فروش بذر کاکتوس

بسم الله الرحمن الرحیم

بذرهایی که در کنار قیمت علامت * دارند ده عددی هستند. در غیر اینصورت بیست عددی میباشند.
تمامی بذرهای زیر در گلخانه آذران کاکتوس گرفته شده و به جهت تازگی, قدرت رویش بالایی دارند.
مبالغ به تومان بوده و هزینه ارسال بذر به عهده مشتریان عزیز میباشد. مدت زمان متوسط ارسال و تحویل بذر ده روز میباشد.
جهت سفارش بذر , کد بذر را به همراه آدرس دقیق محل دریافت بذر با پلاک و کد پستی و تلفن همراه از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۴۷۳۰۹۰۷۰ ارسال فرمایید.

کد نام جنسنام گونه - واریته نام و شماره فیلد20 Seeds100s1000s5000s
ACANTHOCALYCIUM
7.31ACANTHOCALYCIUMbrevispinum BKN 52ABKN 52A*7000
7.32ACANTHOCALYCIUMbrevispinum JN 590JN 590900040000
8ACANTHOCALYCIUMcatamarcense BKN 43 ABKN 43 A1600070000
8.35ACANTHOCALYCIUMcatamarcense BKN 49 BBKN 49 B8000
10ACANTHOCALYCIUMglaucum - modrošedé, žl.květ**********1200050000
12ACANTHOCALYCIUMglaucum LF 38LF 3812000
12.42ACANTHOCALYCIUMmunitum R 772 R 772 *18000
12.43ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum BKN 89 ABKN 89 A*7000
12.45ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum KP 323KP 32312000
12.48ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum LB 1226LB 12261200050000
14ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum LB 1228LB 1228800035000300000
16ACANTHOCALYCIUMpeitscherianum P 208 P 208800030000260000
18ACANTHOCALYCIUMSPECIES NOVA / pink flower , long central brown spines / BKN 86CBKN 86C800030000260000
20ACANTHOCALYCIUMsp. (aff. violaceum) JN 600JN 600800035000
22ACANTHOCALYCIUMsp. LB 1037LB 1037800035000
22.6ACANTHOCALYCIUMsp.P 91 Sierra Tulumbo Cord (klimpelianum v.?)P 91700030000250000600000
22.68ACANTHOCALYCIUMsp. RS 1808RS 1808800035000
22.76ACANTHOCALYCIUMsp. AC 17*7000
22.814ACANTHOCALYCIUMspiniflorum SE 11 (64 A)SE 11*8000
22.82ACANTHOCALYCIUMspiniflorum LB 311 (63 A)LB 311*8000
23.2ACANTHOCALYCIUMthionanthum LF 43 LF 43 *7000
24ACANTHOCALYCIUMvariiflorum LF 42 Amaicha del Valle Tucuman Arg LF 421200050000
26ACANTHOCALYCIUMviolaceum FIA LOVE KVETY**********800030000250000
26.4ACANTHOCALYCIUMviolaceum kracny**********700030000
28ACANTHOCALYCIUMviolaceum JPR 92 - 98 / 231JPR 92 - 98 / 2311000040000
28.45ACANTHOCALYCIUMviolaceum P 204P 204800035000
32ACANTHOCALYCIUMviolaceum RS 1811 TaningaRS 1811600025000200000
32.25ACANTHOCALYCIUMviolaceum RS 2272RS 2272800030000250000
32.6ACANTHOCALYCIUMviolaceum SE 11SE 11700030000230000
34ACANTHOCALYCIUMviolaceum form / pink flower , very long curved dark spines / SL 9SL 9700030000230000
34.12ACANTHOCALYCIUMviolaceum SL 9BSL 9B800035000
36ACANTHOCALYCIUMMIX**********500025000
ANCISTROCACTUS
39.51ANCISTROCACTUSbervihamatus*900080000
39.519ANCISTROCACTUSbervihamatus SB TEX22000100000
39.53ANCISTROCACTUSmegarhizus ***********9000
39.7ANCISTROCACTUSmegarhizus gonzales***********9000
39.78ANCISTROCACTUSmegarhizus LK 25.04LK 25.04*14000
40ANCISTROCACTUSmegarhizus MM 87 MM 87 1300060000
40.25ANCISTROCACTUSmegarhizus MM 160MM 160*12000
42ANCISTROCACTUStobuschii**********1400060000
44ANCISTROCACTUStobuschii SB 987SB 9871400060000500000
46ANCISTROCACTUSCODE 242***********7000
46.125ANCISTROCACTUSMIX**********1200050000
ARIOCARPUS
46.631ARIOCARPUSagavoides LH 375LH 375*25000
46.638ARIOCARPUSagavoides MZ 202MZ 202*30000
46.65ARIOCARPUSagavoides PP 208PP 208*25000
46.658ARIOCARPUSagavoides RS 1308RS 1308*25000
46.8ARIOCARPUSagavoides Z 102 A Z 102 A *25000220000
46.91ARIOCARPUSconfusus PP 581PP 581*70000
47.152ARIOCARPUSfissuratus INTERMEDIUS KSM 667AKSM 667A*70000
47.165ARIOCARPUSfissuratus ssp. hintonii MZ 891MZ 891*90000
47.381ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. skarupkeanus KSM 605KSM 605*35000
47.421ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi KSM 616KSM 616*30000
47.425ARIOCARPUSkotschoubeyanus ssp. sladkovskyi KSM 620KSM 620*30000
48.204ARIOCARPUSretusus *22000
48.22ARIOCARPUSretusus f.PP 378PP 378*35000
48.31ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides ***********27000
48.316ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides RIO VERDA***********27000
48.323ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KMR 14 KMR 14 *30000
48.324ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides v.nova KMR 14A KMR 14A *40000
48.325ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KMR 14 BKMR 14 B*30000
48.326ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 615KSM 615*30000
48.328ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 618KSM 618*30000
48.33ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides KSM 621KSM 621*30000
48.332ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides PP 232PP 232*30000
48.34ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides PP 625PP 625*30000
48.345ARIOCARPUSretusus ssp. scapharostroides RSTR 34RSTR 34*30000
48.41ARIOCARPUStrigonus Matias Garzia Tam ***********25000
48.45ARIOCARPUStrigonus ssp. ELONGATUS GM 137 GM 137 *24000
48.452ARIOCARPUStrigonus ssp. ELONGATUS KMR 32KMR 32*24000
48.457ARIOCARPUStrigonus ssp. ELONGATUS KSM 638KSM 638*24000
48.459ARIOCARPUStrigonus ssp. ELONGATUS RSTR 53RSTR 53*24000
48.4593ARIOCARPUStrigonus KSM 633KSM 633*24000
48.46ARIOCARPUStrigonus KSM 634KSM 634*24000
48.462ARIOCARPUStrigonus KSM 636KSM 636*24000
48.463ARIOCARPUStrigonus KSM 637KSM 637*24000210000
48.48ARIOCARPUStrigonus KSM 641KSM 641*24000
48.485ARIOCARPUStrigonus KSM 646KSM 646*24000
48.4853ARIOCARPUStrigonus KSM 683KSM 683*24000
48.486ARIOCARPUStrigonus MMR 17.1MMR 17.1*24000
48.488ARIOCARPUStrigonus PP PP *24000
48.492ARIOCARPUStrigonus PP 1405PP 1405*24000210000
48.494ARIOCARPUStrigonus PP 1441PP 1441*24000
48.51ARIOCARPUStrigonus RS 143RS 143*24000210000
48.523ARIOCARPUStrigonus RS 51RS 51*24000
48.532ARIOCARPUStrigonus RSTR 49RSTR 49*24000
48.534ARIOCARPUStrigonus RSTR 51RSTR 51*24000210000
48.536ARIOCARPUStrigonus RSTR 60RSTR 60*24000
48.538ARIOCARPUStrigonus SB 938SB 938*24000
48.54ARIOCARPUStrigonus v. HORACEKII RSTR 47RSTR 47*27000250000
48.57ARIOCARPUStrigonus v. minor PP 427PP 427*26000
ARROJADOA
49.25ARROJADOApenicillata*20000
49.255ARROJADOASP.*17000
ASTROPHYTUM
54.118ASTROPHYTUMasterias cv. červený květ imp.Thailand *17000
54.28ASTROPHYTUMasterias cv CERV KVET violet flowerJapan cultivar*18000
54.5ASTROPHYTUMasterias cv."MULTIPUNCTATUM"***********12000100000
54.8ASTROPHYTUMasteris cv rio grand*1800080000
55.2ASTROPHYTUMasteris cv sign supar***********18000
56ASTROPHYTUMasteris cv silk supar***********12000
58.4ASTROPHYTUMasteris cv snow supar*18000
60ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" ***********14000
64ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" KP CODE 215*15000
64.45ASTROPHYTUMasterias cv."SUPERKABUTO" HYBRID*15000
70ASTROPHYTUMasterias cv.SYOWA SUPAR***********1000090000
70.35ASTROPHYTUMasterias cv.zebra SUPAR***********17000
74ASTROPHYTUMasterias cv U FOJapan cultivar*15000140000
76.4ASTROPHYTUMasterias f.laui ***********12000
76.8ASTROPHYTUMasterias f.Llera Tamaulipas***********10000
76.88ASTROPHYTUMasterias f.microseminudum ***********12000100000
77ASTROPHYTUMasterias ‘Ooibo TYPE**********8000
77.4ASTROPHYTUMasterias STAR SHAPE*8000
77.89ASTROPHYTUMasterias special mix*130001100001000000
78ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL MUTICULTIVARE JCHCPCZ 4-2011JCHCPCZ 4-2011*12000
79ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL MULTICULTIVARE SNOWWHITE FLOCKS BALL FLAT RIBS COASCOASKABUTOASTROSTAR JCHCPCZ 5-2011JCHCPCZ 5-2011*18000
82ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE RETRO JAPANESE RED VIOLET FLOWERING SUPERKABUTO RETROCOASKABUTOREDASTERASTROSTARJCHCPCZ 7-2011*20000
84ASTROPHYTUMCAPRICOASKABUTO CZECH SPECIAL CULTIVARE BROWNISH MASSIVE FLOCKS GREEN BODY LARGE FLOWERING ASTROSTARJCHCPCZ 8-2011*20000180000
85ASTROPHYTUMMYRIOSTIGMA STRONGYLOGONUM CZECH SPECIAL CULTIVARE RETRO JAPANESE WHITE BROWNISH BODY FOUR RIBS RETROMYRSTRONGONZUASTROSTARJCHCPCZ 10-2011*10000
92ASTROPHYTUMMYRIOSTIGMA CZECH CULTIVARE WHITE FLOCKS OTAKAR SADOVSKY JCHCPCZ 26-2011JCHCPCZ 26-2011*8000
92.4ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE capricorne JCHCPCZ 28-2011JCHCPCZ 28-2011*20000180000
94ASTROPHYTUMASTERIAS CZECH CULTIVARE JCHCPCZ 29-2011JCHCPCZ 29-2011*20000180000
94.204ASTROPHYTUMASTERIAS KOI AKAI SAKU RICH RED FLOWERING ORIGIN JAPANESE PLANTS SPECIAL SELECTION TYPE RPV 19-2011RPV 19-201150000
94.22ASTROPHYTUMASTERIAS KOI AKAI SAKU RICH MOSTLY DARK VIOLET FLOWERING RPV 21-2011RPV 21-2011*20000
94.24ASTROPHYTUMASTERIAS NUDALS PLANTS OOIBO OTHER SPECIAL FORM WITH LARGE WOOLED AREOLS RPV 28-2011RPV 28-2011*20000
94.45ASTROPHYTUMCOAS SUPERKABUTO MIRACLE BIG FLOCKS RPV 10-2011RPV 10-2011*25000
94.5ASTROPHYTUMCOAS SUPERKABUTO BIJIN INCREDIBLE SPECIAL BEST SELECTION NICEST THAILAND SUPERKABUTO RPV 15-2011RPV-15-2011*25000
100.2ASTROPHYTUMCOKABU HAI RIBS NICE NEW GENERATION CULTIVARE SNOWWHITE JASENNA EXTRA WHITE TYPERPV 5-2011*15000
100.241ASTROPHYTUMCOKABUTO*9000
100.25ASTROPHYTUMCOKABU BALLON KATOU RIBS NICE NEW GENERATION CULTIVARE SNOWWHITE JASENNA EXTRA WHITE TYPE RPV 7-2011RPV 7-2011*40000
102ASTROPHYTUMASTERIAS KUROI SAKU TALLER FLOWERRPV 17-2011*20000
108ASTROPHYTUMASTERIAS NUDALS PLANTS OOIBO KELLY SPECIAL FORM WITH LARGE WOOLED AREOLSRPV 27-2011*18000160000
110.32ASTROPHYTUMasterias L 1016L 1016*10000
110.4ASTROPHYTUMasterias MH 114MH 114*12000
112ASTROPHYTUMasterias PKGC 2.2000 STAR SHAPEPKGC 2.2000*12000100000
116ASTROPHYTUMasterias TDGC 1.2000TDGC 1.2000*14000
116.4ASTROPHYTUMasterias TDGC 4.1990TDGC 4.19901700070000
138ASTROPHYTUMcapricorne BILY TRNY **********700030000250000
140ASTROPHYTUMcapricorne Coahuila **********700030000
142ASTROPHYTUMcapricorne Crazcoa **********800030000
144ASTROPHYTUMcapricorne Cuath ciene **********800030000
146ASTROPHYTUMcapricorne cv Krausii Japan cultivarJapan cultivar1200050000
146.4ASTROPHYTUMcapricorne LEIURAZCO**********800035000300000
148ASTROPHYTUMcapricorne saltillo zcela bile**********700030000250000
150ASTROPHYTUMcapricorne special form***********14000
154ASTROPHYTUMcapricorne MK 26.69MK 26.69700030000
156ASTROPHYTUMcapricorne PP 456PP 456600025000200000800000
158ASTROPHYTUMcapricorne PP 458PP 458600025000
160ASTROPHYTUMcapricorne PP 459PP 45925000110000900000
162ASTROPHYTUMcapricorne PP 463PP 4631000045000400000
162.4ASTROPHYTUMcapricorne PP 464PP 464600025000200000
164ASTROPHYTUMcapricorne PP 475PP 475600025000
166ASTROPHYTUMcapricorne PP 515PP 515700030000250000
168ASTROPHYTUMcapricorne RS 081 (125.135)RS 081 600025000200000800000
170ASTROPHYTUMcapricorne RS 1280 RS 1280 600025000200000
172ASTROPHYTUMcapricorne SB 331SB 331600025000200000
172.4ASTROPHYTUMcapricorne TDCG 5.1990TDCG 5.1990900040000
174ASTROPHYTUMcapricorne ssp. sanjuanensis n.n. PP 518 PP 518600025000
176ASTROPHYTUMcapricorne v. major PP 476PP 476700030000
178ASTROPHYTUMcapricorne v.minor**********600025000
180ASTROPHYTUMcapricorne v.minor Parras**********600025000200000800000
182ASTROPHYTUMcapricorne v.minor saltillo**********600025000200000800000
182.45ASTROPHYTUMcapricorne v.minor CSD 196CSD 196*5000
184ASTROPHYTUMcapricorne v.minor CSD 198CSD 1987000
186ASTROPHYTUMcapricorne v.minor MH 1019MH 1019800035000
188ASTROPHYTUMcapricorne v. minor LX 257 LX 2571200050000
190ASTROPHYTUMcapricorne v. minor RS 86 / 96RS 86 / 96600025000
192ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 1171SB 1171700030000
194ASTROPHYTUMcapricorne v minor SB 323 SB 323 700030000250000
199.4ASTROPHYTUMcapricorne + senile MIX**********600025000200000800000
200.35ASTROPHYTUMcaput-medusae **20000
202ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - OTAKAR SADOVSKY " TDGC 8 / 1987TDGC 8 / 1987*7000
204.141ASTROPHYTUMcoahuilense **********8000
204.2ASTROPHYTUMcoahuilense LX Llerdo Dur **********800035000
206ASTROPHYTUMcoahuilense GK 73GK 73700030000
210ASTROPHYTUMcoahuilense PP 474PP 474700030000250000
212ASTROPHYTUMcoahuilense PP 477PP 477800035000300000
214ASTROPHYTUMcoahuilense PP 478PP 478800035000
214.4ASTROPHYTUMcoahuilense RS 404 ARS 404 A*5000
216ASTROPHYTUMcoahuilense SB 1474 SB 1474800035000
220ASTROPHYTUMcrassispinum MZ 671 MZ 671 2000090000
222ASTROPHYTUMcrassispinum GK 1904GK 19041800075000
226ASTROPHYTUMCZECH SPECIAL CULTIVARE " CRASISSPINOIDES "TDGC 7 / 20001600070000550000
228ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE " MY - QUADRICOSTATUM "/ white 4 ribs plants /TDGC 9 / 19908000
230ASTROPHYTUMCZECH CULTIVARE" OTAKAR SADOVSKY ORIGIN / DARK GREEN COMPACT BODY /PKGC 1 / 19881500060000
248ASTROPHYTUMfull hybrid MIX********************25000200000800000
250.115ASTROPHYTUMmyriostigma JAPAN CV. strong myle**********12000
250.25ASTROPHYTUMmyriostigma CV. KIKO FORM**********14000
250.259ASTROPHYTUMmyriostigma CV. HANAKAGO***********15000
250.271ASTROPHYTUMmyriostigma las ebanus***********4000
250.4ASTROPHYTUMmyriostigma paras**********600020000
252ASTROPHYTUMmyriostigma TMAVA**********6000
268ASTROPHYTUMmyriostigma GL 521 GL 521600025000
270ASTROPHYTUMmyriostigma KSS 110KSS 1106000
273.5ASTROPHYTUMmyriostigma MZ 589 MZ 5891000045000400000
274ASTROPHYTUMmyriostigma MZ 589 A special formMZ 589600025000200000
276ASTROPHYTUMmyriostigma PP 465PP 465600025000220000
278ASTROPHYTUMmyriostigma PP 466 PP 466600025000
282ASTROPHYTUMmyriostigma RS 1304RS 13048000
284ASTROPHYTUMmyriostigma SB 264SB 2648000
286ASTROPHYTUMmyriostigmaTDCG 6.2002 MILOS DUBEN TRICOSTATUMTDCG 6.2002*16000
288ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare bile sloupk**********600025000
290ASTROPHYTUMmyriostigma v.columnare RS 872RS 872800035000
290.12ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum v.quadricostatum***********4000
290.122ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum v.quadricostatum special form***********10000
290.125ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum F.tricostatum***********10000
290.2ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum cv red body***********15000
290.312ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum RS 1221RS 1221*7000
290.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum TDGC 8.1987TDGC 8.1987*12000
290.431ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum AZ 12***********10000
290.436ASTROPHYTUMmyriostigma v. nudum SP 14***********10000
292.32ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum GL and DONEY 584GL and DONEY 584*4000
292.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum LX 677LX 677700025000200000
292.44ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 434PP 4341000040000
292.446ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 434 A*6000
294ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 469, Villar, SLPPP 4691000040000350000
294.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. potosinum PP 470PP 4701200045000400000
298.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum Japan cultivar1200045000
300ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum C.KUNTEC.KUNTE700025000
302ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum Charco Blanco **********7000
304ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum las tablas**********7000
304.25ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum SCOPEK***********6000
304.4ASTROPHYTUMmyriostigma v.strongylogonum f.quadricostatum Ch.Blanco**********800020000
306ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum GL 652GL 65210000
308ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 83.251MK 83.2511000040000
308.25ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 93.251MK 93.25112000
308.3ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MK 95.349MK 95.34910000
310ASTROPHYTUMmyriostigma v. strongylogonum MZ 343MZ 3431200050000
314ASTROPHYTUMmyriostigma v strongylogonum SB 1167 SB 11671200045000400000
315ASTROPHYTUMmyriostigma v.tamaulipense Tamaulipas*5000
324ASTROPHYTUMmyriostigma v.tricostatum 30%**********1000040000
324.4ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense bilie vlochovana**********12000
324.425ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense TULA***********5000
326ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulense BH 75BH 751000040000
328ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis PP 455PP 4551000035000300000
330ASTROPHYTUMmyriostigma v. tulensis RS 144RS 144*6000
331.4ASTROPHYTUMmyriostigma MIX**********500020000170000
331.82ASTROPHYTUMniveum **********800030000
332ASTROPHYTUMniveum Cuatro Cienegas **********1000040000350000
332.4ASTROPHYTUMniveum Sierra Madre **********25000100000850000
334ASTROPHYTUMniveum f. nudum crasispinum***********20000
336ASTROPHYTUMniveum f. nudum lx gabino vasquez***********17000
338ASTROPHYTUMniveum f. nudum sierra anteeojo**********30000120000
340ASTROPHYTUMniveum f. nudum silne cer trn**********45000
342.52ASTROPHYTUMniveum v.flavispinum PP 97PP 9712000
344ASTROPHYTUMniveum LX 279 LX 279 *200001700001500000
345.31ASTROPHYTUMniveum PP 398PP 3981400060000
346.4ASTROPHYTUMniveum RS 1148RS 1148*8000
346.425ASTROPHYTUMniveum VZD 294 (125.212) VZD 294*12000
350ASTROPHYTUMornatum fukurio hanaya***********25000
354ASTROPHYTUMsenile**********700030000
354.4ASTROPHYTUMsenile BIL TRNY FORM**********700025000210000
358ASTROPHYTUMsenile El Amparo **********700030000
360ASTROPHYTUMsenile hnede trny**********700030000
360.4ASTROPHYTUMsenile Sierra Paila **********800030000270000
360.65ASTROPHYTUMsenile JCHCPCZ 27-2011JCHCPCZ 27-2011*12000
362ASTROPHYTUMsenile GK 82 GK 82 700030000250000
364ASTROPHYTUMsenile MK 28.77MK 28.77800035000300000
364.4ASTROPHYTUMsenile MZ 120MZ 120800035000
364.6ASTROPHYTUMsenile MZ 256MZ 256*8000
366ASTROPHYTUMsenile PP 457 PP 457700030000250000
368ASTROPHYTUMsenile RS 747 RS 7478000350003000001300000
374ASTROPHYTUMsenile v. aureum**********8000350003000001300000
376ASTROPHYTUMsenile v. aureum EL HONDIDO**********1600070000
378ASTROPHYTUMsenile v.aureum Sierra de Paila**********1400060000500000
378.41ASTROPHYTUMsenile v.aureum zlato zlet.**********12000
380ASTROPHYTUMsenile v. aureum MK 28.87MK 28.872000090000
382ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 460PP 4601400060000
382.11ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 460 APP 460 A*8000
382.117ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 460 BPP 460 B*14000
382.4ASTROPHYTUMsenile v. aureum PP 472PP 4721400060000500000
384ASTROPHYTUMsenile v. aureum RS 580RS 5801400060000
384.25ASTROPHYTUMsenile v. aureum VZD 583VZD 5832000080000
384.285ASTROPHYTUMSP. G 161***********12000
386ASTROPHYTUMX MYR-OR SB126 x SB127 F2, often variegated, sharp ribs **********700025000200000800000
388ASTROPHYTUMMIX **********700025000200000
AYLOSTERA
394AYLOSTERAdonaldiana WCO 1360WCO 1360*15000
394.8AYLOSTERAescrupula KK 1921KK 1921700025000
398AYLOSTERAfiebrigii L 323 Asientos L 323 700030000
400AYLOSTERAfiebrigii RH 283a RH 283a8000
402AYLOSTERAfiebrigii R 98R 9814000
404AYLOSTERAfiebrigii SE 85 SE 851400060000
406AYLOSTERAfiebrigii v.densiseta R 98R 981000045000
410AYLOSTERAheliosa var.nova RH 280RH 280*10000
412AYLOSTERAmammillosa v.australis FR 341AFR 341A*6000
414AYLOSTERAmuscula FR 753FR 753900040000
416AYLOSTERAmuscula KK 842KK 842900035000
416.7AYLOSTERAresidua KK 1517KK 15179000
418AYLOSTERApseudodeminuta VG 102VG 1027000
420AYLOSTERApseudodeminuta v.albiareolata FR 761fr 761800035000
420.35AYLOSTERAsp.NOVA SE 70.1SE 70.1*7000
422AYLOSTERAsp.SE 78 (globulosa?)SE 78700030000
425AYLOSTERAsp. spegazziniana ? VG 783VG 783*6000
426AYLOSTERAsp. spegazziniana ? VG 789VG 789800035000
428AYLOSTERAtamboensis FR 1142FR 11428000
428.4AYLOSTERAvulpina FR 939 FR 939 12000
430AYLOSTERAwalteri WR 784WR 784700030000
BARTSCHELLA
430.72BARTSCHELLAschumannii SB 1845SB 1845*12000
430.74BARTSCHELLAschumannii v.globosa Rep 294Rep 294*12000
BRASILICACTUS
