetispinus**********20008000
1213HAMATOCACTUSsetispinus De Marco - vel.zvl.forma**********3500
1214/023HAMATOCACTUShamatacanthus**********1500600045000
1214/049HAMATOCACTUShamatacanthus Hipolito Coa**********300013000
1215/1HAMATOCACTUSsetispinus lau 1094lau 1094350015000120000
1215/105HAMATOCACTUSsetispinus Lx 250Lx 2503500
1215/109HAMATOCACTUSsetispinus Lx 716Lx 7163500
1215/112HAMATOCACTUSsetispinus SB 551SB 5513500
1215/114HAMATOCACTUSsetispinus SB 831SB 831350015000
1215/12HAMATOCACTUSsetispinus SB 858SB 858350015000
1215/13HAMATOCACTUSsetispinus v hamatus**********350015000
1215/14HAMATOCACTUSsetispinus v. orcutii**********350015000
1215/15HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 851SB 851350015000
1215/19HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 867SB 867350015000
1216HAMATOCACTUSsinuatus v. papyracanthus SB 282SB 282350015000
1217HAMATOCACTUSMIXsetispinus SB 8312000800065000
1223/35ISLAYAcopiapoides*5000
1223/5ISLAYAislayensis*5000
1223/75ISLAYAmolendensis*5000
1225ISLAYAMIX**********5000
1244/95LEUCHTENBERGIAprincipis KS 52KS 52*5000
1245LEUCHTENBERGIAprincipis VB 45VB 45*5000
1268/5LOBIVIAaurea CAESPITOSA FORM BKN 64 BBKN 64 B3500
1268/72LOBIVIAaurea CH 1043CH 10433500
1268/705LOBIVIAaurea JB 47JB 473500
1268/7053LOBIVIAaurea JN 504JN 5044000
1268/707LOBIVIAaurea JO 116 (280.93)JO 116400017000
1268/708LOBIVIAaurea KFF 1199KFF 1199*2000
1268/7084LOBIVIAaurea KFF 1208KFF 12083500
1268/709LOBIVIAaurea KP 628KP 6283500
1268/7017LOBIVIAaurea LB 1077 (280.160)LB 1077400017000
1268/7019LOBIVIAaurea LB 1083 (280.165)LB 1083400017000
1268/7021LOBIVIAaurea LB 1266 (280.175)LB 1266400017000
1268/7025LOBIVIAaurea LB 1318 (280.180)LB 1318400017000
1268/7029LOBIVIAaurea LB 1378 (280.190)LB 13784000
1268/7052LOBIVIAaurea LF 29 (280.210)LF 29*2500
1268/708LOBIVIAaurea RS 1759 (280.261)RS 17594000
1268/7086LOBIVIAaurea RS 2256 (280.264)RS 22563500
1268/7089LOBIVIAaurea RS 2273 (280.266)RS 2273400017000
1269/1LOBIVIAaurea ( sierragrandensis?) VG 490VG 4903500
1269/14LOBIVIAaurea VG 200VG 2003500
126917LOBIVIAaurea VG 349VG 3493500
1270LOBIVIAaurea VG 463VG 463400017000
1270/108LOBIVIAaurea VG 663VG 6633500
1270/14LOBIVIAaurea VG 670VG 6703500
1270/18LOBIVIAaurea VG 708VG 7083500
1270/182LOBIVIAaurea VG 817VG 8173500
1270/184LOBIVIAaurea VG 823VG 8233500
1270/187LOBIVIAaurea falax VG 249VG 249400017000
1272LOBIVIAaurea v. albiflora VG 512VG 5123500
1272/105LOBIVIAaurea v.dobeana ODEHNALODEHNAL4000
1272/14LOBIVIAaurea v.dobeana SE 36 (280.340)SE 36*2500
1272/148LOBIVIAaurea v.dobeana WR 527WR 527*2500
1272/152LOBIVIAaurea f. caespitosa kp 211KP 2113500
1272/18LOBIVIAaurea v. catamarcensis KFF 1316KFF 1316400017000
1272/4LOBIVIAaurea v. longispina KP 313KP 313400017000
1272/412LOBIVIAaurea v. longispina VG 671VG 671400017000
1272/42LOBIVIAaurea v.quinesensis WR 112WR 112*3000
1272/425LOBIVIAaurea v.quinesensis VG 256VG 2565000
1272/429LOBIVIAaurea v.shaferii*2500
1272/43LOBIVIAaurea v. sierragrandensis (280.446)*2000
1272/49LOBIVIAaurea v. sierragrandensis JS 282 (280.452)JS 282400017000
1272/498LOBIVIAaurea v. sierragrandensis R 711bR 711b500022000
1272/7LOBIVIAaurea v. sierragrandensis VG 050VG 0503500
1273/4LOBIVIAaurea v. sierragrandensis VG 489VG 4893500
1292/307LOBIVIAbackebergii**********3500
1292/309LOBIVIAcalorubra v.aguilari JK 0135JK 01358000
1292/3095LOBIVIAcardenasiana JO 378JO 3784000
1292/3102LOBIVIAcardenasiana WR 498WR 4984000
1292/3104LOBIVIAcinabarina v.zudanensis JO 203JO 203*2500
1292/3105LOBIVIAdensispina VEHA ORANZ*4500
1292/3106LOBIVIAdensispina MN 39MN 39*5000
1292/3112LOBIVIAdobeana . cool josef odehnalcool josef odehnal3500
1292/312LOBIVIAdobeana VG 556VG 5563500
1292/6LOBIVIAdobeana VG 573VG 5733500
1294/42LOBIVIAjajoiana v. vatteri WR 0033WR 00335000
1318LOBIVIAhaemathantha JO 354 Volcan Salta ArgJO 354*2500
1323/4LOBIVIAkuehnrichii R 238aR 238a*2500
1327/35LOBIVIAleucantha3500
1327/4LOBIVIAleucantha form / 15 cm curved hard spines ? BKN 24B / 1.1BKN 24B / 1.1400017000