432BRASILICACTUSgraessneri HU 48HU 481000045000
CLEISTOCACTUS
433.42CLEISTOCACTUSstrausii ATRAK1000035000
433.48CLEISTOCACTUSMIX800025000
COPIAPOA
435.98COPIAPOAhumilis *6000
436COPIAPOAhumilis KH 1058KH 10581400060000
436.35COPIAPOAmontana ***********5000
436.4COPIAPOAmontana panarotto**********1200050000
442COPIAPOAMIX**********1000040000350000
CORYPHANTHA
444CORYPHANTHA andreae Veracruz **********800030000250000
445.8CORYPHANTHA calipensis - RETUSA CH 63CH 6310000
446CORYPHANTHA calipensis GM 520GM 520*7000
448CORYPHANTHA compacta Hidalgo**********8000
448.28CORYPHANTHA compacta SB 190SB 190*9000
448.84CORYPHANTHA cornifera till RADIANS coll. Jaroslav Snicerc.Jaroslav Snicer*7000
448.88CORYPHANTHA cornifera till RADIANS CSD 22CSD 22*5000
448.92CORYPHANTHA cornifera till RADIANS KSM 613KSM 6131200050000
451.82CORYPHANTHAdelaetiana GM 701 GM 701*8000
452CORYPHANTHAdelaetiana KMR 388KMR 38812000
454CORYPHANTHAdelaetiana RUS 023RUS 0231000040000
454.3CORYPHANTHAdelaetiana VZD 73VZD 73*6000
456CORYPHANTHAdifficilis? RS 1115 RS 1115 10000
456.745CORYPHANTHAdifficilis MMR 47.1MMR 47.1*50000
456.8CORYPHANTHAdurangensis VZD 51VZD 511600070000
456.88CORYPHANTHAdurangensis VZD 681VZD 681*9000
457.24CORYPHANTHAechinoidea SB 26SB 261700070000
458CORYPHANTHAechinus SB 377 SB 3772000085000
461.98CORYPHANTHA gladiispina 12000
462CORYPHANTHA gladiispina SB 711 SB 711 *7000
462.4CORYPHANTHA glandulifera PP 1464PP 1464*7000
464CORYPHANTHA greenwoodii grutas**********1000040000350000
464.6CORYPHANTHA guerkeana Sombrerete Dur**********1500065000
465.84CORYPHANTHA maiztablasensis C.JAROSLAV.SNICER (DS-012035)**********1500065000
465.854CORYPHANTHA maiztablasensis BKM 792BKM 7921800075000
465.9CORYPHANTHA maiztablasensis KSM 619KSM 6191500065000
466CORYPHANTHA maiztablasensis MZ 349MZ 34918000
466.3CORYPHANTHA maiztablasensis PP 251PP 2511800075000
466.318CORYPHANTHA maiztablasensis RUS 055RUS 0551800075000
466.35CORYPHANTHA onduli**********800035000
466.7CORYPHANTHA pallida CZ 140 CZ 1401400060000
466.851CORYPHANTHA palmeri RS 158RS 158*15000
467.32CORYPHANTHA poselgeriana v. valida VZD 95VZD 95*40000
468CORYPHANTHA pectinata Lau 629 Lau 629800035000
468.6CORYPHANTHApseudoechinus GM 755GM 7551000040000
470CORYPHANTHA pulleiana KSS 144KSS 1441000040000
472CORYPHANTHA pussiflora Sierra de la Paila **********1400060000
473.85CORYPHANTHA radians C.HORACIK***********7000
473.91CORYPHANTHA radians LONGISPINA SPECIAL FORM PAR 134PAR 134*8000
474CORYPHANTHA radians v.impexicoma**********1200050000450000
475.6CORYPHANTHA SPEC. CH 686CH 686*40000
476CORYPHANTHA SPEC. MK 62.193MK 62.193*7000
476.3CORYPHANTHA SP.CODE 318**********800030000250000
476.6CORYPHANTHA SP.CODE 58***********10000
476.65CORYPHANTHA salinensis PV***********40000
478CORYPHANTHA sulcolanata **********800035000
478.4CORYPHANTHA sulcolanata SYN BLPHAN**********1000040000
478.6CORYPHANTHA sulcolanata v.centrispina**********1600065000550000
480CORYPHANTHA sulcolanata BL 19BL 1914000
481CORYPHANTHA valida DJF 75.44 DJF 75.44 *40000
484CORYPHANTHA wohlschlageri WB 49 WB 49 1000040000
486CORYPHANTHA MIX**********700025000200000
CUMARINIA
488CUMARINIAodorata**********10000
DISCOCACTUS
497.218DISCOCACTUSaff. Bahiensis MH 719MH 719*50000
497.224DISCOCACTUScrystallophilus *50000
497.25DISCOCACTUScrystallophilus HU 582HU 582*50000
497.28DISCOCACTUScrystallophilus HU 630HU 630*60000
497.286DISCOCACTUScrystallophilus MH 580MH 580*60000
497.293DISCOCACTUSheptacanthus MH 795MH 795*60000
497.305DISCOCACTUSmagnimammus MH 850MH 850*70000
497.63DISCOCACTUSpeter halfari MH 725MH 725*40000
497.72DISCOCACTUSsubviridigriseus MH 721MH 721*50000
497.725DISCOCACTUSsubviridigriseus MH 723MH 723*50000
DOLICHOTHELE
498.67DOLICHOTHELEmarnier-lapostollei Köhres **********14000
498.72DOLICHOTHELESP. ( saffordii )**********7000
498.78DOLICHOTHELEsphaerica Nuevo Leon ***********6000
498.79DOLICHOTHELEzephyranthoides**********1400055000
ECHINOCEREUS
500ECHINOCEREUSadustus L 646L 646*12000
500.24ECHINOCEREUSadustus SB 72SB 72*12000
500.6ECHINOCEREUSacifer ssp. ventanensis Durango-Mazatlan (1839 np)*7000
502ECHINOCEREUSbristolii MAU 0055MAU 0055*7000
504ECHINOCEREUSbristolii v.pseudopectinatus SB 463SB 46320000
506ECHINOCEREUSchoisensis v. Fobeanus**********900040000
507.72ECHINOCEREUSchloranthus ***********15000
507.82ECHINOCEREUSchloranthus v.cylindricus HK 1052HK 1052*14000
507.85ECHINOCEREUSchloranthus SB 506SB 506*30000
508ECHINOCEREUSchloranthus v.rusanthus ***********16000
508.12ECHINOCEREUSchloranthus v.rusanthus SB 420SB 420*30000
508.14ECHINOCEREUSchloranthus v.cylindricus SB 919SB 919*30000
510ECHINOCEREUSdavisii***********12000
511.75ECHINOCEREUSenneacanthus v. brevispinus PP 699PP 69910000
512ECHINOCEREUSengelmannii ruzovy kvet**********800035000
512.212ECHINOCEREUSklapperi MAO 0004MAO 0004*8000
512.32ECHINOCEREUSengelmannii v.fasciculatus SB 1776SB 1776*8000
518ECHINOCEREUSfasciculatus v. bonkerae SB 521SB 521*6000
518.4ECHINOCEREUSfasciculatus f.superior RI 08RI 08*12000
520ECHINOCEREUSfitchii**********7000
520.35ECHINOCEREUSfobeanus***********8000
520.362ECHINOCEREUSgrandis MAO 0144MAO 0144*25000
520.3635ECHINOCEREUSknippelianus v.kruegeri RS 714 RS 714 *8000
520.382ECHINOCEREUSleucanthus SB 435SB 435*8000
521.3ECHINOCEREUSlindsayi *50000
528ECHINOCEREUSoklahomensis**********14000
530ECHINOCEREUSpamanesiorum LAU 1247LAU 1247*7000
532ECHINOCEREUSpectinatus ***********8000
532.4ECHINOCEREUSpectinatus KMR 582KMR 58220000
536ECHINOCEREUSpectinatus RS 758 RS 758 1400055000
538ECHINOCEREUSpectinatus SB 1035 SB 1035*12000
540ECHINOCEREUSpectinatus v.castaneus **********700025000
544ECHINOCEREUSpectinatus v.sonorensis **********800030000
545ECHINOCEREUSpectinatus v wenigeri 'ctenoides' HK 1131HK 11311800075000
548ECHINOCEREUSperbellus HK 1810HK 181012000
548.4ECHINOCEREUSprimolanatus SB 1037 (1843 ME)SB 1037*25000
550ECHINOCEREUSpulchellus ***********7000
550.4ECHINOCEREUSpulchellus v.c.jan riha**********20000
552ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii **********1000040000
554ECHINOCEREUSpulchellus v.sharpii San Roberto **********1000040000
556ECHINOCEREUSpulchellus v.weinbergii MADRE***********6000
558ECHINOCEREUSpurpureus **********600020000
560ECHINOCEREUSpurpureus Farus***********5000
560.4ECHINOCEREUSpurpureus vel.purp1000035000
562ECHINOCEREUSpurpureus f.Oklahoma **********1000035000
564ECHINOCEREUSpurpureus f.Malaga NM **********600025000
564.4ECHINOCEREUSpurpureus G 512***********8000
564.45ECHINOCEREUSpurpureus G 515***********10000
568ECHINOCEREUSreichenbachii **********600025000
570ECHINOCEREUSreichenbachii bílá forma (265.1355)**********1200045000
574ECHINOCEREUSreichenbachii f.montemoroelus**********700030000
542ECHINOCEREUSreichenbachii DC 941DC 9411000040000
578ECHINOCEREUSreichenbachii JM 166JM 166*16000140000
580ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 202 JRT 2021000035000
582ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 205 JRT 205800030000
584ECHINOCEREUSreichenbachii JRT 301 JRT 301 1000035000
585.25ECHINOCEREUSreichenbachii L 1061L 1061*18000
586ECHINOCEREUSreichenbachii L 1394 L 13941200050000
586.25ECHINOCEREUSreichenbachii RS*6000
588ECHINOCEREUSreichenbachii SB 387 SB 387*5000
590ECHINOCEREUSreichenbachii SB 941 SB 941*5000
592ECHINOCEREUSreichenbachii SB 1166SB 1166*9000
592.62ECHINOCEREUSreichenbachii v albispinus TISHOMINGO*8000
594ECHINOCEREUSreichenbachii v albispinus TROY,OK ***********10000
596ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi **********1000035000
598ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF 1308DJF 1308*600050000
600ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi DJF 1327 DJF 1327 1600070000
602ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 218 JRT 218 *500040000
604ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 219 JRT 219*800065000
606ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi JRT 223JRT 223*700055000
608ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi Lawton**********1200045000
610ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi SB 211 SB 211 *8000
610.4ECHINOCEREUSreichenbachii ssp. baileyi TO 223 (1987 ME)TO 2231200045000
612ECHINOCEREUSreichenbachii v baileyi shaggy spines, frilled fl **********1200045000
614ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus **********1200045000
616ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus MASON CO**********1000045000
618ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus Blue River white sp ***********600045000
620ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus DJF 801.29DJF 801.29*6000
622ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus FH 1151 FH 1151*10000
624ECHINOCEREUSreichenbachii v caespitosus SB 390 SB 390 *12000
626ECHINOCEREUSreichenbachii v castaneus***********4500
626.2ECHINOCEREUSreichenbachii v castaneus DJF 1306DJF 1306*8000
630ECHINOCEREUSreichenbachii v major ruz***********10000
632ECHINOCEREUSreichenbachii v major 'teddy bear' **********1600065000
634ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus **********1000035000
636ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus LAWTON **********700030000
636.35ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Major Co **********1200045000
636.41ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Mason**********1200060000
636.42ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus Wenoka ***********6000
638ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 111 JRT 111 *700055000
640ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 207 JRT 207 600025000
642ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus JRT 408 JRT 408*4500
646ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus RP 121RP 121 *500035000
652ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 2013 SB 2013 *9000
654ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 206 SB 206 8000
656ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 259 SB 259 800025000
658ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 381 SB 381 700025000
660ECHINOCEREUSreichenbachii v perbellus SB 85 SB 85 8000
662ECHINOCEREUSreichenbachii v. perbellus SB 2008SB 2008*4500
672ECHINOCEREUSrussanthus v. weedenii SB 47 SB 47*17000
676.82ECHINOCEREUSschwarzii *3500
676ECHINOCEREUSschwarzii LAU 1305LAU 1305*700055000
680ECHINOCEREUSschwarzii VCA 115VCA115*7000
682ECHINOCEREUSschwarzii MZ 790 MZ 790 *10000
684ECHINOCEREUSsp.(engelmannii )***********5000
686ECHINOCEREUSsp.peterfield fores**********800030000
686.42ECHINOCEREUSsp.KP CODE 359**********10000
688ECHINOCEREUSsp.13***********4000
690ECHINOCEREUSsp.27***********4000
690.36ECHINOCEREUSsp.G 13510000
690.4ECHINOCEREUSsp.G 136*6000
690.45ECHINOCEREUSsp.G 182 (reichenbachii )1000035000
690.51ECHINOCEREUSsp.G 18710000
690.53ECHINOCEREUSsp.G 18910000
691.5ECHINOCEREUSsp.G 364*3000
692ECHINOCEREUSsp.G 367***********4000
692.12ECHINOCEREUSsp.G 368**********12000
694ECHINOCEREUSsp.G 369***********6000
694.4ECHINOCEREUSsp.G 388*5000
694.41ECHINOCEREUSsp.G 388A*7000
696ECHINOCEREUSsp.G 390***********4000
698ECHINOCEREUSsp.G 392***********3000
700ECHINOCEREUSsp.G 398***********6000
700.14ECHINOCEREUSsp.G 399*6000
702ECHINOCEREUSsp.G 409***********6000
702.25ECHINOCEREUSsp.G 41010000
703.4ECHINOCEREUSsp.G 4118000
704ECHINOCEREUSsp.G 413**********5000
706ECHINOCEREUSsp.G 418**********5000
708ECHINOCEREUSsp.G 431***********6000
708.4ECHINOCEREUSsp.G 465***********6000
708.28ECHINOCEREUSsp.G 47010000
708.31ECHINOCEREUSsp.G 50912000
708.32ECHINOCEREUSsp.G 510 (reichenbachii )1000035000
708.46ECHINOCEREUSsp.G 513*8000
708.5ECHINOCEREUSsp.G 517*12000
709.72ECHINOCEREUSsp.KP CODE 344*3500
714ECHINOCEREUStriglochidiatus var. melanacanthus**********600025000
716ECHINOCEREUSstoloniferus**********1000035000
719.75ECHINOCEREUSviridiflorus ***********10000
720ECHINOCEREUSviridiflorus Capulin***********12000
720.31ECHINOCEREUSviridiflorus DC ploche rostiny***********8000
720.34ECHINOCEREUSviridiflorus, dobrá podl. pro*12000
720.36ECHINOCEREUSviridiflorus santa fe***********20000
720.42ECHINOCEREUSviridiflorus short squat stem***********12000
720.45ECHINOCEREUSviridiflorus, zelený vonný květ!*12000
720.48ECHINOCEREUSviridiflorus v.cylindricus*12000
720.51ECHINOCEREUSviridiflorus v.montanus ***********8000
724.8ECHINOCEREUSviridiflorus DJF 921DJF 921*12000
725ECHINOCEREUSviridiflorus DJF 931.1 DJF 931.1 *9000
725.22ECHINOCEREUSviridiflorus DJF 1673DJF 1673*12000
725.28ECHINOCEREUSviridiflorus RP 88RP 88*12000
725.4ECHINOCEREUSviridiflorus SB 117SB 170 *9000
726ECHINOCEREUSviridiflorus SB 170 SB 170 *7000
728ECHINOCEREUSviridiflorus SB 137 SB 137 *9000
730ECHINOCEREUSviridiflorus SB 167 SB 167 *5000
732ECHINOCEREUSviridiflorus SB 2005 SB 2005 *9000
732.31ECHINOCEREUSviridiflorus SB 426SB 426*12000
732.62ECHINOCEREUSviridiflorus ŠN 1072ŠN 1072*12000
732.72ECHINOCEREUSviridiflorus code KP 463ŠN 1072*12000
734ECHINOCEREUSviridiflorus v. koehresianus*20000
746ECHINOCEREUSviridiflorus v.oklahomensis SB Ok***********25000
746.4ECHINOCEREUSMIX500020000160000650000
ECHINOFOSSULOCACTUS
750ECHINOFOSSULOCACTUSalbatus IDD 560IDD 5601000040000
750.21ECHINOFOSSULOCACTUSalbatus LAU 1180LAU 11801200050000
750.28ECHINOFOSSULOCACTUSalbatus v.longispinus *8000
752ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus Hidg.**********1200050000
752.4ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus CH 427CH 4271500060000
756ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus CSD 066CSD 6612000
756.25ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus CSD 20CSD 20*8000
756.35ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus HO 181RS 21.9715000
756.41ECHINOFOSSULOCACTUSanfractuosus RS 21.97HO 181*8000
759.521ECHINOFOSSULOCACTUScaespitosus N 85.009N 85.0091400060000
759.732ECHINOFOSSULOCACTUScoptogonus*25000
759.742ECHINOFOSSULOCACTUScoptogonus RS 13.97RS 13.97*35000
759.814ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus BKM 933BKM 933*8000
759.816ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus BKM 935BKM 935*8000
759.818ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus CSD 284CSD 284*8000
759.8184ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus GM 387GM 387*8000
759.82ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus KMR 600KMR 60014000
759.826ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus IDD 153IDD 153*8000
759.865ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus PAR 132PAR 1321400055000
759.869ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus PAR 137PAR 1321400055000
760ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus PM 387PM 3871200045000
760.203ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus RS 20.97RS 20.971200045000
760.21ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus SB 437SB 4371200045000
760.45ECHINOFOSSULOCACTUScrispatus v.longispinus1400055000
762.72ECHINOFOSSULOCACTUSdebilispinus Hidalgo 14000
763ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus IXMIG1400055000
763.25ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus CH 410CH 410*25000230000
763.258ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus C.I.DRABC.I.DRAB*20000
763.27ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus GM 544GM 544*14000120000
763.27ECHINOFOSSULOCACTUSdichroacanthus VZD 112VZD 112*14000
763.4ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus DJF 758.38DJF 758.38*16000
765.79ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus LAU 738LAU 738*18000
765.891ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus PP 888PP 88825000
766ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 1150 SB 1150 14000
768ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 116SB 11614000
768.35ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 268SB 2681600065000
768.45ECHINOFOSSULOCACTUSerectocentrus SB 309SB 3091600065000
772ECHINOFOSSULOCACTUSgladiatus El Pedernal **********1400055000
772.75ECHINOFOSSULOCACTUSgrandicornis1400060000
773.12ECHINOFOSSULOCACTUSguerraianus kohres1400055000
774ECHINOFOSSULOCACTUShastatus**********12000
774.531ECHINOFOSSULOCACTUSheteracanthus CH 399CH 399*70000
774.54ECHINOFOSSULOCACTUSheteracanthus LX 221LX 221*12000
774.61ECHINOFOSSULOCACTUSheterocho. CH 248CH 248*70000
775.4ECHINOFOSSULOCACTUSlamellosus Hdg. - plochý (270.310)*12000
775.49ECHINOFOSSULOCACTUSlamellosus CH 260CH 260*12000
775.6ECHINOFOSSULOCACTUSlloydii CH 213CH 213*20000
776ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus Saltillo **********18000
778ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus P 288P 2881800070000
778.25ECHINOFOSSULOCACTUSmulticostatus var. coahuilensis SB 1147SB 1147*20000
778.45ECHINOFOSSULOCACTUSobvallatus MK 104.359MK 104.359*9000
779.22ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus GM 542 till 10 cm central flat dark brown spines MK 64.198*25000
779.241ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus MK 64.198MK 64.198*8000
780ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus till 10 cm central spines / VZD 755VZD 75525000
782ECHINOFOSSULOCACTUSochoterenaus f. roseanus**********1400060000
784ECHINOFOSSULOCACTUSpapyracanthus Cinco de Mingo**********2000080000
784.4ECHINOFOSSULOCACTUSpenthacanthus vizaron*8000
785.8ECHINOFOSSULOCACTUSpenthacanthus VZD 756VZD 756*9000
786ECHINOFOSSULOCACTUSpenthacanthus ssp. tulensis CH 238CH 238*14000
788ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus CH 247CH 247*60000400000
790ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALC.J.ODEHNAL1800075000
790.52ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus v. tricuspidatus CH 228CH 228*50000
790.524ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus v violaciflorus SB107SB107*8000
790.527ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus PP 1220PP 1220*10000
790.532ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus RS 812PP 1220*10000
790.62ECHINOFOSSULOCACTUSphyllacanthus v violaciflorus SB 438SB 43816000
791.68ECHINOFOSSULOCACTUSsp. COOL.I.DRUBRS 81214000
791.75ECHINOFOSSULOCACTUSsp.SAN JOSE**********14000
791.759ECHINOFOSSULOCACTUSsp.STRAJT**********1400055000
792ECHINOFOSSULOCACTUSsp.Zaragoza ***********35000
793.38ECHINOFOSSULOCACTUSsp.DC 67DC 67*8000
793.48ECHINOFOSSULOCACTUSsp.RS 24.97RS 24.97*8000
793.49ECHINOFOSSULOCACTUSsp.RS 1219RS 1219*8000
793.64ECHINOFOSSULOCACTUSsp.VZD 754VZD 754*8000
794.35ECHINOFOSSULOCACTUSDS.013618***********8000
795.53ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 21***********8000
795.55ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 19***********10000
795.558ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 24**********12000
796ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 23***********25000
796.11ECHINOFOSSULOCACTUSsp. 113***********8000
796.31ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 18**********1400055000
796.48ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 25***********8000
796.51ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 17***********6000
796.77ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 13***********7000
796.811ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 15***********7000
796.82ECHINOFOSSULOCACTUSsp. ST 31**********1200050000
798ECHINOFOSSULOCACTUSsp. AZ 2**********6000
800ECHINOFOSSULOCACTUSsp. G 491**********1000040000
803.91ECHINOFOSSULOCACTUStricuspidatus (270.520)*8000
804ECHINOFOSSULOCACTUStricuspidatus coll. Ladislav Spisar (DS-013688)coll. Ladislav Spisar*7000
805ECHINOFOSSULOCACTUSvaupelianus1600065000
805.2ECHINOFOSSULOCACTUSvaupelianus C.JAROS.SNICERC.JAROS.SNICER16000
808.121ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis 16000
808.118ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis C.I.DRABC.I.DRAB*20000
808.18ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis CH 494CH 494*20000
808.187ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis BKM 917BKM 917*20000
808.251ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis RS 25.97RS 25.97*14000
808.4ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis SB 1303SB 13031200050000
808.52ECHINOFOSSULOCACTUSzacatecasensis SB 286SB 2861200050000
808.752ECHINOFOSSULOCACTUSxiphacanthus*8000
809.5ECHINOFOSSULOCACTUSMIX800035000320000
ECHINOMASTUS
811.82ECHINOMASTUSdasyacanthus *14000
812ECHINOMASTUSdasyacanthus SB 81 SB 81*14000
812.34ECHINOMASTUSdasyacanthus SB 120SB 120*20000
812.6ECHINOMASTUSdurangensis LOS ANIMUS***********35000
812.718ECHINOMASTUSunguispinus KMR 556KMR 556*35000
ECHINOPSIS
813.81ECHINOPSIS ancistrophora Trancas (280.27)*5000
813.86ECHINOPSISancistrophora BL 203 (280.12)BL 203*5000
814ECHINOPSISancistrophora v. kratochviliana MLV 0001 (413.655)MLV 0001600020000150000500000
816ECHINOPSIScardenasiana SE 74SE 748000
818ECHINOPSIScinnabarina R 62R 62600020000
820ECHINOPSIScochabambensis JO 183JO 183700025000200000
820.215ECHINOPSISDRIJVERIANA SE 44SE 44*7000
820.25ECHINOPSISHYBRID full mix12000
820.45ECHINOPSISleucantha**********1200045000
820.454ECHINOPSISleucantha form / till 25 cm black twisted spines BKN 22BBKN 22B1200045000350000
820.4549ECHINOPSISleucantha BKN 228 BKN 2281200045000
820.459ECHINOPSISleucantha BKN 24B / 1.1BKN 24B / 1.11200045000350000
820.46ECHINOPSISleucantha BKN 24B / 1.2BKN 24B / 1.2800030000250000900000
820.464ECHINOPSISleucantha BKN 63BBKN 63B1200045000
820.475ECHINOPSISleucantha KFF 1116KFF 11161200045000
820.478ECHINOPSISleucantha KP 620KP 6201200045000
820.492ECHINOPSISleucantha PEM 518PEM 5181000035000
820.4932ECHINOPSISleucantha VG 192VG 1921200045000350000
820.495ECHINOPSISleucantha VG 210VG 2101200045000
820.4951ECHINOPSISleucantha VG 231VG 2311200045000350000
820.4954ECHINOPSISleucantha VG 238AVG 238A1200045000
820.4956ECHINOPSISleucantha VG 247VG 24712000
820.4958ECHINOPSISleucantha VG 296VG 2961200045000
820.4961ECHINOPSISleucantha VG 299VG 2991200045000
820.498ECHINOPSISleucantha VG 064VG 0641200045000350000
820.4983ECHINOPSISleucantha VG 642VG 6421200045000350000
820.4988ECHINOPSISleucantha VG 656VG 65612000
820.499ECHINOPSISleucantha VG 658VG 6581200045000350000
820.503ECHINOPSISleucantha VG 696VG 6961200045000350000
820.504ECHINOPSISleucantha VG 697VG 69712000450003500001300000
820.51ECHINOPSISleucantha VG 816VG 8161200045000350000
820.572ECHINOPSISleucomalla WR 116 (280.870)WR 11612000
820.578ECHINOPSISleucomalla MIX9000350002500001000000
820.59ECHINOPSISmultiplex R 337R 3378000
820.618ECHINOPSISSP F 41200045000
820.6204ECHINOPSISSP F 61200045000
820.6206ECHINOPSISSP F81200045000
820.622ECHINOPSISSP JB 345JB 345800030000
820.629ECHINOPSISSP VG 635VG 635800025000180000650000
820.64ECHINOPSISSP. گل صورتی800025000
820.72ECHINOPSISsubdenudata800030000
820.912ECHINOPSISMIX500020000170000
EPITHELANTHA
821.6EPITHELANTHAbokei CH 561CH 561*25000210000
821.7EPITHELANTHAbokei PC 45PC 45*25000200000
822EPITHELANTHAdensispina **********1000040000
824EPITHELANTHAgreggii **********1200045000
824.4EPITHELANTHAgreggii BP 826BP 8261800075000
824.58EPITHELANTHAgreggii SB 358SB 358*10000
825EPITHELANTHAgreggii SB 846SB 8461800080000
828EPITHELANTHAgreggii SB 1112SB 11121800075000
830EPITHELANTHAgreggii Los Colorados **********18000
832EPITHELANTHAgreggii Santa teresa**********18000
834EPITHELANTHAgreggii (Z.KRISTATNICH)**********18000
836.3EPITHELANTHAmicromeris bílá miniatura **********1000040000370000
836.4EPITHELANTHAmicromeris charco blanco**********1000040000
836.43EPITHELANTHAmicromeris clorado1200050000
836.441EPITHELANTHAmicromeris C.P.MALIK***********14000
836.45EPITHELANTHAmicromeris C.P.PAVLICEK***********8000
836.5EPITHELANTHAmicromeris LA prieta**********12000
836.7EPITHELANTHAmicromeris Sittin Bull Canyon**********1000040000
836.8EPITHELANTHAmicromeris v.rufispina **********1000040000
837EPITHELANTHAmicromeris CZ 100CZ 100*7000
837.45EPITHELANTHAmicromeris DJF 714.41DJF 714.41*9000
838EPITHELANTHAmicromeris HK 75 HK 75 1000040000
840EPITHELANTHAmicromeris HK 168 HK 1681000040000
842EPITHELANTHAmicromeris JM 101 JM 101 1000040000
845.6EPITHELANTHAmicromeris LAU 662 L 66222000100000
846EPITHELANTHAmicromeris L 737 L 737 1200050000460000
850EPITHELANTHAmicromeris MK 141.430MK 141.43024000100000800000
851EPITHELANTHAmicromeris MZ 1172MZ 11721400060000
854EPITHELANTHAmicromeris PM 166PM 1661000040000
854.4EPITHELANTHAmicromeris PP 411PP 4111400060000
854.48EPITHELANTHAmicromeris RSTR 162RSTR 162*12000
858EPITHELANTHAmicromeris SB 125SB 1251000040000
860EPITHELANTHAmicromeris SB 1327 SB 1327 1400060000
864EPITHELANTHAmicromeris SB 237SB 2371000040000
866EPITHELANTHAmicromeris SB 256SB 2561000040000
866.51EPITHELANTHAmicromeris SB 454SB 45412000
870EPITHELANTHAmicromeris SB 63SB 631000040000
872EPITHELANTHAmicromeris SB 82SB 821000040000
880.25EPITHELANTHAmicromeris v.rufispina 14000
881EPITHELANTHAmicromeris v.rufispina BCCN 1-2011BCCN 1-2011*10000
883EPITHELANTHAmicromeris v.unguispina L 1022L 1022*12000
888EPITHELANTHAneomexicana **********1800075000
888.4EPITHELANTHAneomexicana Caballo Mts.*15000
888.81EPITHELANTHAneomexicana BCCN 4.2011BCCN 4.201125000
890EPITHELANTHAneomexicana BP 1252BP 12521800075000
894EPITHELANTHApachyrhizus**********1800075000
896EPITHELANTHApachyrhizus plon**********24000100000
898EPITHELANTHApolycephala**********18000
898.2EPITHELANTHApolycephala LAU 746LAU 74630000130000
900EPITHELANTHAsp. CANYON**********10000
900.45EPITHELANTHAsp. DS.014759**********1000060000
900.52EPITHELANTHAsp. Est Matre 10000
901EPITHELANTHAsp 1212000
901.16EPITHELANTHAsp 01412000
901.22EPITHELANTHAsp code JN 5816000
901.45EPITHELANTHAsp G 52910000
901.452EPITHELANTHAsp G 53010000
904EPITHELANTHAsp G 583**********10000
906EPITHELANTHAsp VCA 114VCA 1141400060000
908EPITHELANTHAMIX**********1000035000320000
ESCOBARIA
908.342ESCOBARIAchaffeyi MK 165.472MK 165.472*10000
908.35ESCOBARIAchaffeyi SB 839 (312.39)SB 8391200050000
908.6ESCOBARIAdasyacantha SB 968SB 968*5000
912ESCOBARIAduncanii SB 467SB 46710000
912.7ESCOBARIAgrata Cerro Nias del Buro ***********6000
914.8ESCOBARIArobertii LX 184 (312.220)LX 184 1200050000
914.91ESCOBARIArunyonii LX 058 LX 058 *5000
916.92ESCOBARIAsisperae CH 507CH 507*10000
917ESCOBARIASP. LM 184LM 1841000040000
917.6ESCOBARIASP. CODE 16**********900040000
918ESCOBARIAstrobiliformis C.J.SNICERC.J.SNICER800030000
920ESCOBARIAstrobiliformis C.L.KUNTEC.L.KUNTE800030000
922ESCOBARIAstrobiliformis LX 276 LX 276800030000
924ESCOBARIAstrobiliformis MK 26.74MK 26.74800030000
926ESCOBARIAstrobiliformis MK 29.107MK 29 . 107800030000250000
928ESCOBARIAstrobiliformis MK 29.107 AMK 29 . 107 A*400037000
928.24ESCOBARIAstrobiliformis MK 30.115MK 30.115*6000
931ESCOBARIAstrobiliformis PM 24.75PM 24.75*4000
932ESCOBARIAstrobiliformis PM 25.81PM 25.818000
934ESCOBARIAvariicolor MH 9MH 9*6000
935.312ESCOBARIAvivipara clorado***********7000
935.32ESCOBARIAvivipara sulphur OKL**********1200050000
935.8ESCOBARIAvivipara v arizonica ***********7000
936ESCOBARIAvivipara v arizonica SB 1401SB 140112000
936.4ESCOBARIAvivipara v arizonica SB 347SB 347*8000
938ESCOBARIAvivipara v bisbeeana DJF 284DJF 28412000
942ESCOBARIAvivipara v neomexicana PP 118PP 1181200045000350000
942.5ESCOBARIAvivipara v neomexicana SB 721SB 721*7000
944ESCOBARIAvivipara v neomexicana SNL 100 SNL 100 1000035000270000
944.6ESCOBARIAzilziana SB 603SB 60310000
946ESCOBARIAMIX**********800025000
FRAILEA
948FRAILEA afilanensis**********800030000
948.2FRAILEA afilanensis eas.**********1000035000
948.6FRAILEA alacriportana Gf 088Gf 88800030000250000
950FRAILEA altasensis PR 717PR 717800030000
952FRAILEA altasensis PR 951PR 951800030000
953.992FRAILEA angelensis **********12000
954FRAILEA angelensis P 390P 3901800075000
957.82FRAILEA asteroides baltazar*15000135000
958FRAILEA asteroides QUARAY*12000110000
960FRAILEA asteroides GF 465 (330.232)GF 46540000170000
962FRAILEA asteroides KH 0586KH 0586*18000160000
962.4FRAILEA asterioides PR 32 (3023 NA)PR 32*40000
964FRAILEA buenekeri green (706 AZ)**********1000040000
964.18FRAILEA buenekeri browwn**********12000
964.25FRAILEA buenekeri FS 384FS 38414000
967.91FRAILEA castanea K 1632K 1632*20000180000
972FRAILEA cataphracta v.pirateta ***********20000
974FRAILEA cataphracta MU 611MU 611*20000
974.1FRAILEA cataphracta MU 612MU 612*25000
974.12FRAILEA cataphracta MU 618MU 618*25000
975FRAILEA colombiana10000
982FRAILEA densispina AH 54 (725.5)AH 54600020000160000600000
982.2FRAILEA densispina GF 335 GF 335 1200050000
984FRAILEAitangori**********600020000160000600000
986FRAILEAitaquiensis n.n.FS 144 (carminfilamentosa)FS 144 800030000
987.9FRAILEA klingleriana **********12000
989.6FRAILEA mammifera F TMAVA**********1200050000
989.7FRAILEA mammifera GF 223GF 2231200050000400000
990FRAILEA mammifera GF 315 GF 315 1200050000
992FRAILEA mammifera HU 345 HU 345 1400060000500000
994FRAILEA perumbilicata FS 520FS 520600025000200000
998FRAILEA perumbilicata HU 1022HU 10228000
1000FRAILEA perumbilicata v.GF 476GF 476800030000
1000.4FRAILEA perucumbilata v.spinosior FR 1385CFR 1385C12000
1001.8FRAILEA phaeodisca imp.B.Spee**********800030000
1002FRAILEA phaeodisca AH 25AH 251000050000
1002.4FRAILEA phaeodisca AH 27AH 278000
1004FRAILEA phaeodisca AH 41AH 41800030000
1006FRAILEAphaeodisca GF 349GF 349800030000
1008FRAILEAphaeodisca GF 747 (330.1400)GF 747800030000
1008.25FRAILEA phaeodisca KH 0789KH 07898000
1008.28FRAILEA phaeodisca KH 791KH 7918000
1008.4FRAILEA phaeodisca HU 75 HU 758000
1010.4FRAILEA phaeodisca MGH 31MGH 31*5000
1012FRAILEA phaeodisca SCHL 085SCHL 085800030000
1012.18FRAILEA phaeodisca SCHL 7-173 (330.1430)SCHL 7-17310000
1012.2FRAILEA phaeodisca SCHL 7-195 (330.1433)SCHL 7-195800030000
1012.45FRAILEA piltzii P 432P 432*4000
1013.9FRAILEApseudograhliana **********800030000
1014FRAILEApseudograhliana MAW 01 MAW 01600025000
1016FRAILEA pumila H 348H 348800030000
1016.52FRAILEA pumila HU 798 (330.1655)HU 798*5000
1018FRAILEA pumila UN 652 (330.1842) UN 6521000040000
1020FRAILEA pumila v.itaqui Rio Grande (330.1920)**********1000040000
1024FRAILEA pygmaea KH 938KH 938800030000
1026FRAILEA pygmaea VG 422VG 4228000
1030FRAILEA pygmaea VG 423 VG 423 1000040000
1039.4FRAILEA pygmaea VG 436VG 4366000
1049.95FRAILEA spec. C 940C 94022000100000
1050.2FRAILEA spec. VG 435VG 435700030000
1050.4FRAILEA spec. VG 438VG 438800035000
1052FRAILEA spec. VG 442VG 4426000
1054FRAILEA spec. VG 443VG 4437000
1056FRAILEA spec. VG 448VG 4487000
1056.25FRAILEA spec. VG 453VG 4531000035000300000
1057.92FRAILEA sp 7 (castanoidea 1192)12000
1058FRAILEA sp 121000040000
1060FRAILEA MIX**********500023000210000
GLANDULICACTUS
1062GLANDULICACTUSuncinatus **********1200050000
1062.25GLANDULICACTUSuncinatus KSM 626 KSM 6261600065000
1062.37GLANDULICACTUSuncinatus PP 829PP 8291600065000
1062.4GLANDULICACTUSuncinatus PP 1472 PP 14721600065000
1066GLANDULICACTUSwrightii **********1600065000
1068GLANDULICACTUSwrightii Otero Co **********12000
1070GLANDULICACTUSwrightii GL 704GL 7041200050000
1072GLANDULICACTUSwrightii JM 100JM 1001200050000
1074GLANDULICACTUSwrightii JM 136JM 1361200050000
1076GLANDULICACTUSwrightii SB 338SB 3381200050000
1078GLANDULICACTUSwrightii SB 341SB 341*8000
1080GLANDULICACTUSwrightii SB 343SB 3431200050000
1082GLANDULICACTUSwrightii SB 404SB 404*14000
1084GLANDULICACTUSwrightii SB 490SB 490*8000
1084.45GLANDULICACTUSwrightii SB 840SB 8401600065000
1086GLANDULICACTUSMIX**********1000035000250000
GYMNOCACTUS
1089.2GYMNOCACTUSbeguinii **********10000
1089.218GYMNOCACTUSbeguinii couh**********40000
1089.4GYMNOCACTUSbeguinii la viga**********1200050000
1090.32GYMNOCACTUSbegunii Ramos Arispe12000
1090.332GYMNOCACTUSbegunii Rapik18000
1093.6GYMNOCACTUSbeguinii FPAN 324FPAN 32412000
1094GYMNOCACTUSbeguinii LX 176 LX 176 1200050000400000
1094.25GYMNOCACTUSbeguinii MM 188MM 18812000
1095.52GYMNOCACTUSbeguinii PAN 4PAN 412000
1096GYMNOCACTUSbeguinii RS 308RS 30812000
1098GYMNOCACTUSbeguinii TCG 41005TCG 410051200050000
1098.2GYMNOCACTUSbeguinii TCG 41006TCG 4100612000
1100GYMNOCACTUSbeguinii v.pailanus MZ 1250 MZ 1250 14000
1100.2GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis **********12000
1101GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis EL CHIFLON***********14000110000
1101.3GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis vel ruz kvet**********1400055000
1101.4GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis MK 87.259MK 87.2591400055000
1101.45GYMNOCACTUSbeguinii v. senilis RS 361RS 361*9000
1101.8GYMNOCACTUSbeguinii v. smithii MM 187MM 1871400055000
1101.831GYMNOCACTUSbeguinii v. smithii RS 089RS 08916000
1104GYMNOCACTUSgielsdorfianus **********1600065000
1104.4GYMNOCACTUSgielsdorfianus Las Tablas SLP ***********12000
1104.8GYMNOCACTUSgielsdorfianus GM 582GM 582*14000
1106GYMNOCACTUSgielsdorfianus MK 114 . 374MK 114 . 374*14000
1110GYMNOCACTUSgielsdorfianus RS 1177A RS 1177A *14000
1111.135GYMNOCACTUShoriphilus ssp. KVETAE CH 412CH 412*12000
1113.617GYMNOCACTUSknuthianus GK 577GK 577*12000
1113.62GYMNOCACTUSknuthianus MM 189MM 189*12000
1113.8GYMNOCACTUSknuthianus RS 678RS 678*12000
1114GYMNOCACTUSknuthianus RS 679RS 679*12000
1116.22GYMNOCACTUSsaueri MZ 656MZ 656*14000
1117.5GYMNOCACTUSsp.hk bily (775.5)**********1200045000
1118.8GYMNOCACTUSsubterraneus ***********14000
1118.88GYMNOCACTUSsubterraneus Rapic.*16000
1119.206GYMNOCACTUSsubterraneus v zaragozae TCG 47101TCG 47101*20000
1120GYMNOCACTUSviereckii Lau 1159, Sierra Sal Lau 11591400055000450000
1124GYMNOCACTUSviereckii HK 377HK 377*9000
1128GYMNOCACTUSviereckii spec. HK 730HK 730*20000
1129.982GYMNOCACTUSviereckii v neglectus ***********12000
1130GYMNOCACTUSviereckii v neglectus other form**********1200045000
1130.15GYMNOCACTUSviereckii v neglectus code kp 960***********12000
1130.16GYMNOCACTUSviereckii v neglectus code kp 961***********12000
1130.17GYMNOCACTUSviereckii v neglectus code kp 962***********12000
1132GYMNOCACTUSviereckii v.major L 730L 7301200045000350000
1133.42GYMNOCACTUSysabelae PP 835PP 835*14000
1134GYMNOCACTUSMIX**********800030000200000
GYMNOCALYCIUM
1136GYMNOCALYCIUMaccorugatum form / extra exclusive curved spines JPR 95 - 138 / 407JPR 95 -138 / 4071200050000
1138GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 555STO 555800030000250000
1140GYMNOCALYCIUMaccorugatum STO 901 STO 9011000040000350000
1142GYMNOCALYCIUMaccorugatum LB 438LB 438500020000
1142.82GYMNOCALYCIUMaccorugatum RS 1900RS 1900*15000130000
1144GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 32VS 321200050000450000
1146GYMNOCALYCIUMaccorugatum VS 34VS 34*7000
1148GYMNOCALYCIUMachirasense forma GN 91-77/1181GN 91-77/11811000040000
1154GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.363 GN 77 / 363*4000
1156GYMNOCALYCIUMachirasense GN 77.365GN 77-365800030000250000
1156.5GYMNOCALYCIUMachirasense GN 90-273.878GN 90-273.878*4000
1158GYMNOCALYCIUMachirasense VG 416VG 416700030000
1160GYMNOCALYCIUMachirasense ECHINATUM FORM LF 6LF 61000040000
1160.2GYMNOCALYCIUMachirasense ECHINATUM VG 004VG 004800030000
1162GYMNOCALYCIUMachirasense v. chacrasense GN 88-117/286 GN 88-117/286 8000
1165GYMNOCALYCIUMALBIAREOLATUM V RAMOSUM LF 32 LF 32800030000
1166GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 207, Va. Sanagasta, La Rioja …. VG 207600025000
1168GYMNOCALYCIUMalboareolatum VG 208 VG 208600025000
1170GYMNOCALYCIUMalboareolatum VS 58VS 58600025000
1174GYMNOCALYCIUMaltagraciense P 119P 1196000
1177.8GYMNOCALYCIUMambatoense - nidulans JN 63JN 631000040000
1178GYMNOCALYCIUMambatoense - nidulans JN 65JN 651000040000
1180GYMNOCALYCIUMambatoense till ritterianum KP 206KP 2061000040000
1180.49GYMNOCALYCIUMamerhauserii 6000
1180.5GYMNOCALYCIUMamerhauserii HA 89.229HA 89.2294000
1182GYMNOCALYCIUMamerhauserii STO 88-229/2STO 88-229/2400018000165000
1184GYMNOCALYCIUMandreae **********600020000170000
1188GYMNOCALYCIUMandreae VG 485VG 4856000
1192GYMNOCALYCIUMandreae ssp. Fechcerii P 378 P 378600020000150000
1194GYMNOCALYCIUMandreae v. longispinum GN 365/1226GN 365/1226600020000
1196GYMNOCALYCIUMandreae v. RUBRIFLORUM**********600020000150000
1202GYMNOCALYCIUMasterium Cord - bizarní, ploche**********800030000
1204GYMNOCALYCIUMbaldianum **********600020000150000
1208GYMNOCALYCIUMbaldianum cerv kvet**********600020000150000
1210GYMNOCALYCIUMbaldianum coll. V. E. Turecekcoll. V. E. Turecek600020000150000
1210.4GYMNOCALYCIUMbaldianum EL RODIO CATAN**********600020000
1214GYMNOCALYCIUMbaldianum SIERRA**********600020000
1214.3GYMNOCALYCIUMbaldianum SPECIAL FORM**********8000
1216GYMNOCALYCIUMbaldianum Venter**********600020000150000
1216.5GYMNOCALYCIUMbaldianum v centeri**********600020000150000
1218GYMNOCALYCIUMbaldianum v venturianum**********600020000
1220GYMNOCALYCIUMbaldianum aff. VG 572VG 5726000
1220.45GYMNOCALYCIUMbaldianum JO 295 JO 295600020000150000
1224GYMNOCALYCIUMbaldianum JPR 95-179/550JPR 92-179/550600020000150000
1224.4GYMNOCALYCIUMbaldianum JPR 95-180/522JPR 95-180/5226000
1224.82GYMNOCALYCIUMbaldianum LB 1243LB 1243600020000150000500000
1226GYMNOCALYCIUMbaldianum P 127P 127600020000150000500000
1234GYMNOCALYCIUMbaldianum STO 35/3STO 35/3600020000150000
1236GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 04-183VG 04-183600020000150000
1238GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 068VG 068600020000150000
1240GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 183 ( 331.311)VG 1836000
1242GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 351VG 351600020000150000
1246GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 558 VG 558600020000150000
1248GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 559 VG 559600020000150000
1250GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 564VG 564600020000150000
1252GYMNOCALYCIUMbaldianum VG 565VG 565600020000150000
1252.38GYMNOCALYCIUMbaldianum v. albiflorum JPR 178/544 JPR 178/544 600020000150000
1252.42GYMNOCALYCIUMbaldianum v. albiflorum JPR 95 - 177 / 542JPR 95 -177 / 542600020000
1254.4GYMNOCALYCIUMbayrianum GN 88-69/169GN 88-69/169*7000
1258GYMNOCALYCIUMbicolor simplex**********600020000
1260GYMNOCALYCIUMbodenbenderianum ssp. intertextum v. moserianum P 113 P 1131200050000
1264GYMNOCALYCIUMborthii till striglianum GN 89-141/351GN 89-141/351600020000
1266GYMNOCALYCIUMborthii GN 89-85/476GN 89-85/476600020000
1268GYMNOCALYCIUMborthii LB 296LB 296*1000080000
1268.4GYMNOCALYCIUMborthii RER 172RER 172600020000
1270GYMNOCALYCIUMborthii RER 183RER 183600020000
1274GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense **********600020000
1276GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 012 VG 012600020000150000
1277.4GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 410/1VG 410/11200045000
1278GYMNOCALYCIUMborthii ssp. nogolense VG 421VG 4211400055000
1282GYMNOCALYCIUMbozsingianum***********1000080000
1282.21GYMNOCALYCIUMbozsingianum F. LONG BOZSING**********1200050000
1284GYMNOCALYCIUMbozsingianum form / dark body , pink flower with a red throat / P 2051200050000400000
1286GYMNOCALYCIUMbozsingianum VS 19VS 19*8000
1288GYMNOCALYCIUMbrachypetalum **********6000
1290GYMNOCALYCIUMbrachypetalum EX ELSNE**********600020000
1292GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 25/64JPR 25/64600020000
1294GYMNOCALYCIUMbrachypetalum JPR 29/72 JPR 29/72 800030000
1296GYMNOCALYCIUMbruchii **********600020000
1300GYMNOCALYCIUMbruchii LB 335LB 335600020000
1302GYMNOCALYCIUMbruchii VG 469VG 469600020000
1304GYMNOCALYCIUMbruchii VG 481VG 481600020000
1306GYMNOCALYCIUMbruchii VG 528 VG 528600020000
1308GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense**********8000300002500001000000