1327/401LOBIVIAleucantha form / 15 cm curved hard spines ? BKN 24B / 1.2BKN 24B / 1.2400017000
1327/409LOBIVIAleucantha PEM 518PEM 518400
1327/412LOBIVIAleucantha VG 816VG 816400017000
1341/5LOBIVIAmaximilliana v.cruaureispinosa zimp.mr***********3500
1341/58LOBIVIAmaximilliana v.hermanniana LF 637LF 637*3500
1341/72LOBIVIAmaximilliana v.westii KK 437KK 437*4000
1343LOBIVIAsaltensis ZJ 213 Paso Sta.Barbara Tucuman ArgZJ 213*3000
1344/26LOBIVIASP . JO 28JO 28*2000
1344/268LOBIVIA (Pseudolobivia )SP . VG 763VG 763350015000
1344/52LOBIVIAsublimiflora v. kraussii3500
1344/935LOBIVIAtiegeliana JK 217JK 217*3500
1344/939LOBIVIAtiegeliana JK 224JK 224*3500
1344/96LOBIVIAtiegeliana JO 586JO 586*3500
1346/21LOBIVIAtiegeliana SL 50ASL 50A*3500
1346/219LOBIVIAtiegeliana v.castanea WR 499WR 499*8000
1346/221LOBIVIAtiegeliana v.flaviflora WR 323WR 323*7000
1346/25LOBIVIAtiegeliana v. disteffanoidea KK 529KK 5296000
1347/6LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima R 84 AR 84 A*4500
1348LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima RM 030 Iscayachi-Tarija BolRM 030*4500
1348/35LOBIVIAtiegeliana v.pusila WR 90WR 907000
1348/81LOBIVIAtiegeliana v.uriondoensis*2500
1352LOBIVIAMix**********2500
1421/2LOPHOPHORAfricii San Pedro***********5000
1424LOPHOPHORAMIX***********3000
1505/8MAMMILLARIAalamensis**********4500
1506/1MAMMILLARIAalamensis VK***********2500
1506/32MAMMILLARIAangalansis*2500
1522MAMMILLARIAaureispina L 1055 Quitepec OaxL 1055*2500
1530/3MAMMILLARIAbocasana ORIGIN TYPE A .B. LAU / soft white hair-like spines / Lau 1182Lau 1182*1800
1531/95MAMMILLARIAboolii MH 46MH 46*3000
1532MAMMILLARIAboolii MZ 1392MZ 13925000
1540MAMMILLARIAbullardiana***********2500
1540/3MAMMILLARIAbullardiana form / large flower /Paolo Panarotto*3000
1544/5MAMMILLARIAcarnea - mystax INTERMEDIATE FORM / very long curved spines ? pink brownish flower /CH 150*4500
1545MAMMILLARIAcarnea - mystax INTERMEDIATE FORM / very long curved spines ? pink brownish flower /KS 0126000
1545/4MAMMILLARIAcentricirrha form / long central white till black spines ? purple flower ? clustering plants /KS 0175000
1545/391MAMMILLARIAcentricirrha MK 9.347MK 9.3475000
1545/395MAMMILLARIAcentricirrha form / long central white till black spines ? purple flower ? clustering plants /MK 95 . 348MK 95 . 3485000
1546MAMMILLARIAchionocephala LX 177 Arteaga CoaLX 1774500
1546/2MAMMILLARIAchionocephala RS 362RS 362*2500
1557/45MAMMILLARIAcompressa SPECIAL FORM*3500
1557/5MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS CH 444CH 4445000
1557/501MAMMILLARIAcompressa CH 444ACH 444A5000
1558MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS FORM / violet flower ? strong spines /Repp 1123*3000
1560/419MAMMILLARIAcowperae form / NEWS ? nice plants ? dark yellow brown hooked spines /MK 64 . 199*3500
1570/18MAMMILLARIAdixanthrocentron v.rubrispina***********2500
1572/5MAMMILLARIAdonatii Rep 882 Azumbilla Pue BRep 882*3000
1573/37MAMMILLARIAelegans CH 174CH 174*3000
1573/4MAMMILLARIAelegans CH 650CH 650*3000
1574MAMMILLARIAelegans CONSPICUA FORM / origin collect A . B . LAU /Lau 10184000
1585MAMMILLARIAformosa RITTERIANA FORM / very compact ? white strong central spines /MK 16.31*2500
1587MAMMILLARIAfraileana form / dark hooked spines Repp 580Repp 5804500
1592MAMMILLARIAfraileana SB 1247SB 12475000
1596MAMMILLARIAglassii v ascensionis L 1339L 1339*4000
1598MAMMILLARIAgrahamii form / squat stem ? pink large flower / SB 507SB 5075000
1600MAMMILLARIAgrusonii aff. form / short mostly long central spines ? large yellow flower /KMR 4015000
1601MAMMILLARIAgrusonii EXTRA LONG CURVED SPINES FORM / nice long central spines ? large yellow flower /CSD 238*3000
1604MAMMILLARIAguillauminiana L 1144 Sierra Obscura ChihL 1144*4000
1611/48MAMMILLARIAhahniana v.albiflora*4000
1612MAMMILLARIAheyderii HAEMISPHAERICA SPECIAL NEW MINI FORM / dark body ? EXTRA flat discioid MINI stem with large root ? nice compact flower /LS 100*2500
1612/52MAMMILLARIAhirsuta Rep 1236Rep 1236*2500