1308.4GYMNOCALYCIUMbruchii redish sp.**********600020000170000
1309.9GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 150JN 150600020000150000
1310GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 153JN 153600020000
1310.251GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense JN 53JN 53800030000
1318GYMNOCALYCIUMbruchii f. lafaldense VG 335VG 335800030000250000
1322GYMNOCALYCIUMbruchii till parvulum INTERMEDIATE FORM JPR 92 - 103 / 248JPR 92 -103 / 248600020000150000
1324GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum **********800030000
1326GYMNOCALYCIUMbruchii v.albispinum La Falda **********600020000
1328GYMNOCALYCIUMbruchii v. brigittae P 214P 2146000
1330GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum LF 90LF 90800030000
1332GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 341VG 341800030000
1334GYMNOCALYCIUMbruchii v.niveum VG 536 VG 536800030000
1334.4GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. melojeri VG 272VG 272*6000
1336GYMNOCALYCIUMbruchii ssp. Nogolen VG 412VG 412800030000250000
1338GYMNOCALYCIUMcalochlorum **********800030000
1338.8GYMNOCALYCIUMcalochlorum CARLOS josef odehnal**********600020000
1340GYMNOCALYCIUMcalochlorum CARLOS PAZODEHNAL600020000150000600000
1342GYMNOCALYCIUMcalochlorum sierra deoro cordoba**********600020000
1342.35GYMNOCALYCIUMcalochlorum villa san luis**********600020000
1342.6GYMNOCALYCIUMcalochlorum JN 159JN 1594500
1344GYMNOCALYCIUMcalochlorum JO 210JO 210600020000150000
1344.35GYMNOCALYCIUMcalochlorum KP 330KP 330600020000
1344.42GYMNOCALYCIUMcapillaense **********600020000150000
1344.52GYMNOCALYCIUMcapillaense coll.josef.odehnal**********600020000
1344.62GYMNOCALYCIUMcapillaense form / large root , blue fruits, pink flowe JO 213JO 213600020000
1344.72GYMNOCALYCIUMcapillaense LF 87LF 87600020000
1346.75GYMNOCALYCIUMcardenacianum ***********15000
1346.79GYMNOCALYCIUMcardenacianum DE TARIJA***********20000180000
1346.8GYMNOCALYCIUMcardenacianum JO 193JO 193*20000
1349.98GYMNOCALYCIUMcarminanthum P 133P 133900040000
1350GYMNOCALYCIUMcarminanthum P 135P 135*6000
1352GYMNOCALYCIUMcarminanthum SE SLOPES 1550**********800030000
1361.22GYMNOCALYCIUMcastellanosii v.armilanatum RER 424 RER 424 *10000
1361.228GYMNOCALYCIUMcastellanosii v.armilanatum VS 15VS 15*18000
1361.7GYMNOCALYCIUMcatamarcense **********800030000
1362GYMNOCALYCIUMcatamarcense ARCENSE**********800030000
1362.35GYMNOCALYCIUMcatamarcense VG 073VG 073*5000
1362.42GYMNOCALYCIUMcatamarcense f. montanum VS 67VS 67*15000
1364GYMNOCALYCIUMcatamarcense ssp. Acinacispinum STO 87-45/2STO 87-45/28000
1366GYMNOCALYCIUMchubutense ***********4000
1368GYMNOCALYCIUMchubutense JPR 33/82JPR 92- 33 / 826000
1368.4GYMNOCALYCIUMchubutense JPR 92-38.91JPR 92-38.916000
1370GYMNOCALYCIUMchubutense WP 40/50aWP 40/50a600020000
1370.62GYMNOCALYCIUMcoloradense VG 401VG 401*12000
1372.2GYMNOCALYCIUMcordobense *5000
1374GYMNOCALYCIUMdamsii ssp.evae v.centrispinum**********800030000
1376GYMNOCALYCIUMdenudatum v. delaetianum***********8000
1380GYMNOCALYCIUMdenudatum cv.JAN.Suba**********1400060000500000
1384GYMNOCALYCIUMdeezianum**********600020000
1386GYMNOCALYCIUMerinaceum 1375**********600020000
1386.4GYMNOCALYCIUMerinaceum AZ 1AZ 1600020000
1388GYMNOCALYCIUMerinaceum B 184B 184600020000
1390GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 87A BKN 87A600020000
1392GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 88ABKN 88A600020000
1394GYMNOCALYCIUMerinaceum BKN 94BBKN 94B800030000
1396GYMNOCALYCIUMerinaceum JN 167( CODE 39/00)JN 167600020000
1398GYMNOCALYCIUMerinaceum JL 40 JL 40 600020000
1398.5GYMNOCALYCIUMerinaceum JPR 193.583JPR 193.583800030000
1400GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89 - 105 / 139WP 89 - 105 / 1398000
1402GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum LF 85LF 85800030000250000
1404GYMNOCALYCIUMerinaceum v. paucisquamosum JPR 95 - 192 / 582JPR 95 -192 / 582600020000
1406GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum = amerhauserii form JPR 95-193/587JPR 95-193/587600020000150000
1408GYMNOCALYCIUMerinaceum v.paucisquamosum VS 149 VS 149 6000
1410GYMNOCALYCIUMerinaceum WP 89-108/143WP 89-108/1436000
1412GYMNOCALYCIUMeurypleurum **********1800080000
1413GYMNOCALYCIUMferocior**********10000
1414GYMNOCALYCIUMferrarii **********1000040000
1414.452GYMNOCALYCIUMferrarii JN 502JN 502*15000
1416GYMNOCALYCIUMferrarii JO 121JO 12110000
1418GYMNOCALYCIUMferrarii P 136P 1361000040000
1420GYMNOCALYCIUMferrarii VS 60VS 601000040000
1422GYMNOCALYCIUMferrarii VG 665 VG 6651400060000
1426.25GYMNOCALYCIUMferox *25000
1426.4GYMNOCALYCIUMferox P 40P 40*35000
1426.6GYMNOCALYCIUMferox P 79 aP 79 a*35000
1426.7GYMNOCALYCIUMferox VG 725VG 725*35000
1426.74GYMNOCALYCIUMferox v. ferocior AGU.VG 725*35000
1426.8GYMNOCALYCIUMfischerii LF 5LF 5تمام شد
1428.4GYMNOCALYCIUMfischerii VG 008VG 008500020000170000
1429.65GYMNOCALYCIUMfischerii VS 1VS 1600020000
1430GYMNOCALYCIUMfischerii ssp. suyuquense VS 8VS 81000040000350000
1433.41GYMNOCALYCIUMfriedrichi special form**********10000
1434GYMNOCALYCIUMfriedrichi v.melocactiformis**********800035000
1436GYMNOCALYCIUMgaponii COLL.G. NEUHUMBERCOLL.G. NEUHUMBER600020000
1438GYMNOCALYCIUMgibbosum F. SIRSRA PLOSS. ZEBR***********4000
1440GYMNOCALYCIUMgibbosum pluricostatum**********800030000250000
1444GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp. RADEKII JPR 92 - 70 / 157JPR 92 - 70 / 157800030000250000
1446GYMNOCALYCIUMgibbosum ssp.FERDINANDII JPR 92-21/55JPR 92 - 21 / 55800030000
1448GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 27 / 66JPR 92 - 27 / 66*5000
1450GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 29 / 72JPR 92 - 29 / 72800030000
1452GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum TILL CHUBUTENSE JPR 92 - 31 / 79 JPR 92 - 31 / 79 8000
1454GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 36 / 89JPR 92 - 36 / 891200050000
1454.4GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 40.93JPR 92 - 40.93600020000170000
1454.44GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 92 - 72.161JPR 92 - 72.161800030000250000
1456GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum JPR 95 - 118 / 297JPR 95 -118 /297800030000
1456.75GYMNOCALYCIUMgibbosum v. brachypethalum P 101P 10110000
1458GYMNOCALYCIUMgibbosum v. kozelskyanum**********8000
1458.5GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nigrum**********12000
1460GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nigiareolatum EX SM.**********12000
1462GYMNOCALYCIUMgibbosum v.nobile**********800030000
1463.92GYMNOCALYCIUMgibbosum v. chubutense JPR 92-52/117JPR 92-52/11710000
1463.96GYMNOCALYCIUMgibbosum v. chubutense JPR 92-56/128JPR 92-56/12810000
1464GYMNOCALYCIUMgibbosum v. chubutense WP 92-128/182WP 92-128/182800030000
1466GYMNOCALYCIUMglaucum **********1400060000500000
1468GYMNOCALYCIUMglaucum JN 492JN 49230000130000
1468.3GYMNOCALYCIUMglaucum JN 496JN 496*15000
1470GYMNOCALYCIUMglaucum VG 658VG 65825000
1470.6GYMNOCALYCIUMgrandiflorum**********1000040000
1472GYMNOCALYCIUMguanchinense **********800030000250000
1474GYMNOCALYCIUMguanchinense LF 17ALF 17A8000
1474.32GYMNOCALYCIUMguanchinense P 226P 22610000
1474.5GYMNOCALYCIUMguanchinense VS 35VS 3518000
1476GYMNOCALYCIUMguanchinense .ERRUNUM***********7000
1478GYMNOCALYCIUMguanchinense F.sometime**********1400060000
1480GYMNOCALYCIUMhossei TYP EX.SCHUTZ**********20000
1482GYMNOCALYCIUMhossei till nidulans NEW INTERMEDIATE FORM KP 614KP 6142000080000
1484GYMNOCALYCIUMhenisii v . albispinum**********1200050000
1486GYMNOCALYCIUMhenisii v vanvlietii**********1200050000400000
1488GYMNOCALYCIUMhossei VG 196**********1400060000
1488.8GYMNOCALYCIUMhossei sensa**********14000
1490GYMNOCALYCIUMhossei VG 198 VG 1981400060000
1492GYMNOCALYCIUMhossei LF 18LF 1810000
1494GYMNOCALYCIUMhyptiacanthum v.citriflorum**********600020000150000
1496GYMNOCALYCIUMhybopleurum f central spinnes **********600020000150000
1498GYMNOCALYCIUMintertextum “var. green?” VG 327VG 32730000130000
1500GYMNOCALYCIUMintertextum VG 040VG 040800035000300000
1502GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum P 382P 382800030000
1504GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 201VG 201300001300001100000
1506GYMNOCALYCIUMkieslingii fa. castaneum VG 670 VG 6701800080000
1508GYMNOCALYCIUMkieslingii P 383 P 383 800030000250000
1510GYMNOCALYCIUMkieslingii V.alboreolatum**********1000040000350000
1512GYMNOCALYCIUMkieslingii v. alboareolatum STO 180 STO 180 1000040000350000
1514GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum LF 25LF 251000040000350000
1516GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum P 220 P 220 1000040000
1517.8GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum VS 50VS 501000040000350000
1518GYMNOCALYCIUMkieslingii v.castaneum VS 57VS 571200050000
1520GYMNOCALYCIUMkozelskyanum - bizarní**********600028000
1520.2GYMNOCALYCIUMkozelskyanum LB 396LB 3962400060000
1522GYMNOCALYCIUMkroenleinii VG 508VG 5081000040000350000
1524GYMNOCALYCIUMleptanthum STO 278 STO 278 1000040000350000
1524.6GYMNOCALYCIUMlukasiki JPR 100/237JPR 100/2378000
1526GYMNOCALYCIUMmazanense***********7000
1527.81GYMNOCALYCIUMmazanense JO *7000
1528GYMNOCALYCIUMmazanense JO 129JO 1291400060000500000
1530GYMNOCALYCIUMmazanense VG 660VG 6601600070000600000
1532GYMNOCALYCIUMmazasense v.ferox **********1600038000
1534GYMNOCALYCIUMmazanense v. polycephalum VS 46 (350.3058 ) VS 4616000
1536GYMNOCALYCIUMmiltii JPR 92 - 94 / 218JPR 92 - 94 / 218800030000250000
1538GYMNOCALYCIUMmonvillei coll.josef.odehnalcoll.j.odehnal*5000
1540GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 271VG 271600020000
1542GYMNOCALYCIUMmonvillei VG 274VG 274800030000
1548GYMNOCALYCIUMmonvillei v. safronovii VG 506VG 506*12000
1548.14GYMNOCALYCIUMmonvillei v. steineri VG 504VG 504*8000
1552GYMNOCALYCIUMmoserianum**********800030000
1554GYMNOCALYCIUMmostii VG 338VG 3381200050000
1555.24GYMNOCALYCIUMmostii v.genseri VG 341 AVG 341 A12000
1556GYMNOCALYCIUMmucidum**********1200050000
1558GYMNOCALYCIUMnataliae VG 309VG 3092000080000
1560GYMNOCALYCIUMnataliae VG 709VG 7091600070000
1562GYMNOCALYCIUMnetrelianum**********600020000
1564GYMNOCALYCIUMneuhuberii **********1200050000400000
1566GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89-77/363 GN 89-77/363 1200050000
1568GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 91-77/1181GN 91-77/11811200050000
1570GYMNOCALYCIUMneuhuberii GN 89/77GN 89/77*8000
1570.5GYMNOCALYCIUMneuhuberii VS 7VS 71600070000
1572GYMNOCALYCIUMneuhuberii Suyuque Nuevo **********500020000
1572.7GYMNOCALYCIUMnigriareolatum JPR 186/224JPR 186/2241200050000
1574GYMNOCALYCIUMnigriareolatum KP 441 KP 4411400060000
1576GYMNOCALYCIUMobductum P 121P 121700030000
1578GYMNOCALYCIUMochoterenai FB 173FB 1731000040000300000
1578.4GYMNOCALYCIUMochoterenai JPR 92-107.257JPR 92-107.257*3500
1580GYMNOCALYCIUMochoterenai GN 59.2839GN 59.28391000040000
1582GYMNOCALYCIUMochoterenai VG 250VG 2501200050000400000
1584GYMNOCALYCIUMochoterenai STO 210 STO 210 1400060000500000
1586GYMNOCALYCIUM(ochoterenai )? VG 255VG 2551200050000400000
1588GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum **********10000
1588.4GYMNOCALYCIUMochoterenai v. variispinum**********14000
1590GYMNOCALYCIUMochoterenai v. cinereum GN 86-5/4GN 86-5/4600020000
1592GYMNOCALYCIUMochoterenai v.cinereum VS 13VS 13500023000
1594GYMNOCALYCIUMochoterenai v. herbsthoferianum LB 386LB 386*12000100000
1596GYMNOCALYCIUMochoterenae v scoparium LB 383LB 3831200050000
1598GYMNOCALYCIUMpapschii Loma Bola **********600020000150000600000
1600GYMNOCALYCIUMpapschii LOMA BOLA + LA POBLACION = PARVULUM TYPUS JS 157JS 157600020000150000600000
1602GYMNOCALYCIUMpapschii STO 521 STO 521 8000
1604GYMNOCALYCIUMpapschii VG 295 VG 295600020000
1604.18GYMNOCALYCIUMpapschii VG 968VG 9686000
1606GYMNOCALYCIUMpapschii VS 160VS 1601000040000
1608GYMNOCALYCIUMparvulum F.GN**********600020000
1608.5GYMNOCALYCIUMparvulum JPR 92-103/248JPR 92-103/248*3000
1610GYMNOCALYCIUMparvulum VG 503 VG 503400018000
1610.4GYMNOCALYCIUMparvulum ssp. Huettneri VG 541VG 541800030000
1612GYMNOCALYCIUMplatygonum STO 474STO 474500023000
1614GYMNOCALYCIUMplatygonum VG 065/1VG 065/1600027000
1615.35GYMNOCALYCIUMpolycephalum Cuipan - nádh.otrn.*20000
1615.92GYMNOCALYCIUMprochazkianum JPR 95-184/562JPR 95-184/562*20000
1616GYMNOCALYCIUMprochazkianum JPR 95-184/562AJPR 95-184/562A*15000
1618GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberii nuevo***********10000
1620GYMNOCALYCIUMpugionacanthum STO 238 STO 238800030000250000
1622GYMNOCALYCIUMpugionacanthum VS 52VS 521200050000
1624GYMNOCALYCIUMquehlianum Calamuchita , Cordoba**********1000040000
1624.3GYMNOCALYCIUMquehlianum JN 141JN 1411000040000
1626GYMNOCALYCIUMragonesii P 18P 181000040000
1628GYMNOCALYCIUMreductum OLD.CEZECK.COLL**********600020000
1628.4GYMNOCALYCIUMrubriflorum**********600020000
1630GYMNOCALYCIUMpseudoneuhuberi Suyugue Nuevo ***********6000
1632GYMNOCALYCIUMpugionacanthum P 72P 721600070000
1635.8GYMNOCALYCIUMreductum old cezech collection8000
1636GYMNOCALYCIUMreductum JPR 92 - 17 / 45JPR 92 - 17 / 458000
1640GYMNOCALYCIUMreductum JPR 95 - 113 / 273JPR 95 -113 / 2731200050000
1640.4GYMNOCALYCIUMreductum WP 89 - 19 / 23WP 89 - 19 / 23*8000
1642GYMNOCALYCIUMrhodantherum RER 037RER 03710000
1644GYMNOCALYCIUMrhodantherum VS 40 VS 401000040000
1646GYMNOCALYCIUMriojense 015**********1400060000
1646.4GYMNOCALYCIUMriojense JN 60JN 601400060000
1648GYMNOCALYCIUMriojense STO 87- 41/2STO 87- 41/21000040000
1648.52GYMNOCALYCIUMriojense (triacantum) VG 554VG 5541200050000
1650GYMNOCALYCIUMriojense TRIACANTHUM till stellatum PAUCISPINUM BKN 73CBKN 73C1000040000
1652GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SANJUANENSE GN 89-188/542GN 89-188/542800030000
1652.2GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum SANJUANENSE VS 33VS 3312000
1652.6GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum GN 88-121/1GN 88-121/112000
1656GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum KP 194KP 1942000080000
1658GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum three long dark spines KP 204KP 2041400060000
1659GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum STO 88 - 121 / 1 (DS-010732)STO 88 - 121 / 11400060000
1659.25GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum STO 88 - 223 / 2 (DS-013527)STO 88 - 223 / 21400060000
1662GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum VG 398/1VG 398/11400060000500000
1664GYMNOCALYCIUMriojense ssp. kozelskyanum WS 225-1WS 225-11200050000
1665.82GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. guasayense TYP JN 108JN 108*8000
1666GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE GN 92-442/415 GN 92-442/4151200050000
1668GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum KP 272KP 2721200050000400000
1670GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum TRIACANTHUM FORM P 126P 12625000110000
1671.999GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum VG 347 VG 347 25000110000
1672GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum VG 347 AVG 347 A1000040000
1674GYMNOCALYCIUMriojense ssp. piltziorum , nice black spines P 38P 381000040000350000
1676GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum PLATYGONUM FORM P 216P 2161200050000
1678GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense P 140P 1401000040000
1680GYMNOCALYCIUMriojense v. pipanacoense VG 378VG 378500020000
1682GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 258KP 2581000040000
1684GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE KP 297KP 2971200050000
1686GYMNOCALYCIUMriojense ssp. paucispinum v. GUASAYANENSE PLUM BODY KP 670KP 67025000
1688GYMNOCALYCIUMriojense var. sanjuanense VG 233VG 233*12000
1690GYMNOCALYCIUMriojense VG 664 VG 664800030000
1692GYMNOCALYCIUMritterianum WR 126 WR 126600020000
1696GYMNOCALYCIUMrobustum KP 306AKP 306A1200050000
1698GYMNOCALYCIUMrobustum KP 684KP 6841200050000
1700GYMNOCALYCIUMrobustum LF 86 LF 861400055000
1702GYMNOCALYCIUMrubriflorum**********800030000
1706GYMNOCALYCIUMsaglionis v. nigrispinum**********8000
1706.4GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 04-073VG 04-07310000
1708GYMNOCALYCIUMsaglionis f. VG 168VG 168*6000
1709.15GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 210aVG 210a1000040000
1709.2GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 553VG 5531200050000
1710GYMNOCALYCIUMsaglionis VG 671VG 6711000040000
1712GYMNOCALYCIUMschatzlianum JPR 92 - 15 / 37JPR 92 - 15 / 37600020000
1714GYMNOCALYCIUMschatzlianum JPR 92-7/13JPR 92-7/13600020000
1716.251GYMNOCALYCIUMschickendantzii DONTZII2000090000
1716.32GYMNOCALYCIUMschickendantzii JN 490JN 49020000
1716.38GYMNOCALYCIUMschickendantzii JPR 88.199 JPR 88.199*10000
1716.4GYMNOCALYCIUMschickendantzii JPR 89.206JPR 89.2061800080000
1716.432GYMNOCALYCIUMschickendantzii GN 859.2839GN 859.283920000
1716.48GYMNOCALYCIUMschickendantzii v. delaetii WS 207AWS 207A24000
1718GYMNOCALYCIUMschroederianum**********600020000
1720GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum C.H.AC.HELMUT.AMER800030000
1722GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucicustatum LB 960LB 960600020000
1722.4GYMNOCALYCIUMschroederianum v paucispinum COLL.HELMUT.ANEHAUSERCOLL.HELMUT.ANEHAUSER10000
1724GYMNOCALYCIUMschroederianum SCHL 131SCHL 131600027000
1726GYMNOCALYCIUMsibalii JN 3JN 3*4000
1728GYMNOCALYCIUMsibalii SPECIES NOVA FORM JPR 92 - 76 / 166JPR 92 - 76 / 166*6000
1730GYMNOCALYCIUMsibalii JPR 92-77/173 JPR 92-77/1731000040000
1731.72GYMNOCALYCIUMSP. AZ 2**********1000040000
1731.78GYMNOCALYCIUMSP. AZ 7**********12000
1731.8GYMNOCALYCIUMSP. AZ 9**********600020000
1731.81GYMNOCALYCIUMSP. AZ 10**********1000040000
1731.812GYMNOCALYCIUMSP. AZ 12**********10000
1731.813GYMNOCALYCIUMSP. AZ 13**********10000
1731.86GYMNOCALYCIUMSP. AZ 151000040000
1731.88GYMNOCALYCIUMSP. AZ 17800030000
1732GYMNOCALYCIUMSP. B**********800030000
1732.4GYMNOCALYCIUMSP . Albooreo**********800030000
1734GYMNOCALYCIUMSP . CAROLIN**********800030000
1738GYMNOCALYCIUMSP . LOMA BOLA**********800030000
1740GYMNOCALYCIUMSP. Salinas**********1200050000400000
1742GYMNOCALYCIUMSP. Salinas GRANDES**********1200050000
1746GYMNOCALYCIUMSP.CODE 133**********800030000
1748GYMNOCALYCIUMSP. BS 610/3BS 610/3800030000
1750GYMNOCALYCIUMSP. NOVA OVATISEMINEUM GROUPE GN 99 - 1037.3660GN 99 - 1037.3660600020000
1750.5GYMNOCALYCIUMSP. Nova 1**********800030000
1752GYMNOCALYCIUMSP. B 55**********600020000
1753GYMNOCALYCIUMSP. B 83**********10000
1754GYMNOCALYCIUMSP. B 86**********1200050000
1756GYMNOCALYCIUMSP. BKN **********800020000
1758GYMNOCALYCIUMSP. J 91**********1000040000
1760GYMNOCALYCIUMSP. J 92**********2000090000
1764GYMNOCALYCIUMSP. JV 9**********800030000
1765.41GYMNOCALYCIUMSP. G 23**********800030000
1766GYMNOCALYCIUMSP. G 60**********1800080000
1768GYMNOCALYCIUMSP. G 70**********800030000
1768.5GYMNOCALYCIUMSP. G 75**********5000
1769.8GYMNOCALYCIUMSP. GN 167**********8000
1770GYMNOCALYCIUMSP. GN 856.4**********800030000
1774GYMNOCALYCIUMSP. F 71**********800030000
1776GYMNOCALYCIUMSP. LB **********8000
1776.4GYMNOCALYCIUMSP. LF 8 A**********14000
1776.408GYMNOCALYCIUMSP. P 106P 106800030000
1778GYMNOCALYCIUMSP. P 32.CODE**********800030000
1778.25GYMNOCALYCIUMSP. P 34.CODE**********1400060000
1778.6GYMNOCALYCIUMSP. P 40.CODE**********30000130000
1779.98GYMNOCALYCIUMSP. P 50.CODE**********1000040000
1780GYMNOCALYCIUMSP. P 51.CODE**********800030000
1782GYMNOCALYCIUMSP. P 53.CODE**********800030000
1784GYMNOCALYCIUMSP. P 54.CODE**********2000090000
1786GYMNOCALYCIUMSP. P 56.CODE**********2000090000
1786.4GYMNOCALYCIUMSP. P 59.CODE**********800030000
1788GYMNOCALYCIUMSP. P 137.CODE**********1000040000
1790GYMNOCALYCIUMSP. P 50.CODE**********800030000
1792GYMNOCALYCIUMSP. VG**********800030000
1796GYMNOCALYCIUMspec. (amerhauseri v. altagraciense?) VG 053 VG 053800030000250000
1798GYMNOCALYCIUMspec. VG 406/1VG 406/11000040000
1800GYMNOCALYCIUMspec. (borthii ssp. nogolense?) VG 406/2VG 406/22000090000700000
1802GYMNOCALYCIUMspec. (carolinense?) VG 023/112VG 023/112800030000250000
1804GYMNOCALYCIUMspec. (erinaceum?) VG 56a VG 56a500022000
1806GYMNOCALYCIUMspec. (mucidum?) VG 309VG 309800030000
1808GYMNOCALYCIUMspec. STO 223 STO 223 400018000
1812GYMNOCALYCIUMspec. TEL DE TELARITOS**********800030000
1817.8GYMNOCALYCIUMspec. VJ 101.86**********800030000
1817.9GYMNOCALYCIUMspec. VJ 102VJ 102600020000
1818GYMNOCALYCIUMspec. VJ 102/86 VJ 102/86800030000
1818.4GYMNOCALYCIUMspec. STELLATUM VG**********800030000
1820GYMNOCALYCIUMspec. VG 035 (Trichomo)VG 0351800080000600000
1822GYMNOCALYCIUMspec. VG 054VG 054500020000
1824GYMNOCALYCIUMspec. VG 251 (LUKASIKII)VG 251700030000
1826GYMNOCALYCIUMspec. VG 287VG 287800030000
1826.2GYMNOCALYCIUMspec. VG 288VG 288800030000
1828GYMNOCALYCIUMspec. VG 211VG 2111200050000
1828.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 258VG 258800020000
1831.92GYMNOCALYCIUMspec. VG-309-1.2VG-309-1.2800020000
1832GYMNOCALYCIUMspec. VG-309-2/7 Ovati VG-309-2/7800020000
1834GYMNOCALYCIUMspec. VG 311/324 CODE**********800020000
1836GYMNOCALYCIUMspec. VG 414.709 CODE**********800020000
1838GYMNOCALYCIUMspec. VG 313 VG 313800030000250000
1840GYMNOCALYCIUMspec. VG 314VG 314800030000
1842GYMNOCALYCIUMspec. VG 333VG 333500020000
1844GYMNOCALYCIUMspec. VG 410/1VG 410/1800030000
1848GYMNOCALYCIUMspec. VG 337 (erinaceum aff.)VG 337800030000
1850GYMNOCALYCIUMspec. VG 411.1VG 411.12000090000
1854GYMNOCALYCIUMspec. VG 418VG 418400017000150000
1856GYMNOCALYCIUMspec. VG 454VG 454800030000
1856.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 46VG 461600070000
1858GYMNOCALYCIUMspec. VG 470VG 470800030000
1860GYMNOCALYCIUMspec. VG 488.1VG 488.11000040000
1862GYMNOCALYCIUMspec. VG 542VG 5421000040000300000
1864GYMNOCALYCIUMspec. VG 545 (erinaceum aff.) VG 545800030000250000
1866GYMNOCALYCIUMspec. VG 690 (miltii?)VG 690 800030000250000
1868GYMNOCALYCIUMspec. VG 703AVG 703A800030000
1868.4GYMNOCALYCIUMspec. VG 710VG 710800030000
1868.6GYMNOCALYCIUMspec. VG 714VG 714800030000
1869.7GYMNOCALYCIUMspec. VS 1VS 1900040000
1870GYMNOCALYCIUMspec. VS 39VS 3914000
1873.41GYMNOCALYCIUMspec. 3**********500020000
1873.49GYMNOCALYCIUMspec. 9**********700030000
1873.8GYMNOCALYCIUMspec. 10**********1000040000تمام شد
1874GYMNOCALYCIUMspec. 12**********800030000
1874.15GYMNOCALYCIUMspec. 14**********800030000
1874.22GYMNOCALYCIUMspec. 22**********800030000
1874.224GYMNOCALYCIUMspec. 26**********800030000
1875GYMNOCALYCIUMspec. 130**********800030000
1876GYMNOCALYCIUMspegazzinii G 80**********2000090000
1876.141GYMNOCALYCIUMspegazzinii KP 231KP 231*18000
1876.142GYMNOCALYCIUMspegazzinii KP 232KP 232*18000
1876.148GYMNOCALYCIUMspegazzinii KP 245KP 245*18000
1876.1495GYMNOCALYCIUMspegazzinii LF 68LF 68*20000
1876.217GYMNOCALYCIUMspegazzinii TOM 302TOM 302*18000
1876.22GYMNOCALYCIUMspegazzinii TOM 304.1TOM 304.1*18000
1878.4GYMNOCALYCIUMspegazzinii VG 365VG 365*16000140000
1878.434GYMNOCALYCIUMspegazzinii VG 605VG 605*20000
1880GYMNOCALYCIUMspegazzinii ssp. BAYRIANUM brown curved spines GN 88 - 69 / 169GN 88 - 69 / 169*25000230000
1884GYMNOCALYCIUMstellatum**********700032000
1884.32GYMNOCALYCIUMstellatum LB**********800030000
1884.4GYMNOCALYCIUMstellatum JPR 95-184/561JPR 95-184/561800030000
1886GYMNOCALYCIUMstellatum JN 140**********800030000
1888GYMNOCALYCIUMstellatum KP 325KP 325800030000
1890GYMNOCALYCIUMstellatum P 196P 196800030000
1892GYMNOCALYCIUMstellatum VG 04-052VG 04-0521000040000350000
1894GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 312VG 312800030000
1896GYMNOCALYCIUMstellatum aff VG 513VG 5131000040000350000
1898GYMNOCALYCIUMstellatum VG 534VG 534900035000
1900GYMNOCALYCIUMstellatum VG 531VG 531900035000300000
1904GYMNOCALYCIUMstellatum v.acultum VG 70VG 70800030000
1906GYMNOCALYCIUMstellatum v. echinoideum**********800030000250000600000
1906.6GYMNOCALYCIUMstellatum v. rotundulum**********800030000250000
1907.8GYMNOCALYCIUMstellatum v.MINIMUM KP 321600020000
1908GYMNOCALYCIUMstellatum v.MINIMUM KP 321KP 321600020000
1910GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 304 KP 304 8000
1912GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 304 AKP 304 A800030000250000
1914GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 306 BKP 306 B800030000250000
1916GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308 KP 308 800030000
1918GYMNOCALYCIUMstellatum till obductum KP 308 BKP 308 B800030000
1920GYMNOCALYCIUMstellatum v. kleinianum VG 283 VG 2838000
1922GYMNOCALYCIUMstellatum v. flavispinum VG 471 **********800030000
1924GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum **********1000040000300000
1926GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum FORM JO 166JO 1661200050000
1926.4GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum JN 145 JN 145 800030000
1928GYMNOCALYCIUMstellatum v. minimum STO 285 STO 285 800030000250000
1930GYMNOCALYCIUMstellatum v. Rotundulum**********800030000250000
1932GYMNOCALYCIUMstellatum v. zantnerianum STO 88-117STO 88-1171200050000
1936GYMNOCALYCIUMstellatum VG 482VG 482800030000250000
1938GYMNOCALYCIUMstriglianum bustanding spines**********1200050000
1940GYMNOCALYCIUMstriglianum coll.ing.kolhanekcoll.ing.kolhanek800030000
1942GYMNOCALYCIUMstriglianum KFF 1114KFF 1114800030000
1944GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM JPR 92 - 81 / 182JPR 92 - 81 / 1821000040000
1946GYMNOCALYCIUMstriglianum v. herminae HV 729HV 7291000040000
1946.5GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 85 / 143JPR 92 - 85 / 1431200050000
1948GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 87 / 197JPR 92 - 87 / 1971000040000
1950GYMNOCALYCIUMstriglianum JPR 92 - 89 / 204JPR 92 - 89 / 2041200050000
1952GYMNOCALYCIUMstriglianum HERMINAE FORM JPR 95 - 127 / 351JPR 95 -127 / 3511000040000
1954GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407VG 4071800080000
1956GYMNOCALYCIUMstriglianum v. aeneum VG 407/2VG 407/21000040000350000
1958GYMNOCALYCIUMstuckertii f. P103P 103700025000
1959.65GYMNOCALYCIUMsutterianum capilaens EX TILL**********800030000
1959.8GYMNOCALYCIUMsutterianum POESCHLII**********800030000
1962GYMNOCALYCIUMtaningaense**********1000040000300000
1964GYMNOCALYCIUMtaningaense SPECIAL FORM P 212P 2121000040000
1966GYMNOCALYCIUMtaningaense var. lukasikii VG 253 VG 2531000040000
1968GYMNOCALYCIUMtelaritense**********1000040000
1970GYMNOCALYCIUMtelaritense azureum**********800030000
1974GYMNOCALYCIUMuebelmannianum VG 669 VG 669400018000
1976GYMNOCALYCIUMuruguayense JPR 252/700JPR 252/700600025000
1976.4GYMNOCALYCIUMuruguayense JPR 259/710JPR 259/710800030000
1978GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum JPR 238/674 JPR 238/674 600025000
1980GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 651 LB 651 800030000
1980.19GYMNOCALYCIUMuruguayense v.roseiflorum LB 658LB 65812000
1984GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 691LB 6911600070000
1986GYMNOCALYCIUMuruguayense LB 693LB 6931000040000
1988GYMNOCALYCIUMvalnicekianum VG 532 VG 532 *10000
1988.35GYMNOCALYCIUMvalnicekianum-bicolor RS 1831RS 1831*12000
1989.84GYMNOCALYCIUMvatteri modrozol*35000
1990GYMNOCALYCIUMvatteri COLL.FECHSER 1402COLL.FECHSER 1402*35000
1992.5GYMNOCALYCIUMvatteri JPR 92-105/252JPR 92-105/252*16000140000
1994GYMNOCALYCIUMvatteri JPR 92-107/257JPR 92-107/257*25000
1996GYMNOCALYCIUMsp.(vatteri v.altautinense LB 1351)LB 1351*8000
1998GYMNOCALYCIUMvatteri P 118 زرد P 118 250001150001000000
2000GYMNOCALYCIUMvatteri P 96P 96*25000
2002GYMNOCALYCIUMvatteri VG 415VG 415*25000
2004GYMNOCALYCIUMvatteri v. altautinense VG 302VG 30250000200000
2006GYMNOCALYCIUMvieditzianum**********7000
2008GYMNOCALYCIUMmix**********500020000150000500000
HAMATOCACTUS
2014HAMATOCACTUShamatacanthus**********500015000
2016HAMATOCACTUShamatacanthus Hipolito Coa**********600020000
2016.4HAMATOCACTUSsetispinus **********600020000
2016.52HAMATOCACTUSsetispinus De Marco - vel.zvl.forma**********600020000
2018HAMATOCACTUSsetispinus lau 1094lau 1094600020000140000
2020HAMATOCACTUSsetispinus Lx 250Lx 250800030000
2022HAMATOCACTUSsetispinus Lx 716Lx 7161000040000
2024HAMATOCACTUSsetispinus SB 551SB 551600020000
2026HAMATOCACTUSsetispinus SB 831SB 8316000
2028HAMATOCACTUSsetispinus v hamatus SB 858 SB 858 800030000
2030HAMATOCACTUSsetispinus v hamatus **********1000040000
2032HAMATOCACTUSsetispinus v. orcutii**********600020000
2034HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 851 SB 851800030000
2036HAMATOCACTUSsetispinus v setaceus SB 867SB 8671000035000
2038HAMATOCACTUSsinuatus v. papyracanthus SB 282SB 2821000035000
2040HAMATOCACTUSMIX**********600020000150000
HORRIDOCACTUS
2040.6HORRIDOCACTUScurvispinus var. mutabilis VERY FLAT DISCOID STEM HARD SPINES KBC 957*10000
KRAINZIA
2040.67KRAINZIA guelzowiana ***********12000
2040.69KRAINZIA guelzowiana Velke fialove kvety***********800070000
2040.71KRAINZIA guelzowiana MZ 1357MZ 1357*1000090000
2040.76KRAINZIA guelzowiana v. robustior RS 761RS 761*7000
2040.89KRAINZIA guelzowiana SB 1160SB 11601400060000
2040.92KRAINZIA guelzowiana VZD 801VZD 8012000090000
ISLAYA
2041.17ISLAYAbicolor*8000
2041.19ISLAYAbrevicylindrica KK 2090 (390.07)KK 2090 14000
2041.2ISLAYAcomana (390.05)**********14000
2042ISLAYAcopiapoides**********1600065000500000
2042.16ISLAYAcopiapoides KK 349KK 34916000
2042.2ISLAYAdivaricatiflora (390.17)*8000
2042.6ISLAYAkrainziana**********1800065000
2042.7ISLAYAkrainziana v.longispina KK 679 (390.34)KK 679 *18000
2044ISLAYAislayensis**********1200050000400000
2044.3ISLAYAislayensis v.flavida KK 536 (390.22)KK 536 *10000
2044.5ISLAYAislayensis v.longicarpa KK 1080 (390.25)KK 1080 1800065000
2044.62ISLAYAislayensis v.solitaria KK 677 (390.27)KK 677 1600070000
2044.75ISLAYAmaritima v.aticensis KK 594 (390.41)KK 594 1400060000
2046ISLAYAmolendensis**********1800065000
2048ISLAYAFULL MIX**********10000350003000001200000
LOBIVIA
2052.22LOBIVIA acanthophlegma v.roseiflora WR 457 WR 457 *8000
2052.4LOBIVIA amblayensis v.albispina WR 239 WR 239 800030000
2052.45LOBIVIA amblayensis v.zapallarensis WR 585WR 585600020000
2052.62LOBIVIA aureispina1200045000
2053.89LOBIVIA aurea 600020000
2053.91LOBIVIA aurea red f.600020000150000500000
2053.95LOBIVIA aurea JS Pomán Salta (280.143)600020000
2054LOBIVIA aurea CAESPITOSA FORM BKN 64 B (1292.306)BKN 64 B600020000150000
2056LOBIVIA aurea CH 1043CH 104360002000015000
2056.235LOBIVIA aurea CH 1147CH 11476000
2056.436LOBIVIA aurea DJF 235 (4914A)DJF 235*4000
2056.441LOBIVIA aurea DJF 383 (280.80)(4915A)DJF 383*4000
2056.45LOBIVIA aurea DJF 389 (280.85)(4888A)DJF 389 600020000150000500000
2058LOBIVIA aurea JB 47JB 47600020000150000
2059.82LOBIVIA aurea JN 142 (4878NO)JN 142*4000
2060LOBIVIA aurea JN 504 (4878) JN 5046000
2062LOBIVIA aurea JO 116 (280.93)JO 116600020000150000
2064LOBIVIA aurea KFF 1199KFF 1199600020000
2066LOBIVIA aurea KFF 1208KFF 1208600020000150000
2066.45LOBIVIA aurea KFF 1312KFF 1312600020000
2068LOBIVIA aurea KP 628KP 628600020000
2068.38LOBIVIA aurea LB 446 (4922A)LB 4468000
2068.384LOBIVIA aurea LB 973 (4923A)LB 9738000
2068.4LOBIVIA aurea LB 1000 (4919A)LB 1000 8000
2070LOBIVIA aurea LB 1077 (280.160)LB 1077600020000150000
2072LOBIVIA aurea LB 1083 (280.165)(4920a)LB 1083600020000150000
2072.24LOBIVIA aurea LB 1178 (280.170)LB 11788000
2074LOBIVIA aurea LB 1266 (280.175)LB 1266600020000150000
2076LOBIVIA aurea LB 1318 (280.180)LB 1318600020000150000500000
2076.45LOBIVIA aurea LB 1331 (280.185)LB 1331600020000
2078LOBIVIA aurea LB 1378 (280.190)LB 1378600020000
2078.45LOBIVIA aurea LF 12 A (280.195)(4892A)LF 12 A600020000
2078.25LOBIVIA aurea LF 14 A (4893 A)14 A8000
2080LOBIVIA aurea LF 29 (280.210)LF 296000
2080.45LOBIVIA aurea LF 30 (280.215)LF 30600020000150000
2080.47LOBIVIA aurea LF 31 (4887V) LF 31 800025000
2080.471LOBIVIA aurea LF 31 villa sanogasta rioja (4900A) LF 31 8000
2080.71LOBIVIA aurea LF 91 (280.230)(4902)LF 91*4000
2080.81LOBIVIA aurea LF 107 (280.240)(4890A)LF 107 600020000
2082LOBIVIA aurea RS 1759 (280.261)RS 17596000
2084LOBIVIA aurea RS 2256 (280.264)RS 2256600020000150000
2084.4LOBIVIA aurea RS 2273 (280.266)RS 2273 600020000
2086LOBIVIA aurea VS 924 (2226 VS)RS 2273 8000
2087.98LOBIVIA aurea ( sierragrandensis?) VG 489VG 489600020000150000
2088LOBIVIA aurea ( sierragrandensis?) VG 490 VG 490600020000150000
2090LOBIVIA aurea VG 200VG 200600020000150000
2092LOBIVIA aurea VG 349 (1289.702)VG 349600020000150000
2094LOBIVIA aurea VG 463 (467.535 )(1270)VG 463800025000180000
2096LOBIVIA aurea VG 663VG 663700025000
2098LOBIVIA aurea VG 670 VG 670600020000150000
2100LOBIVIA aurea VG 708VG 708600020000150000
2102LOBIVIA aurea VG 817VG 81710000350002500001000000
2104LOBIVIA aurea VG 823VG 82310000350002500001000000
2104.2LOBIVIA aurea WR 101WR 101800025000
2104.35LOBIVIA aurea v.fallax ZJ Mazán (280.385)1000035000
2106LOBIVIA aurea v. falax VG 249VG 249600020000150000
2108LOBIVIA aurea v. albiflora VG 512 (1272)VG 512600020000150000500000
2108.62LOBIVIA aurea v.depressicostata WR 525 (4906A)WR 525800025000
2110.324LOBIVIA aurea v.dobeana odehnal800025000
2110.329LOBIVIA aurea v.dobeana JO 117 (4917A)JO 117800025000
2110.34LOBIVIA aurea v.dobeana FR 527 (280.305)FR 52710000
2110.4LOBIVIA aurea v.dobeana JO 136 JO 136 600020000
2112.2LOBIVIA aurea v.dobeana LF 131 (4907 A)LF 1318000
2112.24LOBIVIA aurea v.dobeana LF 134 (2233 VS)LF 1348000
2113.85LOBIVIA aurea v.dobeana SE 36 (280.340)SE 36800025000
2114LOBIVIA aurea v.dobeana WR 527WR 527800025000
2114.42LOBIVIA aurea v.callochrysea P 61 (280.285)P 618000
2115.62LOBIVIA aurea f. caespitosa BKN 69 ABKN 69 A600020000
2116LOBIVIA aurea f. caespitosa KP 211KP 211600020000150000
2118LOBIVIA aurea v. catamarcensis KFF 1316KFF 1316600020000150000500000
2120LOBIVIA aurea v. longispina KP 313 (1269.48)KP 31310000350002500001000000
2122LOBIVIA aurea v. longispina VG 671VG 6711000040000
2122.43LOBIVIA aurea v.robustior LB 260 (280.410)(4921A)LB 260600020000150000
2122.45LOBIVIA aurea v.robustior WR 117B (280.417)WR 117B800025000
2124LOBIVIA aurea v.quinesensis WR 112WR 112900040000
2126LOBIVIA aurea v.quinesensis VG 256VG 2561000035000
2128LOBIVIA aurea v.shaferii **********8000
2130LOBIVIA aurea v. sierragrandensis (280.446)**********1200045000
2132LOBIVIA aurea v. sierragrandensis JS 282 (280.452)JS 2821000035000
2132.2LOBIVIA aurea v. sierragrandensis LF 92 (4912A)LF 928000
2134LOBIVIA aurea v. sierragrandensis R 711b (280.460)R 711b800030000
2134.35LOBIVIA aurea v.sierragrandensis SE 7SE 78000
2134.354LOBIVIA aurea v.sierragrandensis SE 77 (280.465)SE 778000
2136LOBIVIA aurea v. sierragrandensis VG 050 (1272.7)VG 050600020000150000500000
2136.125LOBIVIA aurea v.sierragrandensis ZJ8000
2136.421LOBIVIA aurea full mixVG 050600020000130000450000
2136.82LOBIVIA backebergii800030000
2137LOBIVIA backebergiana KK 705 (405.133)KK 705 *5000
2142LOBIVIAcalorubra v.aguilari JK 0135JK 0135800030000
2144LOBIVIAcardenasiana JO 378 JO 378 800030000
2144.2LOBIVIAcardenasiana KK 1747KK 174710000
2146LOBIVIAcardenasiana WR 498 WR 498 600025000
2146.61LOBIVIAchrysantha Sta. Ana de Tastil*6000
2146.62LOBIVIAchrysantha JN 561JN 56112000
2146.97LOBIVIAchrysochete WR 173 (405.325)WR 173 *7000
2146.985LOBIVIAchrysochete v.subtilis MN 133MN 133*7000
2147LOBIVIAchrysochete v.subtilis MN 133AMN 133A*7000
2147.85LOBIVIAcinabarina VOS 447VOS 44716000
2148LOBIVIAcinabarina v.zudanensis JO 203JO 203*7000
2150LOBIVIAdensispina VEHA ORANZ***********7000
2150.218LOBIVIAdensispina HJW 134HJW 134*7000
2150.224LOBIVIAdensispina MN 39MN 39*7000
2150.4LOBIVIAdensispina v.rebutioides zlute form1400055000
2154LOBIVIA dobeana . cool josef odehnalcool josef odehnal6000
2154.5LOBIVIA dobeana VG 600020000
2156LOBIVIA dobeana VG 556 (1292.312)VG 556600020000150000500000
2158LOBIVIA dobeana VG 573VG 573600020000150000
2160.4LOBIVIA famatimensis ROS 114 (405.542)ROS 114 *16000
2161.95LOBIVIAhaemathantha **********10000
2162.45LOBIVIAhaemathantha v.densispina BL 261BL 261*7000
2162.457LOBIVIAhaemathantha v.densispina HGN 130HGN 130*7000
2162.481LOBIVIAhertrichiana v.minuta WR 414 WR 414 14000
2162.5LOBIVIAhorrida f.oranz.kvet (405.1155)**********12000
2164LOBIVIA kuehnrichii R 238aR 238a10000
2164.5LOBIVIA jajoiana v. vatteri WR 33WR 331400055000
2165LOBIVIA lateritia v.citriflora WR 748WR 7482200095000
2156.22LOBIVIA lateritia v.cotagaitensis JK 350 JK 350 *20000
2165.382LOBIVIA lateritia v.kupperiana LF 568LF 568*30000
2165.384LOBIVIA lateritia v.kupperiana LF 570LF 570*30000
2165.523LOBIVIA lateritia v.rubriflora WR 306WR 306*15000
2166LOBIVIA leucomalla WR 116 WR 116 *20000
2167LOBIVIA longispina till KUPPERIANA KP 102KP 102*25000
2173.35LOBIVIA marsonerii v.iridescens VG (602)VG (602)*10000
2174.62LOBIVIA maximilliana KK 425 (405.1515)KK 4251400055000
2174.81LOBIVIA maximilliana v.caespitosa LF 387 LF 387 14000
2174.812LOBIVIA maximilliana v.caespitosa LF 643LF 643*8000
2174.814LOBIVIA maximilliana v.caespitosa ROS 208.1 (5155 RM)ROS 208.114000
2175.3192LOBIVIA maximilliana v.corbula KK 1538KK 153814000
2175.32LOBIVIA maximilliana v.corbula KK 1542 KK 1542 1400055000
2176LOBIVIA maximilliana v.cruaureispinosa zimp.mr**********1400055000400000
2178LOBIVIA maximilliana v.hermanniana LF 637LF 63710000
2178.22LOBIVIA maximilliana v.cruaureispinosa KK 439 KK 439 *7000
2178.6LOBIVIA maximilliana v.sicuaniensis WR 426WR 426*8000
2180LOBIVIA maximilliana v.westii KK 437 (405.1557)KK 4371800075000
2180.14LOBIVIA neocinnabarina *7000
2180.215LOBIVIA pectinifera Abra de pives14000
2180.315LOBIVIA pentlandii v.hardeniana WR 623WR 62314000
2180.422LOBIVIA pugionacantha v.culpinensis JK 0408JK 0408*9000
2180.512LOBIVIA rebutioides VG 590VG 590*7000
2180.52LOBIVIA rebutioides v. densispina VG 628VG 6281400060000
2181.91LOBIVIAsaltensis *5000
2182LOBIVIAsaltensis ZJ 213 Paso Sta.Barbara Tucuman Arg ZJ 21310000
2182.16LOBIVIAsaltensis v.nealeanaWR 168 *6000
2182.18LOBIVIAsaltensis v.pseudocachensis WR 168 WR 168 1200050000
2182.195LOBIVIAschieliana v.quiabayensis L 1004L 100414000
2182.35LOBIVIASP. CAMPO QUIJANO pv 2002**********1000035000
2184LOBIVIA SP . JO 28JO 28700025000100000
2184.4LOBIVIA SP . JO 345 (1344.319 AZ)JO 345800030000
2186LOBIVIA (Pseudolobivia )SP . VG 763VG 763800030000250000
2186.42LOBIVIA SP . VG 787VG 787*6000
2186.75LOBIVIA SP . L 18700025000
2187.92LOBIVIA sublimiflora ***********6000
2188LOBIVIA sublimiflora v. kraussii**********1200045000
2188.45LOBIVIA tarabucoensis KK 770 KK 770 *9000
2190LOBIVIA tiegeliana JK 217JK 217*15000130000
2192LOBIVIA tiegeliana JK 224JK 2241400060000
2194LOBIVIA tiegeliana JO 586 JO 586 1400060000
2194.25LOBIVIA tiegeliana RH 947 (5244A)RH 94714000
2194.45LOBIVIA tiegeliana ROS 031 ROS 031 16000
2195.42LOBIVIA tiegeliana SE 77SE 77*9000
2196LOBIVIA tiegeliana SL 50ASL 50A1400055000
2198LOBIVIA tiegeliana v.castanea WR 499WR 499*18000
2198.52LOBIVIA tiegeliana v.cinnabarina MN 239MN 239*8000
2200LOBIVIA tiegeliana v.flaviflora WR 323 WR 323 2000085000
2202LOBIVIA tiegeliana v. disteffanoidea KK 529 KK 5291600065000
2203.91LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima JK 218JK 218*12000
2203.95LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima LF 240 LF 240 *12000
2204LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima R 84 AR 84 A2000085000
2206LOBIVIAtiegeliana v.ruberrima RM 030 RM 030*12000
2208LOBIVIAtiegeliana v.pusila WR 90WR 901200045000350000
2210LOBIVIAtiegeliana v.uriondoensis **********1200045000