1612/75MAMMILLARIAhuitzilopochtli v.niduliformis MZ 421 Rio Salado OaxMZ 421*8000
1612/8MAMMILLARIAhutchisoniana RS 990 (430.2343)RS 990*3500
1612/88MAMMILLARIAhutchisoniana SB 1243SB 1243*3500
1630/7MAMMILLARIAkarwinskiana - nejapensis INTERMEDIATE FORM / white bristly long spines /coll. Josef Odehnal*3000
1630/77MAMMILLARIAkarwinskiana Rep 1490 Tlalotepec PueRep 1490*3500
1631MAMMILLARIAkevensis ML 61ML 614000
1633MAMMILLARIAignota L 1108 Ocotepec OaxL 11084500
1636/5MAMMILLARIAlouisae***********3000
1637MAMMILLARIAlouisae Rep 250 El Rosario BCRep 250*3500
1638MAMMILLARIAmagallanii v.hamatispina***********3000
1638/7MAMMILLARIAmagnifica v.minor***********3000
1640MAMMILLARIAmarksiana Rog 515 Topio DurRog 515*4000
1640/19MAMMILLARIAmatudae5000
1641MAMMILLARIAmazatlanensis SB 703 Piaxtla SinSB 703*3000
1642/32MAMMILLARIAmelanocentra*3000
1642/4MAMMILLARIAmelanocentra form / heavy long black spines ? large pink red flower / LAU 1120LAU 11207000
1646/9MAMMILLARIAmicrothele Rep 1267 Cuidad Mais SLP BRep 1267*2000
1647MAMMILLARIAmicrothele form / flat stem with dense short white spines /Repp 1436Repp 1436*2000
1660MAMMILLARIAmystax MULTISETA FORM / very long brown black twisted spines /MZ 208*4000
1663MAMMILLARIAmystax form / NICE EXTRA long twisted spines /coll. Josef Odehnal*4000
1663/15MAMMILLARIAmystax cz 139cz 139*3000
1663/205MAMMILLARIAmystax REEP 851REEP 851*3000
1663/22MAMMILLARIAnejapensis CH 180CH 180*4000
1665MAMMILLARIAnejapensis form / wooly apex ? long white curly spines / CZ 143CZ 143600025000
1672MAMMILLARIAobconella - hidalgensis form / miniature violet flower / MZ 541MZ 541*3000
1675MAMMILLARIAoliviae**********4500
1675/3MAMMILLARIAoaxacensis MZ 634MZ 634*4000
1675/5MAMMILLARIAparkinsonii form / stout white strong spines ? many headed clustering taxon / PAN 234PAN 2344500
1676MAMMILLARIApennispinosa***********2500
1679/5MAMMILLARIApennispinosa v nazasensis***********3500
1682MAMMILLARIAperbella v.lanata Querretaro (430.3715)*2500
1686MAMMILLARIAprolifera TEXANA FORM / top north area ? rarely taxon /DC 883*1500
1686/6MAMMILLARIApseudoalamensis form / mostly dark spines /Paolo Panarotto (DS-011945)Paolo Panarotto*4000
1687/4MAMMILLARIApygmaea form / miniature ? soft hooked hairlike spines / LAU 1300LAU 13004000
1691MAMMILLARIArhodantha (430.4170)5000
1704/98MAMMILLARIAsaxicola Rep 1135Rep 1135*2000
1705MAMMILLARIAsaxicola Rep 1139 (430.4365)Rep 11394000
1706MAMMILLARIAsheldonii Rep 223 Bahia Kino SonRep 2234000
1706/16MAMMILLARIAsheldonii schuit 2450020000
1709MAMMILLARIAspec. KMR 369KMR 3695000
1713/35MAMMILLARIAspec. REEP 1558REEP 1558*2000
1713/6MAMMILLARIAsp.Zaragose de Solis***********2000
1715MAMMILLARIAspinosissima form / brown long centrals ? nice violet flower /Repp 773*3500
1719MAMMILLARIAtayloriorum GK 2721GK 2721*5000
1721/92MAMMILLARIAuncinata*3000
1721/94MAMMILLARIAuncinata CH 242CH 242*4000
1722MAMMILLARIAuncinata CH 611 Salinas SLPCH 611*4000
1724MAMMILLARIAvirginis (430.5005)*2500
1726MAMMILLARIAwoodsii Guanajuato4000
1728MAMMILLARIAwrightii SB 374SB 374*4000
1732MAMMILLARIAMIX**********2000
1736/72MATUCANAMIX***********2000
1759/4MEDIOLOBIVIAgracilispina FR 1118FR 11184000
1759/51MEDIOLOBIVIASP. NOVA KHM 9840KHM 9840*3000
1759/68MEDIOLOBIVIAMIX3500
1762/75MELOCACTUSoxacensis panaratto N 981/9panaratto N 981/94000
1763/82MELOCACTUSmatanzanus**********300012000
1764MELOCACTUSmatanzanus - ?erv.cef.***********3000
1764/45MELOCACTUSsp.3000
1776/7NEOBESSEYASP***********3000
1784/94NEOCHILENIApaucicostata SL 84BSL 84B5000
1785NEOCHILENIApaucicostata SL 79SL 795000
1785/02NEOCHILENIApaucicostata form / nice curved spines / SL 79 CSL 79 C5000
1787NEOCHILENIAtuberisulcata KK 1613KK 1613*3000
1811/3NEOPORTERIAlitoralis RS 1370RS 1370*8000
1811/5NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 756KP 756*4000
1811/62NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis KP 928KP 928*4000
1821NEOPORTERIASP.377.63***********8000
1825NEOPORTERIAsubgibbosa RS 1455RS 1455*3000
1826/5NEOPORTERIAMIX**********300013000115000
1830/2NOTOCACTUSaureispinus PR 577 (510.257)PR 5774000
1831/3NOTOCACTUSbrederoianus PR 81(510.280)PR 81*2000
1831/7NOTOCACTUScurvispinus WRA 435 (510.480)WRA 435*2000
1832NOTOCACTUSfloricomus snadno kvete**********3500
1834/3NOTOCACTUSgutierrezii5000
1839/7NOTOCACTUSmammulosus KK 121KK 121*3500
1840/22NOTOCACTUSmammulosus aff. VG 441VG 4413000
1840/2204NOTOCACTUSmegalanthus S 163S 1634000
1840/222NOTOCACTUSottonis v. nova PR 725PR 725*3000
1840/2228NOTOCACTUSpseudoacutus*2000
1840/224NOTOCACTUSSP code KP 99*2500
1840/23NOTOCACTUSSP WODNY PRO ZACATECH3500
1840/236NOTOCACTUSSP. S 213S 2133500
1840/241NOTOCACTUSsubmammulosus F. KFF 1091KFF 10913500
1840/247NOTOCACTUSsubmammulosus LONG CENTRAL SPINES NICE FORM / very nice spined form growing in top rocks /KVV 997*2500
1840/25NOTOCACTUSsubmammulosus VG 001VG 001*2000
1840/26NOTOCACTUSsubmammulosus VG 035VG 035*2000
1840/271NOTOCACTUSsubmammulosus VG 251VG 2513500
1840/275NOTOCACTUSsubmammulosus VG 253VG 253*2000
1840/279NOTOCACTUSsubmammulosus VG 500VG 500*2000
1840/286NOTOCACTUSsubmammulosus VG 705VG 7053000
1841/62NOTOCACTUStabularis aff. VG 432VG 432300012000
1841/81NOTOCACTUStabularis WR 12WR 12*2000
1842NOTOCACTUStabularis WRA 12WRA 123500
1843/3NOTOCACTUSturecekianus (510.2055)3500
1843/36NOTOCACTUSturecekianus corrientes5000
1844/2NOTOCACTUSMIX*******12000100000
1870OBREGONIAdenegri PP 253 S Jaumave Tam - hrubé mam.PP 253*6000
1906/4PARODIAayopayana CH 936CH 936*3000
1909/2PARODIAchrysacanthion***********2500
1909/106PARODIAhausteiniana*3000
1910/2PARODIAMIX300012000100000
1935PELECYPHORApseudopectinata v.rubriflora MZ 446MZ 446*7000
1936PELECYPHORApseudopectinata v.rubriflora MZ 736MZ 736*7000
1939/101PELECYPHORASP 1***********7000
1939/11PELECYPHORASP 2***********7000
1954/7PELECYPHORASP KP Code***********7000
1959/5PYRRHOCACTUSbisii ORIGIN TYPE / new description JB 016JB 016*8000
1959/58PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 011VG 0118000
1959/61PYRRHOCACTUSdimorphus KK 63KK 63*3500
1959/75PYRRHOCACTUSkattermannii LF 16LF 16*8000
1960/3PYRRHOCACTUShankeanus ZU 121ZU 1216000
1962/16PYRRHOCACTUSmarajensis ZJ 160ZJ 160*6000
1962/25PYRRHOCACTUSmegliollii VS 39VS 39*8000
1962/8PYRRHOCACTUSsanjuanensis BKN 25 ABKN 25 A*8000
1962/91PYRRHOCACTUSstraussianus form / black spines ? large yellow flower / R 542R 5426000
1962/94PYRRHOCACTUSstrausianus ZJ 96ZJ 966000
1962/954PYRRHOCACTUSstraussianus - multicolorispinus JN 27JN 27*4000
1963/191PYRRHOCACTUSSP*2500
1963/2PYRRHOCACTUSSP. JB 11JB 11*5000
1963/44PYRRHOCACTUSSP. KP 64KP 64*3500
1963/46PYRRHOCACTUSSP. VG*10000
1963/48PYRRHOCACTUSSP. VG 240AVG 240A16000
1964/5PYRRHOCACTUStaltalensis EXCLUSIVE LONG CURVED BROWN TILL GOLD SPINED FORMKBC 939*5000
1964/73PYRRHOCACTUSvertongenii*2500
1964/75PYRRHOCACTUSvertongenii BKN 23 ABKN 23 A6000
1964/78PYRRHOCACTUSvertongenii JO 1141JO 11418000
1964/81PYRRHOCACTUSvertongenii KP 186KP 1866000
1964/86PYRRHOCACTUSvertongenii KP 198KP 198*3500
1964/868PYRRHOCACTUSvertongenii PEM 65PEM 657000
1964/88PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 44 ( 69.00 ) JN CODEJN 446000
1964/885PYRRHOCACTUSvillicumensis San vinsent*3500
1964/887PYRRHOCACTUSvillicumensis Sierra Villicum Ch6000
1964/892PYRRHOCACTUSvillicumensis CH 447CH 447*3500
1964/91PYRRHOCACTUSvillicumensis RS 1908RS 19086000
1964/93PYRRHOCACTUSvillicumensis SL 7A-95SL 7A-95*3500
1964/97PYRRHOCACTUSvillicumensis ZJ 99 Sierra VillicumZJ 99*7000
1964/978PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 47 ( 70.00 ) JN CODEJN 477000
1964/99PYRRHOCACTUSPYRRHOCACTUS-NEOPORTERIA-NEOCHILENIA .MIX***********2500
1967REBUTIAMIX**********300012000100000
1994/11SETIECHINOPSISmirabilis form/nice long flower/ BKN 91/24 ABKN 91/24 A20007000
1994/13SETIECHINOPSISmirabilis VG 346aVG 346a2000700050000
1994/15SETIECHINOPSISmirabilis VG 507VG 5072000700050000
1994/17SETIECHINOPSISmirabilis VG 691VG 6912000700050000
1994/19SETIECHINOPSISmirabilis SP new**********20007000
1995SETIECHINOPSISMix**********1500500040000
2018SULCOREBUTIAbreviflora LH 1259 La Vi?aLH 1259*6000