2210.34LOBIVIAvariicolor KP 220KP 22020000
2210.445LOBIVIAwrightiana v.winteriana ernest markus1400055000
2210.452LOBIVIAwrightiana v.winteriana FR 1312FR 1312*8000
2210.54LOBIVIAzecheri v.ayocuchensis KK 442 KK 442 *8000
2210.7LOBIVIAMIX600020000160000600000
LOPHOPHORA
2213.22LOPHOPHORAdiffusa MK 85.255MK 85.255*25000
2213.31LOPHOPHORAdiffusa ssp. KUBESAI JJH 0010892JJH 0010892*25000220000
2213.325LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii Rio verda***********25000
2213.35LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii San francisco***********25000
2213.37LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii RS 1182 RS 1182*25000
2213.4LOPHOPHORAdiffusa v.koehresii RS 1184ARS 1184A*25000
2213.414LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana ***********25000220000
2213.42LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana C.RADULF.GRYMC.RADULF.GRYM*35000300000
2213.44LOPHOPHORAdiffusa v. swobodiana JJH 0010296JJH 0010296*25000220000
2213.91LOPHOPHORAfricii EL AMPARO***********45000
2214LOPHOPHORAfricii San Pedro***********25000220000
2214.25LOPHOPHORAfricii v albiflora RS 404RS 404*35000
2214.79LOPHOPHORASP. GL 280GL 280*25000
2214.805LOPHOPHORASP. CODE 9***********25000
2214.81LOPHOPHORASP. CODE 11***********25000
2215.4LOPHOPHORASP. CODE 119***********30000250000
2215.4151LOPHOPHORASP. CODE 13***********40000
2215.416LOPHOPHORASP. CODE 16***********25000
2215.418LOPHOPHORASP. CODE 18***********25000220000
2215.4181LOPHOPHORASP. CODE 19***********25000220000
2215.4182LOPHOPHORASP. CODE 20***********25000
2215.4187LOPHOPHORASP. CODE JN 389***********25000
2215.4195LOPHOPHORAwilliamsii Cedral SLP***********25000
2215.4198LOPHOPHORAwilliamsii Huizache SLP ***********25000
2215.425LOPHOPHORAwilliamsii Mazapil Zac ***********25000
2215.4259LOPHOPHORAwilliamsii Villa Ariston***********25000
2215.4306LOPHOPHORAwilliamsii MK 24.61MK 24.61*25000
2215.431LOPHOPHORAwilliamsii MK 71.215MK 71.215*25000
2215.45LOPHOPHORAwilliamsii RS 080RS 080*25000
2215.472LOPHOPHORAwilliamsii RS 268RS 268*25000
2215.4817LOPHOPHORAwilliamsii VZD 037VZD 037*30000
2215.4819LOPHOPHORAwilliamsii VZD 040VZD 040*40000
2215.62LOPHOPHORAwilliamsii RS 428ARS 428A*25000
2215.735LOPHOPHORAwilliamsii v.decipiens*25000
2215.745LOPHOPHORAwilliamsii v.lutea*35000
2215.7455LOPHOPHORAwilliamsii v.pluricostata*25000
2215.75LOPHOPHORAwilliamsii v.texana*25000
2216LOPHOPHORAMIX***********20000170000
MAMMILLARIA
2218MAMMILLARIAalamensis **********800030000
2220MAMMILLARIAalamensis VK**********1200045000
2220.28MAMMILLARIAalbata Rep 742 Rep 742 10000
2220.292MAMMILLARIAalbiarmata Saltillo B VK *6000
2220.57MAMMILLARIAalbilanata B**********800030000
2220.61MAMMILLARIAalbilanata white spines **********800030000
2220.66MAMMILLARIAalbilanata Zopilote Canyon**********1200045000
2220.665MAMMILLARIAalbilanata REP 1262REP 12621200045000
2222MAMMILLARIAangalansis**********800030000
2222.45MAMMILLARIAarroyensis MZ 652MZ 65212000
2222.815MAMMILLARIAaureilanata v.alba Guerretaro B 12000
2224MAMMILLARIAaureispina L 1055 L 1055800030000250000
2224.19MAMMILLARIAaureispina REP 939 REP 939 *5000
2224.45MAMMILLARIAblossfeldiana SB 1487 SB 1487 1200045000350000
2224.458MAMMILLARIAblossfeldiana SB 1854SB 185414000
2224.52MAMMILLARIAblossfeldiana Z 143Z 1431200045000
2228MAMMILLARIAboolii MH 46MH 4614000
2230MAMMILLARIAboolii MZ 1392MZ 13921600065000
2230.45MAMMILLARIAbucareliensis v.bicornuta1200045000
2232MAMMILLARIAbullardiana**********800030000
2234MAMMILLARIAbullardiana Paolo Panarotto DS-011939Paolo Panarotto1000035000
2235.4MAMMILLARIAsp. L 1223 (430.635)L 122316000
2237.8MAMMILLARIAcarnea - mystax CZ 139CZ 13912000
2238MAMMILLARIAcarnea - mystax KS 012KS 012800030000
2239.82MAMMILLARIAcentralifera Rep 1269Rep 12691400055000
2240MAMMILLARIAcentricirrha KS 017KS 017800030000
2242MAMMILLARIAcentricirrha MK 9.347MK 9.34716000
2244MAMMILLARIAcentricirrha MK 95 . 348MK 95 . 3481000035000
2244.32MAMMILLARIAcentricirrha v.macrantha1400055000
2244.75MAMMILLARIAchica RS 414RS 414*8000
2246MAMMILLARIAchionocephala LX 177 Arteaga Coa LX 1771000035000
2246.22MAMMILLARIAchionocephala RS 362RS 36212000
2248.6MAMMILLARIAclaviformis Rep 1462 (430.840)Rep 1462 800030000
2250MAMMILLARIAcompressa SPECIAL FORM**********800030000
2250.35MAMMILLARIAcompressa c.josef.odehnalc.josef.odehnal*6000
2252MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS CH 444CH 4441000035000
2252.1MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS CH 444ACH 444A*6000
2253MAMMILLARIAcompressa till 15 cm long flexible spines KMR 163 KMR 163*14000
2254.3MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS MZ 579MZ 57916000
2256MAMMILLARIAcompressa RIOVERDENSIS Repp 1123Repp 112316000
2256.321MAMMILLARIAcowperae MK 64 . 199MK 64 . 1991600065000
2256.44MAMMILLARIAcrassior Rep 1662Rep 166220000
2256.45MAMMILLARIAcrassior Rep 1804Rep 18042000080000
2257.412MAMMILLARIAdensispina Sierra Zamorano*8000
2257.42MAMMILLARIAdensispina ML 582ML 582*14000
2258.38MAMMILLARIAdioica KMR 354KMR 35414000
2258.45MAMMILLARIAdioica KMR 366KMR 3661400055000
2258.82MAMMILLARIAdiscolor v.longispina Rep 1100 Rep 1100 20000
2260.1715MAMMILLARIAdixanthrocentron *6000
2260.172MAMMILLARIAdixanthrocentron TEOTITAN.*12000
2260.176MAMMILLARIAdixanthrocentron FOM 230FOM 230*25000
2260.182MAMMILLARIAdixanthrocentron MZ 419MZ 419*12000
2260.215MAMMILLARIAdixanthrocentron RS 895RS 8952000085000
2260.219MAMMILLARIAdixanthrocentron v.celsiana Arroyo Verde *15000
2260.221MAMMILLARIAdixanthrocentron v.celsiana L 1059L 1059*15000
2260.228MAMMILLARIAdixanthrocentron v.flavicentra*12000
2260.45MAMMILLARIAdixanthrocentron v.flavicentra L 680L 680*18000
2261.86MAMMILLARIAdonatii GK 3796GK 37961400055000
2261.867MAMMILLARIAdonatii REP 882REP 8821400055000400000
2262.403MAMMILLARIAduwei de solis***********15000
2262.45MAMMILLARIAduwei MZ 707MZ 7072000085000
2264MAMMILLARIAelegans CH 174CH 1741200045000
2264.3MAMMILLARIAelegans Lau 1018Lau 10181200045000
2264.4MAMMILLARIAelegans Tehuixtla**********1200045000
2266.25MAMMILLARIAelegans v.schmollii C.L.KUNTE ,ZELENY**********1400055000
2266.45MAMMILLARIAelegans v.schmollii KS 005KS 0051400055000
2268.45MAMMILLARIAestebanensis***********16000
2269.41MAMMILLARIAformosa coll.jaroslav.snicercoll.jaroslav.snicer*7000
2269.45MAMMILLARIAformosa KSS 101KSS 1011200045000
2270.22MAMMILLARIAformosa MK 16.31MK 16.311400055000
2270.25MAMMILLARIAformosa MK 50.160MK 50.1601000035000
2270.42MAMMILLARIAformosa REEP 1242REEP 124212000
2271.82MAMMILLARIAfraileana f.Kuhn 14000
2272MAMMILLARIAfraileana Repp 580Repp 5801400055000
2274MAMMILLARIAfraileana SB 1247 SB 12471400055000
2274.33MAMMILLARIAfreundenbergii JM 206JM 20612000
2275MAMMILLARIAglassii LX 500 LX 500 16000
2275.105MAMMILLARIAglassii LAU 1186LAU 11861600065000
2275.2MAMMILLARIAglassii v ascencionis L 1339L 1339*9000
2278MAMMILLARIAgrahamii SB 507 SB 5071200045000
2280MAMMILLARIAgrusonii aff. form KMR 401KMR 4011600065000
2282MAMMILLARIAgrusonii EXTRA LONG CURVED SPINES CSD 238CSD 23814000
2283.4MAMMILLARIAguerreoensis RS 658RS 658*10000
2284MAMMILLARIAguillauminiana L 1144 Sierra Obscura Chih L 11441000035000
2284.18MAMMILLARIAgueldemanniana REP 1588REP 1588*25000
2286.187MAMMILLARIAhahniana v. albiflora***********6000
2286.19MAMMILLARIAhahniana v. giselana**********6000
2286.45MAMMILLARIAhalbingerii L 1108L 11088000
2286.6MAMMILLARIAhamata Rep 957Rep 957*7000
2287.85MAMMILLARIAheyderii KMR 293KMR 293*6000
2288.62MAMMILLARIAhidalgensis ***********6000
2288.65MAMMILLARIAhidalgensis SUBA BEZ TR***********8000
2290MAMMILLARIAhirsuta Rep 1236Rep 123612000
2291.4MAMMILLARIAhutchisoniana tresi virginis**********1000035000
2294MAMMILLARIAhutchisoniana RS 990 (430.2343)RS 9901000035000
2296MAMMILLARIAhutchisoniana SB 1243SB 12431000035000
2298MAMMILLARIAkarwinskiana - nejapensis coll. J.Odehnalcoll. J.Odehnal12000
2298.25MAMMILLARIAkarwinskiana - nejapensis SB 1174SB 11741200055000
2302MAMMILLARIAkevensis ML 61ML 611200055000
2302.616MAMMILLARIAklissingiana REPP 1273REPP 1273*8000
2302.629MAMMILLARIAklissingiana RS 231RS 231*8000
2302.75MAMMILLARIAknebeliana (430.2500)**********800030000
2304.45MAMMILLARIAlanata LAU 681LAU 6811400055000
2304.821MAMMILLARIAlasiacantha 20000
2304.824MAMMILLARIAlasiacantha JABOJABO20000
2304.827MAMMILLARIAlasiacantha LX 292LX 292*14000
2304.8272MAMMILLARIAlasiacantha MZ 672MZ 672*14000
2304.832MAMMILLARIAlasiacantha SB 233SB 233*14000
2304.834MAMMILLARIAlasiacantha SB 431SB 431*14000
2304.92MAMMILLARIAlouisae12000
2305.216MAMMILLARIAlewisiana DC*8000
2305.85MAMMILLARIAlongiflora PP 1465PP 146516000
2308MAMMILLARIAlouisae Rep 250 El Rosario BC Rep 2508000
2310MAMMILLARIAmagallanii v.hamatispina**********1800075000
2311.2MAMMILLARIAmainae*7000
2313.95MAMMILLARIAmarksiana LM**********14000
2314MAMMILLARIAmarksiana Rog 515Rog 515*8000
2316MAMMILLARIAmatudae**********1000035000
2316.18MAMMILLARIAmatudae MZ 958MZ 95816000
2322MAMMILLARIAmelanocentra LAU 1120LAU 11201400055000
2322.45MAMMILLARIAmicrocarpa MN 113 MN 1131200045000350000
2322.53MAMMILLARIAmicrocarpa REP 1558REP 15581200045000
2324MAMMILLARIAmicrothele Rep 1267 Cuidad Mais SLP B Rep 12671000035000
2326.18MAMMILLARIAmicrothele RS 532RS 532*6000
2326.81MAMMILLARIAmiegeana Baranca Grande*6000
2326.817MAMMILLARIAmiegeana L 612L 6121400055000
2327.54MAMMILLARIAmultiseta REP 938REP 938*8000
2328.4MAMMILLARIAmystax CH150 Ch 150 1200045000
2330MAMMILLARIAmystax form / NICE EXTRA long twisted spines / c. Josef Odehnal1400055000
2332.4MAMMILLARIAmystax MULTISETA FORM / very long brown black twisted spines / MZ 208*25000200000
2334MAMMILLARIAmystax REEP 851 REEP 851 *6000
2336MAMMILLARIAnejapensis CH 180 CH 180 *9000
2338MAMMILLARIAnejapensis form / wooly apex , long white curly spines / CZ 143 CZ 143*20000
2342MAMMILLARIAoliviae**********800030000250000
2342.103MAMMILLARIAoliviae Sonorita1000035000
2342.14MAMMILLARIAoliviae VK**********800030000
2342.34MAMMILLARIAobconella - hidalgensis MZ 541MZ 541*8000
2342.446MAMMILLARIAoccidentalis L 0763L 0763*7000
2342.45MAMMILLARIAoccidentalis v.sinalensis HK 500 HK 500 1400055000
2342.65MAMMILLARIAoaxacensis long white strong central spines MZ 634MZ 634*12000
2346MAMMILLARIAparkinsonii PAN 234PAN 234*8000
2348MAMMILLARIApennispinosa**********1800075000
2348.32MAMMILLARIApennispinosa Bernijillo Coah **********1800075000
2348.4MAMMILLARIApennispinosa jemne pericovite trny**********2000085000
2348.8MAMMILLARIApennispinosa rosamont uhlig**********20000
2350.36MAMMILLARIApennispinosa L 1445L 1445*18000160000
2350.6MAMMILLARIApennispinosa v nazasensis**********20000
2350.65MAMMILLARIApennispinosa v nazasensis SB 489SB 489*18000
2351.8MAMMILLARIAperbella REPP 787REPP 787*8000
2352MAMMILLARIAperbella v.lanata Querretaro (430.3715)**********1200045000
2352.18MAMMILLARIAperbella v.lanata REP 1160REP 1160*4000
2352.231MAMMILLARIApetrophyla L 0052L 00521200055000
2352.232MAMMILLARIApicta MK 80.289MK 80.289*8000
2352.35MAMMILLARIApotsii CH 531 ACH 531 A*25000200000
2353.991MAMMILLARIAprolifera CH 443CH 44310000
2354MAMMILLARIAprolifera DC 883DC 8831000035000
2358MAMMILLARIApygmaea LAU 1300LAU 13001000035000
2360MAMMILLARIArhodantha (430.4170)**********12000
2360.108MAMMILLARIArhodantha f.černý trn (430.4173)12000
2360.19MAMMILLARIAritteriana SB 890SB 890*8000
2360.22MAMMILLARIAritteriana SB 1079SB 1079*8000
2360.56MAMMILLARIArubrograndis L 1199L 1199*7000
2363.6MAMMILLARIAsanjuanensis Rep 946Rep 9461200045000
2364MAMMILLARIAsaxicola Rep 1139 (430.4365)Rep 11391400055000
2364.412MAMMILLARIAseitziana Rep 1109Rep 11091400055000
2366MAMMILLARIAsheldonii Rep 223 Rep 223800030000
2368MAMMILLARIAsheldonii schuit **********800030000
2368.62MAMMILLARIAsilvatica REP 1603REP 1603*8000
2369.98MAMMILLARIAspec. KMR 368KMR 3681000035000
2370MAMMILLARIAspec. KMR 369KMR 3691200045000
2370.45MAMMILLARIAspec. KP 116 CODE***********5000
2370.47MAMMILLARIAspec. LAU 837LAU 8371000045000
2370.62MAMMILLARIAspec. PP 1510, Primera Aqua***********20000
2372MAMMILLARIAspec. REEP 1558REEP 1558800030000
2374MAMMILLARIAsp.Zaragose de Solis***********6000
2374.502MAMMILLARIAsp. AZ 29***********6000
2374.5026MAMMILLARIAsp. M 12**********1000035000
2374.5032MAMMILLARIAsp. M 12**********1000035000
2374.504MAMMILLARIAsp. M 31**********1000035000
2374.518MAMMILLARIAsp. M 43**********1000035000
2374.5186MAMMILLARIAsp. M 49**********10000
2374.52MAMMILLARIAsp. M 493**********1000035000
2374.55MAMMILLARIAsp. M 507**********1000035000
2374.603MAMMILLARIAsp. M 63*8000
2374.74MAMMILLARIAsp. 4**********1000035000
2374.75MAMMILLARIAsp. 5 ( matudae )**********1000035000250000
2374.81MAMMILLARIAsp. 8**********8000
2374.837MAMMILLARIAsp. 17**********10000
2374.845MAMMILLARIAsp. 25**********1000035000
2374.853MAMMILLARIAsp. 33**********10000
2375.24MAMMILLARIAsphacelata FO 065FO 06512000
2375.7MAMMILLARIAspinosissima **********1000035000
2375.712MAMMILLARIAspinosissima zamara***********8000
2375.714MAMMILLARIAspinosissima v flava ***********8000
2375.715MAMMILLARIAspinosissima v rosamanta ***********8000
2376.45MAMMILLARIAsupertexta RUS 108 (716.501)RUS 1081600065000500000
2378MAMMILLARIAtayloriorum GK 2721 GK 2721*16000
2378.2MAMMILLARIAtegelbergiana Rep 961 Rep 961 *8000
2378.25MAMMILLARIAtepexicensis FO 177FO 177*14000
2378.31MAMMILLARIAtetrancistra*8000
2378.45MAMMILLARIAtlalocii Baranca Ixcatlán ***********25000
2378.52MAMMILLARIAtlalocii L 1109L 1109*35000300000
2380MAMMILLARIAuncinata **********1200045000
2384MAMMILLARIAuncinata CH 611 Salinas SLP CH 611*9000
2384.202MAMMILLARIAuncinata CH 613 CH 613 *9000
2384.207MAMMILLARIAuncinata JS 420JS 4201600065000
2384.4MAMMILLARIAverticealba v.zacatecas Rep 973 Rep 973 *7000
2386MAMMILLARIAvirginis (430.5005)***********7000
2386.512MAMMILLARIAvoburnensis v.collinsi RS 652RS 652*7000
2386.725MAMMILLARIAwagneriana Rep 1508 Rep 1508 1400055000
2388MAMMILLARIAwoodsii Guanajuato***********7000
2390MAMMILLARIAwrightii SB 374 SB 374 1600065000
2390.14MAMMILLARIAwrightii SB 86SB 861200045000
2390.18MAMMILLARIAwrightii SB 94SB 941400055000
2390.25MAMMILLARIAyucatanensis L 1507L 150714000
2392MAMMILLARIAMIX**********800030000220000900000
MAMMILLOPSIS
2392.724MAMMILLOPSISsenilis*12000
2392.725MAMMILLOPSISsenilis SB Chihuahua*16000
2392.726MAMMILLOPSISsenilis vel cerv kvet*16000
MATUCANA
2393.21MATUCANAmadisoniorum *5000
2393.22MATUCANAmadisoniorum albiflora1500060000
2393.4MATUCANAsp . M 19**********1200045000
2394MATUCANAMIX**********800025000200000
MEDIOLOBIVIA
2395.82MEDIOLOBIVIAatrovirens v.ritterii FR 1123 FR 1123 1000035000
2395.9MEDIOLOBIVIAeuanthema VG 608 BVG 608 B10000
2396MEDIOLOBIVIAgracilispina FR 1118FR 111810000
2396.4MEDIOLOBIVIApectinata v.orurensis10000
2398MEDIOLOBIVIASP. NOVA KHM 9840KHM 98401000035000
2398.14MEDIOLOBIVIASP. VG 131VG 131*6000
2398.16MEDIOLOBIVIASP. VG 153VG 1531000035000
2398.22MEDIOLOBIVIAMIXVG 131800025000
MELOCACTUS
2401.24MELOCACTUSdepresus*6000
2404MELOCACTUSmatanzanus**********600020000150000
2404.152MELOCACTUSmatanzanus CERV KVET**********6000
2404.17MELOCACTUSoxacensis panaratto N 981/9panaratto N 981/9*6000
2404.18MELOCACTUSperuvianus10000
2404.35MELOCACTUSSP. Peru10000
2406MELOCACTUSMIX700025000200000
NEOBESSEYA
2410NEOBESSEYASP***********12000
NEOCHILENIA
2414NEOCHILENIApaucicostata SL 79 SL 79 1400055000
2416NEOCHILENIApaucicostata form / nice curved spines / SL 79 CSL 79 C*9000
2418NEOCHILENIAtuberisulcata KK 1613KK 1613*8000
NEOLLOYDIA
2418.15NEOLLOYDIAconoidea JAMAE***********10000
2418.21NEOLLOYDIAconoidea TEXENSIS**********1400055000
2418.23NEOLLOYDIAconoidea WIHTE***********12000
2418.25NEOLLOYDIAconoidea RS 451RS 451*8000
2418.4NEOLLOYDIAconoidea RS 54.2 RS 54.21400055000
2418.419NEOLLOYDIAconoidea SB 669SB 669*8000
NEOPORTERIA
2418.532NEOPORTERIAaerocarpa RS 1379RS 1379*12000
2418.7NEOPORTERIAcoimasensis**********16000
2419.45NEOPORTERIAglabrescens**********1600065000
2419.824NEOPORTERIAlitoralis RS 1370RS 1370*25000
2421.45NEOPORTERIAmebesii v.centrispina***********10000
2421.465NEOPORTERIAnapina 1200045000
2421.47NEOPORTERIAnapina - bizarní vzhled 1400055000
2421.48NEOPORTERIAnapina RS 1466 RS 1466 1400055000
2421.62NEOPORTERIArapicola**********1200045000
2421.71NEOPORTERIAsenilis JN 195JN 19516000
2421.84NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 729KP 72912000
2421.88NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 733KP 733*18000
2421.9NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 735KP 73524000100000
2422NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis form / extra strong curved spines KP 756KP 7562000080000650000
2424NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis KP 928KP 92825000110000
2424.14NEOPORTERIAsenilis ssp. coimasensis KP 929KP 92912000
2424.55NEOPORTERIASP 13**********12000
2424.57NEOPORTERIASP 15**********1000035000
2424.6NEOPORTERIASP. N 10**********1400055000
2424.62NEOPORTERIASP. N 11**********1000035000
2424.63NEOPORTERIASP. N 12**********2200095000
2424.65NEOPORTERIASP. N 13**********8000
2424.66NEOPORTERIASP. N 14**********12000
2424.67NEOPORTERIASP. N 15***********12000
2424.68NEOPORTERIASP. N 16**********15000
2424.69NEOPORTERIASP. N 17**********10000
2424.7NEOPORTERIASP. N 18**********8000
2424.71NEOPORTERIASP. N 19**********1400055000
2424.72NEOPORTERIASP. N 20**********8000
2424.73NEOPORTERIASP. N 21**********10000
2424.735NEOPORTERIASP. N 23**********1000035000
2425NEOPORTERIASP. P 80**********1200045000
2425.2NEOPORTERIASP. P 81**********1200045000
2425.21NEOPORTERIASP. P 82**********1000035000
2425.22NEOPORTERIASP. P 83**********1200045000
2425.23NEOPORTERIASP. P 84***********6000
2425.24NEOPORTERIASP. P 85**********1200045000
2425.25NEOPORTERIASP. P 86**********800030000
2425.26NEOPORTERIASP. P 87***********8000
2425.27NEOPORTERIASP. P 88***********18000150000
2425.28NEOPORTERIASP. P 89**********1800065000
2425.29NEOPORTERIASP. P 90**********1800065000
2425.31NEOPORTERIASP. P 92**********1400055000
2425.32NEOPORTERIASP. P 94**********14000
2425.33NEOPORTERIASP. P 95**********8000
2425.604NEOPORTERIASP. P 10212000
2425.608NEOPORTERIASP. P 1061000035000
2425.61NEOPORTERIASP. P 1131200045000
2425.63NEOPORTERIASP. P 1161200045000
2425.65NEOPORTERIASP. P 1211600065000
2425.66NEOPORTERIASP. P 122*7000
2425.72NEOPORTERIASP. P 1281200045000
2426NEOPORTERIASP.377.6303**********1600065000
2427.8NEOPORTERIAsubgibbosa **********1200045000
NOTOCACTUS
2431.75NOTOCACTUSacutus HU 57HU 571200045000
2431.8NOTOCACTUSagnetea v. aureispinus **********800030000
2431.82NOTOCACTUSagnetea v. zapicatensis (510.65)**********1000035000250000
2431.88NOTOCACTUSapricus**********800030000
2431.886NOTOCACTUSapricus f.cerv.kvet (510.115)10000
2431.887NOTOCACTUSapricus DV 9DV 910000
2431.89NOTOCACTUSarechavaletai WRA 196 (510.193)WRA 196*4000
2431.895NOTOCACTUSarechavaletai v.limiticola FS 410 (510.222)FS 410*7000
2431.902NOTOCACTUSarechavaletai v.limiticola HU 179 (510.225)HU 179*7000
2431.906NOTOCACTUSarechavaletai v.nanus FR 1389 (510.235)FR 1389*7000
2431.91NOTOCACTUSarechavaletai v.rubescens (510.240)12000
2432NOTOCACTUSaureispinus PR 577 (510.257)PR 5771000035000
2432.65NOTOCACTUSbommeljei (510.265)**********1000035000250000
2433.92NOTOCACTUSbrederoianus (510.275)1000035000
2434NOTOCACTUSbrederoianus PR 81 (510.280)PR 811000035000250000
2434.21NOTOCACTUSbuiningii KH 581 (798.212 VG)KH 5811600065000
2434.25NOTOCACTUSbuiningii VG 454VG 4541400055000
2434.35NOTOCACTUSconcinnus DRIPO**********1200045000
2434.37NOTOCACTUSconcinnus HR 62 (510.357)**********1000035000
2434.41NOTOCACTUSconcinnus VG 443VG 4431200045000
2434.419NOTOCACTUSconcinnus v.aceguaensis FS 196FS 19612000
2434.45NOTOCACTUSconcinnus v.eremiticus**********1000035000250000
2434.46NOTOCACTUSconcinnus v.fimbriat12000