2018/217SULCOREBUTIAcandiae HS 29HS 29*7000
2018/25SULCOREBUTIAcuprea WR 476WR 476*******
2029/305SULCOREBUTIApampagrandensis WR 466WR 466*6000
2030/4SULCOREBUTIAroberto-vasquezii LH 1424LH 1424*8000
2032/4SULCOREBUTIAtarabucoensis v.aureiflora LH 1375LH 1375*6000
2036/5THELOCACTUSbicolor coll. Horst Kuenzlercoll. Horst Kuenzler6000
2037THELOCACTUSbicolor cuidad lerdo dur*3000
2039THELOCACTUSbicolor f.Alpine Barrel***********3500
2039/4THELOCACTUSbicolor f.ARTEGA PLAIN*2500
2040THELOCACTUSbicolor f.Glory of Texas***********4000
2040/5THELOCACTUSbicolor COLL.JAROSLAV.SNICER*3500
2041/4THELOCACTUSbicolor CZ 052CZ 052*4000
2041/43THELOCACTUSbicolor JABO 88JABO 8810000
2041/432THELOCACTUSbicolor JJH 0011457JJH 00114577000
2041/435THELOCACTUSbicolor KKR 500KKR 5007000
2041/45THELOCACTUSbicolor LH 327LH 327*4000
2041/7THELOCACTUSbicolor Code 58***********4000
2041/73THELOCACTUSbicolor MH 245MH 245*5000
2041/732THELOCACTUSbicolor MK 69/210MK 69/2107000
2041/735THELOCACTUSbicolor KMR 428KMR 4287000
2041/743THELOCACTUSbicolor PAN 194PAN 194*4000
2041/75THELOCACTUSbicolor PAN 194B194B6000
2041/755THELOCACTUSbicolor PP 243PP 2436000
2041/78THELOCACTUSbicolor PP 895PP 8956000
2041/82THELOCACTUSbicolor SBSB*4000
2041/86THELOCACTUSbicolor SB 287SB 287*4000
2041/89THELOCACTUSbicolor VB 8VB 88000
2041/8903THELOCACTUSbicolor VB 199VB 1998000
2041/891THELOCACTUSbicolor VZD 025VZD 0257000
2041/892THELOCACTUSbicolor VZD 14VZD 147000
2041/9THELOCACTUSbicolor VZD 220VZD 220*5000
2042THELOCACTUSbicolor KUCHARIKII NOMEN PROVISORIUM NEWS FORM / WHITE till pink SMALL flower structure similar alike Thelocactus lausserii ? long white ? yellow till brownish till hooked central spines /VZD 492*5000
2042/4THELOCACTUSbicolor VZD 807VZD 807*4000
2044/42THELOCACTUSbicolor MK 51.319MK 51.319*4000
2051THELOCACTUSbicolor v bolaensis KS 065KS 065*5000
2051/25THELOCACTUSbicolor v bolaensis MMR 120MMR 120*5000
2051/257THELOCACTUSbicolor v bolaensis PM 22.60APM 22.60A8000
2051/3THELOCACTUSbicolor v bolansis RUS ( VG CODE :1052.571 )*7000
2052/3THELOCACTUSbicolor v bolansis SB 281SB 281*5000
2052/42THELOCACTUSbicolor v bolansis SB 567SB 567*5000
2052/48THELOCACTUSbicolor v bolansis VZ 026VZ 0268000
2052/7THELOCACTUSbicolor v. commodus***********10000
2053THELOCACTUSbicolor v. commodus type form / green body ? extremely nice flower /MK 133 . 419*12000
2053/4THELOCACTUSbicolor v. commodus MZ 869MZ 869*12000
2053/45THELOCACTUSbicolor f. giganteus PAR 226PAR 226*6000
2053/48THELOCACTUSbicolor v.pailanus8000
2053/55THELOCACTUSbicolor v. schwarzii F. NOVA CZ 17CZ 17*6000
2053/56THELOCACTUSbicolor v. schwarzii MK 78/313MK 78/313*5000
2053/58THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VS 167VS 16710000
2053/6THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VZD 131VZD 131*5000
2053/7THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VZD 131 AVZD 131 A*5000
2054THELOCACTUSbicolor v. schotii FLAT PAPERY SPINED FORM / long yellow till brown papery central spines ? nice best large flower ? origin collect Josef Halda /JJH 990468*5000
2055THELOCACTUSbicolor TALL ROBUST STEM ? MANY COLOURED SPINED FORM / coloured spines ? tall robust stem ? origin collect Vladimir Zatloukal /VZ 34*5000
2066THELOCACTUSbicolor v.schotii PP 703PP 703*5000
2067THELOCACTUSbicolor v.schotii VCA 002VCA 002*5000
2067/42THELOCACTUSbicolor v.tricolor5000
2057/431THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 290KMR 290*6000
2057/435THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 303KMR 303*6000
2067/452THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus PM 21.57PM 21.5713000
2067/457THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus RUS 083RUS 083*8000
2067/46THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus VZD 299VZD 299*10000
2067/5THELOCACTUSbicolor v. zwakii CH 510CH 510.*8000
2068THELOCACTUSbicolor v. zwakii CZ 043CZ 043*8000
2092THELOCACTUSflavus HK 362HK 362*5000
2097/6THELOCACTUShexaedrophorus***********3000
2098THELOCACTUShexaedrophorus MM 85MM 85*7000
2098/1THELOCACTUShexaedrophorus MM 86MM 86*7000
2102THELOCACTUShexaedrophorus San Bartolo***********7000
2103THELOCACTUShexaedrophorus VILLA JUAREZ ( LLOYDII F. ? )*5000
2105THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae V.Juarez***********7000
2105/14THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae CH 445CH 445*8000
2105/21THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae PAN 137PAN 137*8000
2105/4THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. FRANCII BEST SILVER BODY ? LONG CENTRAL BROWN SPINES FORMlong centralsCH 633*6000
2105/6THELOCACTUSrinconensis ssp. Freudenbergeri V BOH*12000
2106THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE TILL GROUPE LLOYDII CERRITOS AREA ? VERY HARD STRONG SPINES ? PINK LARGE NICE FLOWER / VERY INTERESTING BOTANICAL DIFFERENT TAXON ? red brownish very hard strong spines /CH 641*6000
2107THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE TILL GROUPE LLOYDII CERRITOS AREA ? VERY HARD STRONG SPINES ? PINK LARGE NICE FLOWER / VERY INTERESTING BOTANICAL DIFFERENT TAXON ? red brownish very hard strong spines /MK 12 . 26*8000
2109THELOCACTUSHEXAEDROPHORUS SSP. JARMILAE TWISTED TILL CURVED SPINES ALIKE ECHINOCACTUS HORIZONTHALONIUS ? PINK TILL RED NICE LARGE FLOWER / description in AMR ? STRONG red till brownish spines ? large root /MK 95 . 322*8000
2109/38THELOCACTUShexaedrophorus CODE KP 208*5000
2109/4THELOCACTUShexaedrophorus MIX7000
2113THELOCACTUSlausseri***********4000
2113/4THELOCACTUSlausseri Sierra Ovejas Coa***********5000
2113/47THELOCACTUSleucacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALCOLL.JOSEF.ODEHNAL*5000
2113/48THELOCACTUSleucacanthus COLL.ROMAN.STANIKCOLL.ROMAN.STANIK*5000
2113/6THELOCACTUSleucacanthus PP 1230 (RS 509)PP 1230*5000
2126THELOCACTUSrinconensis v. FREUDENBERGII RS 350RS 350*15000
2132THELOCACTUSsp.Villa Juarez (lloydii f.?)***********5000
2132/25THELOCACTUSsp. 1 (rinconensis) very long spines*7000
2132/3THELOCACTUSsp.code 53 ( bicolor )*2500
2132/33THELOCACTUSsp.code 55( bicolor )6000
2132/35THELOCACTUSsp.code 67*3500
2132/4THELOCACTUSsp.code KP 69***********3500
2134/48THELOCACTUSsp.(HEXAEDROPHORUS).special form***********7000
2134/62THELOCACTUStulensis ssp. Kupcakii KSM 622KSM 622*8000
2134/81THELOCACTUSMIX***********2000
2182THELOCEPHALAodieri ZJ 250ZJ 250*12000
2182/15THELOCEPHALAodieri v.monteamargensis RS 2324RS 2324*12000
2211/18TURBINICARPUSalonsoi RS 546RS 546*8000
2211/34TURBINICARPUSbonatzii MZ 722MZ 722*4500
2211/6TURBINICARPUSbonatzii RS 624RS 624*4500
2212/218TURBINICARPUSdickinsoniae*3000
2212/22TURBINICARPUSdickinsoniae COOL.A.LUXCOOL.A.LUX*4000
2212/3TURBINICARPUSdickinsoniae RS 321ARS 321A600025000
2212/35TURBINICARPUSdickinsoniae TCG 14001TCG 1400*4000
2212/45TURBINICARPUSdickinsoniae Z 23Z 23*4000
2213TURBINICARPUSflaviflorus***********3500
2213/15TURBINICARPUSflaviflorus VM 506VM 506*6000
2214/2TURBINICARPUSgracilic RS 321 BRS 321 B*5000
2214/26TURBINICARPUSgracilic TCG 12001TCG 12001*7000
2215/2TURBINICARPUSjauernigii TYPE FORM / new material collect Pavel Pavlicek ? Chrudim / PP 190PP 190*5000
2217/5TURBINICARPUShoferi HO 434HO 4347000
2217/7TURBINICARPUShoferi MZ 237MZ 2377000
2222TURBINICARPUSklinkerianus**********7000
2222/3TURBINICARPUSklinkerianus f.?erv.kv?t**********7000
2222/35TURBINICARPUSklinkerianus F.LO.BO 494BO 494*3500
2222/5TURBINICARPUSklinkerianus form / FIRST OLD TYPE collect A . B. LAU / LAU 1065LAU 10656000
2222/7TURBINICARPUSklinkerianus MZ 406MZ 4066000
2222/72TURBINICARPUSklinkerianus PP 800PP 8006000
2222/83TURBINICARPUSklinkerianus SB 295SB 2956000
2222/91TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii form / black spines ? ORIGIN AUTENTIC MATERIAL TCG GROUPE ? AUSTRIA /TCG 80026000
2222/92TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii form / NEWS ? ORIGIN AUTENTIC MATERIAL TCG GROUPE ? AUSTRIA /TCG 80036000
2225TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii LONGISPINUS / new collect Bonatz ? long black curved spines /BO 4946000