2434.48NOTOCACTUSconcinnus v.gibberulus AH 200AH 2001200045000
2434.5NOTOCACTUSconcinnus v.gibberulus FS 315FS 3151200045000
2434.52NOTOCACTUSconcinnus v.parviflorus (510.430)12000
2434.54NOTOCACTUSconcinnus v.piriapolisensis**********800030000
2436NOTOCACTUScurvispinus WRA 435 (510.480)WRA 4351000035000250000
2436.42NOTOCACTUSerubescens DV*6000
2436.5NOTOCACTUSeugeniae R.W.US*7000
2436.52NOTOCACTUSeugeniae DV 41 (6584 NP)DV 411200045000
2436.64NOTOCACTUSeugeniae JO 697JO 697*7000
2436.65NOTOCACTUSeugeniae v.microfloridus**********1000035000
2437.8NOTOCACTUSfloricomus Thorson 438 (6585 NP)*7000
2438NOTOCACTUSfloricomus snadno kvete**********1000035000
2440NOTOCACTUSgutierrezii (510.645)**********1000035000250000
2440.22NOTOCACTUSgutierrezii Rio Grande do Sul (510.648)1200045000
2441.62NOTOCACTUSmagnifica**********1000035000250000
2441.75NOTOCACTUSmammulosus very long spines**********1200045000
2442NOTOCACTUSmammulosus KK 121KK 121600020000150000500000
2444NOTOCACTUSmammulosus aff. VG 441VG 441600020000150000
2444.45NOTOCACTUSmegalanthus **********700025000
2446NOTOCACTUSmegalanthus S 163S 163700025000
2446.14NOTOCACTUSmegalanthus S 168S 168900035000
2446.25NOTOCACTUSmegapotamicus v.horstii HU 31 (510.1020)HU 31*15000
2446.31NOTOCACTUSnotabilis S 218/3S 218/31000035000
2446.411NOTOCACTUSorthacanthus HU 506 (510.1148)HU 5061000035000
2446.52NOTOCACTUSorthacanthus STU 193 (510.1153)STU 193800030000
2446.527NOTOCACTUSorthacanthus STU 200 (510.1156)STU 1931000035000
2447.75NOTOCACTUSottonis HU 35 HU 35*7000
2447.78NOTOCACTUSottonis v.nigrispinus***********7000
2448NOTOCACTUSottonis v. nova PR 725PR 725*9000
2450NOTOCACTUSpseudoacutus (510.1625)**********800030000
2450.105NOTOCACTUSpseudoacutus GF 76 (510.1630)GF 76*7000
2450.42NOTOCACTUSritterianus HU 805 (510.1670)HU 8058000
2450.62NOTOCACTUSrudibuenekeri**********1200045000
2450.68NOTOCACTUSrudibuenekeri f.dlouhé 1400055000
2450.71NOTOCACTUSroseoluteus form / beautiful flower / Paolo PanarottoPaolo Panarotto12000
2450.72NOTOCACTUSrutilans - ruz.fial.kvet (510.1705)1200045000
2451.14NOTOCACTUSschlosseri1400055000
2451.16NOTOCACTUSscopa MR 98 (1221 JN)*10000
2451.19NOTOCACTUSscopa v. erythrinus (1219 JN)14000
2451.28NOTOCACTUSSP 5**********600020000
2451.33NOTOCACTUSSP 10**********800030000
2451.34NOTOCACTUSSP 11**********8000
2451.62NOTOCACTUSSP G 235**********8000
2452NOTOCACTUSSP code KP 99**********800030000
2452.22NOTOCACTUSsp Rio Cuare 1000035000
2452.4NOTOCACTUSSP. Tolomban 1000035000
2452.406NOTOCACTUSSP. Thorson 1000035000
2454NOTOCACTUSSP WODNY PRO ZACATECH**********600020000150000
2455.42NOTOCACTUSSP. N 12800030000
2455.49NOTOCACTUSSP. N 198000
2456NOTOCACTUSSP. S 213S 213800030000
2456.45NOTOCACTUSSP. VG 411VG 4111400055000
2456.47NOTOCACTUSSP. WRA 107 (1210 JN)WRA 1071400055000
2458NOTOCACTUSsubmammulosus F. KFF 1091KFF 1091600020000150000500000
2458.16NOTOCACTUSsubmammulosus KFF 1193KFF 1193600020000150000
2460NOTOCACTUSsubmammulosus LONG CENTRAL SPINES KVV 997KVV 997800025000200000
2462NOTOCACTUSsubmammulosus VG 001VG 001600020000150000500000
2464NOTOCACTUSsubmammulosus VG 035 VG 035600020000150000
2466NOTOCACTUSsubmammulosus VG 251VG 251600020000150000
2468NOTOCACTUSsubmammulosus VG 253VG 253600020000
2470NOTOCACTUSsubmammulosus VG 500VG 500600020000
2471.98NOTOCACTUSsubmammulosus VG 704VG 704600020000150000
2472NOTOCACTUSsubmammulosus VG 705VG 705600020000
2472.65NOTOCACTUSsucineus - husté žl. Trny (510.1990)***********16000
2473.72NOTOCACTUStabularis - plochy**********600020000
2473.81NOTOCACTUStabularis v.setispinus (510.2037)**********700025000
2473.92NOTOCACTUStabularis DV 10 (510.2015)DV 1010000
2473.93NOTOCACTUStabularis DV 10h (510.2020)DV 10h800030000
2474.3NOTOCACTUStabularis aff VG 432VG 432800030000200000
2478NOTOCACTUStabularis WRA 12WRA 12800025000200000
2480NOTOCACTUSturecekianus (510.2055)**********800025000200000
2482NOTOCACTUSturecekianus corrientes**********1400055000
2482.65NOTOCACTUSuebelmannianus HU 78HU 781200045000
2482.68NOTOCACTUSuebelmannianus v.flaviflorus*700035000
2482.72NOTOCACTUSvanvlietii DV 18DV 181600065000
2482.8NOTOCACTUSvilanovensis STU 211STU 2111200045000
2483.4NOTOCACTUSwerdermannianus *7000
2484NOTOCACTUSMIX**********600025000150000500000
OBREGONIA
2485.84OBREGONIAdenegri **********24000105000
2485.847OBREGONIAdenegri BKM 807BKM 807*18000
2485.91OBREGONIAdenegri MZ 135MZ 135*16000
2486OBREGONIAdenegri PP 253 PP 25324000105000
2486.16OBREGONIAdenegri WM 225WM 22524000105000
PARODIA
2487.97PARODIAaureispina (1622 KV)1200045000350000
2488PARODIAayopayana CH 936CH 9368000300002500001000000
2488.12PARODIAayopayana KK 851KK 8511200045000
2488.15PARODIAayopayana LF 390LF 3901400055000
2490PARODIAchrysacanthion **********1200045000350000
2490.24PARODIAchrysacanthion Vulcan (535.105)1200045000350000
2490.246PARODIAchrysacanthion JO 851.03 (1558 T)JO 851.031600065000
2490.26PARODIAchrysacanthion SE 23 (1625 NP)SE 231600065000500000
2492PARODIAhausteiniana***********8000
2493.45PARODIASP PA 12**********1200045000
2494PARODIAMIX**********800025000150000600000
PELECYPHORA
2498.38PELECYPHORApseudopectinata Tula v Tepozan***********20000
2498.4PELECYPHORApseudopectinata MM 95 Bustamante NL MM 95*20000
2498.414PELECYPHORApseudopectinata MZ 624MZ 624*25000
2498.416PELECYPHORApseudopectinata MZ 628MZ 628*25000
2498.44PELECYPHORApseudopectinata v.rubriflora MZ 236 Dr.Arroyo II. NL MZ 236*25000
2498.47PELECYPHORApseudopectinata v.rubriflora RS 305 La Escondida NL RS 305*25000
2498.482PELECYPHORAvaldeziana sp PE 1***********25000
2498.4821PELECYPHORAvaldeziana sp PE 2***********25000
2498.4822PELECYPHORAvaldeziana sp PE 3***********25000
2498.4823PELECYPHORAvaldeziana sp PE 4***********25000
2498.484PELECYPHORAvaldeziana Saltillo Mazapil Zacat***********25000
2498.4845PELECYPHORAvaldeziana vel.růž.květ ***********25000
2498.486PELECYPHORAvaldeziana GK 1563GK 1563*25000
2498.488PELECYPHORAvaldeziana MZ 039 Saltillo Coa MZ 039*25000
2498.489PELECYPHORAvaldeziana v.albiflora *******25000
2498.49PELECYPHORAvaldezianus v. albiflorus, ochotně kvete***********25000
2498.492PELECYPHORAvaldezianus v. albiflorus MZ 1267MZ 1267*25000
2498.494PELECYPHORAvaldezianus TYPICAL RED FLOWERING TCG 2001TCG 2001*25000
2498.496PELECYPHORASP code KP 741***********25000
2498.498PELECYPHORASP LX 614LX 614*25000
2498.499PELECYPHORASP MZ 083MZ 083*25000
PYRRHOCACTUS
2506.221PYRRHOCACTUSbisii JB 016JB 016*12000100000
2506.24PYRRHOCACTUSbisii JS 227JS 227*14000
2506.248PYRRHOCACTUSbisii JS 237JS 237*12000
2507.75PYRRHOCACTUSbulbocalyx LS 555LS 555*30000250000
2508PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 011VG 011*30000250000
2508.21PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 193 VG 193 *30000250000
2508.24PYRRHOCACTUSbulbocalyx VG 193 BVG 193 B*30000250000
2510PYRRHOCACTUSdimorphus KK 63 KK 63 *12000
2512PYRRHOCACTUSkattermannii LF 16LF 16*250002000001800000
2513.8PYRRHOCACTUShankeanus LH 1317LH 13171800075000
2514PYRRHOCACTUShankeanus ZU 121ZU 1212200090000
2517PYRRHOCACTUSmarajensis ZJ 160ZJ 160*35000
2518PYRRHOCACTUSmegliollii VS 39VS 39*30000250000
2518.5PYRRHOCACTUSpaucicostatus BROWN BLACK CURVED SPINES KBC 936KBC 936*12000
2518.55PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 79SL 792000085000
2518.57PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 79 CSL 79 C2000085000
2518.6PYRRHOCACTUSpaucicostatus SL 84 BSL 84 B2200090000
2520PYRRHOCACTUSsanjuanensis BKN 25 ABKN 25 A2000085000
2520.18PYRRHOCACTUSsanjuanensis CH***********30000
2528PYRRHOCACTUSSP**********18000
2528.24PYRRHOCACTUSsp.nova Ungarteche JPR 95-129/365 JPR 95-129/365 *30000250000
2528.31PYRRHOCACTUSSP. BKN 24 ABKN 24 A1600065000
2528.4PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 28A / 1.1BKN 28A / 1.1*20000
2528.41PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 28A / 1.2BKN 28A / 1.2*30000250000
2528.44PYRRHOCACTUSspecies / extremely hard yellow black spines BKN 29A / 1.2BKN 29A / 1.2*25000200000
2530PYRRHOCACTUSSP. JB 11JB 11*20000150000
2530.28PYRRHOCACTUSSP. JB 16JB 16*16000
2530.4PYRRHOCACTUSSP. JB 34JB 34*25000200000
2532PYRRHOCACTUSSP. KP 64KP 64*30000250000
2535.6PYRRHOCACTUSSP. VG 238VG 238*35000300000
2536PYRRHOCACTUSSP. VG 240AVG 240A*400003000002500000
2536.4PYRRHOCACTUSstraussianus form / black spines , large yellow flower / R 542R 542*20000150000
2536.47PYRRHOCACTUSstrausianus ZJ 96ZJ 96*20000150000
2536.49PYRRHOCACTUSstrausianus KP 179KP 179*25000200000
2536.52PYRRHOCACTUSstraussianus - multicolorispinus JN 27JN 27*25000200000
2536.64PYRRHOCACTUSstraussianus ssp. NOVA JN 35JN 35*50000
2536.649PYRRHOCACTUSstraussianus RER 079 RER 079 *35000
2537.96PYRRHOCACTUStaltalensis Paposo Arg***********12000
2538PYRRHOCACTUStaltalensis EXCLUSIVE LONG CURVED BROWN TILL GOLD SPINED KBC 9391400055000
2538.25PYRRHOCACTUStaltalensis v.flaviflorus Paposo***********20000170000
2538.6PYRRHOCACTUSwagenknechtii KK 110KK 110*20000170000
2540PYRRHOCACTUSvertongenii **********7000
2542PYRRHOCACTUSvertongenii BKN 23 ABKN 23 A800030000
2544PYRRHOCACTUSvertongenii JO 1141 ( 4976.11 PP )JO 11411000035000
2544.25PYRRHOCACTUSvertongenii JN 996JN 99610000
2546PYRRHOCACTUSvertongenii KP 186KP 186800030000250000
2548PYRRHOCACTUSvertongenii KP 198KP 1981000035000
2550PYRRHOCACTUSvertongenii PEM 65PEM 651200045000
2550.65PYRRHOCACTUSvertongenii TOM 0149.1 (6041 lb)TOM 0149.116000
2550.82PYRRHOCACTUSvertongenii VS 29VS 291600065000
2552PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 44 ( 69.00 ) JN CODEJN 441000035000250000
2552.2PYRRHOCACTUSvertongenii x villicumensis JN 47 ( 70.00 ) JN CODEJN 471000035000
2553PYRRHOCACTUSvillicumensis San visent**********12000
2556PYRRHOCACTUSvillicumensis Sierra Villicum Ch **********1200045000
2558PYRRHOCACTUSvillicumensis CH 447CH 44712000
2560PYRRHOCACTUSvillicumensis RS 1908RS 19081000035000
2562PYRRHOCACTUSvillicumensis SL 7A-95SL 7A-951200045000
2564PYRRHOCACTUSvillicumensis ZJ 99 Sierra Villicum ZJ 991200045000350000
2565.32PYRRHOCACTUSumadeave***********35000
2568PYRRHOCACTUSMIX**********800025000200000
REBUTIA
2568.82REBUTIAfiebrigii KK 848KK 8481000035000
2568.88REBUTIAfiebrigii v.densiseta R 98R 981200045000350000
2569.75REBUTIASP. 3479 NO**********1000035000
SCLEROCACTUS
2579.3SCLEROCACTUSSP. SB 1743SB 1743**30000
SETIECHINOPSIS
2581.32SETIECHINOPSISmirabilis VG 691VG 6916000
2582SETIECHINOPSISMix**********400015000120000
SOLISIA
2582.52SOLISIA pectinata ***********18000
2582.615SOLISIA pectinata MMR (O7609D)***********25000
2582.62SOLISIA pectinata PP 663PP 663*25000
2582.68SOLISIA pectinata RS 630RS 630*25000
SULCOREBUTIA
2583.6SULCOREBUTIAalbissima KK 1567KK 156716000
2583.604SULCOREBUTIAalbissima LH 1064 LH 1064 *20000
2583.73SULCOREBUTIAarenacea CH 935CH 935*16000
2583.8SULCOREBUTIAarenacea HS 30 HS 30 *16000
2583.91SULCOREBUTIAarenacea WR 460WR 460*16000
2584.22SULCOREBUTIAbreviflora LH 1259 LH 1259 *16000
2584.226SULCOREBUTIAbreviflora WR 198WR 198*20000
2584.23SULCOREBUTIAbreviflora v.laui MM 312MM 312*16000
2584.33SULCOREBUTIAcaineana L 314 L 314*16000
2586SULCOREBUTIAcandiae HS 29HS 2916000
2586.21SULCOREBUTIAcandiae WR 245WR 245*14000
2586.22SULCOREBUTIAcandiae v.kamiensis G 130G 130*16000
2586.23SULCOREBUTIAcaracarensis WR 598WR 598*12000100000
2586.34SULCOREBUTIAchristiei JS 433 JS 433 *14000
2586.7SULCOREBUTIAcrispata RH 1577 RH 1577 *12000
2586.706SULCOREBUTIAcrispata VS 340 VS 340*14000
2588.8SULCOREBUTIAcylindrica HS 44 HS 44 *14000120000
2588.804SULCOREBUTIAelizabethae VZ 204VZ 204*18000
2588.814SULCOREBUTIAflavissima HS 104A HS 104A *20000
2588.817SULCOREBUTIAflavissima SE 123 SE 123*20000
2588.82SULCOREBUTIAfrankiana VZ 105VZ 105**20000
2588.828SULCOREBUTIAfrankiana WR 290WR 290*30000
2588.831SULCOREBUTIAfrankiana-pulchra VS 458 VS 458 *20000
2588.838SULCOREBUTIAfischeriana? VS 462VS 462*16000
2588.852SULCOREBUTIAjolantae HS 68HS 68*24000
2588.86SULCOREBUTIAhertusii LH 892 LH 892 *20000
2588.861SULCOREBUTIAhertusii LH 893LH 893*20000
2588.863SULCOREBUTIAhertusii PHA 702 PHA 702*20000
2588.865SULCOREBUTIAhertusii VS 338VS 338*20000
2588.87SULCOREBUTIAhoracekii MM 301 MM 301 *30000
2589SULCOREBUTIAkrahnii VZ 131VZ 131**12000
2589.45SULCOREBUTIAlangerii VZ 327VZ 327*16000
2589.5SULCOREBUTIAlepida************10000
2589.56SULCOREBUTIAmentosa KK 1818KK 1818*20000
2589.57SULCOREBUTIAmentosa LH 1071LH 1071**8000
2589.6SULCOREBUTIAmizquensis WR 194 WR 194 *18000
2589.74SULCOREBUTIAoenantha SE 127ASE 127A*20000
2590SULCOREBUTIApampagrandensis WR 466WR 466*12000
2590.22SULCOREBUTIApolymorpha SE 130 SE 130 *16000
2590.41SULCOREBUTIApulchra v.albiareolata VS 463 VS 463 *30000
2590.622SULCOREBUTIApurpurea HS 109HS 109*20000
2590.6222SULCOREBUTIApurpurea HS 25AHS 25A*20000
2590.6223SULCOREBUTIApurpurea HS 26HS 26*20000
2590.624SULCOREBUTIApurpurea LH 707LH 707**12000
2590.626SULCOREBUTIApurpurea VZ 150VZ 150*20000
2590.63SULCOREBUTIApurpurea v.dorana LH 1348LH 1348*16000
2590.7SULCOREBUTIApurpurea v.nadanae LH 1347LH 1347*14000
2592SULCOREBUTIAroberto-vasquezii LH 1424LH 1424*20000180000
2592.18SULCOREBUTIAsantiaginiensis VS 353VS 353*20000
2592.24SULCOREBUTIAsteinbachii G 123G 123*14000
2592.432SULCOREBUTIAtarabucoensis CH 907CH 907*18000
2592.44SULCOREBUTIAtarabucoensis v.aureiflora LH 1375 LH 1375 *18000
2592.6SULCOREBUTIAtiraguensis HS 219HS 219*16000
2592.604SULCOREBUTIAtiraguensis WR 187WR 187*20000
2592.607SULCOREBUTIAtiraquensis v.lepida*16000
2592.612SULCOREBUTIAtiraquensis v.longiseta VZ 013VZ 013**12000
2592.64SULCOREBUTIAtotorensis WR 190WR 190*16000
2593.84SULCOREBUTIAvanbaellii KK 1212KK 1212*20000
2594.518SULCOREBUTIAvasqueziana CH 741CH 741*22000
2594.52SULCOREBUTIAvasqueziana EK 7061EK 7061*22000
2594.6SULCOREBUTIAvasqueziana VZ 030 VZ 030 *18000
2594.72SULCOREBUTIAvasqueziana ssp.albispina G 045G 045*16000140000
2594.729SULCOREBUTIAvasqueziana ssp.albispina VS 449VS 449**10000
2594.733SULCOREBUTIAvasqueziana ssp.albispina VZ 315VZ 315*20000
2594.74SULCOREBUTIAvasqueziana v.losenickyana LH 1058LH 1058*16000
2594.744SULCOREBUTIAvasqueziana v.losenickyana VZ 088VZ 088*16000
2594.8SULCOREBUTIAverticillacantha var.cuprea fma. IF 20 IF 20 **14000
2594.802SULCOREBUTIAverticillacantha var.cuprea MM 315MM 315*24000
2594.804SULCOREBUTIAverticillacantha var.cuprea VZ 413VZ 413*24000
2594.806SULCOREBUTIAverticillacantha var.cuprea WR 476WR 476*20000
THELOCACTUS
2595.55THELOCACTUSbicolor Alpine Barrel **********1200045000
2595.6THELOCACTUSbicolor ARTEGA PLAIN**********1200045000
2596THELOCACTUSbicolor coll. Horst Kuenzler (DS-011139)c. Horst Kuenzler1200045000350000
2598.4THELOCACTUSbicolor EL HONDIDO**********1200045000
2604THELOCACTUSbicolor Glory of Texas**********1200045000
2606THELOCACTUSbicolor COLL.JAROSLAV.SNICER**********1400055000
2606.29THELOCACTUSbicolor Helmut neyle***********6000
2606.4THELOCACTUSbicolor HIPOLITO**********1200045000
2606.54THELOCACTUSbicolor CSD 179CSD 1791200045000
2608THELOCACTUSbicolor CZ 052 CZ 0521200045000
2610THELOCACTUSbicolor JABO 88JABO 881400055000
2612THELOCACTUSbicolor JJH 0011457JJH 00114571000040000
2612.7THELOCACTUSbicolor HK 74-2170HK 74-21701200045000
2613.8THELOCACTUSbicolor KKR 493KKR 4931000040000
2614THELOCACTUSbicolor KKR 500KKR 5001200050000
2614.4THELOCACTUSbicolor KMR 214KMR 21410000
2614.41THELOCACTUSbicolor KMR 215KMR 21510000
2614.419THELOCACTUSbicolor KMR 238KMR 238*7000
2614.447THELOCACTUSbicolor KMR 425KMR 42512000
2614.45THELOCACTUSbicolor KMR 428KMR 4281000040000
2616THELOCACTUSbicolor LH 327LH 3271200045000
2620THELOCACTUSbicolor MH 245MH 245*8000
2621.85THELOCACTUSbicolor MK 51.319MK 51.3191000040000
2622THELOCACTUSbicolor MK 69/210MK 69/2101000040000
2626THELOCACTUSbicolor PAN 194PAN 1941000040000
2628THELOCACTUSbicolor PAN 194B194B1000040000
2628.45THELOCACTUSbicolor PAR 247PAR 2471200045000
2630THELOCACTUSbicolor PP 243PP 2431400055000
2630.45THELOCACTUSbicolor PP 512PP 512*8000
2632THELOCACTUSbicolor PP 895PP 8951200045000
2632.51THELOCACTUSbicolor SB 213SB 21314000
2636THELOCACTUSbicolor SB 287SB 2871400055000
2638THELOCACTUSbicolor VB 8VB 81000040000
2638.32THELOCACTUSbicolor VB 15VB 15*7000
2640THELOCACTUSbicolor VB 199VB 1991000040000
2640.4THELOCACTUSbicolor VZ 34VZ 342000085000
2642THELOCACTUSbicolor VZD 025VZD 025*6000
2642.4THELOCACTUSbicolor VZD 049VZD 04914000
2643.72THELOCACTUSbicolor VZD 13VZD 1312000
2644THELOCACTUSbicolor VZD 14VZD 141400055000
2646THELOCACTUSbicolor VZD 220VZD 2201200045000
2646.52THELOCACTUSbicolor VZD 279VZD 279*8000
2646.538THELOCACTUSbicolor VZD 31VZD 31*9000
2648THELOCACTUSbicolor KUCHARIKII VZD 492VZD 4921800075000
2650THELOCACTUSbicolor VZD 807VZD 8071400055000
2653.4THELOCACTUSbicolor v bolaensis **********1400055000
2654THELOCACTUSbicolor v bolaensis KS 065KS 0651600065000
2656THELOCACTUSbicolor v bolaensis MMR 120MMR 120*14000
2658THELOCACTUSbicolor v bolaensis PM 22.60APM 22.60A1600065000
2660THELOCACTUSbicolor v bolansis RUS ( VG CODE :1052.571 )***********12000
2660.2THELOCACTUSbicolor v bolansis RUS 028RUS 028*12000
2660.265THELOCACTUSbicolor v bolansis SB 281SB 28120000
2666THELOCACTUSbicolor v bolansis VZ 026VZ 0262000085000
2668THELOCACTUSbicolor v. commodus **********25000
2670THELOCACTUSbicolor v. commodus MK 133 . 419MK 133 . 41925000
2672THELOCACTUSbicolor v. commodus MZ 869MZ 86928000
2674THELOCACTUSbicolor f. giganteus PAR 226PAR 2261800065000
2676THELOCACTUSbicolor v.pailanus **********8000
2676.18THELOCACTUSbicolor v.schotii chin.**********20000
2676.22THELOCACTUSbicolor v.schotii JJH 990468JJH 9904681400055000
2676.3THELOCACTUSbicolor v.schotii PP 703 PP 703 1400055000
2676.35THELOCACTUSbicolor v.schotii SB 567SB 5671400055000
2676.4THELOCACTUSbicolor v.schotii VCA 002VCA 0021800075000
2678THELOCACTUSbicolor v. schwarzii F. NOVA CZ 17CZ 171400055000
2680THELOCACTUSbicolor v. schwarzii MK 78.313MK 78/31314000
2680.28THELOCACTUSbicolor v. schwarzii PP 1246PP 1246*9000
2682THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VS 167VS 1671600065000
2684THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VZD 131VZD 1311200045000
2684.1THELOCACTUSbicolor v. schwarzii VZD 131 AVZD 131 A1400055000
2696THELOCACTUSbicolor v.tricolor**********1400055000
2696.4THELOCACTUSbicolor v.tricolor of TEXAS**********1400055000
2697.8THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus **********20000
2697.824THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 267KMR 267*14000
2698THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 290KMR 29024000100000
2700THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus KMR 303KMR 30325000110000
2700.32THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus PAR 254 PAR 25425000
2702THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus PM 21.57PM 21.572200095000
2704THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus RUS 083RUS 08324000100000
2704.4THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus VCA 127VCA 127*25000200000
2706THELOCACTUSbicolor v. wagnerianus VZD 299VZD 299*25000200000
2708THELOCACTUSbicolor v. zwakii CH 510CH 510.1600065000
2710THELOCACTUSbicolor v. zwakii CZ 043CZ 04315000
2710.81THELOCACTUSconothelos CODE 45***********10000
2710.819THELOCACTUSconothelos KSM 642KSM 64218000
2710.83THELOCACTUSconothelos ssp. aurantiacus KMR 56KMR 56*15000
2710.84THELOCACTUSconothelos ssp. aurantiacus SB 329 (1265)SB 329*12000
2710.87THELOCACTUSconothelos ssp. garciae PAR 167PAR 167*20000175000
2710.92THELOCACTUSconothelos ssp. macdowelii ***********6000
2710.928THELOCACTUSconothelos ssp. macdowelii BEUE STARY**********20000
2710.932THELOCACTUSconothelos ssp. macdowelii C.J.SNICER***********12000
2710.941THELOCACTUSconothelos ssp. macdowellii SB 1884 SB 1884 *12000
2710.98THELOCACTUSconothelos v. saussieri TULA*12000
2712THELOCACTUSflavus HK 362 HK 362 *20000175000