2227/3TURBINICARPUSkrainzianus Hidalgo - žl.kv?t**********6000
2227/35TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus*3500
2227/4TURBINICARPUSkrainzianus MINIMUS FORM / known miniature soon flowering ? origin collect Milan Zachar ? Slovakia /MZ 4226000
2227/5TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus PP 220PP 2206000
2227/61TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus TCG 9101TCG 91016000
2228TURBINICARPUSlaui - bohate kvetel**********6000
2229/1TURBINICARPUSlaui - r?ž.kv?t**********6000
2229/2TURBINICARPUSlaui Buena Vista - r?ž.kv.**********6000
2229/4TURBINICARPUSlaui form / ORIGIN AUTENTIC MATERIAL TCG GROUPE ? AUSTRIA /TCG 110016000
2229/55TURBINICARPUSlaui IDD 01993IDD 019936000
2229/62TURBINICARPUSlaui MZ 622MZ 6226000
2229/65TURBINICARPUSlaui RS 619 Tepozán /p?i T.mombergeri) SLPRS 6196000
2229/99TURBINICARPUSlaui Code: 2**********6000
2230/3TURBINICARPUSlausseri MZ 571MZ 5716000
2230/7TURBINICARPUSlausseri? Vista Hermosa**********6000
2230/8TURBINICARPUSlausserii coll.Lausser Sierra**********6000
2232TURBINICARPUSelissae NEW DIFFERENT POPULATION / AUTENTIC MATERIAL TCG GROUPE ? AUSTRIA /TCG 1302*6000
2234TURBINICARPUSlophophoroides**********5000
2234/2TURBINICARPUSlophophoroides San Bartolo**********5000
2234/48TURBINICARPUSlophophoroides CH 642CH 6425000
2234/495TURBINICARPUSlophophoroides CH 647CH 6475000
2234/55TURBINICARPUSlophophoroides MINIMUS coll.p.Malikcoll.p.Malik5000
2234/552TURBINICARPUSlophophoroides FPAN 329FPAN 329*3000
2234/555TURBINICARPUSlophophoroides HO 670HO 6705000
2234/5561TURBINICARPUSlophophoroides LAU 723LAU 7235000
2234/5564TURBINICARPUSlophophoroides MK 95.302MK 95.3025000
2234/558TURBINICARPUSlophophoroides MZ 273MZ 2735000
2234/56TURBINICARPUSlophophoroides MZ 344MZ 3445000
2234/58TURBINICARPUSlophophoroides MZ 456MZ 4565000
2234/6TURBINICARPUSlophophoroides MZ 462MZ 4625000
2234/61TURBINICARPUSlophophoroides MZ 463MZ 4635000
2234/612TURBINICARPUSlophophoroides MZ 501MZ 5015000
2234/615TURBINICARPUSlophophoroides MZ 724MZ 7245000
2234/66TURBINICARPUSlophophoroides PM 266PM 2665000
2234/71TURBINICARPUSlophophoroides RS 622RS 6225000
2234/81TURBINICARPUSlophophoroides RS 626RS 6265000
2234/82TURBINICARPUSlophophoroides RS 627ARS 627A5000
2234/84TURBINICARPUSlophophoroides SB 1276SB 12765000
2234/86TURBINICARPUSlophophoroides STN 43.93STN 43.935000
2234/909TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4002TCG 40025000
2234/91TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4003TCG 40035000
2234/92TURBINICARPUSlophophoroides VB 56VB 565000
2234/96TURBINICARPUSlophophoroides VM 88k ( O8196y) MMR CODEVM 885000
2235/14TURBINICARPUSlophophoroides MIX400018000160000
2237/45TURBINICARPUSmacrochele L 735L 7356000
2237/53TURBINICARPUSmacrochele RS 285 ( O8198F) MMR CODERS 2856000
2237/55TURBINICARPUSmacrochele MMR 141MMR 1416000
2237/621TURBINICARPUSmacrochele MZ 071MZ 0718000
2237/623TURBINICARPUSmacrochele MZ 549MZ 549*5000
2237/625TURBINICARPUSmacrochele MZ 577MZ 5778000
2237/626TURBINICARPUSmacrochele MZ 578MZ 5786000
2237/93TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis form / description Helmuth Nagl ? Austria ? origin collect Jaromir Chvastek /CSD 1116000
2237/95TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis form / black curved spines ? large cream pink flower /MK 90 . 2956000
2237/97TURBINICARPUSmacrochele v.screvispinum**********6000
2238/2TURBINICARPUSmacrochele SP.1*2500
2238/45TURBINICARPUSpailanus SB 1970SB 1970*6000
2238/58TURBINICARPUSpanarottoi5000
2239/6TURBINICARPUSpanarottoi PP 385PP 385*3500
2240/39TURBINICARPUSpolaskii*4000
2240/392TURBINICARPUSpolaskii B 746B 746*5000
2240/4TURBINICARPUSpolaskii Lau 1462Lau 1462*5000
2240/6TURBINICARPUSpolaskii MZ 706MZ 706*5000
2240/8TURBINICARPUSpolaskii SB 269SB 269*5000
2240/98TURBINICARPUSpolaskii? kvete***********5000
2242/3TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 276MZ 276*5000
2242/4TURBINICARPUSpseudomacrochele form / next additional population in area TYPE ZONE /MZ 428*5000
2242/45TURBINICARPUSpseudomacrochele form / next additional population in area TYPE ZONE /MZ 430*5000
2242/55TURBINICARPUSpseudomacrochele TCG 05004 Cardonal Hid z IRTCG 05004*5000
2244/25TURBINICARPUSrioverdensis*3000
2244/3TURBINICARPUSrioverdensis MK 7.293MK 7.2936000
2244/6TURBINICARPUSroseiflorus - r?žovofial.kv**********6000
2247TURBINICARPUSsauerii form / NEWS ? ORIGIN AUTENTIC MATERIAL TCG GROUPE ? AUSTRIA /TCG 42001*3500
2247/85TURBINICARPUSschmiedickeanus v. dickisoniae***********3500
2248TURBINICARPUSschwarzii RS 552 Charco Blanco SLP (15)RS 552*3500
2249TURBINICARPUSschwarzii***********3500
2249/25TURBINICARPUSschwarzii TYP FORM.*3000
2249/5TURBINICARPUSschwarzii? Chargo Blanco***********3500
2249/8TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus***********3500
2249/815TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus F.albiflorus*3500
2249/94TURBINICARPUSschwarzii? sp. La Royen***********3500
2249/96TURBINICARPUSschwarzii-klinkerianus PM 147PM 147*3500
2251/1TURBINICARPUSsp (flaviflorus)?***********3500
2251/122TURBINICARPUSsp (LAUII)?*2500
2251/125TURBINICARPUSSP PINK FLOWER*3000
2251/126TURBINICARPUSSP 1*2500
2251/127TURBINICARPUSSP G 885*2500
2251/128TURBINICARPUSSP G 899*2500
2251/129TURBINICARPUSSP G 906*2500
2251/132TURBINICARPUSSP M 2*2500
2251/15TURBINICARPUSSP KP Code: 6**********5000
2251/17TURBINICARPUSSP KP Code: N2**********5000
2251/18TURBINICARPUSSP KP Code: 26 B**********5000
2251/186TURBINICARPUSsp. NEGRITA HOEHRES*3500
2251/2TURBINICARPUSsp. La Royen**********5000
2251/3TURBINICARPUSsp.Rio III**********5000
2251/49TURBINICARPUSSP. T 15T 155000
2251/5TURBINICARPUSsp. T 16T 165000
2251/18TURBINICARPUSswobodae500022000
2253/2TURBINICARPUSswobodae 0878 KO0878 KO7000
2253/4TURBINICARPUSswobodae L 1499L 1499*3500
2253/6TURBINICARPUSswobodae PP 860PP 8607000
2257TURBINICARPUSMIX****************33000300000
2345/31WEINGARTIAhediniana KK 1308 (1945)KK 1308450020000
2345/37WEINGARTIAknizei KK 1200KK 1200*700055000
2345/405WEINGARTIAlanata FR 814FR 814500022000
2345/411WEINGARTIAlecoriensis KK 741KK 741*700055000
2345/42WEINGARTIAlongigiba HS 42aHS 42a450020000
2345/5WEINGARTIAmultispina (1941 C)5000
2347WEINGARTIAmultispina FR 373FR 3735000
2347/1WEINGARTIAneocumingii**********4500
2348/3WEINGARTIAriograndensis ZJ 298ZJ 2986000
2350WEINGARTIASP**********4500
2350/32WEINGARTIASP 1450020000
2350/321WEINGARTIASP 2450020000
2350/322WEINGARTIASP 3 RED FLOWER450020000
2350/325WEINGARTIASP 13054500
2350/327WEINGARTIAsp.HS 160HS 160500022000
2350/36WEINGARTIAsp.HS 93AHS 93A500022000190000
2350/415WEINGARTIAtrollii cerveny kvet6000
2350/42WEINGARTIAtrollii KK 1594KK 1594500022000190000
2350/5WEINGARTIAwestii SL 25-99SL 25-997000
2352WEINGARTIAMIX**********350015000130000
2419/8WIGGINSIAERINACEA ( Haw. ) D. M. Porter NICE COMPACT SMALLER FORM WITH DARK GREEN BODY ? MASSIVE NARROW RIBS / growing into spoke white reguralry segmented rocks /KVV 1074*5000
2420WIGGINSIAERINACEA ( Haw. ) D. M. Porter NICE MOSTLY SMALLER FORM WITH DARK GREEN BODY ? MASSIVE NARROW RIBS / growing into meadow with white stone in left side near road in private parcels ? with Wigginsia arechavaletae /KVV 1077*5000
2420/4WIGGINSIAERINACEA ( Haw. ) D. M. Porter NICE COMPACT MOSTLY FLAT STEM ? NEW DIFFERENT FORM WITH DARK GREEN BODY ? MASSIVE NARROW TILL TWISTED RIBS / growing with Notocactus concinnus long spined form and Notocactus maldonadensis ( Herter ) Herter /KVV 1086*5000
2421/2WIGGINSIASELLOWII ( Link & Otto ) F. Ritter DOM PEDRITO TYPICAL COMPACT FORM / nice robust compact plants ? growing between stone in small compact hill /KVV 1059*5000
2510Anacampserosrufescens cv. SUA ROSE (74 x)*3000
2719Haworthiaemelyae Steven Brack*15000
2720Haworthiaemelyae v. comptoniana (834.1 PV)*12000
3285LITHOPSMIX (full species mix.more than 120 species)****************12000100000
4504/4Rhombophyllumdolabriforme Hoekplaas***********170014000
5037TITANOPSISluederitzii onrerwacht350015000
8000SucculentMIX***********12001000090000
?? ????? ?????? / ????? ??????