2714THELOCACTUShexaedrophorus ***********7000
2714.4THELOCACTUShexaedrophorus San Bartolo***********25000220000
2716THELOCACTUShexaedrophorus MM 85 MM 85 350001500001300000
2718THELOCACTUShexaedrophorus MM 86MM 86*17000
2718.28THELOCACTUShexaedrophorus MZ 178MZ 178*17000
2718.34THELOCACTUShexaedrophorus SB 113SB 113*17000
2722THELOCACTUShexaedrophorus VILLA JUAREZ ( LLOYDII F. ? )**********25000100000
2723.42THELOCACTUShexaedrophorus v.drogeanus SLP*15000
2724THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae V.Juarez **********2000085000
2726THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae CH 445CH 44535000150000
2728THELOCACTUShexaedrophorus v.kvetae PAN 137PAN 137*20000170000
2730THELOCACTUShexaedrophorus ssp. Francii CH 633CH 633*20000
2734THELOCACTUShexaedrophorus ssp. JARMILAE CH 641CH 641*25000
2736THELOCACTUShexaedrophorus ssp. JARMILAE MK 12 . 26MK 12 . 26*40000300000
2738THELOCACTUShexaedrophorus ssp. JARMILAE MK 95 . 322MK 95 . 322*40000300000
2738.182THELOCACTUShexaedrophorus ssp. JARMILAE PAN 148PAN 148*40000
2740THELOCACTUShexaedrophorus CODE KP 208**********18000
2740.28THELOCACTUS(hexaedrophorus) sp 29***********12000
2740.39THELOCACTUS(hexaedrophorus) sp 111***********12000
2742THELOCACTUShexaedrophorus MIX**********1800065000
2744THELOCACTUSlausseri **********16000
2746THELOCACTUSlausseri Sierra Ovejas Coa**********1800075000600000
2748THELOCACTUSleucacanthus COLL.JOSEF.ODEHNALCOLL.JOSEF.ODEHNAL1400055000
2750THELOCACTUSleucacanthus COLL.ROMAN.STANIKCOLL.ROMAN.STANIK1600065000
2752THELOCACTUSleucacanthus PP 1230 (RS 509)PP 123014000
2752.259THELOCACTUSmulticephalus MZ 895MZ 895*12000
2752.36THELOCACTUSrinconensis ***********9000
2753.45THELOCACTUSrinconensis C.B.HOFMANC.B.HOFMAN*16000
2753.455THELOCACTUSrinconensis C.J.KRECHOVSKYC.J.KRECHOVSKY*20000
2753.467THELOCACTUSrinconensis BH 64BH 64*20000
2753.472THELOCACTUSrinconensis LAU 1006LAU 1006*20000
2753.492THELOCACTUSrinconensis PP 1392PP 1392*20000
2753.52THELOCACTUSrinconensis T 60*20000
2753.53THELOCACTUSrinconensis T 61*20000
2753.531THELOCACTUSrinconensis T 63*20000
2753.533THELOCACTUSrinconensis T 65*20000
2753.548THELOCACTUSrinconensis T 70*20000
2753.55THELOCACTUSrinconensis T 72*20000
2753.553THELOCACTUSrinconensis T 75*20000
2753.56THELOCACTUSrinconensis T 77*20000
2753.826THELOCACTUSrinconensis v. Freudenbergeri COLL BOHUMIL HOFMANCOLL BOHUMIL HOFMAN*30000
2754THELOCACTUSrinconensis v. Freudenbergeri RS 350RS 350*40000
2754.4THELOCACTUSrinconensis v. lophothel***********35000
2754.48THELOCACTUSrinconensis MIX**********1800065000
2755.2THELOCACTUSsantaclarensis coll. Jaroslav Snicercoll. Jaroslav Snicer*25000
2756THELOCACTUSsp.Villa Juarez (lloydii f.?)***********18000
2758THELOCACTUSsp. 1 (rinconensis) very long spines***********14000
2758.35THELOCACTUSsp. 94 (bico.)***********5000
2760THELOCACTUSsp.code 53 ( bicolor )**********1400055000
2762THELOCACTUSsp.code 55( bicolor )**********1600065000
2762.395THELOCACTUSbicolor Code 56**********12000
2762.4THELOCACTUSbicolor Code 58***********12000
2764THELOCACTUSsp.code 67**********16000
2766THELOCACTUSsp.code KP 69**********1400055000
2770THELOCACTUStulensis ssp. Kupcakii KSM 622KSM 62230000120000
2770.18THELOCACTUStulensis ssp. Kupcakii VZD 123VZD 1232000085000
2770.2THELOCACTUStulensis ssp. Vaskoanus VZD 90VZD 9030000
2772THELOCACTUSMIX**********8000300002500001000000
THELOCEPHALA
2773.25THELOCEPHALAodieri KK 114 AKK 114 A*18000
2774THELOCEPHALAodieri ZJ 250 (495.239)ZJ 250350001600001400000
2776THELOCEPHALAodieri v.monteamargensis RS 2324 RS 2324 350001600001400000
2776.4THELOCEPHALAodieri v.pajonalensis RS 2320RS 232035000160000
TURBINICARPUS
2777.8TURBINICARPUSalonsoi cerv kvet***********15000
2777.821TURBINICARPUSalonsoi HO 2028HO 2028*20000
2777.825TURBINICARPUSalonsoi RS 546RS 546*20000
2778TURBINICARPUSbonatzii MZ 587MZ 5871500065000
2778.14TURBINICARPUSbonatzii MZ 722MZ 722*9000
2778.18TURBINICARPUSbonatzii RS 624 (670.45)RS 624*9000
2785TURBINICARPUSdickinsoniae 1200050000
2788TURBINICARPUSdickinsoniae RS 321A RS 321A 1800075000600000
2790TURBINICARPUSdickinsoniae TCG 14001TCG 140016000
2792TURBINICARPUSdickinsoniae Z 23Z 2316000
2792.6TURBINICARPUSelissae ORIGIN TYPE , black curved spines / MK 48 . 298MK 48.29822000
2794TURBINICARPUSflaviflorus**********1400055000400000
2796TURBINICARPUSflaviflorus VM 506VM 506*9000
2798TURBINICARPUSgracilic RS 321 BRS 321 B1800075000
2800TURBINICARPUSgracilic TCG 12001TCG 1200126000110000
2802TURBINICARPUSjauernigii PP 190PP 190*16000140000
2804TURBINICARPUShoferi HO 434HO 4341800075000
2806TURBINICARPUShoferi MZ 237MZ 2371400055000
2808TURBINICARPUSklinkerianus**********1200050000
2810TURBINICARPUSklinkerianus f.červ.květ**********1600065000
2812TURBINICARPUSklinkerianus F.LO.BO 494BO 4941600065000
2814TURBINICARPUSklinkerianus LAU 1065LAU 10651800075000
2814.4TURBINICARPUSklinkerianus MK 50.30450.3041600065000
2816TURBINICARPUSklinkerianus MZ 406 MZ 4061600065000
2816.71TURBINICARPUSklinkerianus MZ 453MZ 45318000
2818TURBINICARPUSklinkerianus PP 800PP 8001200050000
2818.4TURBINICARPUSklinkerianus ROG 242ROG 2421200050000
2818.6TURBINICARPUSklinkerianus RS 678RS 6781600065000
2820TURBINICARPUSklinkerianus SB 295 SB 29516000
2820.31TURBINICARPUSkrainzianus **********18000
2820.32TURBINICARPUSkrainzianus hidalgo - žl.květ **********1800075000
2820.325TURBINICARPUSkrainzianus CODE KP 26B**********18000
2820.4TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus **********12000
2820.46TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus MZ 422MZ 42212000
2820.52TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus PP 220PP 2201200050000
2820.6TURBINICARPUSkrainzianus v. minimus TCG 9101TCG 91011600065000
2821.8TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii RS 552RS 5521600065000
2822TURBINICARPUSklinkerianus v. schwarzii / black spines TCG 8002TCG 800214000
2838TURBINICARPUSlaui bohate kvetel**********1200050000
2838.4TURBINICARPUSlaui Buena Vista ***********8000
2840TURBINICARPUSlaui růž.květ**********1600065000
2841TURBINICARPUSlaui CH 637CH 637*8000
2846TURBINICARPUSlaui IDD 01993IDD 01993*7000
2848TURBINICARPUSlaui MZ 622MZ 6221300055000
2848.3TURBINICARPUSlaui MZ 649MZ 6491600065000
2843.4TURBINICARPUSlaui MZ 720MZ 720*8000
2850TURBINICARPUSlaui RS 619 RS 619*8000
2850.12TURBINICARPUSlaui RS 628RS 6281600065000
2850.21TURBINICARPUSlaui STN 41.93STN 41.93*9000
2850.4TURBINICARPUSlaui TCG 11001TCG 110011400055000
2852TURBINICARPUSlaui Code: 2**********1800075000
2852.2TURBINICARPUSlaui SP 1**********1000040000
2852.22TURBINICARPUSlaui SP 3***********7000
2857.8TURBINICARPUSlausserii ***********9000
2858TURBINICARPUSlausserii coll.Lausser Sierra**********1800075000
2858.28TURBINICARPUSlausserii vista hermosa**********1800075000
2858.4TURBINICARPUSlausseri MZ 571MZ 5711600065000
2858.445TURBINICARPUSlausseri pink fl.MZ 5711600065000
2862TURBINICARPUSlophophoroides**********1000040000
2864TURBINICARPUSlophophoroides San Bartolo**********1200045000
2866TURBINICARPUSlophophoroides CH 642CH 6421200045000
2868TURBINICARPUSlophophoroides CH 647CH 6471200050000
2870TURBINICARPUSlophophoroides MINIMUS coll.p.Malikcoll.p.Malik900040000
2871TURBINICARPUSlophophoroides FPAN 329FPAN 329*8000
2874TURBINICARPUSlophophoroides HO 670HO 6701400055000
2876TURBINICARPUSlophophoroides LAU 723LAU 7231200040000300000
2878TURBINICARPUSlophophoroides MK 95.302MK 95.302900040000
2880TURBINICARPUSlophophoroides MZ 273MZ 2731200040000
2882TURBINICARPUSlophophoroides MZ 344MZ 3441200040000
2884TURBINICARPUSlophophoroides MZ 456MZ 4561600070000
2886TURBINICARPUSlophophoroides MZ 462 MZ 4621200040000
2888TURBINICARPUSlophophoroides MZ 463MZ 463900040000350000
2890TURBINICARPUSlophophoroides MZ 501MZ 5011100050000
2892TURBINICARPUSlophophoroides MZ 724MZ 7241200040000
2892.4TURBINICARPUSlophophoroides MZ 1105MZ 11051200050000
2894TURBINICARPUSlophophoroides PM 266PM 2661600065000
2896TURBINICARPUSlophophoroides RS 622RS 6222000085000
2898TURBINICARPUSlophophoroides RS 626RS 626900035000
2900TURBINICARPUSlophophoroides RS 627A RS 627A1000040000
2902TURBINICARPUSlophophoroides SB 1276SB 12761200040000
2904TURBINICARPUSlophophoroides STN 43.93STN 43.931100045000
2906TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4002TCG 40021800060000
2908TURBINICARPUSlophophoroides TCG 4003TCG 40031800070000
2908.2TURBINICARPUSlophophoroides TCG 8003TCG 80031200045000
2910TURBINICARPUSlophophoroides VB 56VB 561800070000500000
2912TURBINICARPUSlophophoroides VM 88k ( O8196y) MMR CODE VM 881400055000
2912.4TURBINICARPUSlophophoroides roseiflorus ruz.fial .kv**********1400055000
2914TURBINICARPUSlophophoroides MIX**********1000035000300000
2915.6TURBINICARPUSmacrochele***********10000
2915.8TURBINICARPUSmacrochele CHA 112***********12000
2920TURBINICARPUSmacrochele MMR 141MMR 141*9000
2922TURBINICARPUSmacrochele MZ 071MZ 071*9000
2924.4TURBINICARPUSmacrochele MZ 576MZ 5761600070000
2926TURBINICARPUSmacrochele MZ 577MZ 577*18000
2928TURBINICARPUSmacrochele MZ 578MZ 5781800075000
2928.16TURBINICARPUSmacrochele MZ 703MZ 703*12000
2928.4TURBINICARPUSmacrochele RS 285 ( O8198F) MMR CODERS 285 1600065000
2929.4TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis ***********9000
2929.58TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis CSD 111CSD 1111400055000
2932TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis MK 90.295MK 90 . 2951200055000
2932.18TURBINICARPUSmacrochele v. frailensis TCG 3004TCG 3004*9000
2932.6TURBINICARPUSmacrochele v.screvispinum**********25000100000
2936TURBINICARPUSmacrochele SP.1**********1600065000
2936.2TURBINICARPUSmacrochele QUERRERO***********12000
2937.35TURBINICARPUSpailanus SB 1970SB 1970*14000
2940TURBINICARPUSpanarottoi**********2000085000
2940.112TURBINICARPUSpanarottoi MZ 620MZ 620*12000
2940.114TURBINICARPUSpanarottoi PP 385PP 385*12000
2940.2TURBINICARPUSpanarottoi VM 157 (V8245F)VM 157*14000
2944.3TURBINICARPUSpolaskii, kvete**********1600065000
2946TURBINICARPUSpolaskii B 746B 7461400055000
2948TURBINICARPUSpolaskii Lau 1462Lau 14622000085000
2950TURBINICARPUSpolaskii MZ 706 MZ 706 1400055000400000
2952TURBINICARPUSpolaskii SB 269SB 2692000085000700000
2956TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 276 MZ 276 1600060000450000
2958TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 428MZ 4281200050000
2958.14TURBINICARPUSpseudomacrochele MZ 430MZ 430*8000
2961.4TURBINICARPUSpseudomacrochele TCG 5002TCG 500218000
2962TURBINICARPUSpseudomacrochele TCG 5004 TCG 500418000
2962.12TURBINICARPUSpseudomacrochele v. ALENAE MZ 424MZ 424*15000
2962.2TURBINICARPUSpseudomacrochele v. ALENAE MZ 1334MZ 1334*15000
2962.22TURBINICARPUSpseudomacrochele v. ALENAE TCG 5003TCG 5003*15000
2964TURBINICARPUSrioverdensis **********1800075000
2964.22TURBINICARPUSrioverdensis MK 7.293MK 7.293*9000
2964.25TURBINICARPUSrioverdensis PM 148PM 1481800075000
2968TURBINICARPUSroseiflorus - růžovofial.kv**********24000100000
2969.82TURBINICARPUSsauerii MZ 1204MZ 12041800075000
2970TURBINICARPUSsauerii TCG 42001TCG 420011800075000
2976TURBINICARPUSschwarzii**********1400055000
2978TURBINICARPUSschwarzii TYP FORM.**********1400055000
2980TURBINICARPUSschwarzii, Chargo Blanco**********1400055000
2980.3TURBINICARPUSschwarzii, sp. La Royen**********2000085000
2982TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus**********2000085000
2984TURBINICARPUSschwarzii v. roseiflorus F.albiflorus**********1800075000
2988TURBINICARPUSschwarzii-klinkerianus PM 147PM 1471400055000
2988.2TURBINICARPUSschwarzii RS 552RS 5521400055000
2988.7TURBINICARPUSCODE 1299**********1800075000
2990TURBINICARPUSsp (flaviflorus)?***********7000
2992TURBINICARPUSsp (LAUII)?***********6000
2994TURBINICARPUSSP PINK FLOWER**********16000
2995.8TURBINICARPUSSP 065***********7000
2996TURBINICARPUSSP 1**********2000017000
2996.3TURBINICARPUSSP 4***********9000
2998TURBINICARPUSSP G 885***********9000
3000TURBINICARPUSSP G 899**********140005000
3002TURBINICARPUSSP G 906**********12000
3004TURBINICARPUSSP M 2**********1400050000
3006TURBINICARPUSSP KP Code: 6**********1200045000
3008TURBINICARPUSSP KP Code: N2**********1000045000
3010.131TURBINICARPUSSP KP Code: 960***********6000
3012TURBINICARPUSsp. NEGRITA HOEHRES**********12000
3014TURBINICARPUSsp. La Royen **********1200050000
3016TURBINICARPUSsp.Rio III**********1200050000
3018TURBINICARPUSSP. TU 15T 15900040000320000
3018.25TURBINICARPUSSP. TU 16TU 161400055000
3022TURBINICARPUSswobodae **********1400050000
3024TURBINICARPUSswobodae 0878 KO0878 KO1800075000
3026TURBINICARPUSswobodae L 1499 L 149914000
3028TURBINICARPUSswobodae PP 860PP 8601600065000
3030TURBINICARPUSMIX**********1000040000300000
WEINGARTIA
3031.25WEINGARTIAaugustinii HS 160 HS 160 1400055000
3031.34WEINGARTIAcintensis ROS 045.2ROS 045.21800075000
3031.354WEINGARTIAerinacea 1200045000
3031.36WEINGARTIAerinacea FR 812 A (2016 A)FR 812 A1200045000
3031.4WEINGARTIAerinacea KK 1914KK 1914*35000
3032WEINGARTIAhediniana KK 1308 (1945)KK 13081800075000600000
3034WEINGARTIAknizei KK 1200KK 1200*25000200000
3036WEINGARTIAlanata FR 814 (5782.10) pp FR 8142000080000600000
3036.4WEINGARTIAlanata KK 1523KK 15231600065000
3036.5WEINGARTIAlanata LF 482 ALF 482 A*20000
3038WEINGARTIAlecoriensis KK 741KK 741*25000
3038.16WEINGARTIAlecoriensis SE 165SE 165*35000
3040WEINGARTIAlongigiba HS 42a HS 42a 1400055000400000
3042WEINGARTIAmultispina (1941 C)**********1200045000
3042.42WEINGARTIAmultispina kvetauei**********1400055000
3044WEINGARTIAmultispina FR 373 FR 37330000120000
3046WEINGARTIAneocumingii**********1000035000250000
3046.2WEINGARTIAneocumingii (5790.10 ) PP**********2000085000
3046.4WEINGARTIAriograndensis ZJ MILARES**********30000250000
3048WEINGARTIAriograndensis ZJ 298ZJ 29830000250000
3052WEINGARTIASP 1**********1200045000
3056WEINGARTIASP 3 RED FLOWER**********1200045000
3056.4WEINGARTIASP 12**********1200045000
3056.617WEINGARTIASP W 16**********1200045000
3056.62WEINGARTIASP W 19***********7000
3058WEINGARTIASP 1305**********12000
3058.4WEINGARTIASP CODE KP 970**********1000035000
3058.48WEINGARTIASP CODE 645.128**********14000
3058.52WEINGARTIAsp.HS 140**********1000035000250000
3060WEINGARTIAsp.HS 160HS 16014000
3062WEINGARTIAsp.HS 93AHS 93A1200045000
3062.4WEINGARTIASP KK 1596KK 15961400055000
3064WEINGARTIAtrollii cerveny kvet**********1200045000
3064.4WEINGARTIAtrollii 5807.40 PP**********1200045000
3066WEINGARTIAtrollii KK 1594KK 15941200045000350000
3067.75WEINGARTIAwestii LK 13.09 BLK 13.09 B1600065000
3068WEINGARTIAwestii SL 25-99 SL 25-99 1600065000
3070WEINGARTIAMIX**********10000350002500001000000
WIGGINSIA
3071.24WIGGINSIAARECHAVALETAE KVV 1070KVV 1070*9000
3071.245WIGGINSIAARECHAVALETAE KVV 1076KVV 1076*12000
3072WIGGINSIAERINACEA KVV 1074KVV 1074*9000
3074WIGGINSIAERINACEA KVV 1077KVV 107714000
3076WIGGINSIAERINACEA KVV 1086KVV 108618000
3078WIGGINSIASELLOWII KVV 1059KVV 1059*12000
ADENIUM
3514ADENIUMfull mix شامل 15 رنگ1000040000
ALOE
3541.95ALOEvariegata 600020000
3542ALOEvariegata UL 704UL 7041200050000
3542.8ALOEMIXشامل 12 گونه 800030000200000
3725Faucaria tuberculosa / leaves covered with red/white warts *8000
Haworthia
4005Haworthiacooperi v. dielsiana = joeyae sensu Breuer IB 7008 (1780)IB 7008**8000
4005.4Haworthiaemelyae Steven Brack**8000
4006.4Haworthiaemelyae v. comptoniana (834.1 PV)**8000
4006.5Haworthiaemelyae v. multifolia (5577)**7000
4006.74Haworthiapygmaea v. dekenahii**7000
4006.8Haworthiamagnifica JDV 93-35 (1709)JDV 93-35**15000
4006.92Haworthiamutica MBB 7032MBB 7032**15000
HOODIA
4085HOODIAMIX شامل 4 گونه*800060000
LITHOPS
4405LITHOPSaucampiae C 334C 33425000100000
4405.6LITHOPSbromfieldii v.mennellii*5000
4406LITHOPSdinteri v. brevis (6226.00)1200045000
4406.4LITHOPSfulviceps v lactinea C 222C 22214000
4406.7LITHOPShookeri 800030000200000
4406.72LITHOPShookeri v.susannae1200045000
4406.75LITHOPShookeri "Brunneoviolacea" C 19 (6263.82) C 191200045000
4407.32LITHOPSkarasmontana C 168C 1681400055000
4407.4LITHOPSkarasmontana v. bella1200045000300000
4409.6LITHOPSpseudotruncatella C 068C 0681600060000400000
4410LITHOPSpseudotruncatella ssp. Archerae C 306C 3061800075000
4410.5LITHOPSschwantesii v. ariko1200045000350000
4410.58LITHOPSschwantesii v. gulielmi1200045000350000
4410.7LITHOPSschwantesii v. schwantesii C 164C 164800030000200000
4412.6LITHOPSSP VG 220 code
4412.9LITHOPSSP L 116000
4413LITHOPSSP L 2800025000
4414LITHOPSSP L 314000
4415LITHOPSSP L 41400050000
4416LITHOPSSP L 5800025000
4417LITHOPSSP L 6800025000
4418LITHOPSSP L 71000035000
4419.5LITHOPSSP L 9800025000
4420LITHOPSSP L 11800025000
4422LITHOPSSP L 131400055000
4423LITHOPSSP L 14800025000
4424LITHOPSSP L 151600065000
4425LITHOPSSP L 16800025000
4426LITHOPSSP L 17800025000150000
4427LITHOPSSP L 181200045000
4428LITHOPSSP L 191200045000
4429LITHOPSSP L 201600060000
4430LITHOPSSP L 211400055000
4431LITHOPSSP L 221000035000250000
4432LITHOPSSP L 23800025000
4433LITHOPSSP L 24800025000
4434LITHOPSSP L 258000
4435LITHOPSSP L 26800025000
4436LITHOPSSP L 271200045000
4442LITHOPSSP L 28800025000150000
4443LITHOPSSP L 29800025000
4443.5LITHOPSSP L 30800025000
4445LITHOPSSP L 321200045000
4446LITHOPSSP L 33800025000
4448LITHOPSSP L 341200045000
4449LITHOPSSP L 35800025000
4450LITHOPSSP L 361000035000250000
4452LITHOPSSP L 38800025000150000
4453LITHOPSSP L 391000035000250000
4454LITHOPSSP L 401200045000300000
4455LITHOPSSP L 41800025000
4456LITHOPSSP L 42800025000150000
4458LITHOPSSP L 43800025000
4459LITHOPSSP L 44800025000150000
4460LITHOPSSP L 45800025000150000
4461LITHOPSSP L 46800025000150000
4462LITHOPSSP L 47800025000150000
4463LITHOPSSP L 48800025000
4464LITHOPSSP L 49800025000150000
4466LITHOPSSP L 51800025000
4469LITHOPSSP L 54800025000
4470LITHOPSSP L 558000
4471LITHOPSSP L 56*9000
4472LITHOPSSP L 57800025000
4472.6LITHOPSSP L 59800025000
4473LITHOPSSP L 60800025000
4473.5LITHOPSSP L 61800025000
4474LITHOPSSP L 621600065000
4475LITHOPSSP L 631000035000
4477LITHOPSSP L 65800025000
4477.5LITHOPSSP L 66800025000
4479LITHOPSSP L 68800025000
4481LITHOPSSP L 69800025000
4483LITHOPSSP L 71800025000150000
4484LITHOPSSP L 721400055000
4485LITHOPSSP L 731600065000
4486LITHOPSSP L 74*9000
4490LITHOPSSP L 77800025000
4491LITHOPSSP L 78*9000
4492LITHOPSSP L 791200045000
4493LITHOPSSP L 80800025000
4495LITHOPSSP L 821600060000
4495.2LITHOPSSP L 841200045000
4501LITHOPSSP L 861800070000
4502LITHOPSSP L 871400050000
4503LITHOPSSP L 881400050000
4505LITHOPSSP L 902000080000
4506LITHOPSSP L 9114000
4507LITHOPSSP L 92800025000
4509LITHOPSSP L 941000035000250000
4510LITHOPSSP L 951000035000
4511LITHOPSSP L 96800025000
4512LITHOPSSP L 971200045000350000
4513LITHOPSSP L 98800025000
4515LITHOPSSP L 100800025000
4516LITHOPSSP L 1011200045000
4517LITHOPSSP L 1022000080000
4518LITHOPSSP L 1031400050000
4519LITHOPSSP L 1041000035000
4520LITHOPSSP L 1051600050000
4521LITHOPSSP L 1061000035000
4522LITHOPSSP L 107800025000
4523LITHOPSSP L 108800025000150000
4523.5LITHOPSSP L 109800025000
4523.8LITHOPSSP L 110800025000
4534.4LITHOPSSP L 124800025000
4536LITHOPSSP L 1251200045000
4540LITHOPSSP L 129800025000
4542.1LITHOPSSP L 1501000035000
4562LITHOPSSP L 2201800070000500000
4622LITHOPSMIX700025000150000500000
Rabiea
4825Rabieadifformis Cradock800030000
4825.2Rabieadifformis Fauresmith, RR nice form!10000
4825.5Rabieasp.kees berg10000
Rhombophyllum
4884Rhombophyllumdolabriforme Hoekplaas**********1000035000
TITANOPSIS
5120TITANOPSIScalcarea Groblershoop, big bold bumps*6000
5120.46TITANOPSIShugo schlechteri 60 k ne Kliprand, purplish 1600065000
5120.6TITANOPSISluederitzii Onverwacht, Grabwasser, reptilian white warts*5000
5120.9TITANOPSISschwantesii SB 2156 OnverwachtSB 2156*8000
5142TITANOPSISMIX1000035000